Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar
Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky pre voľby 16. marca 2019.

26.02.2019

Tudatjuk a lakossággal, hogy 2019.2.18-tól (hétfőtől) a községi hivatalban az ügyfélfogadás a következő időpontokban lesz: Hétfő: 7.00 - 12.00 13.00 - 16.00 Kedd: nincs félfogadás Szerda: 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00 Csütörtök: nincs félfogadás Péntek: 7.00 - 12.30

14.02.2019
predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 28/2019 Z. z.voľby do Európskeho parlamentua určil termín ich konania na sobotu 25. mája 2019

04.02.2019

Obec Jelka, zastúpená starostom obce Ing. Gabrielom Kišom za príslušný stavebný úrad, vyzýva majiteľa nelegálnej stavby na pozemku s parc. č. 836 (reg. KN-„E“), k. ú. Jelka, ...

31.01.2019

- E-mail értesítések

EÚ projektek:EU