Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


Oznamujeme obyvateľom, že stránkové dni na obecnom úrade od 18.2.2019 (od pondelka) budú nasledovne: Pondelok: 7.00 - 12.00 13.00 - 16.00 Utorok: nestránkový deň Streda: 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00 Štvrtok: nestránkový deň Piatok: 7.00 - 12.30

14.02.2019
predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 28/2019 Z. z.voľby do Európskeho parlamentua určil termín ich konania na sobotu 25. mája 2019

04.02.2019

Obec Jelka, zastúpená starostom obce Ing. Gabrielom Kišom za príslušný stavebný úrad, vyzýva majiteľa nelegálnej stavby na pozemku s parc. č. 836 (reg. KN-„E“), k. ú. Jelka, ...

31.01.2019
- E-mail értesítések

EÚ projektek:EU