A község hivatalos honlapja

Jóka

Főoldal - Jóka
Kérelmek feldolgozása
  A kérelmek és panaszok beadásának módja
Valamennyi panasz, kérelem és javaslat elbírálása esetén a közigazgatási eljárás / §3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní/ alapszabályainak megfelelően járunk el.

A beadható kérvények:


Az ügyintézés folyamata kérelmek esetén a következő:24.09.2020
Jelka / Jóka