Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

Programy a dokumenty obce
Plán hospodárskeho s sociálneho rozvoja obce Jelka na roky 2014-2022

Dokument PHSR vo formáte .PDFUznesenie obecného zastupiteľstva v Jelke o PHSR  obce Jelka


Uznesenie obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 14.10.2015 o schválení opatrení, projektov a aktivít za obec Jelka ako súčasti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre mikroregión Horný Žitný ostrov na programové obdobie 2014 – 2022.

Dokument uznesenia vo formáte .PDF
Finančný rámec pre realizáciu PHSR vo formáte .PDF

Zverejnené 14.10.2015


Program odpadového hospodárstva obce Jelka na roky 2016-2020

Dokument POH vo formáte .PDF


Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018-2022

Dokument KPSS vo formáte .PDF
- E-mail értesítések