Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
Dňa 19.10.2020 Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal tlačovú správu týkajúcu sa sčítania obyvateľov domov a bytov. Viac informácií nájdete v článku.

22.10.2020
Obec Jelka oznamuje, že dňa 12.10.2020 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – breza previsnutá v počte 2 ks s obvodmi kmeňa 97 cm

21.10.2020

Obec Jelka oznamuje, že dňa 12.10.2020 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – smrek obyčajný v počte 1 ks s obvodom kmeňa 126 cm a tuja západná v počte 2 ks s obvodmi kmeňa 56 cm a 24 cm

21.10.2020
Cestovné poriadky platné od 28.09.2020

21.10.2020

Dávame do pozornosti, že obec Jelka vyhlásila Dobrovoľnú zbierku pre Dajanu Szakálovú. Viac informácií nájtete v článku.

21.10.2020
Začiatkom roku 2019 sme zaviedli zmeny v odpadovom hospodárstve našej obce. Boli sme k tomu prinútení, nakoľko dovtedajší stav bol jednoducho neudržateľný. Neudržateľný z ekonomického, environmentálneho ale i z ľudského ....

20.10.2020

Dnes naša obec obdržala písomné poďakovanie od vedenia DPO SR. K tomuto poďakovaniu sa úprimne pripája aj vedenie našej obce.

20.10.2020
Starosta obce Jelka v zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva 3. neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Jelka, ktoré sa uskutoční: dňa 27.10.2020 (utorok) o 18:00 hod. v podnikateľskom inkubátore v Jelke (2. poschodie).

20.10.2020

- novinky e-mailom

 

Počasie Jelka online