Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


  » KAPCSOLAT
printer  kinyomtatni  

KapcsolatKözségi Hivatal               


Mierová 959/17
925 23 Jelka

Telefon: 031/ 7876 182
E-mail: obecjelka@stonline.sk


FÉLFOGADÓ NAPOK

Hétfő:          07:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Kedd:          07:00 – 12:00 13:00 - 15:30
Szerda:       07:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Csütörtök:   nincs félfogadás
Péntek:       07:00 – 12:30

 

Kultúrház és könyvtár               


Školská ulica

Telefon: 031/ 7876 110
E-mail: kulturajelka@gmail.com

 

Vízimalom       

        
Telefon: 0905 133 095

OTVÁRACIE HODINY:
Letná sezóna:  Pondelok až Nedeľa 8:00 - 18:00
Zimná sezóna: Pondelok až Nedeľa 8:00 - 15:00
- E-mail értesítések
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk


Program kultúrneho domu v Jelke
Projekty EÚ:

EU