ďťż
Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

Okresné riaditežstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante


na základe § 21 písm. o) zákona Č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisova § 2 ods. 2 vyhl. MV SR Č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 ODVOLÁVA ČAS ZV݊ENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galante od 17.05.2018


pplk. Ing. Zoltán Tánczos, PhD.
riaditež
v.r.

Príloha odvolania
- E-mail értesítések

EÚ projektek:EU


ďťż