Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Kalendár udalostí

09.05.2014

Megakoncert na futbalovom ihrisku

21.06.2014

X. Obecný deň

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
Pozvánka na 1. plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 31.03.2014 /pondelok/ o 15,30 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke

28.03.2014

Fond sociálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Zamestnanosť a sociálna inklúzia Obec Jelka v súvislosti s projektom terénnej sociálnej práce NFP27120131219 vyhlasuje výberové konanie na • jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP), • dve pracovné miesta asistenta terénneho sociálneho pracovníka ( ATSP).

05.03.2014


- novinky e-mailom
Program kultúrneho domu v Jelke


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE


21.01.2014

I N F O R M Á C I A

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

Dokument na stiahnutie

18.11.2013

I N F O R M Á C I A

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
Dokument na stiahnutieVýzva na predloženie ponuky

16.7.2013

"Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy v Jelke"
Výzva: Str1, str2


Projekty EÚ: