ďťż
Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


Zverejnenie zoznamov kandidátov v rámci komunálnych volieb 2018 na poslancov a starostu obce.

19.09.2018

Tájékoztatás a választók számára. Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisi. Zapisovatež miestnej volebnej komisie pre vožby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

24.08.2018
Az ürömlevelű parlagfű a Tt. 543/2002 sz., a környezet- és tájvédelmi törvény értelmében inváziós növény. Az ürömlevelű parlagfű virágzás idején súlyos pollenallergiát okozhat. Mivel községünkben jelenleg több helyen is előfordul, kérjük a tisztelt lakosságot, hogy gondoskodjanak a likvidálásáról.

20.08.2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre vožby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 Oznámenie o počte obyvatežov obce Jelkak 10.07.2018

10.08.2018

Online a tlačený dotazník pre občanov obce

18.06.2018

Okresné riaditežstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante zasiela oznam o odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

28.05.2018

- E-mail értesítések

EÚ projektek:EU


ďťż