ďťż

A község hivatalos honlapja

Jóka

Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


Helyi hírek jelentése19.11.2019


Gyászjelentés: 2019.11.19.
Tisztelt lakosság!
Mély fájdalommal tudatjuk Önökkel, hogy 59 éves korában távozott az élők sorából Sípos Lajos. A temetési szertartás 2019. november 21-én 13.30 órakor kezdődik a temetőben.
A községi hivatal és a polgári ügyek testülete ez úton fejezi ki részvétét az elhalálozott családjának.


18.11.2019


Helyi közlemény: 2019.11.18.

A helyi postahivatal tudatja, hogy ezen e héten a nyitva tartás időpontja a következő lesz:
Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 8.00-tól 12.30-ig és 13.30-tól 15.00 óráig, szerdán 8.00-tól 12.00 -ig és 14.00-től 17.00 óráig.15.11.2019


Helyi közlemény: 2019.11.15.

A NYUGAT-SZLOVÁKIAI VILLANYMŰVEK, RT. FELHÍVÁSA
A Nyugat-Szlovákiai Villanyművek, rt. a 251/2012 törvény 11. §-ának értelmében felszólítja az ingatlantulajdonosokat, az ingatlanok bérlőit és kezelőit, hogy amennyiben az ingatlanjaik területén olyan fák és egyéb növényzet található, amelyek akadályozzák és veszélyeztetik a folyamatos áramszolgáltatást, hogy legkésőbb 2020. január 7-ig végezzék el ezeknek a fáknak és egyéb növényzeteknek a gallyazását ill. eltávolítását.
További információk az alábbi felhívásban találhatók:

VÝZVA

Spoločnos Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákpnov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnutežností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnos alebo spožahlivos prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnutežnostiach najneskôr do 07.01.2020.

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu stromov a iných porastov vlastnkom, vykoná tieto úkony spoločnos Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona č. 2512/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.

Ak má vlastník, nájomca alebo správca nehnutežnosti záujem o náhradu nákladov na odstránenie a okliesnenie stromov, je povinný túto skutočnos oznámi spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., najneskôr do 31.11.2019 a zároveň predloži návrh rozsahu a spôsobu vykonania údržby spolu s fotodokumentáciou existujúceho stavbu stromov a iných porastov na nehnutežnosti a návrh predpokladanej výšky nákladov na údržbu.

Podmienky odstraňovania stromov a iných odpadov, ktoré ohrozujú bezpečnos alebo spožahlivos prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy a obmedzenia a povinnosti v ochrannom pásme energetických zariadení sú bližšie upravené v § 11 a § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v bode 16, 17 platného Prevádzkového poriadku prevádzovateža distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktorý je zverejnený na jej webovom sídle www.zdis.sk.

Pri odstraňovaní stromov a iných porastov je potrebné dba na dodržiavanie právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia (najmä zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky 24/2003 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2000 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov), právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi (najmä zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov) a príslušných technických noriem a arboristických štandardov. Ak je z dôvodu bezpečnosti vykonania odstraňovania a okliesňovania stromov a iných porastov v blízkosti energetických zariadení distribučnej sústavy potrebné preruši distribúciu elektriny, je vlastník povinný požiada spoločnos Západoslovenská distribučná, a.s., o vypnutia vedenia alebo manipuláciu na inom zariadení a o zaistenie odistenia pracoviska, a to najmenej 25 kalendárnych dní pred plánovaným odstraňovaním a okliesňovaním stromov a iných porastov, a to prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov. Presný termín prerušenia distribúcie elektriny je predmetom dohody medzi žiadatežom a spoločnosou Západoslovenská distribučná, a.s. .

Včasné správne odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnos alebo spožahlivos prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy má zásadný vplyv na kvalitnú, bezpečnú a spožahlivú distribúciu elektriny aj pre Vaše odberné miesto. Spoločnos Západoslovenská distribučná, a.s., Vám preto vopred ďakuje za spoluprácu.

14.11.2019


Helyi közlemények: 2019.11.14.

1/
A Nyugat-Szlovákiai Vízművek tudatja, hogy 2020. január 1-től megváltozik a vízórák leolvasásának és a vízfogyasztás fakturációjának időponrótja.
Részletes tájékoztatás a község weboldalán, www.jelka.sk található, ill. a községi hivatal nyilvános hirdető tábláján (jelenleg a vállalkozói inkubátorházban) is ki van függesztve.

2/
Boros Imre vállalkozó megrendeléseket vesz fel külső műanyag redőnyök gyártására, szerelésére és javítására, illetve a következő munkálatok elvégzésére:
- belső redőnyök és szúnyoghálók szerelése,
- műanyag és fa redőnyök javítása,
- húzókötél kicserélése a műanyag és fából készült redőnyöknél,
- elrozsdásodott záróléc kicserélése,
- automata kötélbehúzó szerelése.
A nyugdíjasok és az új redőnyt megrendelők árengedményben részesülnek.
Telefonszám: 0903 833 507 .

Gyászjelentés:
Tisztelt lakosság!
Mély fájdalommal tudatjuk Önökkel, hogy 79 éves korában távozott az élők sorából Németh Jenőné szül. Pósfai Mária. A temetési szertartás 2019. november 16-án, szombaton 14.00 órakor szentmisével kezdődik a római katolikus templomban. A községi hivatal és a polgári ügyek testülete ez úton fejezi ki részvétét az elhalálozott családjának.
13.11.2019


Helyi közlemény: 2019.11.13.

Tudatjuk a lakossággal, hogy a szeparált műanyag és papír hulladék elszállítása az egyes háztartásokból holnap, 2019. november 14-én 6.00 órától lesz.
11.11.2019


Helyi közlemény: 2019.11.11.

1/
Jóka község polgármestere, Ing. Gabriel Kiš ezennel összehívja a falu képviselőtestületének 3. rendkívüli plenáris ülését, amely 2019. november 14-én /csütörtök/ 18,00 órai kezdettel lesz megtartva a helyi kultúrház épületében.

2/
A Nyugat-Szlovákiai Villanyművek tudatja a lakossággal, hogy 2019. november 13-án 8.00 -tól 12.00 óráig nem lesz villanyáram a következő helyeken:
- Nagy utca 1/PR
- Pus tanya 987. házszám,
- Fő utca 1237 házszám.

Gyászjelentés:
Tisztelt lakosság!
Mély fájdalommal tudatjuk Önökkel, hogy 84 éves korában távozott az élők sorából Horváth Péterné szül. Hervai Rozália. A temetési szertartás 2019. november 13-án, szerdán 13.00 órakor szentmisével kezdődik a római katolikus templomban. A községi hivatal és a polgári ügyek testülete ez úton fejezi ki részvétét az elhalálozott családjának.


08.11.2019


Helyi közlemlények: 2019.11.8.

1/
Tudatjuk a lakossággal, ma 12 órakor sziréna próba lesz a községben.

2/
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2019. november 9-én, szombaton 11.00 órától 14.00 óráig a községben papírhulladék becserélése lesz toalettpapírra, konyhai törlőpapírra vagy papír zsebkendőre. A csomagokba kötött papírhulladékot a kapu elé kell kitenni, 11.00 óráig. Most szombaton a községi hivatal előtt nem lesz papírcsere.

3/
Erdélyi vállalkozók tudatják a lakossággal, hogy holnap, szombaton 8.00 órától az Ilka téren különféle bútorokat, szőnyegeket és textil árut fognak árulni.

4/
Deák Attila, vágfarkasdi vállalkozó tudatja a lakossággal, hogy holnap, november 9-én 8.00 órától 11.00 óráig az Ilka téren kedvezményes áron Partizánske-ban gyártott férfi és női téli cipőket,csizmákat, papucsokat és zoknikat fog árulni.
- E-mail értesítések


 

 

ďťż