Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
Krízový štáb v Jelke po zasadaní dňa 10.03.2020 rozhodol nasledovne: Oznamujeme občanom, že v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID – 19 zasadal dňa 13. 3. 2020 o 9,00 hodine Krízový štáb obce Jelka (ďalej len „KŠ“), ktorý prijal nové opatrenia. Žiadame všetky dotknuté právnické a fyzické osoby v obci o dôsledne dodržiavanie prijatých opatrení KŠ.Krízový štáb v Jelke po zasadaní dňa 10.03.2020 rozhodol nasledovne:...

13.03.2020
Sociálna poisťovňa vyzýva: O ošetrovné žiadajte mailom a poštou! 12.03.2020 Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov, ktorí žiadajú o dávku ošetrovné, aby prednostne využívali elektronický spôsob podávania žiadostí o túto dávku (mailom)...

13.03.2020

Od 15.3.2020 vstúpi do platnosti nový cestovný poriadok linky Galanta-Jelka-Nový Život-Bratislava (202402). Bude pridaný nový pár spojov z Galanty do Jelky počas dní školského vyučovania, s ...

13.03.2020
V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy nového koronavírusu prijala Sociálna poisťovňa preventívne opatrenia vo svojich pobočkách a na vysunutých ...

10.03.2020

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prijíma opatrenia na jednotlivých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, cieľom ktorých je predísť šíreniu vírusu.

10.03.2020
Oznamujeme občanom, že v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID – 19 zasadal dňa 10. 3. 2020 o 9,30 hodine Krízový štáb obce Jelka (ďalej len „KŠ“), ktorý prijal a potvrdil prvotné bezpečnostné opatrenia ...

10.03.2020

Obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenie komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28.februára príslušného kalendárneho roka.

05.03.2020

- novinky e-mailom

 

 

Počasie Jelka online