Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Kalendár udalostí

24.09.2016

RomaFest

01.10.2016

Deň s ľudovými remeselníkmi

26.11.2016

Katarínska zábava /Csemadok/

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
Obec Jelka tohto roku oslavuje 130. výročie založenia obecného dobrovoľného hasičského zboru.

07.08.2016

Kliknite na obrázok!

22.06.2016

Starosta obce Jelka zvoláva 2. plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 30.05.2016 /pondelok/ o 17,00 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke.

30.05.2016

- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk


Program kultúrneho domu v Jelke
Projekty EÚ:

EU