Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Materská škola - Objednávky

  
 

 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

rok 2011

 

Poradové číslo Číslo objednávky Dodávateľ Predmet / Účel Hodnotav v EUR
1. 1 FORUM s.r.o. Virtuálna knižnica 28,00
2. 2 GASTRO-GALAXI Vybavenie kuchyne 147,96
3. 3 ŠEVT a.s. eŠkola 39,00
4. 42009 SZÜLLŐ ZOLTÁN Školské potreb 116,20
5. 5 STIEFEL EUROCART s.r.o. Výučbový softvér pre MŠ 82,00
6. 6 SZABO-TRANS Preprava detí 35,00
7. 7 ŠEVT a.s. e-Tlačivá 120,00
8.   B2B Partner s.r.o. Kreslo 217,20
9.   ŠEVT, a.s. Tlačivá  
10.   Media DIDA, s.r.o. Učebné pomôcky 238,00
11.   Amb. klinického psychológa Knihy 27,90


 

- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU