Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

Községi hivatal megoszlásaTóth István - Alpolgármester


A községi hivatal adminisztratív részlege

Mgr. Végh Rita
- Irodavezetőnő (építészeti részleg és telekrendezés)
  • Bankó Sidonia - Könyvelés
  • Hollósy Elvira - adminisztratív munkaerő


Madarás Ágnes
- Bérelszámolás,hulladék és helyi gazdálkodás
Tóth Zita - Pénztár, adók és illetékek
Morvay Edit - Lakossági nyilvántartás,szociális részleg


Szabó Márta - Anyakönyvi hivatal,iktató
Mészáros Beáta
- A kultúrház vezetőjePongrácz Zdenka
- Könyvtáros
- E-mail értesítések
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk


Program kultúrneho domu v Jelke
Projekty EÚ:

EU