Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

Návrh všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach na rok 2019


Návrh sa nachádza v prílohe .PDF
- E-mail értesítések