Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
V priloženom dokumente zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 13.11.2014.

21.11.2014
Vážení jelčania. Aj v našej obci sa skončili voľby do miestnej samosprávy. Touto cestou by som chcel vyjadriť poďakovanie všetkým občanom, ktorí využili svoje zákonom dané právo, zúčastnili sa volieb, čím aktívne prispeli k vytvoreniu samosprávy našej obce na nastávajúce štyri roky. Chcem poďakovať voličom, ktorí verili v čestnú a oddanú prácu, verili v úspešnom pokračovaní. Vďaka patrí doterajším poslancom za ich tvorivú prácu. Novozvoleným poslancom prajem korektnú spoluprácu a veľa úspechov. Budem aj naďalej starostom všetkých jelčanov, slúžiť im bez ohľadu na ich národnostnú, politickú a náboženskú príslušnosť. Starosta obce Jelka – Ing. Imre Farkas

17.11.2014

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Jelka do obecného zastupiteľstva a starostu obce.

16.11.2014

Starosta obce Jelka zvoláva 4. plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 13.11.2014 /štvrtok/ o 17,00 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke.

11.11.2014
Obec Jelka v rámci projektu „Terénna sociálna práca v obci Jelka“ , reg. číslo projektu: DP 39/OP ZaSI-FSR-2013/2.1/01, kód ITMS: 27120130562, organizuje dňa 29.10. 2014 v miestnom Kultúrnom dome zber šatstva, v čase od 10:00 do 15:00 hodiny.

27.10.2014

- novinky e-mailom
Program kultúrneho domu v Jelke


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE


21.01.2014

I N F O R M Á C I A

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

Dokument na stiahnutie

18.11.2013

I N F O R M Á C I A

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
Dokument na stiahnutieVýzva na predloženie ponuky

16.7.2013

"Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy v Jelke"
Výzva: Str1, str2


Projekty EÚ: