Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


Eseménynaptár

24.09.2016

RomaFeszt

01.10.2016

Őszi kézművestalálkozó

26.11.2016

Katalin bál /Csemadok/

Helyi hírek jelentése

az összes jelentés
Jóka község ezévben ünnepli a helyi Önkéntes Tűzoltó Testület megalakulásának 130. évfordulóját.

07.08.2016

Klikkeljen a képre!

22.06.2016

A Jóka község polgármestere ezennel összehívja a falu képviselőtestületének 2. plenáris ülését, amely 2016. május 30-án / hétfőn / 17,00 órai kezdettel lesz megtartva a helyi kultúrház épületében

30.05.2016

- E-mail értesítések
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk


Program kultúrneho domu v Jelke
Projekty EÚ:

EU