Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva s účinnosťou od 15.10.2020 do odvolania


1. Povinné nosenie rúška v intraviláne obce. Na tvári rúško netreba nosiť v extraviláne obce, ak ste členovia spoločnej domácnosti alebo ak budete od cudzích osôb vzdialení viac ako 5 metrov.

2. Nosenie rúška je povinné aj pre deti na prvom stupni ZŠ.

3. Zákaz hromadných podujatí s výnimkou sobáša, krstu a pohrebu, pričom platí obmedzenie 1 osoba na 15 štvorcových metrov v interiéri. V exteriéri je nutné dodržiavať dvojmetrové rozostupy.

4. Počet zákazníkov v prevádzkach je obmedzený na 1 osobu na 15 štvorcových metrov.

5. Prevádzky verejného stravovania môžu podávať nápoje a jedlo len v exteriéri alebo ich baliť zákazníkom so sebou.

6. Seniori majú vyhradené hodiny pre nákup v potravinách a drogériách od 09:00 do 11:00, nakupovať však môžu aj mimo tohto času.

Pre doslovné znenie opatrenia vo vzťahu k rúškam kliknite sem, pre doslovné znenie opatrenia vo vzťahu k prevádzkam a hromadným podujatiam kliknite sem.
- novinky e-mailom