ďťż
Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


Vážení obyvatelia. Často sa stretávame s prípadmi, že obyvatelia, ktorí buď predali, kúpili či dedili nehnutežnosti v katastri našej obce zabudli poda k 31.1. nasledujúceho roku daňové priznania. Preto si vám dovožujeme túto povinnos touto cestou pripomenú.

17.01.2020


- E-mail értesítések


 

 

ďťż