Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
Riaditeľstvo Základnej školy Jelka oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termínoch od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020

28.03.2020
27.3. 2020 bolo aktualizované Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu

27.03.2020

Pracovné miesto na plný pracovný úväzok v chránenej dielni, ako člen miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS). Chránená dielňa je pracovisko zriadené obcou Jelka a je určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím, ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné zamestnanie na iných praco ...

22.03.2020
Stavebné povolenie na stavbu: „Bezdotyková ručná autoumyváreň“ v stavebnom konaní na pozemkoch s parc. č. 933/2 a 933/3 v katastrálnom území Jelka, v obci Jelka.

20.03.2020

Dôležité informácie v súvislosti so šírením koronavírusu (COVID-19)

19.03.2020
Sociálna poisťovňa uzná 14-dňové ošetrovné 13.03.2020 Pri uzavretí školských/predškolských zariadení z rozhodnutia zriaďovateľa zákon č. 461/2003 Zb. o sociálnom poistení pripúšťa vyplácanie dávky ošetrovné maximálne v dĺžke 10 dní...

17.03.2020

Krízový štáb v Jelke po zasadaní dňa 10.03.2020 rozhodol nasledovne: Oznamujeme občanom, že v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID – 19 zasadal dňa 13. 3. 2020 o 9,00 hodine Krízový štáb obce Jelka (ďalej len „KŠ“), ktorý prijal nové opatrenia. Žiadame všetky dotknuté právnické a fyzické osoby v obci o dôsledne dodržiavanie prijatých opatrení KŠ.Krízový štáb v Jelke po zasadaní dňa 10.03.2020 rozhodol nasledovne:...

13.03.2020
Sociálna poisťovňa vyzýva: O ošetrovné žiadajte mailom a poštou! 12.03.2020 Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov, ktorí žiadajú o dávku ošetrovné, aby prednostne využívali elektronický spôsob podávania žiadostí o túto dávku (mailom)...

13.03.2020

- novinky e-mailom




 

 









Počasie Jelka online