Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským- Objednávky

 

 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

rok 2011

 

Poradové číslo Číslo objednávky Odberateľ Predmet Hodnotav v EUR
1. 12011 ASTAS s.r.o. Školské potreby 730,40
2. 2 Anna Mrázová Kancelárske potreby  
3. 3 Eduard Ebert-TRANZLUX Kontrola výťahu  
4. 4 STIEFEL EUROCART s.r.o. Mapa 89,00
5.   Slovenská pošta, a.s. Tlačiarenské služby - šeky 17,27


 

- novinky e-mailom
Projekty EÚ:


EU