ďťż
Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

Materská škola - Faktúry

 

 

Zverejňovanie faktúr podža zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník v znení neskorších redpisov.

rok 2011

Poradové číslo Číslo faktúry Dodávatež Predmet / Účel Hodnota v EUR
1 8791153731 Orange Slovensko, a.s. Služby telekomunikácie 65,94
2 3721888807 Slovak Telekom,a.s. Služby telekomunikácie 17,98
3 7190365175 ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 480,41
4 7180381027 ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 148,49
5 7251922404 SPP, a.s. Plyn 806,00
6 201100052 MAXNETWORK s.r.o. Internetové služby 71,70
7 123022942 Západoslov.vod.spol,a.s. Vodné a stočné 109,43
8 201100382 MAXNETWORK s.r.o. Softvérové práce 35,45
9 7414667354 SPP, a.s. Plyn 7444,26
10 7200362762 ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 304,76
11 11114241 JurisDat-M.Medlen Časopis ŠKOLA 2011 zálohová faktúra 20,00
12 110020 INFRA Slovakia, s.r.o. Učebné pomôcky 16,50
13 8791679397 Orange Slovensko, a.s. Služby telekomunikácie 62,74
14 111000075 Abiset s.r.o. Údržba softvéru 35,82
15 110049 GASTRO-GALAXI Vybavenie kuchyne 147,96
16 7271946777 SPP, a.s. Plyn 1384,00
17 15164001 FORUM s.r.o. Prvá pomoc 28,00
18 111100968 BERENDSEN Hygienické rohože 56,44
19 201100429 MAXNETWORK s.r.o. Internetové služby 71,70
20 3722999379 Slovak Telekom,a.s. Služby telekomunikácie 21,70
21 223000464 Západoslov.vod.spol,a.s. Vodné a stočné 95,50
22 7150462260 ZSE energia, a.s. Elektrická energia 286,14
23 152010 ŠJ pri MŠ Stravovanie zamestn. 212,28
24 21101815 RAABE, s.r.o. Školské strav. v praxi 36,77
25 2112001548 ŠEVT a.s. Program eŠkola 39,00
26 21103107 RAABE, s.r.o. Diea a jeho svet 37,76
27 21103933 RAABE, s.r.o. MŠ a jej riadenie 35,90
28 112010 J.Kiš Obchodná činnos-Jelka Potraviny 45,71
29 2010101739 Horváth pekáreň Jelka Potraviny 10,28
30 20110001 Horváth Alojz Galanta Potraviny 41,64
31 1100218 Deák a spol. s r.o. Vežká Mača Potraviny 175,49
32 670100724 Mabonex Slovakia s r.o. Piešany Potraviny 383,99
33 670101074 Mabonex Slovakia s r.o. Piešany Potraviny 21,74
34 670101652 Mabonex Slovakia s r.o. Piešany Potraviny 42,80
35 20110045 Horváth Alojz Galanta Potraviny 57,47
36 2011100055 Horváth pekáreň Jelka Potraviny 69,90
37 111312 COOP Jednota Galanta Potraviny 111,48
38 670101843 Mabonex Slovakia s r.o. Piešany Potraviny 7,56
39 20110075 Horváth Alojz Galanta Potraviny 27,07
40 211312 COOP Jednota Galanta Potraviny 73,59
41 2011100088 Horváth pekáreň Jelka Potraviny 57,62
42 180094 ASTERA, s r.o. Trenčín potraviny 125,92
43 370101201 Mabonex Slovakia s r.o. Piešany potraviny 141,35
44 12011 J.Kiš Obchodná činnos Jelka potraviny 173,40
45 670102248 Mabonex Slovakia s r.o. Piešany potraviny 13,04
46 670102814 Mabonex Slovakia s r.o. Piešany potraviny 33,86
47 670102634 Mabonex Slovakia s r.o. Piešany potraviny 61,28
48 311312 COOP Jednota Galanta potraviny 107,41
49 2011100117 Horváth pekáreň Jelka potraviny 74,70
50 1100729 Deák a spol. s r.o. Vežká Mača potraviny 82,99
51 20110124 Horváth Alojz Galanta potraviny 79,98
52 670103269 Mabonex Slovakia s r.o. Piešany potraviny 64,31
53 670103302 Mabonex Slovakia s r.o. Piešany potraviny 97,35
54 411312 COOP Jednota Galanta potraviny 92,95
55 1101049 Deák a spol. s r.o. Vežká Mača potraviny 118,31
56 2011100147 Horváth pekáreň Jelka potraviny 49,01
57 511312 COOP Jednota Galanta potraviny 34,22
58 20110160 Horváth Alojz Galanta potraviny 21,65
59 7321923592 SPP, a.s. Plyn 1384
60 21104395 RAABE, s.r.o. Zvedavček 56
61 162010 Školská jedážeň pri MŠ Odobraté obedy 137,86
62 110137 Mgr. Jozef Bella Didaktické hračky 387,14
63 111102024 Berendsen Hygienické rohože 74,63
64 5114639897 Orange Slovensko, a.s. Služby telekomunikácie 62,74
65 201100786 MAXNETWORK s.r.o Internetové služby 71,7
66 8724016468 Slovak Telekom , a.s. Služby telekomunikácie 20,39
67 223002356 Západoslovo.vod.spol, a.s. Vodné a stočné 97,62
68 2011004 SZÜLLŐ ZOLTÁN Školské potreby 116,2
69 7180412121 ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 308,89
70 670104222 Mabonex Slovakia s r.o. Piešany potraviny 38,1
71 2011100172 Horváth pekáreň Jelka potraviny 12,29
72 22011 Ján Kiš Obchodná činnos Jelka potraviny 130,37
73 670104595 Mabonex Slovakia s r.o. Piešany potraviny 156,7
74 20110195 Horváth Alojz Galanta potraviny 16,66
75 670104832 Mabonex Slovakia s r.o. Piešany potraviny 169,7
76 670104857 Mabonex Slovakia s r.o. Piešany potraviny 29,03
77 611312 COOP Jednota Galanta potraviny 110,13
78 2011100203 Horváth pekáreň Jelka potraviny 52,34
79 670105361 Mabonex Slovakia s r.o. Piešany potraviny 26,21
80 180193 ASTERA, s.r.o.Trenčín potraviny 57,46
81 711312 COOP Jednota Galanta potraviny 112,75
82 2011100235 Horváth pekáreň s r.o. Jelka potraviny 71,58
83 20110236 Horváth Alojz Galanta potraviny 45,82
84 670105948 MABONEX SLOVAKIA s r.o.Piešany potraviny 38,71
85 670106027 MABONEX SLOVAKIA s r.o.Piešany potraviny 73,9
86 1101702 Daák, spol. s r.o. Vežká Mača potraviny 152,31
87 20110260 Horváth Alojz Galanta potraviny 52,44
88 670106639 MABONEX SLOVAKIA s r.o.Piešany potraviny 43,15
89 670106665 MABONEX SLOVAKIA s r.o.Piešany potraviny 280,5
90 811312 COOP Jednota Galanta potraviny 119,44
91 2011100269 Horváth pekáreň s r.o. Jelka potraviny 75,72
92 32011 Ján Kiš, Obchodná činnos Jelka potraviny 202,67
93 2112002689 ŠEVT a.s. e Tlačivá 120,00
94 111310440 STIEFEL EUROCART s.r.o. Výučtové CD 85,00
95 2011023 SZABO-TRANS Preprava detí 35,00
96 5118244414 Orange Slovensko, a.s. Služby telekomunikácie 79,12
97 1111100269 MADEL Slovania, s.r.o. Čistiace prostriedky 134,55
98 6300142522 SPP, a.s. Plyn 1384,00
99 3910172258 IURA EDITION, spol. sr.o. Didaktika 29,99
100 172011 Školská jedážeň pri MŠ Odobraté obedy 229,36
101 7311991271 SPP, a.s. Plyn 1384,00
102 201101163 MAXNETWORK s.r.o Internetové služby 71,70
103 111103078 Berendsen Hygienické rohože 92,82
104 7725031113 Slovak Telekom , a.s. Služby telekomunikácie 21,66
105 223004798 Západoslovo.vod.spol, a.s. Vodné a stočné 152,80
106 7160453450 ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 298,70
107 11401468 B2B Partner s.r.o. Kreslo 217,20
108 670107104 Mabonex Slovakia s.r.o. Piešany potraviny 23,98
109 20110308 Horváth Alojz - Galanta potraviny 70,38
110 2011100298 Horváth pekáreň s.r.o. Jelka potraviny 53,16
111 911312 COOP Jednota - Galanta potraviny 85,24
112 670107664 Mabonex Slovakia s.r.o. Piešany potraviny 38,36
113 670107718 Mabonex Slovakia s.r.o. Piešany potraviny 142,52
114 670108171 Mabonex Slovakia s.r.o. Piešany potraviny 35,23
115 670108206 Mabonex Slovakia s.r.o. Piešany potraviny 195,38
116 1102212 Deák a spol.s.r.o. Vežká Mača potraviny 93,49
117 2011100327 Horváth pekáreň s.r.o. Jelka potraviny 71,50
118 1011312 COOP Jednota - Galanta potraviny 117,77
119 180276 ASTERA, s.r.o. Trenčín potraviny 74,34
120 7262064600 SPP, a.s. plyn 1384,00
121 7292083931 SPP, a.s. plyn 1384,00
122 7262137063 SPP, a.s. plyn 1384,00


Módosítás: ( 2011. júl 24. Nedeža, 20:13 )
- E-mail értesítések


 

 

ďťż