Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Základná škola Lipóta Gregorovitsa s vyučovacím jazykom maďarským - Objednávky

 

 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 
rok 2011

Poradové číslo Číslo objednávky Odberateľ Predmet Hodnotav v EUR
1. 902011 TRODAT, Matúškovo Pečiatky 38,68
2. 4100035 PUBLIKOM s.r.o. Učebné pomôcky 253,38

 

 

 

- novinky e-mailom
Projekty EÚ:


EU