Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu


Vážení obyvatelia!


Štatistický úrad SR v roku 2022 realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 z 06.07.2011 o európskej štatistike cestovného ruchu Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (CR). Cieľom zisťovania  je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite.


Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných 700 obcí, medzi nimi aj naša obec. Do zisťovania CR je v celej Slovenskej republike zaradených 8 200 domácností.


V priebehu roka 2022 vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré im v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnete sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.


Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese: www.statistics.sk

- novinky e-mailom