Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
Na základe žiadosti súdneho komisára o sprístupnenie ponuky na predaj vo veci likvidácie dedičstva č.k. 17D/85/2013, Dnot 63/2019 zverejňujeme ponuku na predaj majetku.

30.10.2020
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky podľa § 34 e zák. č. 229/1991 Zb. požiadali obec Jelka o zverejnenie výzvy pre vlastníkov lesných pozemkov na úradnej tabuli obce.

30.10.2020

Dávame do pozornosti zmenu prevádzkového režimu prímestských spojov Slovak Lines z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid 19.

28.10.2020

Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy. Štatistika požiarovosti nás o tom nekompromisne a výstražne presvedčuje.

28.10.2020
po početných konzultáciách s príslušnými orgánmi štátnej správy Vás informujeme, že v dňoch 31. októbra 2020 a 1. novembra 2020 prebehne v našej obci 1. kolo celoplošného testovania na COVID-19. V obci budú zriadené 3 odberné miesta, ktoré prešli schvaľovacím procesom .....

28.10.2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta upozorňuje chovateľov ošípaných v zmysle § 40a zák. č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov na povinnosť registrácie chovu ošípaných, ak chovajú aspoň 1 ks ošípanej, do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat v Žiline na tlačive potvrdenom Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Galanta. Viac informácií nájdete v článku.

26.10.2020
Dňa 19.10.2020 Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal tlačovú správu týkajúcu sa sčítania obyvateľov domov a bytov. Viac informácií nájdete v článku.

22.10.2020

- novinky e-mailom

 

Počasie Jelka online