Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
Kliknite na obrázok!

22.06.2016

Starosta obce Jelka zvoláva 2. plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 30.05.2016 /pondelok/ o 17,00 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke.

30.05.2016

7.mája 2016 sa v miestnom kultúrnom dome ku Dňu matiek uskutočnil hudobný večer, plný krásnych piesní v podaní miestneho speváckeho krúžku.

21.05.2016
„Skôr ako by sme mali prírode rozkazovať, by sme jej mali načúvať."

12.05.2016

- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk


Program kultúrneho domu v Jelke
Projekty EÚ:

EU