Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Výzva Poľovníckeho združenia Malý Dunaj Jelka

 

 

 

Vážení majitelia a držitelia psov!

 

 

     Poľovnícke združenie Malý Dunaj Jelka pri výkone práva poľovníctva sa už niekoľko desaťročí stará o kultúrne dedičstvo ľudstva, ktorého cieľom je trvalo cieľavedomá, rozumná a udržateľná starostlivosť o voľne žijúcu zver.

 

      Vzhľadom k tomu, že poľovníci  poľovníckeho združenia v poslednom období zaznamenali veľký počet voľne pohybujúcich sa psov  v poľovnom revíri Jelka, čím dochádza k ohrozovaniu, plašeniu a stresovaniu voľne žijúcej zveri práve v tomto období, v období kladenia mláďat a hniezdenia pernatej zveri, žiadame chovateľov, vlastníkov a držiteľov psov aby zabránili ich voľnému pohybu v poľovnom revíri Jelka.

 

     

Upozorňujeme vlastníkov a držiteľov psov, že vlastníctvo, držanie a chov  je usmerňovaný zákonmi, ktorých porušenie je trestné.

 

 

     I keď pes je najlepším priateľom človeka, veľa spoluobčanov nepozná podmienky ich chovu, vlastníctva či držania. Preto upozorňujeme všetkých chovateľov, vlastníkov a držiteľov psov  na dodržiavanie zákona NR SR č. 208/2002 Z. z. o držaní psov, ktorý okrem iného prísne stanovuje aj podmienky ich voľného pohybu v prírode.

 

     Dodržiavaním zákona o chove a držaní psov prispejme k trvalej udržateľnosti, rozumnej a cieľavedomej starostlivosti o voľne žijúcu zver.

 

Ďakujeme! Lovu zdar!

 

- novinky e-mailom