Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

Tisztelt lakosság, kedves jókaiak!
PF 2019
Engedjék meg, hogy az új esztendő elején szóljak Önökhöz. Az Újév nem csak egy naptári adat, de a legtöbbünk számára egy új kezdetet is jelent. Új terveket, fogadalmakat, célkitűzéseket, melyeket az 2019-es évben valóra válthatunk. Reményekkel telve állunk az új év küszöbén, bizakodón, hogy jobb és szebb lesz, mint az előző esztendő. Kinek-kinek boldog éve volt, másoknak talán kevésbé sikeres. Az élet már csak ilyen – mindannyiunkat ért bánat és szomorúság, de ezzel együtt sok-sok örömteli, vidám, boldog napot is megéltünk.

Ezúton szólok most Önökhöz, hogy értékeljem az elmúlt évet, s hogy ismertessem célkitűzéseinket a jövőre tekintve.

A 2018-as év elején átadásra került a helyi óvoda teljesen felújított épülete. Az év folyamán egy határokon átívelő projekt keretén belül megújult a jókai vízimalom melletti skanzen, felújításra került a Trhová /Piarci/utca aszfaltburkolata, önkénteseknek és segítőkész aktivistáknak köszönhetően átadásra került az alapiskola új, multifunkciós sportpályája. Községünk kamerarendszere öt új megfigyelő kamerával bővült.

Az elmúlt év a helyhatósági választások jegyében telt. Új képviselőtestületet és új polgármestert választottunk. Én szívből köszönöm Önöknek a belém vetett bizalmat. Tudom, hogy sok-sok községi problémára várnak megoldást, és minden tőlem telhetőt megteszek, hogy beváltsam ígéreteimet és méltó legyek a bizalmukra.

A 2019-es évben igyekszünk majd minden uniós pályázati felhívást megragadni és kiaknázni. Már most is több pályázaton dolgozunk, melyek az önkormányzati szociális bérlakások kiépítését, egy közösségi centrum létrehozásátcélozzák meg. Az alapiskola melletti parkolás problémát is fogjuk oldani. Befejezésre vár a skanzen-projekt, és tavaszra tervezzük a buszmegállók cseréjét. Nagy figyelmet kívánunk szentelni a hulladékgyűjtésnek, mivel a jelenlegi helyzet tarthatatlan.

Sok-sok tervem van a jövőre nézve, de ezekhez szükségem van az Önök belátására, megértésére, együttműködésére és elsősorban türelmére, hiszen mindehhez idő kell. A siker nem csak tőlem függ, hanem a külső tényezők is nagyban befolyásolják. És sok esetben Önök, lakosok is. Községünk rengeteg problémával küzd: környezetszennyezés bel- és külterületeinken, a kóbor kutyák problematikája, az alapvető polgári kötelezettségek betartása és sok más. Mindezek megoldásához együttműködésre van szükség. Tudatosítanunk kell, hogy egy község arculatát az ott élő közösség tettei, közös dolgokhoz való hozzáállása és közösségtudata határozza meg.

Engedjék meg, hogy most köszönetet mondjak mindazoknak, akik az elmúlt évben bármilyen módon hozzájárultak falunk szebbé és élhetőbbé tételéhez.

Kedves jókaiak, minden jót kívánok Önöknek! Kívánom, hogy teljesüljön minden álmuk, vágyuk. Egyúttal kérem Önöket, tegyünk meg mindent azért, hogy falunk felvirágozzon és egy olyan hellyé váljon, ahol nyugodt, teljes életet élhetünk. Egy olyan hellyé, ahová büszkén és boldogan térnek vissza gyermekeink vagy a messzire szakadtak. Legyen ez a hely a mi igazi, szeretett otthonunk.

Az új esztendőre kívánok Önöknek, a község valamennyi önkormányzati képviselője, a községi hivatal dolgozói és a magam nevében jó egészséget, sok erőt, kitartást, szerencsét és boldogságot. Vigyünk örömöt egymás életébe, vegyük észre a jót és az igazi értéket.

Békés, boldog új évet kívánok!


Tisztelettel: Kiš Gabriel, az Önök polgármestere
- E-mail értesítések

EÚ projektek:EU