Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

Zverejnenie návrhov VZN na rok 2018


Návrh všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach      Návrh v .PDF
Návrh všeobecného záväzného nariadenia  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka      Návrh v .PDF
Návrh všeobecného záväzného nariadenia o poskytovaní elektronických služieb      Návrh v .PDF
Návrh rozpočtu obce na roky 2018 -2020  Návrh vo formáte MS EXCEL
- E-mail értesítések

EÚ projektek:EU