ďťż
Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

Egészségügyi IntézményekEgészségügyi központban:

 
Általános Orvos

MuDr. Dagmar Szakáčová

tel: 0905 975 1950905 975 195

 
Fogászat

MuDr. Hoffer Mária
tel: 031/ 7876 324031/ 7876 324

 
Női Orvos

MuDr. Miroslav Šišák

tel: 031/ 7876 481031/ 7876 481

 
Gyermekorvos

MuDr. Jozef Valkár

tel: tel: 0905 277 5990905 277 599

 
Gyógyszertár

tel: 031/ 7876 112031/ 7876 112
- E-mail értesítések
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávatež "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podža §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk


Program kultúrneho domu v Jelke
Projekty EÚ:

EU


ďťż