Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Obec Jelka - FaktúryZverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník v znení neskorších redpisov.


rok 2019

V súvislosti s prijatím zákona č. 546/2010 Z. z., následnej novely č. 382/2011 Z.z. z 19. októbra 2011, ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a Nariadením vlády SR z decembra 2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registry zmlúv, dochádza od 1.1.2012 ku zmene viacerých povinností osôb pri zverejňovaní zmlúv a niektorých údajov z faktúr a objednávok.
Ostatná novela zároveň s účinnosťou od 1.1.2012 zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z.z., ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú. Dané nariadenie nahradzuje nové nariadenie vlády SR, ktoré ustanovuje podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv.
S účinnosťou od 1.1.2012 sa musia povinne zverejňovať údaje z faktúr a objednávok bez ohľadu na výšku plnenia (t.j. sumy). Pokiaľ ide o hodnotu zmluvného plnenia, tá je bezpredmetná, keďže sa zmluvy zverejňujú na základe iných kritérií ako je hodnota zmluvného plnenia.


Por.
číslo

Č. faktúry

Dodávateľ

Predmet / Účel

Hodnota

v EUR

1 1019011639 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice Výkon zodpovednej osoby 01/2019 82,80
2 201900089 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové služby 35,46
3 201900090 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové služby 42,66
4 201900091 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové služby 19,88
5 DV9002758628 Hornbach Baumarkt spol.s r.o. Kamenná posypová soľ 187,60
6 1212019 Samnet - Inf. Sysém samospávy Zasielanie informácií o dotáciach 32,86
7 20190182 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Doména jelka.sk 31,86
8 7459759487 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 140,00
9 19004 Tibor Khern, Jelka Oprava - Traktor - Ocú Jelka 271,50
10 20191719 Ajfa+Avis, s.r.o., Žilina Predpaltné publikácií 58,80
11 7459748629 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 10,93
12 7459753681 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 77,23
13 7459752666 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 472,94
14 7469424839 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 1283,96
15 7459752369 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 114,84
16 8696831739 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky 2012,00
17 8696832280 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky 73,00
18 8696832192 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky 74,00
19 134/18 Branislav Turan, život a zdravie Knihy do knižnice 83,50
20 201901305 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Tonery do tlačiarne 306,12
21 1900601 Slovgram, Bratislava Za prevádzu verejného rozhlasu 38,40
22 8930000421 ZSVS Za vodné a stočné 47,33
23 2019001 Zsalkovics EVM, Matúškovo Servis kotlov v kultúrnom dome 131,28
24 620047326 L.K.Permanent spol. s r.o., Bra Historická revue - ročné predplatné 34,80
25 1917028 Národná geograficko informačná Ročná akt.dát v progr. s let. fotogr 120,00
26 2019001 František Molnár, Jelka Výročná členská schôdza DHZ 280,00
27 2019001 Szabotrans s.r.o., Jelka Za prepravu - FC Jelka 148,80
28 30439-0119 Ticket Servise, s.r.o., Bratislava Ticket Restaurant-Zálohovaná faktúra 0,00
29 3911500756 Život Publishing, a.s., Bratislava Predplatné na časopis 45,00
30 2019/005 Németh Ernest -Trans Vývoz odpadovej vody - Futb. Ihrisko 70,01
31 2191103039 SOZA , Bratislava Licencia na ver.použ. Hud. diel - VR 20,40
32 8706537016 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky 73,00
33 8706536944 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky 74,00
34 1019021631 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice Výkon zodpovednej osoby 02/2019 82,80
35 05 - 2019 Mráz kont s.r.o., Jelka Odvoz separovaného odpadu 156,00
36 8706536502 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky 2012,00
37 1907284 Lindström, s.r.o., Trnava Za prenájom rohoží 15,07
38 1912828 Lindström, s.r.o., Trnava Za prenájom rohoží 30,67
39 19VF00009 Karol Sucháň, Dun.Streda Služby na úseku BOZP 96,00
40 7010704820 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky -15,13
41 7010704821 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 0,01
42 001/2019 SAT-elektronika servis, Jelka Elektromontážne práce 1404,10
43 2019002 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 01/2019 595,57
44 2./2019 Július Rőth, Jelka Za úpravu plochy za cintorínom 1083,60
45 1201900932 Z+M servis a.s., Bratislava Prenájom tlačiarne 49,46
46 201901401 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové služby 35,46
47 201901402 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové služby 42,66
48 201901403 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové služby 19,88
49 8226136210 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 85,09
50 8226070255 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 46,38
51 8226136187 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 26,98
52 8226136228 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 70,03
53 8226010351 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 40,58
54 8226070223 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 112,12
55 7479422906 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 10,93
56 7479424780 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 77,23
57 7479424134 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 472,94
58 7479423920 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 114,84
59 7479416193 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 1283,96
60 7220793005 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 264,54
61 7220793004 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 1461,55
62 2019004 Szabotrans s.r.o., Jelka Za prepravu spevokolu 32,00
63 2019003 Szabotrans s.r.o., Jelka Za prepravu FC Jelka 190,80
64 211901109 AVE SK odpadové hosp., s.r.o. Služby za obdobie 01/2019 3380,40
65 211901108 AVE SK odpadové hosp., s.r.o. Služby za obdobie 01/2019 5626,34
66 8930002358 ZSVS a.s., Nitra Za vodné a stočné 20,74
67 21920152 SLOV lift spol. s r.o., Bratislava Servis výťahov 01/2019; 92,40
68 8800306011 Rozhlas a televízia Slovenska Za služby 224,16
69 00129/2019 Jozef Smrhola - Olymp, Santov Štátný znak a vlajky 694,13
70 3/2019 Ing. Katarína Szomolaiová, Gal GO Plan 297,00
71 19024 Tibor Khern, Jelka Oprava mot.vozidla 307,50
72 2019008 Szabotrans s.r.o., Jelka Za prepravu FC Jelka 175,60
73 2019009 Szabotrans s.r.o., Jelka Preprava hud. skupiny Totalica 28,00
74 2019/011 Németh Ernest-Trans, Jelka Vývoz odpadovej vody - mlyn 35,00
75 82707-0124 Ticket Servise, s.r.o, Bratislava Ticket restaurant 2016,92
76 2019010 Szabotrans s.r.o., Jelka Za prepravu FC Jelka 428,20
77 2192003095 ŠEVT a.s., Bratislava Kancelárske potreby 151,80
78 1921564 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 35,52
79 1916032 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 24,14
80 2019007 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov za febr. 561,26
81 14/02/2019 Mgr.Tibor vajda-VF Project mark Za pracovanie projektov 500,00
82 1201901987 Z+M servis a.s., Bratislava Prenájom tlačiarne 66,05
83 8228053920 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 40,58
84 8228186316 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 456,55
85 8228171276 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 12,00
86 8228117973 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 81,61
87 8228118001 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 46,38
88 8228186309 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 92,09
89 8228186302 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 26,98
90 19VF00036 Karol Sucháň, Dun. Streda Služby na úseku BOZP 96,00
91 FVGA20190047 Ronex World s.r.o., Galanta Obálky 81,60
92 1019031620 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice Výkon zodpovednej osoby 03/2019 82,80
93 8696885143 SPP a.s., Bratislava Plynové poplatky 73,00
94 8696885072 SPP a.s., Bratislava Plynové poplatky 74,00
95 8696884631 SPP a.s., Bratislava Plynové poplatky 2012,00
96 20190012 Zoltán Tornyai, V.Úľany Odstránenie na plynovom kotly 90,25
97 201902770 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 35,46
98 201902771 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 42,66
99 201902772 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 19,88
100 2019012 Szabotrans s.r.o., Jelka Preprava hudobnej skupiny Totalica 110,40
101 2019013 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Preprava FC Jelka 68,00
102 190700380 Crow -Tech, spol. s r.o., Jelka Horák + PB plyn 246,40
103 8930008118 ZSVS, a.s., Nitra Vodné a stočné 15,55
104 7230745271 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrina 209,92
105 7230745270 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrina 1357,40
106 7459824623 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrina 10,93
107 7459826471 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrina 77,23
108 7459825626 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrina 114,84
109 7459818048 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrina 1283,96
110 7141235286 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrina -67,75
111 21920358 SLOV lift spol.s r.o., Bratislava Servis výťahov 02/2019 92,40
112 6./ 2019 Július Rőth, Jelka Za úpravu plochy za cintorínom 226,80
113 10/2019 BAB Poradenstvo, s.r.o., Pata Odb.poraď.v oblastiach BOZP, CO 345,00
114 2019003 Obč.združenie Zelený krík Organizovanie kult. Hud. vyst. Gladi 1000,00
115 5590029944 IVES Košice, Košice Poč. Program Winpam 143,39
116 20190061 Mivasoft spol. s r.o., Šaľa Servis EZS - Inkubátor, Jelka 60,00
117 20190012 OZ Matúšova zem, Diakovce Predplatné - Terra hírújság 200,00
118 2019/01 Ladislav Király - Tranz, Jelka Doprava štrkopiesku 649,20
119 20190015 GC Nitra a.s., Nitra Kosačka - Jacobsen 3300,00
120 2019008 František Molnár, Jelka Prez. Voľby - občerstv. + strava 196,20
121 211902103 AVE SK odpadové hospodárs Služby za obdobie 02/2019 4082,95
122 211902104 AVE SK odpadové hospodárs Služby za obdobie 02/2019 3949,74
123 2019014 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Preprava FC Jelka 194,80
124 9667101556 Ticket Servise, s.r.o., Bratisla Gastrolístky 1600,00
125 2019/025 Németh Ernest -  Trans, Jelka Vývoz odpadovej vody - ŠA 73,99
126 20190178 Dobrovoľná pož.ochrana SR Školenie pre členov DHZO Jelka 80,00
127 2019/01 (VS) Ľudovít Zelinka, Jelka Vodoinštalatérske práce 161,50
128 201904122 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové poplatky 540,00
129 3/2019 ZO CSEMADOK Sládkovičovo Divadeľné vystúpenie 500,00
130 18/2019 Verejnoprospešné služby PO Práca s plošinou 218,56
131 3/2019 Ľudovít Rőth, Jelka Zámočnícke práce 1564,80
132 201901 Zsolt Ravasz-Ravasz Café Deň učiteľov - občerstv. 340,00
133 2019017 Advokátska kancelária Právnické služby 500,00
134 2019004 Ister Reštaurant, Jelka Deň učiteľov MŠ - občerstv. 180,00
135 00000006 Ladislav Varjú - Crow-Line Vyhot. Projekt. Dokum. OCÚ Jelka 4492,00
136 Z19951066 Verlag Dashöffer, vydavateľstv Online knižnica 250,20
137 22/2019 Verejnoprospešné služby PO Práca s plošinou 62,99
138 19VF00058 Karol Sucháň, Dun. Streda Služby na úseku BOZP 96,00
139 1201903343 Z+M servis a.s., Bratislava Prenájom tlačiarne 73,02
140 3/2019 Reg. Rozv.Agentúra Komárno Práca a služba k projektu  3145,50
141 2019017 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Preprava FC Jelka 148,00
142 00384/2019 Jozef Smrhola - Olymp, Santov ERB 120,00
143 1924379 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 24,14
144 1929921 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 35,52
145 8696910272 SPP, a.s., Bratislava Zemný plyn 2012,00
146 8696910803 SPP, a.s., Bratislava Zemný plyn 73,00
147 8696910720 SPP, a.s., Bratislava Zemný plyn 74,00
148 201904214 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové poplatky 19,88
149 201904212 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové poplatky 35,46
150 201904213 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové poplatky 42,66
151 1019041630 Osobnyudaj.sk,s.r.o., Košice Výkon zodpovednej ososby 04/2019 82,80
152 7479467367 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 1283,96
153 7479477963 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 77,23
154 7479476950 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 114,84
155 7479474389 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 10,93
156 2019009 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov za marec 631,30
157 2019010 František Molnár, Jelka Voľby prezid. - občerstv.členov 218,00
158 8230115052 Slovak Telekom, a.s., Bratisla Telekomunikačné poplatky 40,58
159 8230168741 Slovak Telekom, a.s., Bratisla Telekomunikačné poplatky 46,38
160 8230168718 Slovak Telekom, a.s., Bratisla Telekomunikačné poplatky 81,61
161 8230242671 Slovak Telekom, a.s., Bratisla Telekomunikačné poplatky 26,98
162 8230242680 Slovak Telekom, a.s., Bratisla Telekomunikačné poplatky 94,51
163 8230238807 Slovak Telekom, a.s., Bratisla Telekomunikačné poplatky 12,31
164 8230242686 Slovak Telekom, a.s., Bratisla Telekomunikačné poplatky 55,20
165 7111785543 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 433,31
166 7230746056 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 233,88
167 7230746055 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 1159,04
168 2019019 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Preprava futbalistov 217,00
169 13./2019 Július Rőth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 604,80
170 2019/5 Monika Jakušová, Jelka Šitie pre DHZ 55,00
171 20190010 Mysteryx, s.r.o., Jelka Lamino kartičky 52,96
172 211903158 AVE SK, odpad. Hosp., Bratisl Služby 03/2019 4411,40
173 211903159 AVE SK, odpad. Hosp., Bratisl Služby 03/2019 5283,86
174 21920557 Slov lift spol.s.r.o., Bratislava Servis výťahov 03/2019 92,40
175 200026144 Jablotron Slovakia, s.r.o., Žilina Bezp. Sim MP 10,76
176 048/2019 AD plan s.r.o., Jelka Prípravné projekčné práce 6276,00
177 190029 Július Ravasz-Transbeton, Jelka Betónová zmes 1932,00
178 2019002 Mária Ravaszová, Jelka Občerstv. Deň učieľov ZŠLGsVJM 264,00
179 2019021 Ladislav Kovács-servis, Jelka Výmena kolies 180,00
180 8930018843 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 281,59
181 8930018646 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 14,26
182 8930018904 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 151,45
183 8930018905 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 75,73
184 8930018906 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 72,59
185 8930018907 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 33,71
186 8930018908 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 44,95
187 8930018909 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 5,18
188 8930018910 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 5,18
189 19003 Bohony Štefan, Jelka Oprava mot. Vozidiel Ocú Jelka 597,00
190 FVGA20190076 Ronex World s.r.o., Galanta Vrece  57,41
191 190038 Július Ravasz-Transbeton, Jelka Betónová zmes 1932,00
192 415180450 Plastia s.r.o., Praha Žardina sam. Siesta 181,80
193 2/2019 Július Černovič, Senec Preprava zeminy 180,00
194 17./2019 Július Rőth, Jelka Zemné-výkopové a búracie práce 1704,00
195 18./2019 Július Rőth, Jelka Zemné-výkopové a búracie práce 336,00
196 2019240 Obec Veľké Úľany Školenie kontrolóra 30,83
197 20190291 Štátna ochrana prírody SR Proj.Zvýš. energ.účinn. Budovy OCÚ 100,00
198 21-2019 Mráz Kont, s.r.o., Jelka Zhotovenie parkoviska 828,00
199 2019/09 Monika Jakušová, Jelka Šitie smut.zastavy 64,00
200 33/2019 Verejnoprospešné služby, po Práca s plošinou 85,06
201 2019/031 Németh Ernest- Trans, Jelka Vývoz odpadovej vody 73,99
202 190100464 Elkoplast Slovakia, s.r.o. Odpadkový kôš 1188,00
203 85416-0124 Edenred, Ticket Service s.r.o Gastrolístky 2016,92
204 20190129 3W Slovakia, s.r.o, Trenčín Virtualcintorín 213,90
205 01682019 MINS s.r.o., Nitra Smetné nádoby 1259,40
206 3/2019 Július Černovič, Senec Za prepravu štrku a betónu 60,00
207 2019023 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Za prepavu  200,00
208 2019024 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Za prepravu FC Jelka 244,00
209 8930023495 ZSVS, a.s. Šaľa Za vodné a stočné 151,45
210 211904011 AVE SK Odpadové hosp. Predaj vriec 30,00
211 1933033 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 24,14
212 1938542 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 35,52
213 1019051634 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice Výkon zodpovednej osoby 05/2019 82,80
214 48/2019 Agrosilva SR, spol.s r.o. Carstop žltý 451,20
215 8190000892 SoftComp s.r.o., Zl. Moravce PC Software 90,00
216 19VSK00812 Gatner Elektromarket s.r.o. Benzínová kosačka 246,15
217 07/04/2019 VT Project Consulting s.r.o Projektové práce 900,00
218 201905603 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Modernizácia kam.systému 2908,76
219 19VF00121 Karol Sucháň, Dun.Streda Poskyt.služby BOZP 96,00
220 190700757 Crow-Tech, spol.s r.o., Galanta Náradie pre OcÚ Jelka 331,64
221 2019013 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 04/2019 597,05
222 23./2019 Július Rőth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 868,80
223 2019/037 Németh Ernest- Trans, Jelka Vývoz odpadovej vody 37,00
224 7661278643 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 1283,96
225 7661278939 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 10,93
226 7661278975 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 114,84
227 7661279000 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 77,23
228 8696936519 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky 2012,00
229 8696936956 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky 74,00
230 8696937026 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky 73,00
231 190075 Kango spol.s.r.o., Vozokany Za stavebné práce 1519,09
232 09/2019 Peter Baráth. Jelka Stav.materiál 1102,69
233 2019029 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Preprava - FC Jelka 170,80
234 8930026902 ZSVS, a.s., Šaľa Za vodné a stočné 16,85
235 8232314766 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 12,10
236 8232331628 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 81,20
237 8232331601 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 110,12
238 8232262214 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 81,82
239 8232262240 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 46,38
240 8232331585 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 26,41
241 8232192830 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 40,58
242 19034 Vydavateľstvo˝Helena˝, Šaľa Galantský a Šalianský Žurnál 33,00
243 201905644 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 19,88
244 201905642 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 35,46
245 201905643 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 42,66
246 1201904398 Z+M servis a.s., Bratislava Prenájom tlačiarne 52,86
247 7010717518 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 417,40
248 7190936331 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 185,56
249 7010717392 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 843,50
250 21920758 SLOV lift spol. s r.o., Bratislava Servis výťahov 92,40
251 IH4SA3425814 Barta Lajos e.v., naszály Detské programy na 1. máj 285,00
252 211904133 AVE SK odpadové hosp. s.r.o. Služby 04/2019 4326,56
253 211904134 AVE SK odpadové hosp. s.r.o. Služby 04/2019 7515,40
254 8402526996 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky - preplatok -167,06
255 190700797 CROW-TECH, spol. s r.o., Ga Náradie 155,70
256 7210839404 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 617,83
257 1/2019 Csemadok, Sládkovičovo Za vedenie citarového súboru 360,00
258 2019032 Szabotrans, s.r.o., V.Úľany Preprava - FC Jelka 301,30
259 489/2019/16068 Ikea Bratislava, s.r.o., Nábytok - Mlyn 1470,56
260 2019014 Občianske združenie Zelený krík Kult.hud.vystúpenie - Gladiator 3000,00
261 FV190430 Plotbase s.r.o., Bratislava Hliníkové reklamné tabule 35,37
262 0271/2019 ZO-RVC v Nitre, Nitra Kurz na pohrebníctvo 390,00
263 190100019 JARIMPEX, s.r.o., Dolná Streda Žalúcie - montáž 217,15
264 19069 Tibor Khern, Jelka Oprava - Liaz 435,00
265 02112019 BINS s.r.o., Nitra Plastové nádoby 1278,00
266 2019035 Szabotrans, s.r.o., V.Úľany Preprava - FC Jelka 166,00
267 770276511 Ticket Service, s.r.o., Bratislava Gastrolístky 2016,92
268 1947233 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 35,52
269 1941695 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 24,14
270 2019/12 Monika Jakušová, Jelka Požiarnické nohavice 291,00
271 19114 Talamon s.r.o., Dun. Streda Knihy 119,62
272 19VF00034 Júliua Major-Sódovkáreň Nájoje 85,86
273 FVGA20190119 Ronex World, s.r.o., Galanta Tombolový lístok 94,81
274 10/2019 Čalúnníctvo Forró, Váhovce Čalúnenie sedacích súprav 1050,00
275 7141264395 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 110,92
276 27./2019 Július  Rőth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 420,00
277 19VF00142 Karol Sucháň, Dun.Streda Služby v úseku BOZP 96,00
278 2019/051 Németh Ernest-Trans, Jelka Čerpanie dážďovej vody 475,20
279 1019061642 Osobnyudaj.sk., Košice Výkon zodpovednej osoby 06/2019 82,80
280 003/2019 SAT-elektronika servis, Jelka Oprava rozhlasov 859,70
281 7 Baros stav s.r.o., Jelka Vodoinšt. Práce 186,10
282 8190181119 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky  73,00
283 8190180612 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky 2012,00
284 201907125 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 42,66
285 201907124 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 35,46
286 201907126 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 19,88
287 2019021 František Molnár, Jelka Občerstv. - voľby 25.05.2019 207,10
288 2019020 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 05/2019 622,15
289 1201905390 Z+M servis a.s., Bratislava Prenájom tlačiarne Kyocera 72,09
290 7103061958 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 446,80
291 7240680359 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 249,38
292 7240680358 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 715,67
293 8234285861 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 45,57
294 8234350089 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 82,21
295 8234350115 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 46,38
296 8234418062 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 24,98
297 8234418142 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 73,01
298 8234418105 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 95,92
299 8234418605 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 12,08
300 7611173322 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 1283,96
301 7611173676 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 33,64
302 7611173652 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 114,84
303 7611173616 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 10,93
304 02412019 BINS s.r.o., Nitra Plastové nádoby 787,50
305 2019039 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Preprava - FC Jelka 106,30
306 2019039 Ing.Silvester Kovács-Thermopol Ozvučovanie - Jelčianske dobecné dni 1776,00
307 20190186 L I security, s.r.o., Topoľnica Zabezpečenie verejného podujatia 230,40
308 2019012 Ister Restaurant, s.r.o., Jelka Občerstvenie a ubytovanie hostí 630,00
309 6823942581 Komunálna Poisťovňa, a.s. Poistenie mot. Vozidla 492,50
310 22/2019 BAB Poradenstvo, s.r.o., Pata Služby v oblastiach CO/KR/OBR 345,00
311 8930035273 ZSVS, a.s. Šaľa Za vodné a stočné 15,55
312 2019023 František Molnár, Jelka Obecný deň - občerstv. + strava 378,00
313 2019020 Gabriel Molnár, Dun.streda Prenájom skákacích hradov 589,00
314 3015190723 Ekotoalety s.r.o., Bratislava Nájom mob.toal.kabína 96,00
315 21920953 SLOV lift spol. s r.r., Bratislava Servis výťahov 92,40
316 12/2019 Občianske združenie Póšfa Produkcia v tanečnom dome 250,00
317 211905138 AVE SK Odpadové hosp. Brat Vykonané služby za obd. 05/2019 5372,66
318 211905137 AVE SK Odpadové hosp. Brat Vykonané služby za obd. 05/2019 4292,76
319 440619 Gabriela Juhošová, Galanta Kontrola požiarnych vodovodov 196,24
320 430619 Gabriela Juhošová, Galanta Kontrola požiarnych vodovodov 507,68
321 3 Čalunníctvo -Viga, Tomášikovo Oprava nábytku 1350,00
322 2019043 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Preprava - FC Jelka 232,00
323 2019042 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Preprava - Totalica 150,00
324 00000013 Ladislav Varjú - Crow-Line Vyhot.projekt.dokumentácie 500,00
325 201908520 Maxnetwork, s.r.o., V.Úľany MT series 228,00
326 SLLRS-2019-13 Sollers Print Nyomdaipari KFT Prenájom vláčika na obecný deň 800,00
327 8 Baros stav s.r.o., Jelka Oprava - vodárske práce 506,60
328 211906006 AVE SK Odpadové hosp. Brat Odpad.sáčky 120,00
329 4/2019 Ing. Peter Ágh, Nové Zámky Vyprac.žiad. O NFP 1000,00
330 9000942612 Ticket Service, s.r.o., Bratislava Gastrolístky 1800,00
331 2019048 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Preprava dôchodcov 577,80
332 2019011 e-Innovation s.r.o., Kost.Kračany Príprava projektu Komun.centrum 3168,00
333 201908553 Maxnetwork, s.r.o., V.Úľany Internetové poplatky 540,00
334 9/2019 RNDr.Nasir Ahmad Jalili, CSc Monitoring komárov 300,00
335 20190228 Gaudio, s.r.o., Galanta Set trof.pohárov + gravítovanie 285,60
336 2019030 Advokátska kancelária, Vlčany  Za poskyt.právnej pomoci 750,00
337 1949906 Lindström, Trnava Prenájom a čisť.rohoží 33,22
338 1955476 Lindström, Trnava Prenájom a čisť.rohoží 30,67
339 2019/059 Németh Ernest -Trans, Jelka Vývoz odpadovej vody, ŠA, Mlyn 184,98
340 2019/056 Németh Ernest -Trans, Jelka Čerpanie dažďovej vody 345,60
341 2019024 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov za 06/2019 603,63
342 1201906792 Z+M servis a.s., Bratislava Prenájom Kyocera - tlačiareň 54,05
343 2019/16 Monika Jakušová, Jelka Šitie pož. Oblečenia. 525,00
344 1019071652 Ososbnyudaj.sk, s.r.o., Košice Výkon zodpovednej osoby 82,80
345 8706668388 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky 73,00
346 8706667856 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky 2012,00
347 FVGA20190145 Ronex World, s.r.o., Galanta Kancelárske potreby 48,76
348 201908624 Maxnetwork, s.r.o., V.Úľany Internetové poplatky 19,88
349 201908623 Maxnetwork, s.r.o., V.Úľany Internetové poplatky 42,66
350 201908622 Maxnetwork, s.r.o., V.Úľany Internetové poplatky

35,46

351 19VF00167 Karol Sucháň, Dun.Streda Služby v úseku BOZP 96,00
352 36./2019 Július Rőth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 259,20
353 7671261813 ZSE Energia, a.s., Bratislava Energetické poplatky 1283,96
354 7671262318 ZSE Energia, a.s., Bratislava Energetické poplatky 33,64
355 7671262288 ZSE Energia, a.s., Bratislava Energetické poplatky 114,84
356 7671262694 ZSE Energia, a.s., Bratislava Energetické poplatky 140,00
357 7671262238 ZSE Energia, a.s., Bratislava Energetické poplatky 10,93
358 7103081398 ZSE Energia, a.s., Bratislava Energetické poplatky 395,11
359 7230748815 ZSE Energia, a.s., Bratislava Energetické poplatky 179,08
360 7131388261 ZSE Energia, a.s., Bratislava Energetické poplatky 712,00
361 12019 Greenband, s.r.o., Šaľa Montáž závlahového systému 1500,00
362 22019 Greenband, s.r.o., Šaľa Potrubie 900,00
363 8236396575 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 40,58
364 8236539406 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 103,04
365 8236534279 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 12,34
366 8236539427 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 73,01
367 8236459331 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 84,47
368 8236539384 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 27,08
369 8236459367 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 46,38
370 02872019 BINS s.r.o., Nitra Smetné nádoby 931,50
371 211906140 AVE SK odpadové hospod.s.r.o. Služby 06/2019 4051,10
372 211906141 AVE SK odpadové hospod.s.r.o. Služby 06/2019 3000,12
373 11-414327 PKF - Prvá Komunálna Finanč Poistenie 980,33
374 10/2019 Ing. Katarína Szomolaiová Geo práce 300,00
375 21921154 SLOV lift spol. s.r.o., Bratislav Servis výťahov 92,40
376 8930041959 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 14,26
377 8930042952 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 239,00
378 8930043017 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 29,81
379 8930043016 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 40,19
380 8930043015 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 141,98
381 8930043014 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 168,52
382 8930043013 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 111,48
383 8930043012 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 331,30
384 8930043011 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 236,64
385 19098 Tibor Khern, Jelka Oprava dopr.vozidla OcÚ Jelka 1631,90
386 200030358 Jablotron Slovakia, s.r.o., Žilina Bezp. SIM MP 10,76
387 075/2019 AD plan, s.r.o., Jelka Činnosť stav.dozora 180,00
388 201910031 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové poplatky 19,90
389 211907002 AVE odpad. Hosp.s.r.o., Brat Sáčky 180,00
390 2019029 Ladislav Prokša-Lpsys, Jelka Montáž klimatizácii 2180,50
391 201910107 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové poplatky 21,60
392 770290159 Ticket service, s.r.o., Edenred Ticket restaurant 2419,32
393 21903371 Arpád Bognár- Mäso údeniny Obecná zabíjačka 1556,28
394 1963548 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 30,67
395 1958213 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 24,14
396 19007 Bohony Štefan, Jelka Oprava mot.vozidla Ocú Jelka 187,00
397 809/2019 Valeur, s.r.o., Dun.Streda Jelčianske noviny 690,00
398 17/2019 Mészárosová Angelika Maartgrafik Zalamovanie časopisu 252,00
399 06/2019 Kultúrny spolok-Berkenye, Košúty Výučby ľudových tancov 200,00
400 11 Baros stav s.r.o., Jelka Vodárske práce 197,58
401 2019040 Erik Péli, Štitáre drvenie drevného odpadu 1440,00
402 2019021 Igor Pohl, Senec Ročná prehliadka kotlov 307,00
403 2019/062 Németh Ernest-Trans, Jelka Vývoz odpadovej vody, Mlyn, Ihrisko 110,99
404 201910138 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany ESET Antivirus 624,00
405 1201907789 Z+M servis a.s., Bratislava Nájom tlačiarne 51,50
406 2019028 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 704,04
407 1019081637 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice Výkon zodpovednej osoby za 08/2019 82,80
408 201910176 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 19,88
409 201910175 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 42,66
410 201910174 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 35,46
411 14/2019 Ľudovít Rőth, Jelka Zámočnícke práce 638,40
412 15/2019 Ľudovít Rőth, Jelka Zámočnícke práce 1009,20
413 8697013611 SPP a.s., Bratislava Odber zemného plynu 73,00
414 8697013108 SPP a.s., Bratislava Odber zemného plynu 2012,00
415 1190223 Datatrade s.r.o., Zl.Moravce Predĺženie profiprístupu na obce inf 92,16
416 41./2019 Július Rőth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 64,80
417 3/2019 Csemadok, Sládkovičovo Za vedenie citar. Súboru Pengettyű 360,00
418 8238587310 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 46,38
419 8238587281 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 84,59
420 8238665837 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 153,38
421 8238665787 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 26,98
422 8238662503 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 12,02
423 8238665809 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 100,69
424 8238522339 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 59,48
425 FVGA20190165 Ronex World s.r.o., Galanta Vrece, vstupenky 31,00
426 7671288933 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 10,93
427 21921337 Slov Lift spol. s r.o., Bratislava Servis výťahov 92,40
428 211907142 AVE SK odp. Hosp. s.r.o.Brat Služby za obd. 07/2019 6004,20
429 211907143 AVE SK odp. Hosp. s.r.o.Brat Služby za obd. 07/2019 1285,26
430 8930046770 ZSVS a.s., Nitra Za vodné a stočné 10,37
431 7131404038 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 180,40
432 7131404037 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 823,46
433 2019023 Igor Pohl, Senec Oprava plynového kotla 298,00
434 19VF00215 Karol Saucháň, Dun.Streda Služby na úseku BOZP 96,00
435 2019005 Envihelp, s.r.o., Galanta Vyprac.progr. Odpad.hosp. do 2020 170,00
436 7230750186 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 388,36
437 7671288994 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 33,64
438 7671288646 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 1283,96
439 7671288969 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 114,84
440 2019055 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Preprava dôchodcov 164,00
441 2019056 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Preprava - FC Jelka 114,40
442 082/2019 AD plan s.r.o., Jelka Projektové dokumentácie 600,00
443 201911587 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Set top box 49,99
444 1972832 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 30,67
445 190100153 Pyrokomplet s.r.., Diakovce Hasičské potreby 5259,80
446 3005901563 Ticket Servise, s.r.o., Bratislava Ticket restaurant 2419,32
447 1967873 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 33,22
448 1917105 Národná geograficko informačná, s.r.o Výmena a inšt. novej fotografie 996,00
449 1560006293 Centrum polygraf.služieb Tlačivá pre matriku 33,02
450 14 Baros stav s.r.o., Jelka Vodoinštal. práce 150,00
451 201966 Združenie miest a obcí Žitn.ostrova Členský príspevok 593,55
452 40-2019 MRÁZ KONT s.r.o., Jelka Odvoz odpadu zo ZŠ 300,00
453 1201908900 Z+M servis a.s., Bratislava Prenájom tlač. Kyocera 65,22
454 20190303 Gaudio, s.r.o., Galanta Beh Jelkou - poháre 627,00
455 2019059 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Preprava - FC Jelka 146,80
456 1019091630 osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice Výkon zodpovednej osoby za 09/2019 82,80
457 732019 Ladislav Bús, Tomášikovo Odborná činnosť energ.činn.OcÚ 348,00
458 20190030 MysteryX s.r.o., Jelka Lamino kartičky pre šport 50,86
459 2019/079 Németh Ernest-Trans, Jelka Čerpanie daždovej vody 302,40
460 2019/075 Németh Ernest-Trans, Jelka Vývoz odpadovej vody 147,98
461 13 Boris Džurňák, Bratislava Magnetky 140,00
462 19VF00237 Karol Sucháň, Dun.Streda Služby na úseku BOZP 96,00
463 2019032 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 8/2019 697,19
464 7161134711 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 888,96
465 7161134712 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 183,88
466 7181024922 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 383,11
467 8638966179 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky 2012,00
468 8638966679 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky 73,00
469 201911776 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové poplatky 160,94
470 095/2019 AD plan, s.r.o, Jelka Konzultačný činnosť 345,00
471 2019061 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Preprava - FC Jelka 218,00
472 8240809568 Slovak telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 27,28
473 8240729464 Slovak telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 81,61
474 8240729486 Slovak telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 46,38
475 8240809583 Slovak telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 94,70
476 8240809606 Slovak telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 76,03
477 8240805736 Slovak telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 13,38
478 8240667036 Slovak telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 40,58
479 8930053501 ZSVS, a.s., Šaľa Za vodné a stočné 33,71
480 7661390686 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 1283,96
481 7661390972 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 10,93
482 7661391033 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 33,64
483 7661391008 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 114,84
484 35/2019 BAB Poradenstvo, s.r.o.Pata Služby v oblastiach CO,KR,OBR 345,00
485 44./2019 Július Rőth, Jelka Búracie a zemné práce, za cint.+školská 494,40
486 5219242986 alza.sk, Bratislava Televízor 411,18
487 21921539 SLOV lift spol.s r.o., Bratislava Servis výťahov - august /2019 92,40
488 211908140 AVE SK odpadové hosp.s.r.o Sužby zs obdobie 08/2019 4462,72
489 211908141 AVE SK odpadové hosp.s.r.o Sužby zs obdobie 08/2019 1491,65
490 2019063 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Preprava - FC Jelka 120,00
491 5021913896 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Knihy 211,68
492 2019064 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Preprava  84,80
493 1975876 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 33,22
494 1981132 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 30,67
495 3901017814 Slovak telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 60,00
496 3532801565 Ticket Servise, s.r.o., Bratislava Gasrolístky 2400,00
497 5919013506 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Verejná správa - ročný prístup 117,00
498 7171092418 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky -195,88
499 20190028 Zoltán Tornyai, V.Úľany Prehliadka kotla - Inkubátor 480,00
500 15 Boris Džurňák, Bratislava Magnetky 210,00
501 2019037 Ladislav Prokša - Lpsys Montáž v MKS,ŠA, Inkubátor 261,40
502 2019067 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Preprava FC Jelka 77,60
503 2019068 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Preprava  20,80
504 201923 Ing.Péteri Marián, Šaľa Audit účtovnej závierky 2700,00
505 21909 AV PED, s.r.o., Skalica Osobný automobil Škoda Yeti 5200,00
506 19VF00258 Karol Sucháň, Dun.Streda Služby na úseku BOZP 96,00
507 20191378 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové poplatky 160,94
508 17 Baos stav s.r.o, Jelka Vodoinštalačské práce 131,00
509 8697065021 SPP a.s., Bratislava Plynové poplatky 2012,00
510 8697065540 SPP a.s., Bratislava Plynové poplatky 73,00
511 7161145431 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 627,72
512 7750563547 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 114,84
513 7750563509 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 10,93
514 7161145432 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 197,08
515 7750563574 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 33,64
516 7750563193 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 1283,96
517 2019/087 Németh Ernest - Trans, Jelka Vývoz odpad. Vody - ŠA, Mlyn 110,99
518 2019044 Advokátska kancelária Poskyt.právnej pomoci 750,00
519 1019101639 osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice Výkon zodpovednej osoby 10/2019 82,80
520 2019037 František Molnár, Jelka Obnov. Mlyna - občerstv. Pre hostí 40,00
521 2019038 František Molnár, Jelka Občersvenie pre hostí - MKS akcia 40,00
522 2019036 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 09/2019 705,75
523 7/2019 Csemadok, Sládkovičovo Za vedenie cit. Súboriu Pengettyű 360,00
524 1201910037 Z+M servis a.s., Bratislava Prenájom tlač. Kyocera 71,94
525 8242981332 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 26,98
526 8242912083 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 84,06
527 8242912101 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 47,38
528 8242981351 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 96,70
529 8242989579 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 13,60
530 8242981371 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 122,24
531 7220801790 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 397,80
532 8930060100 ZSVS, a.s., Šaľa Za vodné a stočné 24,62
533 8930060289 ZSVS, a.s., Šaľa Za vodné a stočné 71,95
534 8930060290 ZSVS, a.s., Šaľa Za vodné a stočné 95,92
535 8930060291 ZSVS, a.s., Šaľa Za vodné a stočné 130,92
536 8930060292 ZSVS, a.s., Šaľa Za vodné a stočné 269,62
537 8930060293 ZSVS, a.s., Šaľa Za vodné a stočné 55,09
538 8930060294 ZSVS, a.s., Šaľa Za vodné a stočné 72,59
539 8930060295 ZSVS, a.s., Šaľa Za vodné a stočné 40,19
540 8930060259 ZSVS, a.s., Šaľa Za vodné a stočné 290,10
541 8930060347 ZSVS, a.s., Šaľa Za vodné a stočné 9,07
542 52./2019 Július Rőth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 235,20
543 2019/000216 EMI Sound Kft, Sóskút Hudobné prestavenie 2000,00
544 211909147 AVE SK odp.hosp. s.r.o., Brat Služby za obd. 09/2019 4514,03
545 211909148 AVE SK odp.hosp. s.r.o., Brat Služby za obd. 09/2019 1419,47
546 8242834659 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 40,58
547 9100001347 Orgeco spol. s r.o., N.Zámky Vianočné osvetlenie 1717,25
548 21921726 SLOV lift spol. s r.o., Bratislava Servis výťahov 09/2019 92,40
549 200060828 Jablotron Slovakia, s.r.o., Žilina Besp. SIM MP 10,76
550 2019075 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Preprava FC Jelka 219,20
551 19 Baros stav s.r.o., Jelka Vodoinštalatérske práce 310,00
552 20180021 Szabotrans, s.r.o., Jelka Preprava DHZ Jelka 500,00
553 201910292 Pracovné odevy Kado, s.r.o. Prac. Odevy pre MOPS 876,03
554 1990286 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 35,52
555 1985040 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 33,22
556 2019063 Eurocluster, s.r.o., Bratislava Monitorovacia správa MŠ 420,00
557 2019206 M.S.P. Trade, s.r.o., Bratislava Cestný asfalt 3840,00
558 201914924 Maxnetwork, s.r.o.,  V.Úľany Prenájom - pult centr. Ochrany 1200,00
559 211910007 AVE SK odpadové hosp. s.r.o. Vrece na KO 780,00
560 1910007 BVK-PRO, s.r.o., Šamorín Statický posudok 156,00
561 2019100241 DIW, s.r.o., Bratislava Fotostena 384,00
562 770307209 Ticket Service, s.r.o., Bratislava Gastrolístky 2645,48
563 8400018611 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky -594,58
564 8402586 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky -265,59
565 20192445 Safety Control - VTZ s.r.o. Trnava Opak.školenie na mot.píly 50,40
566 201914945 Maxnetwork, s.r.o.,  V.Úľany Prenájom zar.Pult centr.ochrany 1200,00
567 04702019 BINS s.r.o., Nitra Plastové smetné nádoby 501,00
568 07/2019 Kult.spolok -Berkenye, Košúty Výučba ľudových tancov - august 200,00
569 08/2019 Kult.spolok -Berkenye, Košúty Výučba ľudových tancov - september 100,00
570 201914952 Maxnetwork, s.r.o.,  V.Úľany Internetové služby a pov.zver.inf 720,00
571 2019079 Szabotrans s.r.o., V.Úľany Za prepravu FC Jelka 79,90
572 B19038 I.R.T., spol.s r.o., V.Úľany Výkopové práce (Mlyn) 3974,40
573 111/2019 Žák Zoltán, V.Mača Kontrola komínov a plynových kotlov 130,00
574 2019071 Ladislav Kováč-servis, Jelka Oprava mot.vozidla - škoda Octavia 384,00
575 02/2019 DMProjekt s.r.o., Bratislava Aktualizácia územného plánu 1900,00
576 OF64/2019 Slovenský Červený kríž Kurz PP 250,00
577 0092019 ALGAIL s.r.o., Jelka Programátorské práce 420,00
578 19VF00305 Karol Sucháň, D.Streda Služby na úseku BOZP 96,00
579 1201911543 Z+M servis a.s. Bratislava Prenájom tlačiarne Kyocera 74,64
580 9004004756 Duel-Press, s.r.o., Bratislava Časopis - Új Szó 206,20
581 119004000400 Dule - Press, s.r.o., Bratislava Časopis - ÚJ, Egészség hete 206,20
582 1019111631 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice Výkon zodpovednej osoby za nov. 82,80
583 201915053 Maxnetwork, s.r.o.,  V.Úľany Internetové poplatky 160,94
584 8255693 IKEA Bratislava, s.r.o., Bratislava Záloh.fakt. 1919,90
585 2019044 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 10/2019 791,45
586 7760528063 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 33,64
587 7760528038 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 114,84
588 7760528195 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 50,00
589 8245205744 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 21,58
590 8245131882 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 81,61
591 8245205782 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 121,81
592 8245131909 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 57,29
593 8245206802 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 12,56
594 8245205759 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 84,23
595 8245058175 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 40,58
596 7760528002 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 10,93
597 9004011835 Duel-press, s.r.o., Bratislava Časopis - Vasárnap 59,60
598 91904549 Asseco Solutions, a.s., Bratislava Programy pre VS -  OCÚ Jelka 416,84
599 20190303 Peter Jurík - LISA, Čierna Voda Prez. obce na inform.portáli 37,88
600 21 Baros stav s.r.o., Jelka Výmena vodomerov v 6bytj. 200,00
601 7760527720 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 1283,96
602 211910147 AVE SK odpadové hospodárstvo Služby 10/2019 4535,40
603 211910148 AVE SK odpadové hospodárstvo Služby 10/2019 1655,06
604 21921916 SLOV lift spol. s r.o., Bratislava Servis výťahov 92,40
605 8930069352 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 287,54
606 8930069068 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 25,92
607 2019065 IJK-Consulting, s.r.o., Bratisla Vypr.a podanie žiad.o posk.dotácie 720,00
608 1998774 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 35,52
609 1993554 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 33,22
610 7171103990 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 185,41
611 7171103989 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 813,30
612 7103159561 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 518,81
613 2019072 SLOVBRICK, s.r.o., Bratislava Tehlový obklad 2226,00
614 2222019 Ing.Martina Ďurišová, Trenčín Elektr.príručka: Invázne a nepôvodné druhy 10,00
615 19VF00069 Július Major- Sódovkáreň - Orech.potôň Malinovky a voda Szentkirályi 202,80
616 40191137 Podjavorinské výrobné družstvo Známky pre psa 988,80
617 2019497 Obec Veľké Úľany Školenie kontrolóra 30,83
618 POD/802/2019 Združenie Miest a Obcí Slovenska Členský príspevok 676,65
619 10/2019 Kult.spolok-Berkenye-Kult.Egyesület Výučba ľudových tancov 180,00
620 20192270 Janette Marczibál-Connect Papirové tašky 183,96
621 2019/101 Németh Ernest-Trans, Jelka Vývoz odpadovej vody Mlyn, Šp.ihrisko 110,99
622 2019/100 Németh Ernest-Trans, Jelka Za čerpanie dážďovej vody 129,60
623 7111902522 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky -52,77
624 920190014 ABC Media, a.s., Vozokany Obecné noviny 532,69
625 2019066 Axatem Projekt s.r.o., Čiena voda Stavebné práce - OcÚ Jelka 159501,94
626 FVGA20190277 Ronex World, Galanta Čisť.a kanc.potreby 111,28
627 2019051 František Molnár, Jelka Vian.posedenie dôchodcov-strava 1550,00
628 2019048 František Molnár, Jelka Stravovanie dôchodcov 11/2019 690,37
629 770315027 Ticket Service, s.r.o., Bratislava Gastrolístky 0,00
630 1201912798 Z+M servis a.s., Bratislava Prenájom tlačiarne Kyocera 83,54
631 19VF00330 Karol Sucháň, Dun.Streda Služby na úseku BOZP 96,00
632 23 Baros stav s.r.o., Jelka Vodoinštalatérske práce 11/2019 1287,00
633 1019121631 osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice Výkon zodpovednej osoby 12/2019 82,80
634 201916694 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové poplatky 160,94
635 201912002 Tomáš Veselický, Sereď Výmena žalúzií 380,00
636 2019110330 DIW s.r.o., Bratislava Polep na auto 308,40
637 20190628 Štátna ochrana prírody Slov rep. Projekt: Vodozádražné opatr.v obci 70,00
638 8697117914 SPP, a.s., Bratislava Plynové poplatky 1798,00
639 7111904819 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 606,80
640 7141335980 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 235,08
641 7141335979 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 1045,61
642 49/2019 BAB Poradenstvo, s.r.o., Pata Služby v obl. CO 345,00
643 139/2019 AD plan, s.r.o., Jelka Stavebný dozor 192,00
644 201912010 Ladislav László  Občerstv. Na obecnom dní 211,50
645 211911153 AVE SK odpadové hospodárstvo Služby 11/2019 4549,06
646 211911154 AVE SK odpadové hospodárstvo Služby 11/2019 1304,87
647 8247260576 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 40,58
648 8247408175 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 20,00
649 8247332984 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 81,61
650 8247333007 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 51,54
651 9247408182 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 59,71
652 8247408192 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 101,45
653 8247412457 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 13,44
654 2007964 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 35,52
655 2002790 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 33,22
656 2019069 IJK-Consulting, s.r.o, Bratislava Vyprac.a podanie žiadosti NFP 1440,00
657 2019068 Axatem Projekt s.r.o., Čierna voda Stavebné práce OcÚ 15851,58
658 8930077046 ZSVS, a.s., Nitra Vodné a stočné 25,92
659 3/2019 Ľudovít Rőth, Jelka Zámočnícke práce 273,60
660 20190414 Gaudio, s.r.o., Galanta Tlač na odevy MOPS 815,40
661 21922114 SLOV lift spol. s r.o., Bratislava Servis výťahov 11/2019 92,40
662 21922303 SLOV lift spol. s r.o., Bratislava Servis výťahov 12/2019 92,40
664 23/2019 Ing. Peter Ágh, Nové Zámky Vyprac.žiadosti na projekt 2000,00
665 VB191299 MAAG s.r.o., Bratislava Dlažby 1118,88
666 21920347 Arpád Bognár-Mäso údeniny Údené výrobky 770,04
667 8/2019 Csemadok-Sládkovičovo Za vedenie citarového súboru 360,00
668 19012 Bohony Štefan, Jelka Oprava mot.vozidla 114,50
669 30/2019 Peter Baráth, Jelka Stavebný materiál 952,40
670 00000021 Ladislav Varjú-Crow -Line, Jelka Projekt.dokum. MKS, Jelka 3400,00
671 19183 Tibor Khern, Jelka Oprava mot.vozidla 249,60
672 7010738024 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky - preplatok 18,89
673 D201900023 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Dobropis na zákl. reklam. -2400,00
674 2019043 Ister Restaurant, s.r.o., Jelka Občerstv.  - Vian. Več. OcÚ Jelka 630,00
675 19168 KOW s.r.o., V.Úľany Obkladačské práce 1950,62
676 11/2019 Kult.spolok-Berkenye-Kelt.Egyesület Výučba ľudových tancov 40,00
677 7010738254 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky - preplatok -30,65
678 7010738267 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky - preplatok -16,00
679 7010738253 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky - preplatok -16,76
680 20191014 ABC MEDIA a.s., Vozokany Jelčianske slovo 532,69
681 2019069 Axatem Projekt s.r.o., Čierna voda Stavebné práce OcÚ 9816,00
682 2019070 Axatem Projekt s.r.o., Čierna voda Stavebné práce OcÚ 28780,26
683 2019071 Axatem Projekt s.r.o., Čierna voda Kvarc Extraflex 112,20
684 21912113 Lomtec.com a.s., Bratislava Elektronizácia služieb miesta obcí 2400,00
685 20190004 MNPA s.r.o., V.Úľany Architektonicná štúdia stavby 1330,00
686 9003034836 News and Media Holding a.s., Bratislava Časopis Geo - záloh.fakt. 45,00
687 20190675 Štátna ochrana prírody SR Vyprac. potvrdenia pre projekt 100,00
688 26 Baros stav s.r.o., Jelka Vodárske a zváračské práce 862,00
689 2019052 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 556,42
690 2019048 JUDr. Jozef Czibula, advokát Za poskyt.právnej pomoci 750,00
691 1201914170 Z+M servis a.s., Bratislava Prenájom tlač. Kyocera 69,59
692 7181044378 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 339,08
693 7141336956 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky - preplatok -27,72
694 19VF00367 Karol Sucháň, Dun.Streda Služby na úseku BOZP 96,00
695 7310027055 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky  2202,02
696 7300028860 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky - preplatok -203,92
697 7270033643 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky - preplatok -8,44
698 7111908936 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 176,62
699 8930084616 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 10,37
700 8930085185 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 283,21
701 8930085193 ZSVS, a.s., Nitra Vodné a stočné 18,14
702 8930085192 ZSVS, a.s., Nitra Vodné a stočné 18,14
703 8930085191 ZSVS, a.s., Nitra Vodné a stočné 66,50
704 8930085190 ZSVS, a.s., Nitra Vodné a stočné 85,55
705 8930085189 ZSVS, a.s., Nitra Vodné a stočné 59,63
706 8930085188 ZSVS, a.s., Nitra Vodné a stočné 49,25
707 8930085187 ZSVS, a.s., Nitra Vodné a stočné 56,64
708 000532 Jablotron Slovakia, s.r.o., Žilina Bezp. SIM KNR 13,56
709 8249630008 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 101,04
710 8249629987 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 64,55
711 8249647669 Slovak telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 12,41
712 8249629957 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 20,00
713 8249552298 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 81,61
714 8249552324 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 46,60
715 8249479795 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 40,58
716 7181045998 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 537,11
717 7121629985 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 244,06
718 19x0017 MAD Parkety, s.r.o., Dun.Streda Záloha na dvere - Predfaktúra 1700,00
719 7121629984 ZSE Energia, a.s., Bratislava Elektrické poplatky 1344,56
720 2019120359 DIW s.r.o., Bratislava Fólie na polep auto Jelka 290,40
721 2011832 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 24,14
722 2016977 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 25,82
723 211912137 AVE SK odpad.hosp., s.r.o., Brat Služby za obdob. 12/2019 6158,94
724 211912138 AVE SK odpad.hosp., s.r.o., Brat Služby za obdob. 12/2019 752,68
725 9/2019 Regionálna Rozvojová Agentúra Komárno Projektové práce 2446,50
726 2019079 IJK-Consulting, s.r.o., Bratislava Žiadosť o poskytn.dotácie Environmentálneho fondu 720,00
727 8456136100 SPP, a.s., bratislava Preplatok - plyn.popl. -10,92
- novinky e-mailom