ďťż
Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


Tájékoztatás a választók számára

11.07.2018

Online a tlačený dotazník pre občanov obce

18.06.2018

Okresné riaditežstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante zasiela oznam o odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

28.05.2018

Obec Jelka vyhlasuje Verejnú obchodnú súaž na predloženie cenových ponúk o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnutežností - obecných pozemkov v intraviláne obce Jelka.

03.04.2018

ZsVs
A Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. (Nyugat-szlovákiai Vízművek Rt.) társaság „ÁLTALÁNOS PARDON” keretén belül lehetővé teszi mindazoknak, akik mindezidáig a vízvételt a közüzemi vízvezetékből szerződés nélkül tették vagy a szennyvizet a közüzemi szennyvízcsatornahálózatba szerződés nélkül engedték, hogy 2018.04.01. és 2018.07.01. között a jogosulatlan vízfogyasztók/szennyvízkibocsátók szankciók nélkül legalizálhassák a csatlakoztatásukat.

23.03.2018

- E-mail értesítések

Projekty EÚ:


EU


ďťż