Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Novoročný príhovor starostu obce  - 2022Vážení spoluobčania, milí Jelčania!

 


Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril pri príležitosti začiatku nového roka 2022. V uplynulých hodinách sme si pri vzájomných novoročných prianiach želali navzájom najmä pevné zdravie. Práve teraz, viac ako inokedy, si uvedomujeme jeho dôležitosť.

Každý začiatok nového roka nás núti zamýšľať sa, či sme splnili všetky plány a predsavzatia z roka predchádzajúceho. Rok 2021 bol rovnako ako rok predchádzajúci aj pre obce a mestá mimoriadne náročný. V našej práci a v našich plánoch nás vo veľkej miere limitovali rôzne obmedzenia a aktuálne opatrenia. Odrazilo sa to najmä na neuskutočnení rôznych spoločenských a kultúrnych akcií, ktorých konanie každoročne prinášalo do obce radosť, budovanie vzájomných vzťahov a spájanie komunity.
Napriek všetkým komplikáciám sa nám podarilo koncom leta pripraviť veľké podujatie s názvom „Rozlúčka s letom“, ktorá bola akosi náhradou za obecný deň a mala podľa vašich reakcií a pochvalných slov veľký úspech, čomu sme boli naozaj veľmi radi. Takisto sme po nútenej ročnej prestávke pre našich najmenších tento rok zorganizovali stretnutie s Mikulášom a jeho sprievodom. Samozrejme, v pláne sme toho mali v tejto oblasti oveľa viac, ale museli sme sa prispôsobiť situácii. Veľmi by som si želal, aby sa život v novom roku čo najviac priblížil k normálu a my by sme sa mohli opäť spolu stretávať.

Čo sa týka zveľaďovania našej obce, podarilo sa nám zrealizovať mnoho z našich plánov, čo ma veľmi teší.  Uskutočnili sme rekonštrukciu čakární a sociálnych zariadení zdravotného strediska, futbalového štadióna ako aj hasičskej zbrojnice. Vymenili sme autobusové zástavky. Pokračujeme v rekonštrukciách ciest, v skrášľovaní verejných priestranstiev a výsadbe stromov. Budúci rok budeme stavať komunitné centrum, nájomné byty, tvoriť parky a zlepšovať naše prostredie a životné podmienky.

Rád by som sa poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva za dobrú a aktívnu spoluprácu. Rovnako ďakujem aj všetkým pracovníkom obce za ich zodpovednú prácu. Srdečne ďakujem všetkým, ktorým na rozvoji našej obce skutočne a nezištne záleží a ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľaďovaniu, podpore či zviditeľňovaniu našej obce.

Milí spoluobčania!

Stojíme na prahu nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší ako ten predchádzajúci. Nielen v súčasnej situácii, ale stále, rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom. Ale najmä  - zachovajme si vzájomnú úctu a vážme si jeden druhého. Pretože práve úcta a spolupatričnosť akoby sa v uplynulej dobe vytrácali. Veľmi si prajem, aby sa zázračné slovíčka - prosím, prepáč a ďakujem - stali opäť našou bežnou každodennou súčasťou.

Milí Jelčania! Z celého srdca vám do nového roka želám najmä veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody. Vážme si to, čo má v živote skutočnú hodnotu.


                                                                                     

s úctou                                                                    starosta obce Jelka
                                                                                  Ing. Gabriel Kiš

 

 

 

- novinky e-mailom