Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, vydal rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Galanta na obdobie rokov 2015 - 2024.

29.09.2015

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd, Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva, rozhodlo na základe výsledkov odvolacieho konania o zrušení napadnutého rozhodnutia OÚ Trnava č. OU-TT-OSZP2-2015/000939/Gl z 30.03.2015 podľa § 59 ods. 3 správneho poriadku a vec vracia správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

09.09.2015

V priloženom dokumente zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 17.8.2015

25.08.2015
Fotky nájdete na webovej adrese: https://picasaweb.google.com/100089604302597867942/XIJelcianskeObecneDniXIJokaiFalunapok?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJL_qtfc197ywAE&feat=directlink

04.08.2015

- novinky e-mailom
Program kultúrneho domu v Jelke


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE


21.01.2014

I N F O R M Á C I A

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

Dokument na stiahnutie

18.11.2013

I N F O R M Á C I A

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
Dokument na stiahnutieVýzva na predloženie ponuky

16.7.2013

"Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy v Jelke"
Výzva: Str1, str2


Projekty EÚ:

EU