ďťż
Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

Kérelmek feldolgozása


Az oldal tartalma hamarosan át lesz fordítva!

Postup pri vybavovaní žiadostí a sažností

 • Sažnosti možno podáva v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade, riešia sa podža postupu určeného zákonom.
 • Žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania možno podáva v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade


Pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní sa postupuje v súlade so základnými pravidlami správneho konania - §3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a primerane sa použijú aj jeho ustanovenia.

Medzi žiadosti patria:

 • stavebné povolenia
 • kolaudácie
 • žiadost o umiestnení stavieb
 • ohlasovanie drobnej stavby

Stanovujú sa nasledovné pravidlá a postup vybavovania:

 •  každá žiados sa podáva písomne alebo ústne na OcÚ
 •  žiadosti sú prejednané na najbližšom zasadaní Obecného zastupitežstva
 •  o výsledku žiadosti bude podávatež vyrozumený do 10 dní od zasadania Obecného zastupitežstva, ktoré prerokuje jeho žiados. Starosta obce môže túto lehotu predĺži o ďalšie 2 mesiace, ak je to potrebné na objektívne zisovanie a preverovanie právne významných skutočností.
 •  o výsledku vybavenia obec upovedomí subjekt písomne
 •  anonymné žiadosti, návrhy a podnety obec vybavuje podža vlastnej úvahy v závislosti od konkrétnych okolností
- E-mail értesítések

EÚ projektek:EU


ďťż