Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Stavanie mája v našej obci

Nech žije 1. máj!

 

    1.máj je medzinárodný sviatok pracujúcich. Na Slovensku /presnejšie v Československu/  bol  1. máj vyhlásený za štátny sviatok v roku 1919. Prvomájové podujatia mali pomerne pestrý charakter. Buď sa oslavovalo, demonštrovalo, manifestovalo, protestovalo alebo sa dialo všetko naraz. Charakter prvomájových osláv udávala aktuálna vedúca politická strana. Po dlhé roky to bola Komunistická strana Československa. Všetko sa kontrolovalo, a aby nedošlo k porušovaniu pravidiel, vždy bolo potrebné na príslušnom úrade dopredu nahlásiť, aké zhromaždenie sa chystá, pre koho je určené a vopred sa schvaľoval aj výber hesiel, ktoré mohli účastníci mať na transparentoch, prípadne ich v sprievode pokrikovať. A proletári všetkých krajín / občania Slovenska/ sa spojili! Tisíce pionierov v modrých rovnošatách s červenými šatkami mávali zástavami /aj tými sovietskymi/, niesli transparenty a s veľkým oduševnením spievali pochodové piesne. Boli pripravení budovať a brániť svoju socialistickú vlasť...

   Rovnobežne s týmito oslavami sa zachovali ľudové tradície stavania májov. Dievčatá súce na vydaj sa nevedeli dočkať prvomájového brieždenia v očakávaní na dôkaz oddanosti a lásky svojho milého v podobe do neba čnejúceho mája. Nateraz sa táto krásna tradícia vytráca a vyznania lásky majú podobu krátkej, neosobnej, chladnej messenger-správy...

   Stavanie mája v našej obci už má svoje tradície. Tak ako po iné roky aj teraz sa o strom postarali členovia DHZ, ktorý sa úspešne popasovali s postavením krásneho prvomájového stromu. Ozdobovanie mája, šantenie v hracom parku, príjemná hudba, chutná pečienka a dobrá nálada dodali tejto oslave lesk a svojský charakter. Nech sviatok prvého mája znamená pre nás čokoľvek, je to vždy príležitosť na stretnutia s priateľmi, dobré debaty a spoločne strávené chvíle.  

- novinky e-mailom