ďťż
Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


Helyi hírek jelentése

az összes jelentés
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2016 o výške príspevku zákonného zástupcu dieaa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v jedálni pri MŠ.

28.09.2016


Jóka község ezévben ünnepli a helyi Önkéntes Tűzoltó Testület megalakulásának 130. évfordulóját.

07.08.2016

- E-mail értesítések
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávatež "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podža §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk


Program kultúrneho domu v Jelke
Projekty EÚ:

EU


ďťż