Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Obec Jelka - FaktúryZverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník v znení neskorších redpisov.


rok 2019

V súvislosti s prijatím zákona č. 546/2010 Z. z., následnej novely č. 382/2011 Z.z. z 19. októbra 2011, ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a Nariadením vlády SR z decembra 2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registry zmlúv, dochádza od 1.1.2012 ku zmene viacerých povinností osôb pri zverejňovaní zmlúv a niektorých údajov z faktúr a objednávok.
Ostatná novela zároveň s účinnosťou od 1.1.2012 zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z.z., ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú. Dané nariadenie nahradzuje nové nariadenie vlády SR, ktoré ustanovuje podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv.
S účinnosťou od 1.1.2012 sa musia povinne zverejňovať údaje z faktúr a objednávok bez ohľadu na výšku plnenia (t.j. sumy). Pokiaľ ide o hodnotu zmluvného plnenia, tá je bezpredmetná, keďže sa zmluvy zverejňujú na základe iných kritérií ako je hodnota zmluvného plnenia.


Por.
číslo

Č. faktúry

Dodávateľ

Predmet / Účel

Hodnota

v EUR

1 1019011639 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice Výkon zodpovednej osoby 01/2019 82,80
2 201900089 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové služby 35,46
3 201900090 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové služby 42,66
4 201900091 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové služby 19,88
5 DV9002758628 Hornbach Baumarkt spol.s r.o. Kamenná posypová soľ 187,60
6 1212019 Samnet - Inf. Sysém samospávy Zasielanie informácií o dotáciach 32,86
7 20190182 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Doména jelka.sk 31,86
8 7459759487 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 140,00
9 19004 Tibor Khern, Jelka Oprava - Traktor - Ocú Jelka 271,50
10 20191719 Ajfa+Avis, s.r.o., Žilina Predpaltné publikácií 58,80
11 7459748629 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 10,93
12 7459753681 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 77,23
13 7459752666 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 472,94
14 7469424839 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 1283,96
15 7459752369 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 114,84
16 8696831739 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky 2012,00
17 8696832280 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky 73,00
18 8696832192 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky 74,00
19 134/18 Branislav Turan, život a zdravie Knihy do knižnice 83,50
20 201901305 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Tonery do tlačiarne 306,12
21 1900601 Slovgram, Bratislava Za prevádzu verejného rozhlasu 38,40
22 8930000421 ZSVS Za vodné a stočné 47,33
23 2019001 Zsalkovics EVM, Matúškovo Servis kotlov v kultúrnom dome 131,28
24 620047326 L.K.Permanent spol. s r.o., Bra Historická revue - ročné predplatné 34,80
25 1917028 Národná geograficko informačná Ročná akt.dát v progr. s let. fotogr 120,00
26 2019001 František Molnár, Jelka Výročná členská schôdza DHZ 280,00
27 2019001 Szabotrans s.r.o., Jelka Za prepravu - FC Jelka 148,80
28 30439-0119 Ticket Servise, s.r.o., Bratislava Ticket Restaurant-Zálohovaná faktúra 0,00
29 3911500756 Život Publishing, a.s., Bratislava Predplatné na časopis 45,00
30 2019/005 Németh Ernest -Trans Vývoz odpadovej vody - Futb. Ihrisko 70,01
31 2191103039 SOZA , Bratislava Licencia na ver.použ. Hud. diel - VR 20,40
32 8706537016 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky 73,00
33 8706536944 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky 74,00
34 1019021631 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice Výkon zodpovednej osoby 02/2019 82,80
35 05 - 2019 Mráz kont s.r.o., Jelka Odvoz separovaného odpadu 156,00
36 8706536502 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky 2012,00
37 1907284 Lindström, s.r.o., Trnava Za prenájom rohoží 15,07
38 1912828 Lindström, s.r.o., Trnava Za prenájom rohoží 30,67
39 19VF00009 Karol Sucháň, Dun.Streda Služby na úseku BOZP 96,00
40 7010704820 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky -15,13
41 7010704821 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 0,01
42 001/2019 SAT-elektronika servis, Jelka Elektromontážne práce 1404,10
43 2019002 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 01/2019 595,57
44 2./2019 Július Rőth, Jelka Za úpravu plochy za cintorínom 1083,60
45 1201900932 Z+M servis a.s., Bratislava Prenájom tlačiarne 49,46
46 201901401 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové služby 35,46
47 201901402 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové služby 42,66
48 201901403 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové služby 19,88
49 8226136210 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 85,09
50 8226070255 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 46,38
51 8226136187 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 26,98
52 8226136228 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 70,03
53 8226010351 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 40,58
54 8226070223 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 112,12
55 7479422906 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 10,93
56 7479424780 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 77,23
57 7479424134 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 472,94
58 7479423920 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 114,84
59 7479416193 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 1283,96
60 7220793005 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 264,54
61 7220793004 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 1461,55
62 2019004 Szabotrans s.r.o., Jelka Za prepravu spevokolu 32,00
63 2019003 Szabotrans s.r.o., Jelka Za prepravu FC Jelka 190,80
64 211901109 AVE SK odpadové hosp., s.r.o. Služby za obdobie 01/2019 3380,40
65 211901108 AVE SK odpadové hosp., s.r.o. Služby za obdobie 01/2019 5626,34
66 8930002358 ZSVS a.s., Nitra Za vodné a stočné 20,74
67 21920152 SLOV lift spol. s r.o., Bratislava Servis výťahov 01/2019; 92,40
68 8800306011 Rozhlas a televízia Slovenska Za služby 224,16
69 00129/2019 Jozef Smrhola - Olymp, Santov Štátný znak a vlajky 694,13
70 3/2019 Ing. Katarína Szomolaiová, Gal GO Plan 297,00
71 19024 Tibor Khern, Jelka Oprava mot.vozidla 307,50
72 2019008 Szabotrans s.r.o., Jelka Za prepravu FC Jelka 175,60
73 2019009 Szabotrans s.r.o., Jelka Preprava hud. skupiny Totalica 28,00
74 2019/011 Németh Ernest-Trans, Jelka Vývoz odpadovej vody - mlyn 35,00
75 82707-0124 Ticket Servise, s.r.o, Bratislava Ticket restaurant 2016,92
76 2019010 Szabotrans s.r.o., Jelka Za prepravu FC Jelka 428,20
77 2192003095 ŠEVT a.s., Bratislava Kancelárske potreby 151,80
78 1921564 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 35,52
79 1916032 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 24,14
80 2019007 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov za febr. 561,26
81 14/02/2019 Mgr.Tibor vajda-VF Project mark Za pracovanie projektov 500,00
82 1201901987 Z+M servis a.s., Bratislava Prenájom tlačiarne 66,05
83 8228053920 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 40,58
84 8228186316 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 456,55
85 8228171276 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 12,00
86 8228117973 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 81,61
87 8228118001 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 46,38
88 8228186309 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 92,09
89 8228186302 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 26,98
90 19VF00036 Karol Sucháň, Dun. Streda Služby na úseku BOZP 96,00
91 FVGA20190047 Ronex World s.r.o., Galanta Obálky 81,60
92 1019031620 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice Výkon zodpovednej osoby 03/2019 82,80
93 8696885143 SPP a.s., Bratislava Plynové poplatky 73,00
94 8696885072 SPP a.s., Bratislava Plynové poplatky 74,00
95 8696884631 SPP a.s., Bratislava Plynové poplatky 2012,00
96 20190012 Zoltán Tornyai, V.Úľany Odstránenie na plynovom kotly 90,25
97 201902770 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 35,46
98 201902771 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 42,66
99 201902772 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 19,88
100 2019012 Szabotrans s.r.o., Jelka Preprava hudobnej skupiny Totalica 110,40
101 2019013 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Preprava FC Jelka 68,00
102 190700380 Crow -Tech, spol. s r.o., Jelka Horák + PB plyn 246,40
103 8930008118 ZSVS, a.s., Nitra Vodné a stočné 15,55
104 7230745271 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrina 209,92
105 7230745270 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrina 1357,40
106 7459824623 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrina 10,93
107 7459826471 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrina 77,23
108 7459825626 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrina 114,84
109 7459818048 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrina 1283,96
110 7141235286 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrina -67,75
111 21920358 SLOV lift spol.s r.o., Bratislava Servis výťahov 02/2019 92,40
112 6./ 2019 Július Rőth, Jelka Za úpravu plochy za cintorínom 226,80
113 10/2019 BAB Poradenstvo, s.r.o., Pata Odb.poraď.v oblastiach BOZP, CO 345,00
114 2019003 Obč.združenie Zelený krík Organizovanie kult. Hud. vyst. Gladi 1000,00
115 5590029944 IVES Košice, Košice Poč. Program Winpam 143,39
116 20190061 Mivasoft spol. s r.o., Šaľa Servis EZS - Inkubátor, Jelka 60,00
117 20190012 OZ Matúšova zem, Diakovce Predplatné - Terra hírújság 200,00
118 2019/01 Ladislav Király - Tranz, Jelka Doprava štrkopiesku 649,20
119 20190015 GC Nitra a.s., Nitra Kosačka - Jacobsen 3300,00
120 2019008 František Molnár, Jelka Prez. Voľby - občerstv. + strava 196,20
121 211902103 AVE SK odpadové hospodárs Služby za obdobie 02/2019 4082,95
122 211902104 AVE SK odpadové hospodárs Služby za obdobie 02/2019 3949,74
123 2019014 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Preprava FC Jelka 194,80
124 9667101556 Ticket Servise, s.r.o., Bratisla Gastrolístky 1600,00
125 2019/025 Németh Ernest -  Trans, Jelka Vývoz odpadovej vody - ŠA 73,99
126 20190178 Dobrovoľná pož.ochrana SR Školenie pre členov DHZO Jelka 80,00
127 2019/01 (VS) Ľudovít Zelinka, Jelka Vodoinštalatérske práce 161,50
128 201904122 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové poplatky 540,00
129 3/2019 ZO CSEMADOK Sládkovičovo Divadeľné vystúpenie 500,00
130 18/2019 Verejnoprospešné služby PO Práca s plošinou 218,56
131 3/2019 Ľudovít Rőth, Jelka Zámočnícke práce 1564,80
132 201901 Zsolt Ravasz-Ravasz Café Deň učiteľov - občerstv. 340,00
133 2019017 Advokátska kancelária Právnické služby 500,00
134 2019004 Ister Reštaurant, Jelka Deň učiteľov MŠ - občerstv. 180,00
135 00000006 Ladislav Varjú - Crow-Line Vyhot. Projekt. Dokum. OCÚ Jelka 4492,00
136 Z19951066 Verlag Dashöffer, vydavateľstv Online knižnica 250,20
137 22/2019 Verejnoprospešné služby PO Práca s plošinou 62,99
138 19VF00058 Karol Sucháň, Dun. Streda Služby na úseku BOZP 96,00
139 1201903343 Z+M servis a.s., Bratislava Prenájom tlačiarne 73,02
140 3/2019 Reg. Rozv.Agentúra Komárno Práca a služba k projektu  3145,50
141 2019017 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Preprava FC Jelka 148,00
142 00384/2019 Jozef Smrhola - Olymp, Santov ERB 120,00
143 1924379 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 24,14
144 1929921 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 35,52
145 8696910272 SPP, a.s., Bratislava Zemný plyn 2012,00
146 8696910803 SPP, a.s., Bratislava Zemný plyn 73,00
147 8696910720 SPP, a.s., Bratislava Zemný plyn 74,00
148 201904214 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové poplatky 19,88
149 201904212 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové poplatky 35,46
150 201904213 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové poplatky 42,66
151 1019041630 Osobnyudaj.sk,s.r.o., Košice Výkon zodpovednej ososby 04/2019 82,80
152 7479467367 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 1283,96
153 7479477963 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 77,23
154 7479476950 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 114,84
155 7479474389 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 10,93
156 2019009 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov za marec 631,30
157 2019010 František Molnár, Jelka Voľby prezid. - občerstv.členov 218,00
158 8230115052 Slovak Telekom, a.s., Bratisla Telekomunikačné poplatky 40,58
159 8230168741 Slovak Telekom, a.s., Bratisla Telekomunikačné poplatky 46,38
160 8230168718 Slovak Telekom, a.s., Bratisla Telekomunikačné poplatky 81,61
161 8230242671 Slovak Telekom, a.s., Bratisla Telekomunikačné poplatky 26,98
162 8230242680 Slovak Telekom, a.s., Bratisla Telekomunikačné poplatky 94,51
163 8230238807 Slovak Telekom, a.s., Bratisla Telekomunikačné poplatky 12,31
164 8230242686 Slovak Telekom, a.s., Bratisla Telekomunikačné poplatky 55,20
165 7111785543 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 433,31
166 7230746056 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 233,88
167 7230746055 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 1159,04
168 2019019 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Preprava futbalistov 217,00
169 13./2019 Július Rőth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 604,80
170 2019/5 Monika Jakušová, Jelka Šitie pre DHZ 55,00
171 20190010 Mysteryx, s.r.o., Jelka Lamino kartičky 52,96
172 211903158 AVE SK, odpad. Hosp., Bratisl Služby 03/2019 4411,40
173 211903159 AVE SK, odpad. Hosp., Bratisl Služby 03/2019 5283,86
174 21920557 Slov lift spol.s.r.o., Bratislava Servis výťahov 03/2019 92,40
175 200026144 Jablotron Slovakia, s.r.o., Žilina Bezp. Sim MP 10,76
176 048/2019 AD plan s.r.o., Jelka Prípravné projekčné práce 6276,00
177 190029 Július Ravasz-Transbeton, Jelka Betónová zmes 1932,00
178 2019002 Mária Ravaszová, Jelka Občerstv. Deň učieľov ZŠLGsVJM 264,00
179 2019021 Ladislav Kovács-servis, Jelka Výmena kolies 180,00
180 8930018843 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 281,59
181 8930018646 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 14,26
182 8930018904 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 151,45
183 8930018905 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 75,73
184 8930018906 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 72,59
185 8930018907 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 33,71
186 8930018908 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 44,95
187 8930018909 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 5,18
188 8930018910 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 5,18
189 19003 Bohony Štefan, Jelka Oprava mot. Vozidiel Ocú Jelka 597,00
190 FVGA20190076 Ronex World s.r.o., Galanta Vrece  57,41
191 190038 Július Ravasz-Transbeton, Jelka Betónová zmes 1932,00
192 415180450 Plastia s.r.o., Praha Žardina sam. Siesta 181,80
193 2/2019 Július Černovič, Senec Preprava zeminy 180,00
194 17./2019 Július Rőth, Jelka Zemné-výkopové a búracie práce 1704,00
195 18./2019 Július Rőth, Jelka Zemné-výkopové a búracie práce 336,00
196 2019240 Obec Veľké Úľany Školenie kontrolóra 30,83
197 20190291 Štátna ochrana prírody SR Proj.Zvýš. energ.účinn. Budovy OCÚ 100,00
198 21-2019 Mráz Kont, s.r.o., Jelka Zhotovenie parkoviska 828,00
199 2019/09 Monika Jakušová, Jelka Šitie smut.zastavy 64,00
200 33/2019 Verejnoprospešné služby, po Práca s plošinou 85,06
201 2019/031 Németh Ernest- Trans, Jelka Vývoz odpadovej vody 73,99
202 190100464 Elkoplast Slovakia, s.r.o. Odpadkový kôš 1188,00
203 85416-0124 Edenred, Ticket Service s.r.o Gastrolístky 2016,92
204 20190129 3W Slovakia, s.r.o, Trenčín Virtualcintorín 213,90
205 01682019 MINS s.r.o., Nitra Smetné nádoby 1259,40
206 3/2019 Július Černovič, Senec Za prepravu štrku a betónu 60,00
207 2019023 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Za prepavu  200,00
208 2019024 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Za prepravu FC Jelka 244,00
209 8930023495 ZSVS, a.s. Šaľa Za vodné a stočné 151,45
210 211904011 AVE SK Odpadové hosp. Predaj vriec 30,00
211 1933033 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 24,14
212 1938542 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 35,52
213 1019051634 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice Výkon zodpovednej osoby 05/2019 82,80
214 48/2019 Agrosilva SR, spol.s r.o. Carstop žltý 451,20
215 8190000892 SoftComp s.r.o., Zl. Moravce PC Software 90,00
216 19VSK00812 Gatner Elektromarket s.r.o. Benzínová kosačka 246,15
217 07/04/2019 VT Project Consulting s.r.o Projektové práce 900,00
218 201905603 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Modernizácia kam.systému 2908,76
219 19VF00121 Karol Sucháň, Dun.Streda Poskyt.služby BOZP 96,00
220 190700757 Crow-Tech, spol.s r.o., Galanta Náradie pre OcÚ Jelka 331,64
221 2019013 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 04/2019 597,05
222 23./2019 Július Rőth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 868,80
223 2019/037 Németh Ernest- Trans, Jelka Vývoz odpadovej vody 37,00
224 7661278643 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 1283,96
225 7661278939 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 10,93
226 7661278975 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 114,84
227 7661279000 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 77,23
228 8696936519 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky 2012,00
229 8696936956 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky 74,00
230 8696937026 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky 73,00
231 190075 Kango spol.s.r.o., Vozokany Za stavebné práce 1519,09
232 09/2019 Peter Baráth. Jelka Stav.materiál 1102,69
233 2019029 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Preprava - FC Jelka 170,80
234 8930026902 ZSVS, a.s., Šaľa Za vodné a stočné 16,85
235 8232314766 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 12,10
236 8232331628 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 81,20
237 8232331601 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 110,12
238 8232262214 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 81,82
239 8232262240 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 46,38
240 8232331585 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 26,41
241 8232192830 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 40,58
242 19034 Vydavateľstvo˝Helena˝, Šaľa Galantský a Šalianský Žurnál 33,00
243 201905644 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 19,88
244 201905642 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 35,46
245 201905643 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 42,66
246 1201904398 Z+M servis a.s., Bratislava Prenájom tlačiarne 52,86
247 7010717518 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 417,40
248 7190936331 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 185,56
249 7010717392 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 843,50
250 21920758 SLOV lift spol. s r.o., Bratislava Servis výťahov 92,40
251 IH4SA3425814 Barta Lajos e.v., naszály Detské programy na 1. máj 285,00
252 211904133 AVE SK odpadové hosp. s.r.o. Služby 04/2019 4326,56
253 211904134 AVE SK odpadové hosp. s.r.o. Služby 04/2019 7515,40
254 8402526996 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky - preplatok -167,06
255 190700797 CROW-TECH, spol. s r.o., Ga Náradie 155,70
256 7210839404 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 617,83
257 1/2019 Csemadok, Sládkovičovo Za vedenie citarového súboru 360,00
258 2019032 Szabotrans, s.r.o., V.Úľany Preprava - FC Jelka 301,30
259 489/2019/16068 Ikea Bratislava, s.r.o., Nábytok - Mlyn 1470,56
260 2019014 Občianske združenie Zelený krík Kult.hud.vystúpenie - Gladiator 3000,00
261 FV190430 Plotbase s.r.o., Bratislava Hliníkové reklamné tabule 35,37
262 0271/2019 ZO-RVC v Nitre, Nitra Kurz na pohrebníctvo 390,00
263 190100019 JARIMPEX, s.r.o., Dolná Streda Žalúcie - montáž 217,15
264 19069 Tibor Khern, Jelka Oprava - Liaz 435,00
265 02112019 BINS s.r.o., Nitra Plastové nádoby 1278,00
266 2019035 Szabotrans, s.r.o., V.Úľany Preprava - FC Jelka 166,00
267 770276511 Ticket Service, s.r.o., Bratislava Gastrolístky 2016,92
268 1947233 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 35,52
269 1941695 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 24,14
270 2019/12 Monika Jakušová, Jelka Požiarnické nohavice 291,00
271 19114 Talamon s.r.o., Dun. Streda Knihy 119,62
272 19VF00034 Júliua Major-Sódovkáreň Nájoje 85,86
273 FVGA20190119 Ronex World, s.r.o., Galanta Tombolový lístok 94,81
274 10/2019 Čalúnníctvo Forró, Váhovce Čalúnenie sedacích súprav 1050,00
275 7141264395 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 110,92
276 27./2019 Július  Rőth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 420,00
277 19VF00142 Karol Sucháň, Dun.Streda Služby v úseku BOZP 96,00
278 2019/051 Németh Ernest-Trans, Jelka Čerpanie dážďovej vody 475,20
279 1019061642 Osobnyudaj.sk., Košice Výkon zodpovednej osoby 06/2019 82,80
280 003/2019 SAT-elektronika servis, Jelka Oprava rozhlasov 859,70
281 7 Baros stav s.r.o., Jelka Vodoinšt. Práce 186,10
282 8190181119 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky  73,00
283 8190180612 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky 2012,00
284 201907125 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 42,66
285 201907124 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 35,46
286 201907126 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 19,88
287 2019021 František Molnár, Jelka Občerstv. - voľby 25.05.2019 207,10
288 2019020 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 05/2019 622,15
289 1201905390 Z+M servis a.s., Bratislava Prenájom tlačiarne Kyocera 72,09
290 7103061958 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 446,80
291 7240680359 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 249,38
292 7240680358 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 715,67
293 8234285861 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 45,57
294 8234350089 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 82,21
295 8234350115 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 46,38
296 8234418062 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 24,98
297 8234418142 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 73,01
298 8234418105 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 95,92
299 8234418605 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 12,08
300 7611173322 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 1283,96
301 7611173676 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 33,64
302 7611173652 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 114,84
303 7611173616 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 10,93
304 02412019 BINS s.r.o., Nitra Plastové nádoby 787,50
305 2019039 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Preprava - FC Jelka 106,30
306 2019039 Ing.Silvester Kovács-Thermopol Ozvučovanie - Jelčianske dobecné dni 1776,00
307 20190186 L I security, s.r.o., Topoľnica Zabezpečenie verejného podujatia 230,40
308 2019012 Ister Restaurant, s.r.o., Jelka Občerstvenie a ubytovanie hostí 630,00
309 6823942581 Komunálna Poisťovňa, a.s. Poistenie mot. Vozidla 492,50
310 22/2019 BAB Poradenstvo, s.r.o., Pata Služby v oblastiach CO/KR/OBR 345,00
311 8930035273 ZSVS, a.s. Šaľa Za vodné a stočné 15,55
312 2019023 František Molnár, Jelka Obecný deň - občerstv. + strava 378,00
313 2019020 Gabriel Molnár, Dun.streda Prenájom skákacích hradov 589,00
314 3015190723 Ekotoalety s.r.o., Bratislava Nájom mob.toal.kabína 96,00
315 21920953 SLOV lift spol. s r.r., Bratislava Servis výťahov 92,40
316 12/2019 Občianske združenie Póšfa Produkcia v tanečnom dome 250,00
317 211905138 AVE SK Odpadové hosp. Brat Vykonané služby za obd. 05/2019 5372,66
318 211905137 AVE SK Odpadové hosp. Brat Vykonané služby za obd. 05/2019 4292,76
319 440619 Gabriela Juhošová, Galanta Kontrola požiarnych vodovodov 196,24
320 430619 Gabriela Juhošová, Galanta Kontrola požiarnych vodovodov 507,68
321 3 Čalunníctvo -Viga, Tomášikovo Oprava nábytku 1350,00
322 2019043 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Preprava - FC Jelka 232,00
323 2019042 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Preprava - Totalica 150,00
324 00000013 Ladislav Varjú - Crow-Line Vyhot.projekt.dokumentácie 500,00
325 201908520 Maxnetwork, s.r.o., V.Úľany MT series 228,00
326 SLLRS-2019-13 Sollers Print Nyomdaipari KFT Prenájom vláčika na obecný deň 800,00
327 8 Baros stav s.r.o., Jelka Oprava - vodárske práce 506,60
328 211906006 AVE SK Odpadové hosp. Brat Odpad.sáčky 120,00
329 4/2019 Ing. Peter Ágh, Nové Zámky Vyprac.žiad. O NFP 1000,00
330 9000942612 Ticket Service, s.r.o., Bratislava Gastrolístky 1800,00
331 2019048 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Preprava dôchodcov 577,80
332 2019011 e-Innovation s.r.o., Kost.Kračany Príprava projektu Komun.centrum 3168,00
333 201908553 Maxnetwork, s.r.o., V.Úľany Internetové poplatky 540,00
334 9/2019 RNDr.Nasir Ahmad Jalili, CSc Monitoring komárov 300,00
335 20190228 Gaudio, s.r.o., Galanta Set trof.pohárov + gravítovanie 285,60
336 2019030 Advokátska kancelária, Vlčany  Za poskyt.právnej pomoci 750,00
337 1949906 Lindström, Trnava Prenájom a čisť.rohoží 33,22
338 1955476 Lindström, Trnava Prenájom a čisť.rohoží 30,67
339 2019/059 Németh Ernest -Trans, Jelka Vývoz odpadovej vody, ŠA, Mlyn 184,98
340 2019/056 Németh Ernest -Trans, Jelka Čerpanie dažďovej vody 345,60
341 2019024 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov za 06/2019 603,63
342 1201906792 Z+M servis a.s., Bratislava Prenájom Kyocera - tlačiareň 54,05
343 2019/16 Monika Jakušová, Jelka Šitie pož. Oblečenia. 525,00
344 1019071652 Ososbnyudaj.sk, s.r.o., Košice Výkon zodpovednej osoby 82,80
345 8706668388 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky 73,00
346 8706667856 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky 2012,00
347 FVGA20190145 Ronex World, s.r.o., Galanta Kancelárske potreby 48,76
348 201908624 Maxnetwork, s.r.o., V.Úľany Internetové poplatky 19,88
349 201908623 Maxnetwork, s.r.o., V.Úľany Internetové poplatky 42,66
350 201908622 Maxnetwork, s.r.o., V.Úľany Internetové poplatky

35,46

351 19VF00167 Karol Sucháň, Dun.Streda Služby v úseku BOZP 96,00
352 36./2019 Július Rőth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 259,20
353 7671261813 ZSE Energia, a.s., Bratislava Energetické poplatky 1283,96
354 7671262318 ZSE Energia, a.s., Bratislava Energetické poplatky 33,64
355 7671262288 ZSE Energia, a.s., Bratislava Energetické poplatky 114,84
356 7671262694 ZSE Energia, a.s., Bratislava Energetické poplatky 140,00
357 7671262238 ZSE Energia, a.s., Bratislava Energetické poplatky 10,93
358 7103081398 ZSE Energia, a.s., Bratislava Energetické poplatky 395,11
359 7230748815 ZSE Energia, a.s., Bratislava Energetické poplatky 179,08
360 7131388261 ZSE Energia, a.s., Bratislava Energetické poplatky 712,00
361 12019 Greenband, s.r.o., Šaľa Montáž závlahového systému 1500,00
362 22019 Greenband, s.r.o., Šaľa Potrubie 900,00
363 8236396575 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 40,58
364 8236539406 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 103,04
365 8236534279 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 12,34
366 8236539427 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 73,01
367 8236459331 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 84,47
368 8236539384 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 27,08
369 8236459367 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 46,38
370 02872019 BINS s.r.o., Nitra Smetné nádoby 931,50
371 211906140 AVE SK odpadové hospod.s.r.o. Služby 06/2019 4051,10
372 211906141 AVE SK odpadové hospod.s.r.o. Služby 06/2019 3000,12
373 11-414327 PKF - Prvá Komunálna Finanč Poistenie 980,33
374 10/2019 Ing. Katarína Szomolaiová Geo práce 300,00
375 21921154 SLOV lift spol. s.r.o., Bratislav Servis výťahov 92,40
376 8930041959 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 14,26
377 8930042952 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 239,00
378 8930043017 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 29,81
379 8930043016 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 40,19
380 8930043015 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 141,98
381 8930043014 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 168,52
382 8930043013 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 111,48
383 8930043012 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 331,30
384 8930043011 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 236,64
385 19098 Tibor Khern, Jelka Oprava dopr.vozidla OcÚ Jelka 1631,90
386 200030358 Jablotron Slovakia, s.r.o., Žilina Bezp. SIM MP 10,76
387 075/2019 AD plan, s.r.o., Jelka Činnosť stav.dozora 180,00
388 201910031 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové poplatky 19,90
389 211907002 AVE odpad. Hosp.s.r.o., Brat Sáčky 180,00
390 2019029 Ladislav Prokša-Lpsys, Jelka Montáž klimatizácii 2180,50
391 201910107 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové poplatky 21,60
392 770290159 Ticket service, s.r.o., Edenred Ticket restaurant 2419,32
393 21903371 Arpád Bognár- Mäso údeniny Obecná zabíjačka 1556,28
394 1963548 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 30,67
395 1958213 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 24,14
396 19007 Bohony Štefan, Jelka Oprava mot.vozidla Ocú Jelka 187,00
397 809/2019 Valeur, s.r.o., Dun.Streda Jelčianske noviny 690,00
398 17/2019 Mészárosová Angelika Maartgrafik Zalamovanie časopisu 252,00
399 06/2019 Kultúrny spolok-Berkenye, Košúty Výučby ľudových tancov 200,00
400 11 Baros stav s.r.o., Jelka Vodárske práce 197,58
- novinky e-mailom
Projekty EÚ:


EU