Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Protipandemické opatrenia súvisiace s COVID-19 - aktualizácia


Uznesením vlády SR č. 77 z 05.02.2021:


  • bol opakovane predĺžený čas trvania núdzového stavu do 19.03.2021 (vrátane),
  • bola opakovane obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania do odvolania, najneskôr do 19.03.2021 (vrátane),
  • výnimky zo zákazu vychádzania nájdete v samotnom uznesení vlády SR č. 77 z 05.02.2021.


Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 42:

  • bola predĺžená karanténa pre pozitívne testované osoby a pre osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa stala neskôr pozitívnou z 10 na 14 dní,
  • osoba, ktorá mala úzky kontakt s osobou, ktorá sa stala neskôr pozitívnou, má právo požiadať o vykonanie RT-PCR testu, ktoré sa uskutoční najskôr na 8. deň od posledného kontaktu, pričom aj v prípade negatívneho výsledku a absencie príznakov na ochorenie COVID – 19 má táto osoba povinnosť dodržiavať karanténu 14 dní od posledného kontaktu,
  • v prípade, že sa osobe pozitívne testovanou na ochorenie COVID – 19 a osobe, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívne testovanou na ochorenie COVID – 19 vyskytnú klinické príznaky ochorenia COVID – 19, rozhoduje o ukončení karantény všeobecný lekár.


Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 45:


  • bolo povolené otvorenie prevádzok záhradkárstiev, ostatné prevádzky pokračujú v nezmenenom režime.


Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 49:

  • bol povolený pohrebný obrad, sobášny obrad a obrad krstu do počtu 6 osôb.


Upozorňujeme obyvateľov obce, že naďalej platí povinnosť nosiť preventívne ochranné pomôcky, ktorými sú rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatka, a to na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy, ako aj na povinnosť dodržiavať odstup 2 m a hygienu rúk.

Uznesenie vlády č. 77
Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva
Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva

- novinky e-mailom