ďťż
Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podža § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z.o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podža§ 48 ods. 4 písm. c), d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatežstva v znení neskorších predpisov nové opatrenia. Viď článok

10.09.2020
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podža § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ...

06.05.2020

27.3. 2020 bolo aktualizované Čestné vyhláseniek žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu

27.03.2020
Fontos információk a koronavírus (COVID-19) terjedésével kapcsolatban

19.03.2020

- E-mail értesítések
 

 

ďťż