Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

Zverejňovanie uzatvorených zmlúv obce Jelka 

rok 2020Číslo Typ zmluvy

Dátum

zverejnenia

Predmet Partner EUR   
1. Zmluva o dielo 17.1.2020 Zmluva o dielo č. 2020/112 INTERIERSKLO, s.r.o. 1423,21 € +DPH
2. Nájomná zmluva 29.1.2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov T-Zone, s.r.o. 222,13 € mesačne
3. Nájomná zmluva 29.1.2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov T-Zone International Transport, s.r.o. 315,57 € mesačne
4. Kúpno-predajná zmluva 1.2.2020 Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci Martina Čmelíková 70 €
5. Zmluva o budúcej zmluve 6.2.2020 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o verejnom vystúpení tanečného divadla Tanečné divadlo lfjú Szivek 2000 €
6. Kúpno-predajná zmluva 26.2.2020 Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci Kristína Soupkupová 40 €
7. Nájomná zmluva 3.3.2020 ZMLUVA o nájme nebytových priestorov -kultúrny dom Jozef Danis 300 €
8. Zmluva 18.3.2020 ZMLUVA č. 520 073 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR 5000 €
9. Nájomná zmluva 24.3.2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov Jozef Danis  - 

rok 2019Číslo Typ zmluvy

Dátum

zverejnenia

Predmet Partner EUR   
1. Kúpna zmluva 10.1.2019 Kúpna zmluva Turániová, Farkaš, Farkašová,.. -
2. Zmluva 11.1.2019 Zmluva o dielo č.10/2019 Projekt Town Twinning Mgr. Tibor Vajda - VF Project & Marketing 500 EUR bez DPH
3. Prekleňovací úver 29.1.2019 Zmluva o termínovanom úvere č. 86/2019/UZ VÚB, a.s. 194 846,51 EUR
4. Dohoda 29.1.2019 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č 133/2019/D VÚB, a.s. -
5. Zmluva 1.2.2019 Zmluva o nájme František Kovács 216,00 EUR mesačne
6. Zmluva 22.1.2019 Zmluva o nájme Varjú Ladislav 70,25 EUR mesačne
7. Poistná zmluva 30.1.2019 Poistná zmluva - poistenie Praga V3S Komunálna poisťovňa 529 EUR ročne
8. Poistná zmluva 1.2.2019 Poistenie majetku - Skanzen Union poisťovňa, a.s. 43,11EUR
9. Dodatok k zmluve 13.2.2019 D O D A T O K č. 4 k Zmluve o zbere, odvoze a zhodnocovaní alebo zneškodňovaní odpadov v obci Jelka, zo dňa 1.2.2011 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. -
10. Príloha k dodatku 13.2.2019 CENOVÁ PRÍLOHA K DODATKU č. 4 k Zmluve o zbere, odvoze a zhodnocovaní alebo zneškodňovaní odpadov v obci Jelka zo dňa 01.02.2011 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. -
11. Dodatok k zmluve 13.2.2019 D O D A T O K č. 5 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálnych odpadov v obci Jelka, zo dňa 04.11.2010 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. -
12. Príloha k dodatku 13.2.2019 CENOVÁ PRÍLOHA K DODATKU č. 5 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálnych odpadov v obci Jelka zo dňa 04.11.2010 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. -
13. Zmluva 19.2.2019 Zmluva vystupenie   800 EUR
14. Dodatok k zmluve 5.3.2019 Dodatok č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny číslo APS_RS21A/15 ZSE Energia a.s. -
15. Zmluva 6.3.2019 ZMLUVA - Organizovanie a zabezpečenie podujatia, vystúpenia výkonného umelca - skupiny GLADIATOR Občianske združenie Zelený krík 4000 EUR
16. Zmluva 12.03.2019 Zmluva o dielo - projektová dokumentácia - Komunitné centrum ADPlan s.r.o. 6 876,00 EUR
17. Zmluva 12.03.2019 Zmluva o dielo - projektová dokumentácia - Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu v Jelke Ladislav Varjú – CROW-LINE 4 492,00 EUR
18. Zmluva o dielo 12.03.2019 Zmluva o dielo - Energetický certifikát ADPlan s.r.o. 480,00 EUR
19. Zmluva 25.03.2019 Zmluva - Riadenie projektu - externý manažment e-Innovation s.r.o. 8131,20 EUR
20. Zmluva 18.3.2019 Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 631 Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
Húština s.r.o. 1000,00 EUR
21. Zmluva 25.3.2019 Zmluva o dielo Č. 07/2019 "Environmentálny fond 2020" VT Project & Consulting s.r.o. 900,00 EUR
22. Zmluva 2.4.2019 ZMLUVA č. 59 027 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 5000,00 EUR
23. Zmluva 12.4.2019 Zmluva o odchyte psov Sloboda zvierat o.z. -
24. Zmluva 12.4.2019 Zmluva č SD012019 - Stavebný dozor ADPlan s.r.o. 4638,00 EUR
25. Nájomná zmluva 30.4.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov AD Plan s.r.o. 228,91 € mesačne
26. Nájomná zmluva 30.4.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov   Róbert Farkas - Inkspiration 104,05 € mesačne
27. Nájomná zmluva 30.4.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov   Tünde Görfölová 112,98 € mesačne
28. Nájomná zmluva 30.4.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov   JUDr. Katarína Háčiková 114,36 € mesačne
29. Nájomná zmluva 30.4.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov   Eva Johimenková – Salónik krásy EVITA 212,21 € mesačne
30. Nájomná zmluva 30.4.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov   Blanka Kovácsová 247,72 € mesačne
31. Nájomná zmluva 30.4.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov   Mária Prokšová - KADERNÍCTVO 131,39 € mesačne
32. Nájomná zmluva 30.4.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov   Sodema 114,36 € mesačne
33. Nájomná zmluva 30.4.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov   Beata Solčániová 138,94 €/ mesačne
34. Nájomná zmluva 30.4.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov   Erika Szabóová 120,81 € mesačne
35. Nájomná zmluva 30.4.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov   T-Zone International Transport, s.r.o. 315,57 € mesačne
36. Nájomná zmluva 30.4.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov   T-Zone, s.r.o. 222,13 € mesačne
37. Nájomná zmluva 30.4.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov   Ladislav Varjú – CROW -LINE 120,81 € mesačne
38. Nájomná zmluva 30.4.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov   Vita Crystal Slovakia s.r.o. 209,46 € mesačne
39. Nájomná zmluva 2.5.2019 Zmluva o nájme bytu č. 1 v bytovom dome - 6 b. j. v Jelke, na ulici Hlavnej so súp. č. 1353/130 Erika Benczeová 139 € mesačne
40. Ukončenie zmluvy 10.5.2019 Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov Spojená škola -Mgr. Adriana Slováková -
41. Nájomná zmluva 31.5.2019 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov AD Plan s.r.o. 331,75€ mesačne
42. Zmluva 25.6.2019 Zmluva o zbere vybraných zložiek komunálnych odpadov na území obce Jelka KOW s.r.o. -
43. Kúpna zmluva 27.6.2019 Kúpa nehnuteľnosti Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jelka 27 600,00 EUR
44. Kúpna zmluva 31.7.2019 Predaj pozemku Kinga Baráthová 390,00 EUR
45. Nájomná zmluva 13.8.2019

Dodatok k zmluve o nájme bytu č. 5

Miroslava Barosová a

Norbert Popluhár

174,00 Eur/mesiac
46. Nájomná zmluva 13.8.2019 Dodatok k zmluve o nájme bytu č. 3 Svetlana Panyiková a Tibor Panyik 174,00 Eur/mesiac
47. Kúpna zmluva 28.8.2019 Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Ladislav Varjú 320,00 EUR
48. Zmluva 1.9.2019 ZMLUVA O PRENÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č.42/2019 Maxnetwork s.r.o. 100 € mesačne
49. Zmluva 1.9.2019 Zmluva o poskytovaní služby digitálnej televízie MAXNETWORK TV Maxnetwork s.r.o. -
50. Zmluva 1.9.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Maxnetwork s.r.o. -
51. Zmluva 3.9.2019 Zmluva o dielo:Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Jelka Axatem projekt s.r.o. 212 250,56 EUR
52. Zmluva 9.9.2019 ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb Ing.Marián Péteri 2250 EUR
53. Nájomná zmluva 12.9.2019 ZMLUVA o nájme nebytových priestorov Tanko Roman 300 EUR
54. Nájomná zmluva 20.9.2019 Zmluva o nájme bytu č. 6 v bytovom dome na ulici Hlavnej č. 1353/130 Jozef Sarkozi 216 EUR mesačne
55. Kúpna zmluva 26.9.2019 Kúpno predajná zmluva - Škoda Yeti AV PED s.r.o. 5200,00 EUR
56. Nájomná zmluva 27.9.2019 Nájomná zmluva PCO MAXNETWORK s.r.o. 14400 EUR
57. Zmluva 21.10.2019 Zmluva o bezplatnom prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a nehnuteľnosti MEGACOLORS-STAV s.r.o. v likvidácii -
58. Zmluva 21.10.2019 Zmluva o bezplatnom prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a nehnuteľnosti SUPERCOLORS s.r.o. -
59. Nájomná zmluva 30.10.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov SODEMA, s.r.o. 101,63 EUR mesačne
60. Kúpna zmluva 26.11.2019 Kúpno predajná zmluva - Škoda Fabia Mário Polák 1500 EUR
61. Nájomná zmluva 27.11.2019 Nájomná zmluva PCO Maxnetservices, s.r.o. 1260 EUR/mesiac
62. Zmluva 11.12.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 86/2019/UZ VÚB, a.s. -
63. Dohoda 12.12.2019 Dohoda o zrušení zmluvy o prenájme MAXNETWORK s.r.o. -
64. Nájomná zmluva 20.12.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov JUDr. Katarína Háčiková 114,36 €/ mesačne
65. Nájomná zmluva 28.12.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Róbert Farkas - INKSPIRATION 104,05 € mesačne
66. Nájomná zmluva 28.12.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Beata Solčániová 138,94 €/ mesačne
67. Nájomná zmluva 28.12.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Vital Crystal Slovakia s.r.o. 209,46 € mesačne
68. Nájomná zmluva 28.12.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Ladislav Varjú – CROW -LINE 120,81 € mesačne
69. Nájomná zmluva 28.12.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov T-Zone, s.r.o. 222,13 € mesačne
71. Nájomná zmluva 28.12.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov T-Zone International Transport, s.r.o. 315,57 €/ mesačne
72. Nájomná zmluva 28.12.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov AD plan s.r.o. 331,75 € mesačne
73. Nájomná zmluva 28.12.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Mária Prokšová - KADERNÍCTVO 120,81 € mesačne
74. Nájomná zmluva 28.12.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Blanka Kovácsová 247,72 € mesačne
75. Nájomná zmluva 28.12.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Erika Szabóová 120,81 € mesačne
76. Nájomná zmluva 28.12.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Tünde Görfölová 112,98 € mesačne
77. Nájomná zmluva 28.12.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Eva Johimenková – Salónik krásy EVITA 212,21 € mesačne
78. Dodatok k zmluve 28.12.2019 Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.07.2009 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -rok 2018Číslo Typ zmluvy

Dátum

zverejnenia

Predmet Partner     EUR   
1. Dodatok k zmluve  2.1.2018 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu  SPP a.s.  -
2. Úverová zmluva  16.1.2018 Zmluva O termínovanom úvere č. 25/2018/UZ
(Odstánenie havarijného stavu MŠ)


Všeobecné obchodné podmienky úveru
 VUB a.s.  146 281,49 EUR
3. Úverová zmluva 16.1.2018 Zmluva O termínovanom úvere č. 24/2018/UZ
(Spolufinancovanie projektu MŠ)


Všeobecné obchodné podmienky úveru
 VUB a.s.  110 584,40 EUR
4. Úverová zmluva 16.1.2018 Zmluva O terrnínovanorn úvere č. 30/2018/UZ - PREKLEŇOVACÍ ÚVER
(Financovanie projektu rekonštrukcie MŠ)


Všeobecné obchodné podmienky úveru
Špecifické podmienky úveru
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.47/2018/D
 VUB a.s.  880 244,38 EUR
5. Nájomná zmluva 17.1.2018 Nájomná zmluva nebytových priestorov - Podnikateľský inkubátor Róbert Farkas - INKSPIRATION 60,69 €/mesiac
6. Nájomná zmluva 17.1.2018 Nájomná zmluva nebytových priestorov - Podnikateľský inkubátor OROŠKA s.r.o. 122,14 €/mesiac
7. Nájomná zmluva 17.1.2018 Nájomná zmluva nebytových priestorov - Podnikateľský inkubátor Eva Johimenková – Salónik krásy EVITA 123,71 €/mesiac
8. Nájomná zmluva 17.1.2018 Nájomná zmluva nebytových priestorov - Podnikateľský inkubátor Mária Prokšová - KADERNÍCTVO 76,72 €/mesiac
9. Nájomná zmluva 17.1.2018 Nájomná zmluva nebytových priestorov - Podnikateľský inkubátor Tünde Görfölová 65,78 €/mesiac
10. Nájomná zmluva 17.1.2018 Nájomná zmluva nebytových priestorov - Podnikateľský inkubátor Klaudia Hatvanyová 65,39 €/mesiac
11. Nájomná zmluva 17.1.2018 Nájomná zmluva nebytových priestorov - Podnikateľský inkubátor Beata Solčániová 81,03 €/mesiac
12. Nájomná zmluva 17.1.2018 Nájomná zmluva nebytových priestorov - Podnikateľský inkubátor Blanka Kovácsová 155,00 €/mesiac
13 Nájomná zmluva 17.1.2018 Nájomná zmluva nebytových priestorov - Podnikateľský inkubátor T-Zone International Transport, s.r.o. 184,00 €/mesiac
14. Nájomná zmluva 17.1.2018 Nájomná zmluva nebytových priestorov - Podnikateľský inkubátor T-Zone, s.r.o. 128,03 €/mesiac
15. Nájomná zmluva 17.1.2018 Nájomná zmluva nebytových priestorov - Podnikateľský inkubátor Mgr. Zoltán Farkas - SORNO 77,56 €/mesiac
16. Nájomná zmluva 17.1.2018 Nájomná zmluva nebytových priestorov - Podnikateľský inkubátor JUDr. Katarína Háčiková 66,57 €/mesiac
17. Nájomná zmluva 17.1.2018 Nájomná zmluva nebytových priestorov - Podnikateľský inkubátor AD plan s.r.o. 136,57 €/mesiac
18. Dodatok k zmluve 20.1.2018 Dodatok k zmluve č.3 k Zmluve o zbere, odvoze a zhodnocovaní alebo zneškodňovaní odpadov v
obci Jelka
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.  -
19. Dodatok k zmluve 20.1.2018 Dodatok k zmluve č.3 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálnych odpadov v obci Jelka AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.  -
20. Dodatok k zmluve 7.2.2018 Poistná zmluva číslo:   4419006391 , dodatok č. 2 Komunálna  poisťovňa, a.s. 272,52 €/rok
21. Zmluva o zriadení prevádzky 8.2.2018 Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA ELT Management Company Slovakia s.r.o. -
22. Zmluva o dielo 22.2.2018 Zmluva o dielo č.5/2017 "Projekt Town Twinning" MBM Project s.r.o.  1000,00 EUR
23. Zmluva o dielo 22.2.2018 Zmluva o dielo č. 2/2018 "Projekt Kultúra národnostných menšín" MBM Project s.r.o. 500,00 EUR
24. Nájomná zmluva 28.2.2018 Nájomná zmluva nebytových priestorov - Podnikateľský inkubátor Erika Szabóová 67,35 €/mesiac
25. Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia 13.3.2018 Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia hudobnej skupiny HOOLIGANS Ing. Elemír Torok - elóKONCERT 8900,00 EUR bez DPH
26. Nájomná zmluva 13.3.2018 Nájomná zmluva za pozemok Július Roth 80,10 EUR/ rok
27. Zmluva 18.4.2018 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby SUPERCOLORS s.r.o. -
28. Zmluva o dielo 24.4.2018 Zmluva o dielo č. 10/2018
"Environmentálny fond 2018"
MBM Project s.r.o. 500,00 EUR
29. Zmluva 24.4.2018 Zmluva o poskytovani auditorských služieb Ing. Marián Péteri 2250,00  EUR bez DPH
30. Nájomná zmluva 27.4.2018 Nájomná zmluva nebytových priestorov - Podnikateľský inkubátor Vita Crystal Slovakia s.r.o. 122,14 €/mesiac
31. Nájomná zmluva 30.4.2018 Nájomná zmluva nebytových priestorov - Podnikateľský inkubátor SODEMA, s.r.o. 66,57 €/mesiac
32. Nájomná zmluva 30.4.2018 Zmluva o nájme bytu MUDr. Mária Hoffer,Norbert Hoffer 152EUR/mesiac
33 Zámenná zmluva 30.5.2018 Zámenná zmluva parciel T-ZONE, s.r.o. -
34. Zmluva k dotácii 7.6.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 5000,00 EUR
35. Zmluva o prenájme 7.6.2018 Zmluva o prenájme tlačových zariadení Z+M servis a.s. 35,00 EUR bez DPH/mesiac
0,0075 €/strana ČB
0,042 €/strana FB
36. Zmluva o dielo 18.6.2018 Zmluva o vypracovanie dokumentu: Kornunitný plán sociálnych
služieb obce Jelka na roky 2018 - 2022
PROROZVOJ, s. r. o. 900,00 EUR
37. Rámcová zmluva 20.6.2018 Rámcová zmluva na budovanie miestnych komunikácií v obci Jelka

Príloha č.1
CESTY NITRA 45 360,00 EUR s DPH
38. Rámcová zmluva 21.6.2018 Rámcová zmluva na opravu miestnych komunikácií v obci Jelka CESTY NITRA 17 877,60 EUR s DPH
39. Zmluva o dielo 25.6.2018 Zmluva o dielo - Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke KANGO, spol. s r.o.   207 630,16 EUR s DPH
40. Zmluva o výkone činnosti 9.7.2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa osobnyudaj.sk, s.r.o. 82,80EUR/mesiac
41.  Zmluva o dielo  20.7.2018 Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v Jelke CAMPO SK s.r.o. 12 480,00 EUR s DPH
42.  Kúpna zmluva  20.7.2018 Kúpa pozemku Peter Baráth, rod. Baráth 1000,00 EUR
43. Zmluva o dielo 7.8.2018 Rozšírenie kamerového systému obce Jelka MAXNETWORK s.r.o. 12 903,60 EUR s DPH
44. Nájomná zmluva 31.8.2018 Nájomná zmluva - dodatok č.1 Spojená škola -
45. Zmluva 4.9.2018 Zmluva o verejnom predstavení tanečného divadla Tanečné divadlo Ifjú Szivek 2 000,00 EUR
46. Zmluva o pripojení 18.9.2018 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná , a.s. 16,78 EUR s DPH
47. Zmluva o pripojení 18.9.2018 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná , a.s. 16,78 EUR s DPH
48. Zmluva o pripojení 18.9.2018 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná , a.s. 16,78 EUR s DPH
49. Zmluva o pripojení 18.9.2018 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná , a.s. 16,78 EUR s DPH
50. Zmluva o dielo 18.9.2018 Dodanie autobusových zastávok ZASTÁVKY, spol. s r. o. 12 761,00 EUR s DPH
51. Kúpna zmluva 20.9.2018 Predaj pozemku Peter Németh a Anita Némethová 22 935,00 EUR
52. Kúpna zmluva 20.9.2018 Predaj pozemku Július Röth a Dáša Röthová 19 140,00 EUR
53. Kúpna zmluva 20.9.2018 Predaj pozemku Július Röth a Dáša Röthová 13 530,00 EUR
54. Zmluva 4.10.2018 Zmluva o zriadení vecného bremena Rímskokatolícka cirkev - farnosť Jelka -
55. Kúpna zmluva 10.10.2018 Predaj pozemku Anikó Bánoczký 688,00 EUR
56. Dohoda 15.10.2018 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta -
57. Zmluva 24.10.2018 Zmluva o ukončení nájmu nebytových priestorov Dominika Radványi -
58. Kúpna zmluva 24.10.2018 Kúpna zmluva - premety Dominika Radványi  1 000,00 EUR
60. Kúpna zmluva 04.12.018 Predaj pozemku Jana Deáková 672,00 EUR
61. Poistná zmluva 10.12.2018 PZP Komunálna poisťovňa, a.s.  Vienna Insurance Group 1335,00 EUR
62. Poistná zmluva 10.12.2018 Havarijné poistenie Komunálna poisťovňa, a.s.  Vienna Insurance Group 417,45 EUR
63. Poistná zmluva 10.12.2018 Poistenie majetku obce Union poisťovňa, a. s. 3 878,20 EUR
64. Zmluva 27.12.2018 Zmluva o vykonávaní výkupu odpadu od fyzických osôb Mária Hartaiová -
65. Dodatok k zmluve 28.12.2018 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov AD Plan s.r.o -
66. Dodatok k zmluve 28.12.2018 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Beata Solcaniova -
67. Dodatok k zmluve 28.12.2018 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Blanka Kovacsova -
68. Dodatok k zmluve 28.12.2018 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Erika Szaboova -
69. Dodatok k zmluve 28.12.2018 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Eva Johimenkova -
70. Dodatok k zmluve 28.12.2018 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Farkas Zoltan -
71. Dodatok k zmluve 28.12.2018 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Gorfol Tunde -
72. Dodatok k zmluve 28.12.2018 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Katarina Hacikova -
73. Dodatok k zmluve 28.12.2018 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Klaudia Hatvanyova -
74. Dodatok k zmluve 28.12.2018 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Proksova Maria -
75. Dodatok k zmluve 28.12.2018 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Robert Farkas -
76. Dodatok k zmluve 28.12.2018 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Sodema -
77. Dodatok k zmluve 28.12.2018 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov T Zone -
78. Dodatok k zmluve 28.12.2018 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov T-Zone International -
79. Dodatok k zmluve 28.12.2018 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Vita Crystal -
80. Zmluva 28.12.2018 Zmluva o poskytnutí právnej pomoci JUDr. Jozef Czibula 250 Eur mesačne
           

 

rok 2017

Číslo Typ zmluvy

Dátum

zverejnenia 

Predmet Partner      Cena v         EUR
 1. Kúpna zmluva  30.1.2017  Kúpna zmluva č.17/30/E11200/KZ  Západoslovenská distribučná, a.s.  3835,00 EUR
 2. Nájomná zmluva  12.2.2017  Zmluva o nájme nebytových priestorov  Mgr.Zoltán Farkas - Sorno  77,56 EUR  mesačne
 3. Nájomná zmluva  1.3.2017  Zmluva o nájme nebytových priestorov  Róbert Farkas - Inkspiration  60,69 EUR  mesačne
4. Zmluva  21.3.2017  Zmluva o zriadení vecných  bremien  Západoslovenská distribučná, a.s.  -
5. Zmluva  30.3.2017  Zmluva o zabezpečení umeleckého  vystúpenia skupiny Magna cum laude (HU)  elóKONCERT  9700,00 EUR
6. Zmluva  31.5.2017  Zmluva o poskytnutí dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR  5000,00 EUR
7. Zmluva  2.6.2017  Zmluva o dielo č. TG/08/2017 Ing.Kovács Silvester  - Thermopol  3610,80 EUR
8. Nájomná zmluva 14.6.2017  Dodatok k nájomnej zmluve Mudr. Szakácsová Mudr. Szakácsová  
9. Zmluva 15.6.2017  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb  Ing. Marián Péteri  2200,00 EUR
10. Zmluva o dielo  21.6.2017 Zmluva o dielo - "Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy v Jelke"  AVA-stav, s.r.o.  990 828,78 EUR s DPH
11. Mandátna zmluva 21.6.2017 Stavebný dozor k dielu "Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy v Jelke" SZING-EX-PROJEKT SLOVAKIA spol. s r.o. 15000,00 EUR s DPH
12. Zmluva 23.6.2017  Zmluva o dielo - Odstránenie havarijného  stavu - výmena podlahových krytín v ZŠ Jelka III. etapa  PEGAS EU spol. sr.o.  35 315,40 EUR s DPH
13. Nájomná zmluva 27.6.2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mudr. Valkár
 Mudr. Valkár - Valson  
14. Nájomná zmluva 28.6.2017 Dodatok k nájomnej zmluve  Spojená škola  -
15. Zmluva 17.7.2017 Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenie licencie  Lomtec.com a.s.  2000 EUR
16. Kúpna zmluva 19.7.2017 Kúpna zmluva obec Jelka/ Karol a Simona Síposovci  Karol a Simona   Síposovci  3485 EUR
17. Zmluva o dielo 27.7.2017 Zmluva o dielo na poskytnutie služby:Externé riadenie projektu počas realizácie projektu "Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ v Jelke"  Eurocluster s.r.o.  3816 EUR
18. Dodatok k zmluve 8.8.2017 Dodatok č.1/2017 k Zmluve o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti zo dňa 29.10.2012 MUDr. Michal Hudák  20 EUR za 1 posudok
19. Zmluva o poskytnutí dotácie 5.9.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín Úrad vlády Slovenskej republiky 3200,00 EUR
20. Dodatok k zmluve 14.9.2017 Dodatok ku kúpnej zmluve obec Jelka/ Karol a Simona Síposovci Karol a Simona   Síposovci -
21. Zmluva o dielo 18.9.2017 Odstránenie havarijného stavu technickej infraštruktúry MŠ Jelka AVA-stav, s.r.o. 146 281,49 EUR s DPH
22. Nájomná zmluva 6.10.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov Spojená škola 3844,98€/rok
energie
2541,98 €/rok
23. Zmluva o dielo 23.10.2017 Rozšírenie kamerového systému v Jelke MAXNETWORK s.r.o. 11 880,72 EUR s DPH
24. Zmluva o dielo 25.10.2017 Zmluva o dielo - Envirofond 2018 MBM Project s.r.o. 700,00 EUR
25. Zmluva o dielo 6.11.2107 Odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie v"objekte MŠ-v Jelke PeMa-Tech s.r.o. 38 443,88 EUR s DPH
26. Zmluva o dielo 8.11.2017 Odstránenie havarijního stavu zdravotechniky v objekte M v Jelke Bittera servis s.r.o. 24 236,05 bez DPH
27. Zmluva o poskytovaní technickej služby 23.11.2017 Zmluva o poskytovaní technickej služby MAXNETWORK s.r.o. -
28. Zmluva o dodávke prác a služieb 18.12.2017 Poskytovanie externých manažérskych služieb pri implementácii projektu s názvom: "Objavovanie Malého a Mošonského Dunaja bicyklom a
člnom", kód projektu: SKHU/1601/1.1/01
Regionálna rozvojová agentúra Komárno 8038,50 Eur s DPH
29. Zmluva 19.12.2017 Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného odpadu na zhodnotenie Erik Péli -
30. Zmluva 19.12.2017 Zmluva o vykonávaní výkupu odpadu od fyzických osôb Juraj Baráth -

 

rok 2016

 

Číslo Typ zmluvy

Dátum

zverejnenia 

Predmet Partner      Cena v         EUR
1. Zmluva o nájme 4.1.2016 Zmluva o nájme bytu č.1 v bytovom dome na Hlavnej ulici v Jelke súp. č. 1353/130
František Kovács a Zuzana Víghová 189,00 EUR  mesačne
2. Cenová ponuka 8.2.2016 Cenová ponuka č.: 080216
Zákazka: Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy v Jelke  - Úpravy Projektovej dokumentácie na stavebné povolenie
FIBINGER ARCHITECTS, s.r.o. 7 560,00 € s DPH
3. Nájomná zmluva 12.2.2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov Beata Solčániová 81,03 € / mesiac
4. Nájomná zmluva 12.2.2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov Blanka Kovácsová 155,00 € / mesiac
5. Nájomná zmluva 12.2.2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov Mária Prokšová - KADERNÍCTVO 76,72 € / mesiac
6. Nájomná zmluva 12.2.2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov T-Zone s.r.o. 128,03 €/ mesiac
7. Nájomná zmluva 12.2.2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov T-Zone International Transport, s.r.o. 184,00 €/ mesiac
8. Dodatok k zmluve 17.2.2016 Dodatok č. 01/2016 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 23.12.2015 na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre projekt „Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy v Jelke“ FIBINGER ARCHITECTS, s.r.o.  
9. Nájomná zmluva 26.2.2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov Tunde Gorfolová 65,78 € / mesiac
10. Nájomná zmluva 27.2.2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov Erika Szabóová 67,35 € / mesiac
11. Zmluva o budúcej zmluve 24.3.2016 Zmluva o budúcej zmluve - nakladanie s odpadmi
ENVI-PAK, a.s. -
12. Nájomná zmluva 4.4.2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov AD plan s.r.o. 136,57 € / mesiac
13. Zmluva o dotácii 7.4.2016 ZMLUVA č. 36023 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky DPO SR 3 000,00 EUR
14. Zmluva 2.5.2016 Zmluva č.Z10122015108 uzatvorená s firmou ENVI - PAK a.s. ENVI - PAK a.s. -
15. Darovacia zmluva 6.5.2016 Darovacia zmluva - výpomoc pri budovaní detského ihriska MOST-HÍD 5 000,00 EUR
16. Zmluva o nájme 9.5.2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.02/05/2016 Klaudia Hatvanyiová 65,39 EUR/mesiac
17. Zmluva o dielo 11.5.2016 Zmluva o dielo - Budovanie spevnených,bezprašných komunikácií - ciest v obci Jelka Današ s.r.o. -
18. Zmluva 12.5.2016 Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi INSA s.r.o. a MACH TRADE spol. s r.o. -
19. Zmluva 6.6.2016 Zmluva o dielo :"Rozšírenie kapacity MS Jelka s prístavbou" Kango, spol. sr.o. 58 747 Eur
20. Zmluva 6.6.2016 Zmluva o dodávke plynu
SPP, a.s.  
21. Darovacia zmluva 10.06.2016 Darovacia zmluva DSS Košúty 500,00 Eur
22. Zmluva 22.6.2016 Zmluva o dielo - Ozvučenie a osvetlenie Kultúrnych dní obce Jelka Ing. Kovács Silvester - Thermopol 3 610,80 Eur
23. Zmluva 30.6.2016 Zmluva o spolupráci s KC Jánovce KC Jánovce -
24. Zmluva 06.07.2016 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu (tuky-oleje) Fidelity Trade, s.r.o. 0,3 Eur/kg
25. Nájomná zmluva 06.07.2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov Lucia Cséfalvay 62,64 € / mesiac
26. Zmluva 22.06.2016 Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi INSA, s.r.o.
MACH TRADE , spol. s.r.o.
-
27. Zmluva o nájme 18.07.2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov Slovenská produkčná a.s.  500,00Eur/deň
28. Zmluva 8.8.2016 Zmluva o dielo - Budovanie spevnených,bezprašných komunikácií - ciest v obci Jelka Današ s.r.o. -
29. Zmluva 10.8.2016 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č.9002/2015 Ing. Marián Péteri 1000 EUR/rok
30. Zmluva 10.8.2016 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č.9003/2015 Ing. Marián Péteri 1000 EUR/rok
31. Zmluva 10.8.2016 Zmluva o dielo na projekčné práce pre projekt - Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke FIBINGER ARCHITECTS, s.r.o. 13200,00 Eur
32. Zmluva 12.8.2016 Zmluva o nájme bytu č.3 v bytovom dome na Hlavnej ulici v Jelke súp. č. 1353/130 Svetlana Panyiková a Tibor Panyik 174 Eur/mesiac
33. Zmluva 12.8.2016 Zmluva o nájme bytu č.4 v bytovom dome na Hlavnej ulici v Jelke súp. č. 1353/130 Zuzana Kovács a František Kovács 216 Eur/mesiac
34. Zmluva 12.8.2016 Zmluva o nájme bytu č.5 v bytovom dome na Hlavnej ulici v Jelke súp. č. 1353/130 Miroslava Barosová 174 Eur/mesiac
35. Zmluva 9.9.2016 Zmluva o dielo - Oprava sociálnych miestností na OcÚ Jelka Kango, spol. s r.o. 14 571,98 Eur
36. Zmluva 23.9.2016 Zmluva o dielo - vypracovanie žiadosti o udelenie nenávratného finančného príspevku Regionálna rozvojová agentúra Komárno 500 Eur + 5000 Eur
37. Nájomná zmluva 6.10.2016 Zmluva o nájme bytu č. 6  v bytovom dome - 6 b. j. v Jelke, na ulici Hlavnej so súp. č. 1353/130 Monika Khernová 316 Eur/mesiac
38. Nájomná zmluva 1.11.2016 Dodatok č.1/2016 k zmluve o nájme bytu č. 6 zo dňa 04.10.2016 Monika Khernová  -
39. Zmluva 7.11.2016 Zmluva na prevádzkovanie Vodného kolového mlyna v Jelke + Dodatok č.1 k tejto zmluve + Dohoda o uznaní a úhrade záväzkov Vlastivedné múzemum v Galante  
40. Zmluva 22.11.2016 Zmluva o zriadení vecných bremien MEGACOLORS-STAV s.r.o., Západoslovenská distribučná a.s. -
41. Zámenná zmluva 2.12.2016 Zámenná zmluva - parcely COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo -
42. Kúpna zmluva 2.12.2016 Kúpna zmluva COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo 4488,00 EUR
43. Zmluva o výpožičke 20.12.2016 Zmluva o výpožičke (IKT technika) - dodatok Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky
1541,16 EUR
44. Zmluva o dielo 21.12.2016 Zmluva o dielo č. V-004-2016 Enercom, s.r.o. 10 874,74 EUR
45. Nájomná zmluva 23.12.2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov Eva Johimenková - Salónik krásy EVITA 123,71€/ mesiac 

rok 2015

 

Číslo Typ zmluvy

Dátum

zverejnenia 

Predmet Partner      Cena v         EUR
1. Zmluva o Dielo 23.1.2015 Zmluvy o dielo - výmena podlahových krytín v budove ZŠ Jelka PEGAS EU spol. s.r.o. 35 608,32 EUR s DPH
2. Nájomná zmluva 10.2.2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Dodatok č1 Monika Khernová  -
3. Nájomná zmluva 27.2.2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov Erika Szabóová  67,35EUR/
mesačne
4. Zmluva o službách 2.3.2015 Dodatok k zmluve- Vypracovanie žiadosti o dotáciu na projekt "Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ v obci Jelka" M & Z Consulting s.r.o. 180 EUR s DPH
5. Dodatok k zmluve 18.3.2015 Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku projektu ITMS27120130562    
6. Zmluva 19.3.2015 Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia speváka Caramel dňa 20.6.2015 ElóKoncert Promotion 1.990 EUR
7. Zmluva 19.3.2015 Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia Crazy Chichi show dňa 20.6.2015 ElóKoncert Promotion 970 EUR
8. Zmluva 19.3.2015 Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia speváka Peter Cmorík dňa 20.6.2015 ElóKoncert Promotion 2.180 EUR
9. Zmluva 19.3.2015 Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia skupiny P. Mobil dňa 19.6.2015 ElóKoncert Promotion 3.980 EUR
10. Zmluva 20.4.2015 Zmluva-vystúpenie na chodúľoch Vándormuzsikus Bt 820 EUR
11. Zmluva 21.4.2015 Zmluva-drevené ihrisko Bartáné Endrédi Veronika 80 000 Ft
12. Zmluva 15.5.2015 Zmluva o prezentácii ľudových remesiel Csilla Soósová - Glass Vitraz 260 EUR
13. Dohoda 25.5.2015 Dohoda č.40a/§52a/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby ÚPSVaR Galanta -
14. Dohoda 26.5.2015 Dohoda č.27/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest ÚPSVaR Galanta -
15. Zmluva 28.5.2015 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č.9002/2014 Ing. Marián Péteri 1000 EUR/rok
16. Zmluva 28.5.2015 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č.9003/2014 Ing. Marián Péteri 1000 EUR/rok
17. Zmluva 16.6.2015 Zmluva o vystúpení tanečného súboru ZO Csemadok Gabčíkovo Csemadok ZO Gabčíkovo 350 EUR
18. Zmluva 18.6.2015 Zmluva o dielo č.TG/22/2015 o osvetlení a ozvučení Jelčanských dní Thermopol 2882,40 EUR
19. Zmluva 22.6.2015 Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SITB-002-2015/000041-759 MVSR  
20. Zmluva 20.7.2015 Zmluva č.0541/2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVŠ SR na rozšírenie kapacít MŠ MŠVVŠ SR 55 000 EUR
21. Zmluva 27.8.2015 Zmluva č.34/TT/2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
MVSR 9 000 EUR
22. Zmluva 28.10.2015 Zmluva o lízingu hnuteľných vecí LZC/15/61104 VÚB Leasing, a.s. 18 975,00 EUR
23. Dodatok č. 1 k poistnej zmluve 27.11.2015 Poistenie obce rôzneho charakteru č.441900391 Komunálna poisťovňa, a.s. 3 992,96 EUR
24. Kúpna zmluva 30.11.2015 Kúpna zmluva - vybavenie MŠ ZOLTÁN CZODOR 4 786,06 EUR
25. Dodatok 18.12.2015 Dodatok č.1/2015 k nájomnej zmluve
MUDr. Miroslav Šišák  -
26. Dodatok 18.12.2015 Dodatok č.1/2015 k nájomnej zmluve TOPTOM, s.r.o.  -
27. Dodatok 18.12.2015 Dodatok č.1/2015 k nájomnej zmluve VALSON s. r.o.  -
28. Dodatok 18.12.2015 Dodatok č.1/2015 k nájomnej zmluve MUDr. Dagmar Szakácsová  -
29. Zmluva 23.12.2015 Zmluva o Dielo - Projekčné práce FIBINGER ARCHITECTS, s.r.o. 22 776,00 EUR s DPH
30. Nájomná zmluva 28.12.2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov OROŠKA s.r.o. 122,14 € / mesiac

 

rok 2014Číslo Typ zmluvy

Dátum

zverejnenia 

Predmet Partner      Cena v         EUR
1. Nájomná zmluva 11.02.2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov Tomáš Szamaránszky 67,35 EUR/mesiac
2. Zmluva o dielo 28.03.2014 Zmluva o dielo č. 7/2014
"Remeselnícky a kultúrny festival v obci Jelka - X. Jelčiansky deň"
Regionálna rozvojová agentúra Šaľa 400,00 EUR
3. Zmluva o dielo 15.04.2014 Zmluva o dielo na "Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ v obci Jelka" JKK-TEAM, s.r.o. 339 951,95 EUR s DPH
4. Mandátna zmluva 22.04.2014 Verejné obstarávanie na projekt "Rekonšrukcia verejného osvetlenia obce Jelka" Visions, s.r.o. 2 000,00 EUR bez DPH
5. Dohoda 22.04.2014 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta 7 335,81 EUR
6. Zámenná zmluva 24.04.2014 Zmluva k zámene pozemkov Peter Süll 0,00 EUR
7. Kúpna zmluva 9.5.2014 Kúpa pozemku Ing. Ferenc Viola,Silvia Tóthová 1 530,00 EUR
8. Dodatok k zmluve 15.5.2014 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.19/2013 X. Jelkas Days zo dňa 4.11.2013 Regionálna rozvojová agentúra Šaľa, Žihárec   -
9. Dohoda 16.5.2014 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta   -
10. Mandátna zmluva 29.5.2014 Mandátna zmluva o zabezpečení zábavného programu Valicszkó Szilvester (HU) 150 000,00 Ft
11. Zmluva 29.5.2014 Vystúpenie na chodúľoch Vándormuzsikus Bt. 820,00 EUR
12. Dodatok k zmluve 30.5.2014 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov pod číslom 04/2013 Blanka Kovácsová 155,00 EUR mesačne
13. Dodatok k zmluve 30.5.2014 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov pod číslom 02/2013 T-Zone, s.r.o.  -
14. Dodatok k zmluve 30.5.2014 Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov pod číslom 13/2013 Saxum,s.r.o. 70,00 EUR mesačne
15. Zmluva 11.6.2014 Žonglovanie s ohňom Illés Beáta 430,00 EUR
16. Zmluva 13.6.2014 Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia speváka Vastag Csaba ElóKONCERT PROMOTION 1 690,00 EUR
17. Zmluva 13.6.2014 Zmluva o sprostredkovaní koncertu skupiny Karthago ElóKONCERT PROMOTION 4 400,00 EUR
18. Zmluva 16.6.2014 Zmluva o dielo č. TG/014/2014 Ing. Kovács Silvester - THERMOPOL 2 400,00 EUR bez DPH
19. Zmluva 16.6.2014 Zmluva- veštenie Kiss Katalin 255,00 EUR
20. Zmluva 21.6.2014 Zmluva o hudobnej produkcii skupiny PIK-NIK Ladislav Czinege 300,00 EUR
21. Zmluva 1.7.2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov Gergely Csongár - Quality 66,57 EUR mesačne
22. Zmluva 7.7.2014 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva Jankuš Richard - Ecotextil  -
23. Zmluva 9.7.2014 Zmluva na poskytnutie služieb M&Z Consulting, s.r.o. 1176,00 EUR s DPH
24. Dodatok k zmluve 9.7.2014 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo JKK-Team, s.r.o.  -
25. Zmluva o dielo 16.7.2014 Zmluva o dielo - Oprava miestnych komunikácií v obci Jelka 2014 Današ s.r.o.  29 000,00 EUR s DPH
26. Zmluva o dielo 17.7.2014 Zmluva o dielo - Obnova verejného osvetlenia v obci Jelka GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o. 239 877,22 EUR s DPH
25. Zmluva o dielo 07.8.2014 Zmluva o dielo - Oprava miestnych komunikácií v obci Jelka 2014 Današ s.r.o.  26 272,80 EUR s DPH
28. Zmluva o dielo 19.8.2014 Zmluva o dielo - rekonštrukcia strechy kultúrneho domu Homobild spol. s.r.o. 11 249,98 EUR bez DPH
29. Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie 22.8.2014 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na festival ochotníckych divadiel v Budapešti Trnavský samosprávny kraj 400 EUR
30. Kúpna zmluva 23.9.2014 Kúpa nehnuteľnosti - parcely Mária Turániová 7 300 EUR
31. Zmluva 1.10.2014 Objednávka bezplatného odberu opotrebovaných pneumatík pre mestá a obce V.O.D.S 0 EUR
32. Zmluva 13.10.2014 Zmluva o termínovanom úvere č.932/2014/UZ VÚB,a.s. 239 877,22 EUR
33. Dohoda 13.10.2014 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.1465/214/D VÚB,a.s.  -
34. Zmluva 13.11.2014 Zmluva o dielo - Osvetlenie futbalového ihriska v obci Jelka Inlight Invest s.r.o. 14 376 EUR
35. Dodatok č.1 k Zmluve o Dielo 29.12.2014 Dodatok č.1 k Zmluve o Dielo -  Osvetlenie futbalového ihriska v obci Jelka Inlight Invest s.r.o. 0 EUR
rok 2013

 

Číslo Typ zmluvy

Dátum

zverejnenia 

Predmet Partner      Cena v         EUR
1. Zmluva o dielo 25.01.2013 Zmluva o dielo - Projekt Town Twinning VF project  & Marketing s.r.o.  1 EUR
2. Nájomná zmluva 15.2.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov T-Zone International Transport, s.r.o. 184,00 EUR/mesiac
3. Nájomná zmluva 15.2.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov T-Zone, s.r.o. 128,03 EUR/mesiac
4. Nájomná zmluva 15.2.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Beata Solčániová 81,03 EUR/mesiac
5. Nájomná zmluva 15.2.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Blanka Kovácsová 133,33 EUR/mesiac
6. Nájomná zmluva 15.2.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Monika Khernová 65,39 EUR/mesiac
7. Nájomná zmluva 15.2.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Mária Prokšová - KADERNÍCTVO 76,72 EUR/mesiac
8. Nájomná zmluva 15.2.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Mgr. Zoltán Farkas - SORNO 77,56 EUR/mesiac
9. Zmluva o dielo 16.2.2013 Zmluva o údržbe výťahov SLOV lift spol. s.r.o. 77 EUR/mesiac bez DPH
10. Nájomná zmluva 20.2.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Irena Kázmerová 60,69 EUR/mesiac
11. Nájomná zmluva 20.2.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Lucia Bárošová 62,64 EUR/mesiac
12. Nájomná zmluva 20.2.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov SAXUM, s.r.o. 131,17 EUR/mesiac
13. Nájomná zmluva 20.2.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov MAFINA, s.r.o. 67,35 EUR/mesiac
14. Nájomná zmluva 20.2.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Eugen László 123,71 EUR/mesiac
15. Nájomná zmluva 20.2.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Tunde Gorfolová 65,78 EUR/mesiac
16. Nájomná zmluva 28.2.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Monika Jakušová 122,14 EUR/mesiac
17. Nájomná zmluva 28.2.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Mgr. Katarína Válkárová 66,57 EUR/mesiac
18. Zmluva o poskytovaní informácií 11.03.2013 Zmluva o poskytovaní údajov zo systému katastra nehnuteľností Geodetický a kartografický ústav Bratislava bezplatne
19. Zmluva o službách 15.03.2013 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Marán Péteri 1000,00 EUR bez DPH/rok
20. Nájomná zmluva 26.03.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov AD plan s.r.o. 66,57 EUR/mesiac
21. Návrh zmluvy 26.03.2013 Spoluorganizovanie koncertu ElóKoncert Promotion 15000 EUR
22. Dodatok zmluvy 3.4.2013 Sprostredkovanie stravovacích služieb str1,str2 Edenred  -
23. Dodatok zmluvy 11.4.2013 Nájomná zmluva MUDr. Dagmar Szakácsová 341,83/mesiac
24. Dodatok zmluvy 11.4.2013 Nájomná zmluva TOPTOM s.r.o. 280,00/mesiac
25. Dodatok zmluvy 11.4.2013 Nájomná zmluva MUDr. Jozef Valkár 252,12/mesiac
26. Dodatok zmluvy 11.4.2013 Nájomná zmluva MUDr. Kvardová Mária 214,95/mesiac
27. Dodatok zmluvy 11.4.2013 Nájomná zmluva Mudr. Miroslav Šišák 214,63/mesiac
28. Zmluva o vystúpení 22.4.2013 Zmluva o uskutočnení vystúpenia Jelčanský divadelný súbor vo Veľkom Mederi 480 EUR
29. Zmluva o službách 29.4.2013 Zmluva o sociálnych službách Eva Tóthová rod. Lászlóová -
30. Zmluva o službách 29.4.2013 Zmluva o sociálnych službách Patria - Domov dôchodcov v Galante -
31. Kúpna zmluva 15.5.2013 Kúpna zmluva Tóth, Tóthová 7524 EUR
32. Kúpna zmluva 15.5.2013 Kúpna zmluva Štipák, Tóthová 13200 EUR
33. Zámenná zmluva 17.5.2013 Zámenná zmluva Szocsová  
34. Kúpna zmluva 20.5.2013 Kúpna zmluva Maszay 750 EUR
35. Zmluva o výpožičke 22.05.2013 Dodatok č.1 k zmluve č.ObÚ-GA-CO-2011/01807-9 o výpožičke materiálu civilnej obrany MVSR - Obvodný úrad Galanta, Centrum podpory Trnava 3615,57 EUR
36. Dodatok k zmluve 27.5.2013 Dodatok č.1 k Zmluve o zbere, odvoze a zhodnocovaní alebo zneškodňovaní odpadov AVE Bratislava s.r.o. -
37. Dodatok k zmluve 27.5.2013 Dodatok č.2 k Zmluve o zbere, odvoze a zhodnocovaní alebo zneškodňovaní odpadov AVE Bratislava s.r.o. -
38. Zmluva o dotácii 9.6.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality MVSR, Obcodný úrad Trnava 7000,00 EUR
39. Zmluva o dielo 10.6.2013 Ozvučenie a osvetlenie Kultúrnych dní obce Jelka 2013 Ing. Kovács Silvester - THERMOPOL 2016,80 EUR bez DPH
40. Zmluva o vystúpení 18.6.2013 Zmluva o vystúpení umelca Janicsák Veca na Obecných dňoch v Jelke  Rácz92´BT. 1000 EUR
41. Zmluva o poskytovaní služieb 18.6.2013 Zmluva o poskytovaní služieb Visions s.r.o. 1700 EUR bez DPH
42. Zmluva 20.6.2013 Zmluva o vystúpení Rába Néptáncegyuttes 210 000,00 Ft (HU)
43. Zmluva o dielo 28.6.2013 Zmluva o dielo "Mapa s prezentáciou" R.G.T. Press, s.r.o. 60,00 EUR s DPH
44. Zmluva o spolupráci 10.7.2013 Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti (Vodný kolový mlyn v Jelke) str1, str2, str3 Trnavský samosprávny kraj 4000,00 EUR
45. Zmluva o službách 15.7.2013 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Marián Péteri 1000,00 EUR bez DPH
46. Dodatok k zmluve č.3 17.7.2013 Dodatok k zmluve o prevádzkovaní Vodného kolového mlyna v Jelke Vlastivedné múzeum v Galante 7500,00 EUR
47. Zmluva o dielo 29.7.2013 Komplexná modernizácia osvetlenia základnej školy Inlight Invest s.r.o. 51750,00 EUR s DPH
48. Nájomná zmluva 12.8.2013 Zmluva o nájme bytu v bytovom dome Edita Antalová 117 EUR/mesiac
49. Nájomná zmluva 12.8.2013 Zmluva o nájme bytu v bytovom dome Tibor Nagy 152 EUR/mesiac
50. Nájomná zmluva 12.8.2013 Zmluva o nájme bytu v bytovom dome Svetlana Panyiková 152 EUR/mesiac
51. Nájomná zmluva 12.8.2013 Zmluva o nájme bytu v bytovom dome Zuzana Kovács 194 EUR/mesiac
52. Nájomná zmluva 12.8.2013 Zmluva o nájme bytu v bytovom dome Miroslava Barosová 152 EUR/mesiac
53. Nájomná zmluva 12.8.2013 Zmluva o nájme bytu v bytovom dome Roland Schavel 194 EUR/mesiac
54. Mandátna zmluva 20.8.2013 Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania Voluma s.r.o. 3000 EUR
55. Zmluva o dielo a zmluva o poskytnutí služby 30.8.2013 Zmluva na dodávku kamerového systému a jeho montáže Maxnetwork s.r.o. 9955,20 s DPH
56. Zmluva o dielo 4.11.2013 X. Jelka s Days Regionálna rozvojová agentúra Šaľa 999,00 EUR
57. Zmluva 13.11.2013 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu Revenge a.s. 20 EUR/ nadoba/ rok
58. Zmluva 5.12.2013 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Marián Péteri 1000 EUR/rok
59. Zmluva 5.12.2013 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Marián Péteri 1000 EUR/rok
60. Nájomná zmluva 23.12.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Eva Johimenková – Salónik krásy EVITA 123,71 EUR/mesiac

 

rok 2012


Číslo Typ zmluvy

Dátum

zverejnenia 

Predmet Partner      Cena v         EUR
1. Zmluva o správe 2.1.2012 Zmluva o odovzdaní a prevzatí do správy ZŠ v Jelke -
2. Zmluva o správe 2.1.2012 Zmluva o odovzdaní a prevzatí do správy ZŠ Lipóta Gregorovitsa v Jelke -
3. Kúpno-predajná zmluva - dodatok 25.10.2012 Kúpno-predajná zmluva Tibor Galambos  
4. Zmluva o dielo 7.4.2012 Odoberanie elektrodopadu METAL SERVIS Recycling s.r.o. nerelevantné
5. Zmluva audítorskej činnosti 8.4.2012 Audit účtovnej uzávierky za rok 2011 Ing. Marián Péteri   1000,00 Eur bez DPH
6. Zmluva o dielo 12.6.2012 Spracovanie žiadosti o NFP "Project Town Twinning" VF Project & Marketing s.r.o.  995,00 EUR bez DPH
7. Mandátna zmluva 7.5.2012 Mandátna zmluva- dodatok č. 1 Ing. Karol Fábry 2710,00 EUR s DPH
8. Zmluva o dielo 20.6.2012 Pasport dopravného značenia na miestnych komunikáciách v obci Jelka Martin Zeman - Dopravné značenie  1150,00 EUR bez DPH
9. Zmluva o dielo 22.6.2012 Zabezpečenie služieb RRA Komárno 11976,00 s DPH
10. Zmluva o dielo 28.6.2012 Rozšírenie- rekonštrukcia centra podnikateľských a obchodných služieb v Jelke AVA-stav, s.r.o.  564140,00 EUR bez DPH
11. Mandátna zmluva 2.7.2012 Inžinierske činnosti SZING-EX PROJEKT SLOVAKIA spol. s.r.o. 8160,00 EUR bez DPH
12. Zmluva o výpožičke 3.7.2012 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov Vlastivedné múzeum v Galante nerelevantné
13. Zmluva o výpožičke 3.7.2012 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov Vlastivedné múzeum v Galante nerelevantné
14. Zmluva o dielo 31.8.2012 Zabezpečenie služieb - dodatok č.1 RRA Komárno 6120,00 EUR
15. Zmluva o dielo 19.10.2012 Enviromentálny fond 2013 VF Project & Marketing s.r.o  750,00 EUR bez DPH
16. Zmluva o činnosti 29.10.2012 Zmluva o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti Mudr. Michal Hudák, MPH  14 EUR/prípad
17. Zmluva o dielo - dodatok 16.11.2012 Dodatok k zmluve o dielo Rozšírenie- rekonštrukcia centra podnikateľských a obchodných služieb v Jelke str1. str2  AVA-stav, s.r.o.  660 726,73 bez DPH
18. Kupna zmluva 22.11.2012 Kúpna zmluva str.1., str2, str3, str4, Jozef Melišek - SAT Elektronika Servis 3295,67 EUR s DPH
19. Kúpna zmluva 23.11.2012 Projekt HUSK/0901/1.1.1/0212 Vybavenie stavby kancelárskou technikou Maxnetwork, s.r.o. 5 196,00 EUR Bez DPH
20. Kúpna zmluva 23.11.2012 Projekt HUSK/0901/1.1.1/0212 Vybavenie centra podnikateľských a obchodných služieb v Jelke Zoltán Csodor 24 457,67 EUR bez DPH
21. Zmluva o dodavke elektriny 29.11.2012 Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE Energia, a.s.  -
22. Zmluva s bankou 3.12.2012 Zmluva o zriadení záložného práva
Zmluva o termínovanom úvere
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
VÚB Banka a.s. 889 616,00 EUR
23. Kúpna zmluva 7.12.2012 Trvalá informačná tabuľa projektu HUSK MultiMedia s.r.o. 2496,00 EUR s DPH
24. Zmluva o dielo 10.12.2012 Monitorovacie správy k projektu HUSK Eurocluster s.r.o. 2290,00 EUR bez DPH
25. Technická zmena 12.12.2012 Technická zmena v projekte HUSK - Podnikateľský inkubátor v Jelke a Sanyi JTS HUSK  -
26. Zmluva o NFP 18.12.2012 Dodatok č.2 k Zmluve o NFP Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR -
27. Príloha k zmluve 28.12.2012 Príloha k dodatku č.2 k zmluve o NFP    
28. Zmluva o dielo 29.12.2012 Zmluva o odoberaní elektroodpadu METAL SERVICE Recycling s.r.o. -
29. Zmluva o správe 31.12.2012 Zmluva o odovzdaní a prevzatí do správy Základná škola -
30. Zmluva o výpožičke 22.5.2013 Dodatok č.1 k zmluve č.ObÚ-GA-CO-2011/01807-9 o výpožičke materiálu civilnej obrany MVSR - Obvodný úrad Galanta, Centrum podpory Trnava 3615,57 EUR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

rok 2011


Číslo Typ zmluvy

Dátum

zverejnenia 

Predmet Partner      Cena v     EUR
1. Dodávateľská  30.3.2011

Spoluorganizovanie koncertu

skupiny BIKINY

ElóKoncert Promotion   5500,-
2. Dodávateľská 30.3.2011 Zmluva o poskytovaní stravovania dôchodcom  PIZZERIA Molnár František -
3.

Zmluva o pridelení

NFP

5.4.2011 Zmluva o poskytnutí NFP - z programu HU-SK,
Podnikateľský inkubátor

National Development Agency,

Budapest

  1 378 030.89,- 
4. Zmluva o dielo 23.6.2011 Zmluva o dielo
Ing. Kovács Silvester - THERMOPOL  2016,80 bez DPH
5. Kúpna zmluva 28.6.2011 Kúpno-predajná zmluva Ferdinand Horváth   
6. Kúpno-predajná zmluva 26.7.2011 Kúpno-predajné zmluvy Zoltán Molnosi , Daniel Roth  
7. Kúpno-predajná zmluva 16.11.2011 Kúpno-predajná zmluva Tibor Galambos 500,00
8. Mandátna zmluva 16.11.2011 Mandátna zmluva Ing. Karol Fábry 2710,00 EUR
- E-mail értesítések