Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

Cégek és szolgáltatásokEgészségügyi Intézmények

Körzeti orvos - MUDr. Dagmar Szakácsová

tel: 0905 975 195

Rendelési órák:
                
Hétfő: 8:30 -  13:00
         
Kedd:    8:30 -  13:00
             (gyógyszerek kiírása 11:00-13:00)

Szerda:    8:30 -  12:00
                (gyógyszerek kiírása 11:00-12:00)

Csütörtök:   07:00 - 11:00 (adminisztráció)
                  12:00 - 16:00 (rendelés)

Péntek:     8:30 -  13:00
                (gyógyszerek kiírása 11:00-13:00)
  Fogorvos - MUDr. Hoffer Mária

tel: 031/ 7876 324


Rendelési órák:

                
Hétfő: 7,00-8,00     príprava ambulancie    
  8,00-13,00   ordinácia     
  13,00-15,00  administratíva    
Kedd: 7,00-8,00     príprava ambulancie    
  8,00-13,00   ordinácia     
  13,00-15,00  administratíva    
Szerda: 7,00-8,00     príprava ambulancie    
  8,00-13,00   ordinácia     
  13,00-15,00  administratíva    
Csütörtök: 7,00-8,00     príprava ambulancie    
  8,00-13,00   ordinácia     
  13,00-15,00  administratíva    
Péntek: PROTETICKÝ DEŇ    
  7,00-8,00     príprava ambulancie    
  8,00-13,00   ordinácia     
  13,00-15,00  administratíva    
 

Weboldal : mn-dent.6f.sk/index.php
         
Gyógyszertár Jóka

tel.: 031/7899 382

Nyitvatartás:
                
Hétfő:         7:30 - 11:30 a 11.50 - 15:15
Kedd:         7:30 - 11:30 a 11.50 - 15:15
Szerda:      7:30 - 11:30 a 11.50 - 15:15
Csütörtök:  7:30 - 11:30 a 11.50 - 17:00
Péntek:      7:30 - 11:30 a 11.50 - 13:15
Szombat     ZÁRVA
Vasárnap    ZÁRVA
  MUDr. Miroslav Šišák  – Nőgyógyászat

Hétfő: 7:00 – 14:00

Szerda: 7:00 – 14:00

Péntek: 7:00 – 14:00

Telefon: 031 7876 481


Gyermekorvos - MUDr.
Jozef Valkár


tel. bejelentkezés: 031/7876 326

Rendelési órák:

Hétfő:        
13:00 -  17:00

Kedd:   
      13:00  -  17:00
                  15:00 - 17:00
(tanácsadás)

Szerda:     
7:30 -  12:00   

Csütörtök: 
13:00 - 16:00

Péntek:
      7:30 -  12:00     

- E-mail értesítések
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk


Program kultúrneho domu v Jelke
Projekty EÚ:

EU