Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

Nyugat-szlovákiai Vízművek Rt. kijelenti az „ÁLTALÁNOS PARDON-t”


              A Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (Nyugat-szlovákiai Vízművek Rt.) társaság „ÁLTALános pardon” keretén belül lehetővé teszi mindazoknak, akik mindezidáig a vízvételt a közüzemi vízvezetékből szerződés nélkül tették vagy a szennyvizet a közüzemi szennyvízcsatornahálózatba szerződés nélkül engedték, hogy 2018.04.01. és 2018.07.01. között a jogosulatlan vízfogyasztók/szennyvízkibocsátók szankciók nélkül legalizálhassák a csatlakoztatásukat. A Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (Nyugat-szlovákiai Vízművek Rt.) társaság az általános pardon ideje alatt a legalizált vízfogyasztási hely / szennyvízkibocsátási hely szemléjével kapcsolatos költségek számlázásától eltekint és ezeket a Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (Nyugat-szlovákiai Vízművek Rt.) társaság érvényes Szolgáltatási Díjjegyzéke szerint nem számlázza ki.

              Az általános pardon időszakának lejárta után a közüzemi vízvezetékből történő vízvételezés vagy a közüzemi szennyvízcsatornahálózatba történő szennyvízkibocsátás megállapítása esetén a Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (Nyugat-szlovákiai Vízművek Rt.) társaság a jogosulatlan vízfogyasztókkal/szennyvízkibocsátókkal szemben nemcsak az okozott kár megtérítését, hanem a kötbért és a jogosulatlan csatlakozás megállapításának költségeit is érvényesíteni fogja.

             A Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (Nyugat-szlovákiai Vízművek Rt.) társaság felhívja a figyelmet arra, hogy 2018.03.15-től a hatályos 442/2002 sz. törvény 23. § (2) bekezdése szerint az építmény vagy telek tulajdonosa köteles azokat az építményeket vagy telkeket, ahol szennyvízkibocsátás történik, csatlakoztatni a közüzemi szennyvízcsatornahálózathoz, teljesíteni a közüzemi szennyvízcsatornahálózathoz való csatlakozás műszaki feltételeit és szerződést kötni a közüzemi szennyvízcsatornahálózat tulajdonosával, ha a településen, ahol az építmény vagy telek található, ki van építve  a közüzemi szennyvízcsatornahálózat és az építmény vagy telek tulajdonosának az illetékes vízgazdasági hatóság nem engedélyezte, hogy a szennyvízzel más módon rendelkezzen. Az ennek kapcsán kihirdetett általános pardon megfelelő alkalom arra, hogy az építmény vagy telek tulajdonosa teljesítse törvényes kötelezettségét.

- E-mail értesítések
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk


Program kultúrneho domu v Jelke
Projekty EÚ:

EU