Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

Meghívó  Ezennel összehívom a falu képviselőtestületének 2. plenáris ülését, amely 2012. május 29-én / kedden/ 16,00 órai kezdettel lesz megtartva a helyi  kultúrház épületében a következő programmal:

1. Megnyitó
2. A javaslóbizottság és a jegyzőkönyvhitelesítők megválasztása
3. A plenáris ülés programjának jóváhagyása
4. Az elfogadott plénumhatározatok teljesítése
5. Tevékenységi beszámoló
6. A község főellenőrének munkaterve a 2012-es év második felére
7. Kérvények megtárgyalása
8. Egyéb
9. Vita
10. Befejezés

s.k. Farkas Imre mérnök
   polgármester
- E-mail értesítések