Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

 
Vážení obyvatelia!

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jedno z najvýznamnejších štatistických zisťovaní nielen u nás, ale i vo svete. Sčítanie je obsahovo najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie s najdlhšou históriou, ktoré v Slovenskej republike upravuje osobitný zákon. Svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším štatistickým zisťovaniam.

Určite ste už v médiách zachytili, že bol prijatý zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Týmto zákonom sa realizuje elektronické samosčítanie obyvateľov (prostredníctvom elektronického formulára dostupného na webe). Elektronické samosčítanie je potrebné realizovať v dobe od 15. 02. 2021 do 31. 03. 2021.

 

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formuláru majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Obyvateľ má možnosť sčítať sa sám alebo využiť služby asistovaného sčítania.

 

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste pomohli s vypĺňaním elektronického formulára svojim príbuzným alebo blízkym, ktorí nemajú prístup k internetu alebo nedisponujú so zručnosťami na obsluhu počítača, tabletu alebo mobilného telefónu, ktoré sú potrebné na vyplnenie elektronického formulára.

Počas elektronického samosčítania obyvateľov je k dispozícii Call centrum na telefónnom čísle 02/20 92 49 19. Infolinka slúži ako metodická a informačná podpora obyvateľov.

Pre elektronické samosčítanie kliknite sem: https://www.scitanie.sk/

Po otvorení webovej stránky je potrebné kliknúť na políčko "Sčítať sa" a zvoliť jazyk sčítacieho formulára.

Na vyššie uvedenej webovej adrese zároveň nájtede všetky potrebné informácie týkajúce sa sčítania obyvateľov, domov a bytov.

V nižšie uvedených linkoch nájdete informačné letáky v slovenskom, maďarskom a rómskom jazyku s užitočnými informáciami súvisiacimi so sčítaním obyvateľov.

Informačný leták - slovenský jazyk
Informačný leták - maďarský jazyk
Informačný leták - rómsky jazyk
- novinky e-mailom