Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  Vážení spoluobčania, milí Jelčania!Prihováram sa k Vám a pozdravujem Vás v prvých hodinách Nového roka 2020 v mene svojom, ako aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva. Vo svojich rodinách a blízkom okolí sme si už stihli vzájomne blahoželať. Pri každom vinšovaní sme zdôrazňovali, aby sme boli hlavne zdraví a šťastní. A to je to najpodstatnejšie, čo človek k spokojnému životu potrebuje. Rok 2019 nám na jednej strane mnoho dal, avšak na strane druhej aj vzal. Sme bohatší o zážitky, vedomosti, skúsenosti a možno chudobnejší o niektoré naše sny, či o niektorých našich blízkych, priateľov a spoluobčanov, ktorí nás navždy opustili.

Každý nový rok nás núti zamýšľať sa, či sme splnili všetky plány a predsavzatia z roka predchádzajúceho. Takéto odpočty sme si urobili doma vo svojich rodinách a uskutočnili sme ich aj v obci. Za nami je náročný rok, v ktorom sa nám podarilo dosiahnuť mnohé naše ciele, naštartovať nové projekty a aktivity. Spolu s poslancami obecného zastupiteľstva sa snažíme riadiť život našej obce takým spôsobom, aby sme napredovali a rozvíjali sa.

A aké sú priority rozvoja našej obce v novom roku? Je to predovšetkým dokončenie rekonštrukcie obecného úradu, výstavba komunitného centra, rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, rekultivácia a skrášlenie verejných priestranstiev, parkové úpravy, výsadba stromov a mnoho iného. Máme podaných množstvo projektov na ktorých vyhodnotenie ešte len čakáme a plánujeme sa zapojiť do množstva ďalších nových projektov. Držme si palce, aby sme boli úspešní a aby sme z nich mohli zrealizovať čo najviac.

Vážení spoluobčania,

ďakujem Vám za pomoc a spoluprácu v uplynulom roku, ďakujem všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľaďovaniu a zviditeľňovaniu našej obce, šíreniu jej dobrého mena, obohateniu jej kultúrneho, duchovného, športového a spoločenského života.

Želám Vám všetkým v roku 2020 veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody, veľa využitých príležitostí, našej obci želám, aby sa rozvíjala nielen po materiálnej stránke, ale aby sme skvalitňovali a rozvíjali naše vzájomné vzťahy a tým robili náš život krajším.

S úctou Váš starosta Gabriel Kiš

- novinky e-mailom