Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

KRÍZOVÝ ŠTÁB OBCE JELKA

 

 

Zápisnica zo zasadnutia krízového štábu dňa 13.03.2020 o 9:00, Obecný úrad v Jelke (podnikateľský inkubátor)

 

 

 

 Krízový štáb v Jelke po zasadaní dňa 10.03.2020 rozhodol nasledovne:

 

Oznamujeme občanom, že v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID – 19 zasadal dňa 13. 3. 2020 o 9,00 hodine  Krízový štáb obce Jelka (ďalej len „KŠ“), ktorý prijal nové opatrenia. Žiadame všetky dotknuté právnické a fyzické osoby v obci o dôsledne dodržiavanie prijatých opatrení KŠ.

 

Prijaté opatrenia:

·       Krízový štáb vyzýva obyvateľov k zodpovednosti a opatrnosti v súvislosti rozširujúcim sa koronavírusom. Žiadame rodičov, aby dali pozor na svoje deti počas prerušenej školskej dochádzky a obmedzili ich stretávanie a zhromažďovanie v obci. Vystavujú sa tým zvýšenému riziku nakazenia sa koronavírusom. Poriadková služba obce bude môcť vyzývať takéto skupiny detí, aby sa rozišli do svojich domovov.

·       Zverejnenie informácií pre obyvateľov vo všetkých vývesných tabuliach, web stránke, informovanie formou emailov.

·       Ukladá členom KŠ byť v pohotovosti nepretržite do odvolania.

- novinky e-mailom