Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Obec Jelka - FaktúryZverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník v znení neskorších redpisov.

rok 2017

V súvislosti s prijatím zákona č. 546/2010 Z. z., následnej novely č. 382/2011 Z.z. z 19. októbra 2011, ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a Nariadením vlády SR z decembra 2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registry zmlúv, dochádza od 1.1.2012 ku zmene viacerých povinností osôb pri zverejňovaní zmlúv a niektorých údajov z faktúr a objednávok.
Ostatná novela zároveň s účinnosťou od 1.1.2012 zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z.z., ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú. Dané nariadenie nahradzuje nové nariadenie vlády SR, ktoré ustanovuje podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv.
S účinnosťou od 1.1.2012 sa musia povinne zverejňovať údaje z faktúr a objednávok bez ohľadu na výšku plnenia (t.j. sumy). Pokiaľ ide o hodnotu zmluvného plnenia, tá je bezpredmetná, keďže sa zmluvy zverejňujú na základe iných kritérií ako je hodnota zmluvného plnenia.

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník v znení neskorších redpisov. 


Por.
číslo

Č. faktúry

Dodávateľ

Predmet / Účel

Hodnota

v EUR

1 2017003 OZ Matúšova zem TERRA hírújság - noviny 500,00
2 152017 Ladislav Bús, Tomášikovo Odborná činnosť vo ver.obstaraní 198,00
3 2017001 Szabotrans, V. Úľany Preprava Somberek 269,60
4 22017 Mgr.Zoltán Farkas, Jelka Za grafické  a webmast.práce 195,00
5 201700093 Maxnetwork, Jelka Internetové služby 35,46
6 201700094 Maxnetwork, Jelka Internetové služby 42,66
7 201700095 Maxnetwork, Jelka Internetové služby 19,88
8 3411782634 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 72,28
9 3411759826 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 0,84
10 7429484801 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 114,57
11 7429485170 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 319,36
12 7429486390 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 63,80
13 7429480713 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 8,07
14 7429469590 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 1144,96
15 2016091 Euroluster Bratislava Monitorovacia správa  549,60
16 201700570 Maxnetwork,V. Úľany Doména jelka.sk 31,86
17 2017005 Szabotrans, V. Úľany Preprava Div.súboru 51,20
18 7318580868 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn 012017 3006,00
19 17001 Gabriel Mészáros ME-GA Vodoinstalatérske služby  1344,67
20 17011 Nár. geograficko inf.s.r.o. Ročná aktualizácia dát 120,00
21 232017 Ladislav Bús, Tomášikovo Služby vo ver.obstaraní 198,00
22 222017 Ladislav Bús, Tomášikovo Služby vo ver.obstaraní 198,00
23 306011 Samnet Zl.Moravce Informácie o dotáciach a grantoch 32,86
24 7318581176 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn 012017 68,00
25 7318581117 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn 012017 28,00
26 17005 Tibor Kher, Jelka Oprava motora Liazu 2495,70
27 3017720046 Zsl.vodárenská spoločnosť Výmena poškodeného vodomeru 45,74
28 372017 Jozef Smrhola Santovka Športový pohár- rybárske preteky 200,00
29 170100004 Fenstertech s.r.o. D.Streda Vchodové biele dvere Inkubátor 1367,72
30 32017 Jofi Jozef Baraniak Čistenie kotla - Inkubátor 180,00
31 3412243942 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 28,30
32 3412211377 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 174,70
33 201700597 Maxnetwork, V.Úľany Diagnostika chyby 106,34
34 2017007 Szabotrans, V. Úľany Preprava dôchodcov 160,00
35 2017008 Szabotrans, V. Úľany Preprava FC Jelka 114,25
36 62017 STOMON s.r.o. N. Zámky Nákup dopravných značiek 639,60
37 7817301542 Edenred s.,r.o. Bratislava Stravné lístky 1765,42
38 217012 PYROTEX s.r.o. D. Oreš Výbava požiarnikom 896,40
39 1101032393 Aquamont Matúškovo Výtokový stojan 487,20
40 2017001 Oros Ján, Jelka Elektroinštalačné práce Fut.ihr. 1110,00
41 22017 Július Röth, Jelka Úprava plochy  za cintorínom 324,00
42 32017 Július Röth, Jelka Zimná údržba , posyc ciest 648,00
43 2017010 Szabotrans, V. Úľany Prepravné dôchodci 128,50
44 201700613 Maxnetwork, V Úľany Aktualizácia operačného syst. 53,17
45 2017001 Molnár František, Jelka Za stravovanie dôchodcov 12017 640,26
46 2017224 K.I.T. spol.s.r.o., Trnava Konfigurácia systému EPS, Inku 68,87
47 2017225 K.I.T. spol.s.r.o., Trnava Výmena batérií v EPS - Inku 97,91
48 7429515883 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 319,36
49 7429515617 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 114,57
50 7459017047 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 1144,96
51 7429516689 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 63,80
52 7429514370 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 8,07
53 7273725322 SPP a.s. BA Zemný plyn 22017 68,00
54 7273725266 SPP a.s. BA Zemný plyn 22017 28,00
55 7273725021 SPP a.s. BA Zemný plyn 22017 3006,00
56 1702806 Lindström , Trnava Prenájom rohoží 32,45
57 1707091 Lindström , Trnava Prenájom rohoží 34,66
58 211701103 AVE SK , Bratislava Služby v odpadovom hospodárstve 3302,22
59 211701104 AVE SK , Bratislava Služby v odpadovom hospodárstve 2150,32
60 17VF00006 Karol Sucháň, Dun.Streda Služby BOZP, PO a zdrav.služba 96,00
61 7102616916 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 1762,44
62 7102616917 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 258,44
63 1793029445 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 30,59
64 5793075213 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 59,09
65 4793075180 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 112,75
66 2171103639 SOZA, Bratislava Licencia za ver.použ.hudobných diel 20,4
67 8800306011 RTV, rozhlas a televízia SK Koncesionárske poplatky 224,16
68 21720152 SLOV lift Bratislava Servis výťahov 92,40
69 3412752181 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 76,02
70 17014 Tibor Khern, Jelka Oprava traktora 499,52
71 2017025 JOB Solutions, Nitra Posudok k proj. Dokumentácii 80,00
72 170003 Emese Bohonyová, Jelka akumulátor - IVECO 172,00
73 2017005 Oros Ján, Jelka Elektroinštalačné práce 174,00
74 2017002 Molnár František, Jelka Občerstvenie 242,00
75 217019 Pyrotex, Dolné Orešany Oblečenie pre požiarnikov 378,60
76 2017016 Szabotrans, Veľké Úľany Prepravné FC Jelka 148,75
77 32017 Fibinger Architects, Bratisl. Zvýš.en.účinnosti budovy obce Jelka 1140,00
78 8730017578 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 20,05
79 42017 Mgr.Zoltán Farkas, Jelka Webmasterské práce 195,00
80 2017017 Szabotrans, Veľké Úľany Preprava divadelného súboru 72,00
81 2017018 Szabotrans, Veľké Úľany Prepava FC Jelka 442,25
82 67804-0124 Edenred Slovakia, Bratisl. Stravné lístky 1765,42
83 1704 Kov-Pro, Ing. Kovács Gabriel Projektové práce 180,00
84 170100103 Meva sport CZ, Koplotovce Teplákové súpravy pre TJ Jelka 740,80
85 3413179202 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 171,64
86 3413220063 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 30,52
87 7273765507 SPP a.s. BA Spotreba zemného plynu 3006,00
88 7273765750 SPP a.s. BA Spotreba zemného plynu 28,00
89 5001002327 SPP a.s. BA Doúčtovanie plynu za r.2016 345,74
90 7273765807 SPP a.s. BA Spotreba zemného plynu 68,00
91 201701276 Maxnetwork V. Úľany Internetové služby 19,88
92 201701275 Maxnetwork V. Úľany Internetové služby 42,66
93 201701274 Maxnetwork V. Úľany Internetové služby 35,46
94 7489133736 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 1144,96
95 7429563392 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 8,07
96 7429564890 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 319,36
97 7429564625 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 114,57
98 17FV00032 Karol Sucháň, Dun.Streda Poskytnuté služby BOZP, zdrav.sl. 96,00
99 2017/007 Németh Ernest, Jelka Čerpanie dažďovej vody 153,60
100 2017/008 Németh Ernest, Jelka Vývoz odpadovej vody 70,01
101 7429565700 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 63,80
102 2017003 Molnár František, Jelka Za stravovanie dôchodcov 022017 597,84
103 1709698 Lindström , Trnava Za prenájom kobercov 32,45
104 2017019 Szabotrans, Veľké Úľany Preprava FC Jelka 252,30
105 1714133 Lindström , Trnava Za prenájom kobercov 34,66
106 102017 BAB Poradenstvo Odb.príprava v oblasti CO 345,00
107 72017 Július Röth, Jelka úprava plochy za cintorínom 294,00
108 7794036558 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 59,96
109 4794036537 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 112,90
110 4793993626 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 30,59
111 12017 Algail s.r.o. Jelka Spracovanie a zverejnenie dát 300,00
112 201710 MVDr. Inštitorisová Odchyt túlavých psov 337,20
113 20170049 MIVASOFT s.r.o. Šaľa Servis EZS - Inkubátor 77,88
114 3559010780 Prvá Komunálna Finančná as Poistenie vozidiel kvartálne 217,84
115 2459000085 Prvá Komunálna Finančná asPoistenie hav.Octavia Poistenie hav.Octavia 71,2
116 4419006391 Prvá Komunálna Finančná as Poistenie budov kvartálne 1094,77
117 70209416 Petit Press a.s. Bratislava Koncesionárske poplatky 59,6
118 17010402 Asociácia správcov registr. Školenie registratúry 39,00
119 201701775 Maxnetwork V. Úľany Práca s plošinou 45,00
120 211702146 AVE odpad.hosp.Bratislava Služby v odpadovom hosp. 2703,45
121 211702145 AVE odpad.hosp.Bratislava Služby v odpadovom hosp. 3170,88
122 2017008 Oros Ján, Jelka Elektroinštalačné práce - ihrisko 226,80
123 21720350 Slov lift spol.s.r.o. Servis výťahov 92,40
124 7210784155 ZSE Energia a.s. Opravná - preplatok el.energie -0,40
125 7150941979 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 238,40
126 7210784154 ZSE Energia a.s. Preplatok el.energie -16,76
127 7150941978 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 1688,94
128 8730022846 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 6,48
129 3413725749 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 70,28
130 3413705083 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 0,79
131 152017 Projekty europskych spol Spracovanie žiadosti k dotácii 900,00
132 201701825 Maxnetwork V. Úľany Fortron800 UPS 72,00
133 1392017 BINS s.r.o. Bratislava Plastové nádoby 30 ks 585,00
134 2017021 Szabotrans, Veľké Úľany Preprava FC Jelka 212,80
135 1704768 Slovgram Bratislava Za prev.verejného rozhlasu 38,50
136 1101032517 Aquamont spol.s.r.o. Výtokové stojany 974,40
137 62017 Mgr. Zoltán Farkas Webmasterské práce 195,00
138 5570025184 IVES Košice Upgrade mzdový program 168,48
139 3017720225 Západoslov.vodárenská spol. Výmena pošk.vodomeru 46,98
140 201701851 Maxnetwork V. Úľany Práca s plošinou 30,00
141 2017023 Szabotrans, Veľké Úľany Preprava divadelného súboru 134,40
142 2017024 Szabotrans, Veľké Úľany Preprava FC Jelka 65,60
143 68424-0124 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1765,42
144 2017060 Ján Nemec MUDr. Košice Záhradná guľa 58,00
145 1710627 AMI spol.s.r.o. N,Zámky Svietidla kultúrny dom 274,90
146 13-2017 Mráz kont s.r.o. Jelka Odvoz odpadu kontajnerovým voz. 420,00
147 3262017 Jozef Smrhola, Santovka Perá,darčeky deň učiteľov 1048,68
148 3414164090 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 28,39
149 3414142722 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 166,69
150 170019 Variatex-VP s.r.o. Kniha Vizek hátán 132,00
151 2017014 Németh Ernest - trans Jelka Vývoz odpadovej vody fut.ihrisko 70,01
152 7010640700 ZSE Energia a.s. Opravná FA ZSE -24,92
153 473012589 Zsl.vodárenská spoločnosť Opravná FA Voda 0,68
154 7180870557 ZSE Energia a.s. Preplatok elektr.energie -54,68
155 1720838 Lindstöm s.r.o. Prenájom kobercov 34,66
156 1716312 Lindstöm s.r.o. Prenájom kobercov 32,45
157 201706 ElóKONCERT, Dun.Streda Záloha na Koncert - Deň obce 5640,00
158 2017025 Szabotrans Jelka Prepravné náklady FC Jelka 117,50
159 2017004 Molnár František, Jelka Za stravovanie dôchodcov 032017 682,68
160 2017005 Molnár František, Jelka Občerstvenie na Deň učiteľov 1231,00
161 1700065 Sucháň Karol, DS BOZP a Zdrav.služby 96,00
162 7150954085 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 11,68
163 201700666 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby 35,46
164 201700667 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby 42,66
165 201700668 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby 19,88
166 1700107 Združenie obcí Horn.ŽO Vývoz a zlikvidovanie odpadov 820,83
167 7303674888 SPP a.s. BA Zemný plyn 3006,00
168 7303675188 SPP a.s. BA Zemný plyn 68,00
169 7303675132 SPP a.s. BA Zemný plyn 28,00
170 201701933 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby 35,46
171 201701934 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby 42,66
172 201701935 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby 19,88
173 903017541 Jablotron, Žilina Bezpečnostná SIM poplatok 10,76
174 7459061986 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 7,86
175 7459053449 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 1137,33
176 3795005685 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 59,75
177 795005664 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 112,70
178 8794962834 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 30,59
179 92017 Július Röth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 518,40
180 142017 Mráz Kont s.r.o. Jelka Odvoz odpadu kontajnerovým voz. 280,00
181 7459064926 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 119,94
182 7459065216 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 319,29
183 7459066265 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 105,51
184 20170114 3WSlovakia Trenčín Za zver.www.cirtualnycintorin.sk 94,80
185 20170087 3WSlovakia Trenčín Ročná licencia za portál 119,10
186 2017033 Mágerstav s.r.o. Stav. Materiál 40,50
187 7180872293 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 218,04
188 7180872292 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 1360,57
189 211703128 AVE SK odpad. hosp. Služby s odpadovom hospodárstve 4380,99
190 211703127 AVE SK odpad. hosp. Služby s odpadovom hospodárstve 5178,45
191 8730028067 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 7,78
192 3414707016 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 70,42
193 3414669958 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 0,74
194 62017 Mészárosová Angelika Zalamovanie časopisu Jelč.slovo 216,00
195 201702499 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Prenájom plošiny 35,76
196 17007 Szabó Ľudovít, Jelka Vodoinštalatérske práce 192,00
197 8730028540 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 255,29
198 2017032 Szabotrans Jelka Prepravné náklady FC Jelka 155,50
199 2017033 Szabotrans Jelka Prepravné náklady FC Jelka 90,00
200 2017014 Oros Ján, Jelka Za elektroinštalačné práce 1917,60
201 20170004 MysteryX Jelka Kartičky pre športový areál 38,25
202 21720540 SLOV lift spol s r.o. Servis výťahov 92,40
203 8730028616 Západoslov. vodárenská spol. Vodné a stočné  85,55
204 8730028614 Západoslov. vodárenská spol. Vodné a stočné  78,91
205 8730028615 Západoslov. vodárenská spol. Vodné a stočné  41,77
206 8730028620 Západoslov. vodárenská spol. Vodné a stočné  53,15
207 8730028618 Západoslov. vodárenská spol. Vodné a stočné  2,59
208 8730028619 Západoslov. vodárenská spol. Vodné a stočné  25,52
209 8730028617 Západoslov. vodárenská spol. Vodné a stočné  6,48
210 8730028621 Západoslov. vodárenská spol. Vodné a stočné  18,14
211 454/2017 VALEUR s.r.o. D.Streda Tlačiarenské služby 850,20
212 2017034 SZABO-TRANS Preprava FC Jelka 278,10
213 12017 Kristián Sercel Ozvučenie divadelných predstavení 390,00
214 22017 Kristián Sercel Ozvučenie divadelných predstavení 390,00
215 69027-0124 Edenred Slovakia s.r.o. Stravovacie poukážky 1765,42
216 08/2017 Mgr. Zoltán Farkas - Sorno Webmasterské a grafické práce 195,00
217 1101032635 AQUAMONT Výtokový stojan 974,40
218 170042 TRANSBETON Jelka Betonová zmes 103,20
219 2017074 Rudolf Lancz - LAVA Tlačiarenské služby 100,80
220 17043 Tibor Khern Oprava Škody RTO 828,99
221 17041 Tibor Khern Oprava traktora 410,98
222 7010643513 ZSE Energia a.s. Dobropis - opravná faktúra -11,66
223 3415165826 Slovak Telekom Telekomunikačné služby 28,30
224 3415113872 Slovak telekom Telekomunikačné služby 169,27
225 2017/020 Németh Ernest - TRANS Vývoz odpadovej vody 70,01
226 1728932 Lindström Prenájom rohoží 34,66
227 1724428 Lindström Prenájom rohoží 32,45
228 170045 TRANSBETON Jelka Betonová zmes 51,60
229 2017036 SZABO-TRANS Preprava FC Jelka 80,00
230 1/2017 Ing. Katarína Szomolaiová Geodetické a kartografické práce 750,00
231 2/2017 Ing. Katarína Szomolaiová Geodetické a kartografické práce 750,00
232 3/2017 Ing. Katarína Szomolaiová Geodetické a kartografické práce 350,00
233 201702629 MAXNETWORK Internetové služby 35,46
234 201702630 MAXNETWORK Internetové služby 42,66
235 201702631 MAXNETWORK Internetové služby 19,88
236 17047 Tibor Khern Oprava V3S 1572,15
237 7288772643 SPP a.s. Dodávka zemného plynu 3006,00
238 7288772879 SPP a.s. Dodávka zemného plynu 28,00
239 7288772934 SPP a.s. Dodávka zemného plynu 68,00
240 17VF00108 Karol Sucháň Služby BOZP,PO 96,00
241 7459088786 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 7,86
242 7459090261 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 319,29
243 7459090007 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 119,94
244 7459080888 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 1137,33
245 7459091058 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 105,51
246 SČP1700144 Združenie obcí HŽO Odpad 146,77
247 2017144 Obec Veľké Úľany Školenie kontrolóra 30,50
248 2017008 Pizzéria - Molnár František Stravovanie dôchodcov 530,94
249 6795938711 Telekom Telekomunikačné služby 30,59
250 10170174 RBM Sped,s r.o. Drvené kamenivo 391,88
251 2017041 SZABO-TRANS Preprava 327,60
252 2017051 MAGERSTAV spol s r.o. Stav. Materiál 566,40
253 32017 Kristián Sercel Ozvučenie divadelných predstavení 300,00
254 42017 Kristián Sercel Ozvučenie 200,00
255 14/2017 Július Rőth Úprava plochy za cintorínom 680,40
256 15/2017 Július Rőth Zemné práce pri Kultúrnom dome 1317,00
257 7230719031 ZSE Energia a.s Spotreba el.energie 809,06
258 7230719032 ZSE Energia a.s Spotreba el.energie 232,12
259 3795979883 Telekom Telekomunikačné služby 59,09
260 7795979858 Telekom Telekomunikačné služby 111,44
261
2017043
SZABO-TRANS Preprava 129,00
262 14/2017 Reg. rozvojová agentúra Monitorovacia správa 150,00
263 8730039430 Západoslov. vodárenská spol. Vodné a stočné  10,37
264 20170425 Dobrovoľ. požiar. och. SR Školenie 100,00
265 21720727 SLOV lift spol s r.o Servis výťahov 92,40
266 17f00051 ENERCOM s.r.o. Detské ihrisko 10874,74
267 3415672037 Telekom Telekomunikačné služby 69,99
268 17063 Talamon s.r.o. Knihy 214,70
269 2017071 Martin Kubovčák - S.O.M.M. Záhradná technika 872,10
270 211704123 AVE SK odpadové hosp. Služby v odpadovom hospodárstve 3874,10
271 211704122 AVE SK odpadové hosp. Služby v odpadovom hospodárstve 3634,14
272 170057 Július Ravasz-Transbeton Betonová zmes - Detské ihrisko 165,60
273 231170306 Agroservis-Západ s.r.o. Oprava poľnohosp.strojov 638,65
274 201703227 Maxnetwork s.r.o Inštalácia 70,90
275 2017009 Pizzeria - Molnár František Občerstvenie -festival spevokolov 750,00
276 17048 Vydavateľstvo Helena GaŠa žurnál 42,00
277 102017 Mgr.Zoltán Farkas Za webmasterské práce 195,00
278 7170402052 Slov.pozemkový fond BA Dobropis - prenájom -28,74
279 69748-0124 Edenred Slovakia s.r..o Stravné lístky 1413,32
280 17009 Gabriel Mészáros, ME-GA Vodoinštalatérske služby 605,35
281 1736276 Lindström, Trnava Prenájom kobercov 34,66
282 1731732 Lindström, Trnava Prenájom kobercov 32,45
283 201703283 Maxnetwork s.r.o Office pre podnikateľov 475,20
284 201703282 Maxnetwork s.r.o Počítač 614,76
285 201703281 Maxnetwork s.r.o Počítačová zostava 899,99
286 2017050 Szabotrans V. Úľany Prepravné náklady 204,30
287 2017030 Németh Trans, Jelka Vývoz odpadovej vody ihrisko 70,01
288 390517 Gabriela Juhošová, HASMAT Kontrola hasiacich prístrojov 175,72
289 400517 Gabriela Juhošová, HASMAT Kontrola hasiacich prístrojov 427,44
290 3416081741 Slovak Telekom BA Telekomunikačné služby 167,24
291 442017 Projekty Europskych spol. Verejné obstarávanie 2500,00
292 3416138952 Slovak Telekom BA Telekomunikačné služby 28,30
293 4419006391 Prvá Komunálna Finančná Poistné kvartálne budovy 1094,77
294 3559010780 Prvá Komunálna Finančná Poistné zákonné - vozidlá 217,83
295 2459000085 Prvá Komunálna Finančná Poistné havarijné - Octavia 71,20
296 201703551 Aj Produkty a.s. BA Plastový odpadkový kôš - detské ihr. 70,80
297 20170188 GAUDIO s.r.o. Galanta Dary na rybárske preteky 298,70
298 201703306 Maxnetwork s.r.o Tonery 345,12
299 7318679891 SPP a.s. BA Zemný plyn 6bj. 28,00
300 7318679945 SPP a.s. BA Zemný plyn 6bj. 68,00
301 7318679656 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn 062017 3006,00
302 2017055 Szabo-trans V. Úľany Preprava dychového súboru 66,00
303 201717 Július Rőth, Jelka Úprava plochy za miestn.cintorín. 525,00
304 23/2017 BAB poradenstvo s.r.o. Pata Odborná príprava CO 345,00
305 2017101 Rudolf Lanz - Lava, Sládkov. Grafické práce - tlač plagátov  262,80
306 17VF00134 Karol Sucháň, DS BOZP, PO 96,00
307 201703377 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby 06.2017 42,66
308 201703378 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby OCÚ 06.2017 19,88
309 201703376 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby MKS 06.2017 35,46
310 101606061716 Centrum účelových zariadení Za školenie -osvedč.listín a podp. 70,00
311 2179900873 Ševt a.s.  BA Kronika a spisový obal 129,77
312 7102685054 ZSE Energia a.s. BA Za spotreba elektrickej energie 645,20
313 4796952918 Slovak Telekom, a.s.BA Za telekomunikačné služby 59,09
314 8796952897 Slovak Telekom, a.s.BA Za telekomunikačné služby 112,31
315 7102685055 ZSE Energia a.s. BA Za spotreba elektrickej energie 225,98
316 8796915322 Slovak Telekom, a.s.BA Za telekomunikačné služby 30,59
317 7459122036 ZSE Energia a.s. BA Za spotreba elektrickej energie 7,86
318 7459114277 ZSE Energia a.s. BA Za spotreba elektrickej energie 1137,33
319 7459124262 ZSE Energia a.s. BA Za spotreba elektrickej energie 105,51
320 7459123234 ZSE Energia a.s. BA Za spotreba elektrickej energie 119,94
321 7459123481 ZSE Energia a.s. BA Za spotreba elektrickej energie 319,29
322 2017010 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 05/2017 627,72
323 15/2017 Ľudovít Rőth, Jelka Za zámočnícke práce- TJ Jelka 147,60
324 16/2017 Ľudovíth Rőth, Jelka Za zámočnícke práce-a.zastavkach 645,60
325 14/2017 Ľudovít Rőth, Jelka Za zámočnícke práce - opravy  510,00
326 211705102 AVE SK odp.hosp.s.r.o. Ba Za služby 05/2017 4320,83
327 211705101 AVE SK odp.hosp.s.r.o. Ba Za služby 05/2017 3441,79
328 201725 MVDr.Inštitorisová - ILDI - Nr Odchyt túlavých psov 213,60
329 8730046219 ZSVS a.s. Nitra Za odber vodu  12,96
330 21720914 SLOV lift spol s r.o. Ba Servis výťahov 92,40
331 201703986 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Softvérové práce 70,90
332 2017062 Szabo-trans V. Úľany Za prepravu FC Jelka 85,60
333 2017-13 EL-KT s.r.o. Kost. Kračany Materiál a montáž el. dvojmerania 1220,00
334 17VF00022 Július Major - Sódovkáreň  Nealko nápoje 387,92
335 440617 G. Juhošová-HASMAT PS Kontr. a skúška has. prístrojov 124,27
336 552017 Ladislav Bús - Tomášikovo Odb. činnosť vo verejn obstaráv. 198,00
337 2017065 Szabo-trans V. Úľany Za prepravu div.súb. 241,80
338 2017064 Szabo-trans V. Úľany Za prepravu 60,00
339 01/06/2017 ZO Csemadok Šamorín Za vystúpenie Kis a Pici Csali 400,00
340 3416654281 Slovak Telekom, a.s.BA Za telekomunikačné služby 70,04
341 750006 K2 Security, s.r.o. Šaľa Jelč.dni - strážna služba 636,00
342 201715 Elókoncert, Dun.Streda Za účink. MAGNA CUM LAUDE 6000,00
343 006/2017 Adrián Ohrádka, Bánov Za predst.na obecných dňoch 300,00
344 4900823 Barta lajos - Naszály Hu Za účinkovanie na obecn dňoch 263,35
345 2017068 Szabo-trans V. Úľany Za prepravu lavičiek 98,00
346 2017069 Szabo-trans V. Úľany Za prepravu citarového súboru 30,00
347 2017069 Thermopol - Galanta Za ozvučenie a osvetlenie javiska 3610,80
348 16/2017 RELATO s.r.o., Komárno Struna basgitárová 42,00
349 11/2017 Mgr.Zoltán Farkas - Sorno Webmasterské a graf. práce máj 195,00
350 201726 KUBING s.r.o. Komárno Odvedenie dažď.vôd z ver. priestr. 2400,00
351 0062017 ALGAIL s.r.o., Jelka Sprac.dát, úprava webstránky 450,00
352 1739103 Lindström s.r.o., Trnava Prenájom rohoží v podn.inkub. 32,45
353 1743621 Lindström s.r.o., Trnava Prenájom rohoží v KD a OCÚ Jelka 34,66
354 17159 Peter Kováč, Klasov Prenájom šmýkaly, labybint na OĎ 1440,00
355 770162633 Edenred Slovakia s.r.o., Ba Ticket Restaurant poukážky 1765,42
356 5916031575 Poradca podn., s.r.o.,Žilina Ver. správa SR-ročná prístup 96,00
357 5917019978 Poradca podn., s.r.o.,Žilina Dane a účt. predplat.,Ročný prístup 82,94
358 2017110 LAVA - Graphic studio, Sládk. Tričká s potlačou, Vyhot.butónov 270,60
359 VF2017001 Alžbeta Šaghyová, Lehnice Za občerstvenie počas OĎ 1065,00
360 2017002 Bc.Rudolf Végh - Event Technic Prenájom stanov a mobiliáru 75,00
361 3417117788 Slovak Telekom a.s., Bratisl. Mesačné poplatky - za jún 2017 28,30
362 3417057005 Slovak Telekom a.s., Bratisl. Mesačné poplatky - za jún 2017 170,75
363 2017/163 Ladislav Ásványi, Jelka Za prepravu Jelka - Galanta 2x 288,00
364 2017/038 Németh Ernest-Trans, Jelka Za vývoz odpadovej vody - šp.ihrisko 70,01
365 2017071 SZABO-TRANS, Jelka Preprava Jelka - Nimnica-Jelka 2x 576,00
366 5071388 Humorszerviz - Michael Jung Ezoter. Karikaturista 368,30
367 17015 PEGAS EU s.r.o.,Nitra Výmena podl.krytín v ZŠ Jelka 35315,40
368 7121271410 ZSE Energia a.s., Bratislava Nedoplatok k zmluve 7121271410 11,50
369 2017011 František Molnár, Jelka Občerstvenie + strava Obecný deń 82,50
370 2017012 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 708,06
371 7218978403 SPP a.s. -Bratislava Za odber zemného plynu 07.2017 3006,00
372 7218978641 SPP a.s. -Bratislava Za odber zemného plynu 07.2017 28,00
373 7218978697 SPP a.s. -Bratislava Za odber zemného plynu 07.2017 68,00
374 7459160777 ZSE Energia a.s., Bratislava Za odber elektriky 07.2017 7,86
375 7459162230 ZSE Energia a.s., Bratislava Za odber elektriky 07.2017 319,29
376 7459161984 ZSE Energia a.s., Bratislava Za odber elektriky 07.2017 119,94
377 7459153071 ZSE Energia a.s., Bratislava Za odber elektriky 07.2017 1137,33
378 15/2017 Róbert Hlavatý, Elektrotech. Elektroinšt.práce - Vodný Mlyn  62,00
379 17VF00167 Karol Sucháň, Dun.Streda BOZP, PO za mesiac jún 2017 96,00
380 00749/2017 Jozef Smrhola-Olymp,Santov Pero-kazeta-gravir.sada  311,88
381 211706115 AVE SK odpadové hosp. s.r.o Za služby 06/2017 3827,99
382 211706114 AVE SK odpadové hosp. s.r.o Za služby 06/2017 3311,38
383 8797897425 Slovak Telekom a.s., Bratisl. Popl. za telekom. Služby 30,59
384 20170181 VECO-Mont s.r.o., Blatná na O Za predaj stanov 6x4 Mastertent 9585,00
385 201710 OZ Dagdancing club SK, Ga Vystúpenia tancujúcich psíkov 100,00
386 200018394 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina Bezpečn.sim mp - mes.poplatok 10,76
387 772017 Ladislav Bús, Tomášikovo Kompl.zníž.energ.nár. MŠ -stav.pr. 2388,00
388 2017073 SZABO-TRANS, Jelka Prepr.FC -Jelka-Králová pS, Jurova 117,40
389 201704112 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Intern.služb. Júl 2017 MKS Jelka 35,46
390 201704113 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Intern.služb. Júl 2017 OCÚ Jelka 42,66
391 201704114 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Intern.služb. Júl 2017 19,88
392 8797938597 Slovak Telekom a.s., Bratisl. Za telekom.služby  112,27
393 2797938627 Slovak Telekom a.s., Bratisl. Za telekom.služby  59,09
394 7459163009 ZSE Energia a.s., Bratislava Za služby  105,51
395 2017103 Rudolf Lancz-LAVA, V.Úľany Tlač letákov 129,60
396 23./2017 Július Rőth, Jelka Za úpravu plochy za cintorínom 330,60
397 21721098 SLOV lift spol.s r.o., Bratisl. Za servis výťahov -  jún 2017 92,40
398 7150976998 ZSE Energia a.s., Bratislava Za elektrinu júl 2017 622,34
399 7150976999 ZSE Energia a.s., Bratislava Za elektrinu júl 2017 224,45
400 17079 Tibor Khern, Jelka Oprava - LIAZ, kosačka 896,86
401 8730054034 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 11,66
402 8730054264 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 255,29
403 8730054337 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 60,92
404 8730054336 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 51,05
405 8730054334 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 377,21
406 8730054333 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 146,21
407 8730054332 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 71,95
408 8730054338 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 60,92
409 8730054339 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 55,74
410 8730054335 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 263,14
411 11/2017 Gitano Records s.r.o. Ba Vystúpenie Igor Kmeťa-Ob.dni 2040,00
412 OF20170009 LSE-Life Start Emerg. s.r.o. Záchr.zdrav.služba, RLP s lekárom 220,00
413 20170201 VECO-Mont s.r.o.,Blatná na O Za predaj žlab 6 m 208,08
414 170204 APHEX s.r.o., Čataj Toner - Toshiba e-Studio 76,44
415 2017075 Szabo-TRANS Szabo Marian Za prepravu FC Jelka 77,20
416 13/2017 Mgr.Zoltán Farkas-Sorno Za webmasterské a graficke práce 195,00
417 3417623277 Slovak Telekom a.s., Bratisl. Faktúra za služby mobilnej siete 69,99
418 2017028 Oros Ján, Jelka Elektroinšt. Práce- Fut.štadion  2146,80
419 201703988 Magic Print s.r.o., Bratislava Toner do farebn. tlač. Toshiba 182,40
420 770165900 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1765,42
421 3706234 Západoslov.distr.a.s., Bratisl. Faktúra za KO v mieste: Jelka 93,82
422 201704804 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Eset Endpoint Protection 649,15
423 1745751 Lindström s.r.o., Trnava Za prenájom rohoží - Podnik.Inkub 32,45
424 1750289 Lindström s.r.o., Trnava Za prenájom rohoží - OCÚ, MKS 29,81
425 822017 Ladislav Bús, Tomášikovo Odbor.porad.,zníž.energ.nár. v MŠ 198,00
426 832017 Ladislav Bús, Tomášikovo Odbor.porad.,zníž.energ.nár. v MŠ 198,00
427 1742017 Datatrade s.r.o., Zlaté Moravc Služby obce.info na obd.2017/2018 92,16
428 231170550 Agroservis-Západ s.r.o. Kn Oprava a údržba motora 656,54
429 02/2017 Kult.spolok-Berkenye-Košúty Za výučbu ľudových tancov MKS 200,00
430 201704086 Magic Print s.r.o., Bratislava Sada tonerov 348,00
431 201704836 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Diagnostika nef. Kamier, + adapter 53,45
432 20170159 Ronex world s.r.o., Galanta Spona klip, sáčky do koš. 70x110 54,67
433 17 2017 Monika Jakušová, Jelka Šitie: Prac.požiarn. noh+bundy 270,00
434 20170601 Agrotrade s.r.o. Dun.Streda Oprava a údržba kosačky 167,89
435 2017/048 Németh Ernest-Trans, Jelka Za čerp. daždovej vody 153,60
436 2017/047 Németh Ernest-Trans, Jelka Za vývoz odp.vody futb.ihrisko 70,01
437 3418092916 Slovak Telekom a.s., Bratisl. Mes. poplatky za obd. 06/07-2017 28,30
438 3418022215 Slovak Telekom a.s., Bratisl. Mes. poplatky za obd. 06/07-2017 143,60
439 17VF00219 Karol Sucháň, Dun.Streda Služby BOZP,PO za mes. júl 2017 96,00
440 7318719869 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn 3006,00
441 7318720153 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn 68,00
442 7318720099 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn 28,00
443 2017080 Szabo-TRANS Szabo Marian Za prepravu FC Jelka, Lehnice,Mat 86,50
444 2017079 Szabo-TRANS Szabo Marian Prepravné služby 40,00
445 7429823540 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu el. energie 1137,33
446 7429833357 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu el. energie 105,51
447 7429831169 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu el. energie 7,86
448 7429832348 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu el. energie 119,94
449 7429832593 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu el. energie 319,29
450 26./2017 Július Rőth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 208,80
451 201704911 Maxnetvork s.r.o. V.Úľany Internetové služby august 2017 35,46
452 201704912 Maxnetvork s.r.o. V.Úľany Internetové služby august 2017 42,66
453 201704913 Maxnetvork s.r.o. V.Úľany Internetové služby august 2017 19,88
454 7390008997 ZSE Energia, a.s. Bratislava1 Za spotrebu elektriny 222,08
455 7390008996 ZSE Energia, a.s. Bratislava1 Za spotrebu elektriny 611,10
456 8730056994 ZSVS a.s. Šaľa Vodné a stočné 9,07
457 8798882886 SlovakTelekom, a.s. Bratisl. Telekomunikačné služby 30,59
458 5798925007 SlovakTelekom, a.s. Bratisl. Telekomunikačné služby 111,44
459 1798925032 SlovakTelekom, a.s. Bratisl. Telekomunikačné služby 59,09
460 2017015 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 07/2017 613,26
461 2017051 Eurocluster s.r.o., Bratislava Vypracovanie 5.NMS- rek.ZŠ-Jelka 549,60
462 21721293 SLOV lift s.r.o., Bratislava Servis výťahov júl 2017 92,40
463 217158 Pyrotex,s.r.o.,Dolné Orešany Zás.odev - Hasiči, obuv,gumáky 1496,64
464 211707117 AVE SK odpad. hosp. s.r.o. Za služby 07/2017 3548,77
465 211707116 AVE SK odpad. hosp. s.r.o. Za služby 07/2017 4578,32
466 3418574415 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Fakt.za obd. 08.07 - 07.08.2017 2,22
467 3418600484 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Fakt.za obd. 08.07 - 07.08.2017 69,99
468 2017085 Szabo-Trans Szabo Marian Za prepravu futbalistov 206,90
469 217160 Pyrotex,s.r.o.,Dolné Orešany Zásahová prilba,hadica,hadica DHZ 1339,68
470 2017137 CSA-Servis, s.r.o., Šamorín Čist. a TV monitoring kanaliz.v MŠ 1600,00
471 1757246 Lindström, s.r.o., Trnava Za prenájom rohoží v OCÚ,a  MKS 34,66
472 1752835 Lindström, s.r.o., Trnava Za prenájom rohoží v Podnik.Inkubátor 32,45
473 OD17015 Ľudovít Szabó, Jelka Za montáž rozv.k pračke- F.Ihrisko  174,00
474 2017087 Szabo-Trans Szabo Marian Za preprevu - Jelka-Somberek-Jelka 269,60
475 217165 Pyrotex,s.r.o.,Dolné Orešany Plášť,ryb.čižmy, Hasičská lekárnička 1458,72
476 770169030 Edenred Slovakia s.r.o., Brat Ticket Restaurant poukážka 1765,42
477 201766 Združenie miest a obcí Žitn.o Členský príspevok 2017 392,50
478 217191 Pyrotex, s.r.o., Dol. Orešany Ručné svietidlá s nabíjačkami 480,00
479 2017/054 Németh Ernest - Trans -Jelka Vývoz odpadovej vody MŠ Jelka 175,02
480 2017/056 Németh Ernest - Trans -Jelka Vývoz odpadovej vody - futb.ihrisko 70,01
481 2017035 Igor Pohl, Senec Odborn.prehl. Plynových kotlov 225,00
482 16/2017 Mgr. Zoltán Farkas - Sorno Za webmasterské a grafické práce 195,00
483 17007 Klaster reg.rozvoja-záp.slov. Členský príspevok na rok 2017 1000,00
484 201734 MvDr.Inštitorisová - ILDI, Nitra Odchyt túlavých psov 499,20
485 3419051632 Slovak Telekom a.s., Bratisl. Mesačné poplatky 22.07-21.08. 29,63
486 3418985572 Slovak Telekom a.s., Bratisl. Mesačné poplatky 22.07-21.08. 154,45
487 OD170009 HOMOBILD s.r.o., Jelka Fasádne a stavebné práce MKS Jel 1727,89
488 2017088 Szabo-Trans Szabo Marian Za prepravu futbalistov 155,00
489 F03-982/2017 Hotel Kapitány - Sümeg Záloha za ubytovanie 1208,30
490 17VF00243 Karol Sucháň, Dun. Streda Poskytn.služby BOZP -za august 96,00
491 7318740660 SPP a.s., Bratislava Za odber zemn.plynu 09/2017 3006,00
492 7318740878 SPP a.s., Bratislava Za odber zemn.plynu 09/2017 28,00
493 7318740932 SPP a.s., Bratislava Za odber zemn.plynu 09/2017 68,00
494 7799914943 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Poplatky za telekomunikačné služ 112,12
495 4799914960 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Poplatky za telekomunikačné služ 59,09
496 2799869206 Slovak Telekom a.s., Bratisl. Poplatky za telekomunikačné služ 30,59
497 7459230828 ZSE Energia, a.s. Bratislava1 Za spotrebu elektriny 1137,33
498 7459238461 ZSE Energia, a.s. Bratislava1 Za spotrebu elektriny 7,86
499 7459240643 ZSE Energia, a.s. Bratislava1 Za spotrebu elektriny 105,51
500 7459239883 ZSE Energia, a.s. Bratislava1 Za spotrebu elektriny 319,29
501 7459239640 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu elektrickej energie 119,94
502 2017032 Július Rőth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 468,60
503 201705673 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové služby, sept. 2017 42,66
504 201705672 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové služby, sept. 2017 35,46
505 201705674 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové služby, sept. 2017 19,88
506 37/2017 BAB Poradenstvo, Pata Odb.príprava v obl. civilnej ochrany 345,00
507 20170733 Agrotrade s.r.o., Dun.Streda Rider, Zberny vozík 4995,00
508 20170016 MysteryX s.r.o., Jelka Kart. s lam., rozp.zápasov pre  ŠA 44,32
509 3 Pavel Venerčan ml., Č.Brod Držiak na vence a montaž drž. 30,00
510 2017092 Szabo-Trans Szabo Marian Za prepravu FC Jelka 395,70
511 2017093 Szabo-Trans Szabo Marian Za prepravu hostí z Sombereku 217,80
512 7131159069 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu elektrickej energie 207,89
513 7131159068 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu elektrickej energie 634,69
514 8730062885 ZSVS a.s., Šaľa  Za vodné a stočné 22,03
515 3710073 ZS distribučná, a.s. Bratislava Vytyčovacie práce 93,77
516 2017016 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 08/2017 689,40
517 21721474 Slov lift s.r.o., Bratislava Za servis výťahov 08/2017 92,40
518 170173 Arpád Bognár - Mäso údeniny Spomienka-Slávnostná večera 930,00
519 211708102 AVE SK odpadové hosp. BA Za vykonané služba 08/2017 10591,05
520 102017146 Ekotoalety s.r.o., Senec Kráktod.prenájom mob. WC, hody 54,00
521 4419006391 Prvá Komunálna Finančná a.s. Poist. majetku  1.10 - 31.12.2017 1094,77
522 3559010780 Prvá Komunálna Finančná a.s. Poist. vozidlá obce Jelka 217,88
523 2459000085 Prvá Komunálna Finančná a.s. Poist. voz. Škoda - Octavia 71,21
524 2017094 Szabo-Trans Szabo Marian Preprava FC Jelka 139,30
525 2017095 Szabo-Trans Szabo Marian Preprava div. Suboru 438,30
526 3419530858 Slovak Telekom, a.s., Bratisl. Za obdobie: 08.08.2017-07.09.2017 1,52
527 3419567446 Slovak Telekom, a.s., Bratisl. Za obdobie: 08.08.2017-07.09.2017 69,99
528 201706351 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Skybox, káble, zásuvka, spotr.mat. 297,79
529 17/018 ME-GA Therm, Jelka Vodoinštalačné služby 298,31
530 92017 Kristián Sercel, Veľké Úľany Ozvuč. kult.progr. 70. výroč. vysídl. 280,00
531 1764515 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží: MKS, OCÚ Jelka 34,66
532 1759969 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží: podnik. Inkub. 32,45
533 2017018 František Molnár, Jelka Obč.+strava na sláv. večer - 70.vysídl. 2441,80
534 0072017 ALGAIL s.r.o., Jelka Sprac.dát, úprava webstr.jún,júl, aug 450,00
535 20170745 Agrotrade s.r.o., Dun.Streda Oprava kosačky Husquarna 386,84
536 2017098 Szabo-Trans Szabo Marian Za prepravu dôchodcov 78,30
537 FA 2017010 RNDr.Milan Trnavsky, Jelka Za údržbu a aktual.programov 900,00
538 15/2017 Fibinger Architests s.r.o.,Ba MŠ-Zdravotechn., a kanalizácia 2940,00
539 04482-0125 Edenred s.r.o., Bratislava Ticket Restaurant poukážka 1765,42
540 FV170098 Arpeka s.r.o., Senec Za fotografické služby  480,00
541 17110 Tibor Khern, Jelka Oprava traktorovej kosačy 394,14
542 2017108 SZING-EX-Projekt Slovakia s.r.o. Stav.dozor  Materská škola  7500,00
543 18/2017 Mgr.Zoltán Farkas - Sorno Za webmasterské práce - 08/2017 195,00
544 20170030 Zoltán Tornyai, Veľké Úľany Ročná prehl. plynových kotlov 235,00
545 0452017 JOFI - Jozef Baraniak, Hlohov Chem. čist. kotlov - Podn.Ink., PZ 821,80
546 2017011 Ing. Milan Foltín SFWF,Nitra Za školenie na ruč. mot. reť. píly 145,00
547 2017/065 Németh Ernest - Trans, Jelka Vývoz odpad. vody - Futb. Ihrisko 70,01
548 G17023 Kamenárstvo - Štefan Görföl Pamätná tabuľa - na 70. výr. vysídl 816,00
549 201706425 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Tlačiareň - HP Color Laser Jet M176 293,45
550 17VF00273 Karol Sucháň, Dun. Streda Za poskyt. služby BOZP, PO 96,00
551 3419946271 Slovak Telekom, a.s., Bratisl. Za telekom. služby 150,28
552 3420001507 Slovak Telekom, a.s., Bratisl. Za telekom. služby 28,30
553 35/2017 Július Rőth, Jelka Za úpravu plochy za cintorínom 388,80
554 211709136 AVE SK odpadové hosp., Ba Služby v odpadovom hosp. 3905,17
555 211709135 AVE SK odpadové hosp., Ba Služby v odpadovom hosp. 3398,27
556 20170788 Agrotrade s.r.o., Dun. Streda Žacie ustr. Combi 103  1050,00
557 201743 MVDR. Inšitorisová ILDI, Nitra Odchyt túlavých psov 978,00
558 7313780733 SPP, a.s., Bratislava Za odber zemn.plynu 10/2017 3006,00
559 7313781009 SPP, a.s., Bratislava Za odber zemn.plynu 10/2017 68,00
560 2017099 Szabo -Trans - Szabo Marian Preprava FC Jelka 372,45
561 7313780954 SPP, a.s., Bratislava Za odber zemn.plynu 10/2017 28,00
562 200037117 Jablotron Slovakia,s.r.o.,Žilina Bezpečnostná  SIM  10,76
563 7459286456 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu el. energie 319,29
564 7459286187 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu el. energie 119,94
565 7459287444 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu el. energie 105,51
566 7459275254 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu el. energie 1137,33
567 7459283333 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu el. energie 7,86
568 0100903526 Slovak Telekom, a.s., Bratisl. Za telekom. služby 30,59
569 1100949400 Slovak Telekom, a.s., Bratisl. Za telekom. služby 112,49
570 1100949431 Slovak Telekom, a.s., Bratisl. Za telekom. služby 59,09
571 201706496 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Za internetové služby 19,88
572 201706494 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Za internetové služby 35,46
573 201706495 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Za internetové služby 42,66
574 1560004072 Centr. polygafických služieb Tlačivá na matriku 65,21
575 7151009460 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu el. energie 229,56
576 7151009459 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu el. energie 638,80
577 8730070261 ZsVS a.s., Šaľa  Za vodné a stočné 11,66
578 8730070496 ZsVS a.s., Šaľa  Za vodné a stočné 246,00
579 170018 Bohony Štefan, Jelka Za opravu elektr. kosačky 87,90
580 2017019 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 600,00
581 2172012593 ŠEVT a.s., Bratislava Kanc.potreby 72,56
582 8730070567 ZSVS a.s., Šaľa  Za vodné a stočné 54,44
583 8730070566 ZSVS a.s., Šaľa  Za vodné a stočné 50,56
584 8730070565 ZSVS a.s., Šaľa  Za vodné a stočné 37,13
585 8730070564 ZSVS a.s., Šaľa  Za vodné a stočné 60,92
586 8730070563 ZSVS a.s., Šaľa  Za vodné a stočné 307,21
587 8730070562 ZSVS a.s., Šaľa  Za vodné a stočné 106,75
588 8730070561  ZSVS a.s., Šaľa  Za vodné a stočné 69,62
589 8730070568 ZSVS a.s., Šaľa  Za vodné a stočné 58,33
590 46 Tanečné divadlo Ifjú Szivek Kult.pod. - Ifjú Szivek 1700,00
591 1700001 Tóth Štefan Mini ABC, Jelka Vian.Salonky, napol. pre MŠ Jelka  212,40
592 1700002 Tóth Štefan Mini ABC, Jelka Vian.Salonky, napol. pre zam.OCÚ 283,20
593 1700003 Tóth Štefan Mini ABC, Jelka Vian. Salonky pre dôch. Jelka 882,00
594 1700004 Tóth Štefan Mini ABC, Jelka Nap. pre dôch.Jelka -  Vian. 604,80
595 1700005 Tóth Štefan Mini ABC, Jelka Vian dar. pre dôch. Jelka 1134,00
596 1700006 Tóth Štefan Mini ABC, Jelka Vian. dar. pre zam. 226,80
597 GA20170241 Ronex World s.r.o., Drienov Čistiacie prostriedky MKS 226,97
598 21/2017 MAARTGRAFIK, Gabčíkovo Zalamovanie Jelčianske Slovo  200,00
599 3420248710 Slovak Telekom, a.s., Bratisl. Za telekom. služby 69,99
600 3420247804 Slovak Telekom, a.s., Bratisl. Za telekom. služby 1,54
601 21721667 SLOV lift spol. s r.o., Bratisl. Servis výťahov 09/2017 92,40
602 1767347 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží - P.Inkubátor 32,45
603 1772022 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží - MKS, OCÚ 34,66
604 2017067 Eurocluster s.r.o., Bratislava Služby ext.riad.pre proj.  MŠ 468,00
605 01301/2017 Jozef Smrhola-Olymp, Santov Sklenený pohár + grav. 521,88
606 1072017 Ladislav Bús, Tomášikovo Odb. poradenstvo rozš. kam.syst. 198,00
607 6001751901 VÚB Banka a.s., Bratislava Vyprac správy pre účely auditu 59,76
608 2017104 Szabo-Trans Szabo Marian Za prepravu  177,20
609 2017103 Szabo-Trans Szabo Marian Preprava FC Jelka 351,40
610 1705064700 Poradca podnikateľa s.r.o.,Ži Predplatné za publ. PMPP 81,94
611 7121320371 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu el. energie 34,63
612 04912017 BINS s.r.o., Nitra Plast. Nádoby na odpad 585,00
613 1156/2017 Valeur, s.r.o., Dun. Streda Tlač. Jelč. Slovo 833,95
614 2017182 Rudolf Lancz - Lava, Sládkov. Graf. a tlač. práce 261,84
615 17/2017 Ing. Szomolaiová Katarína,Ga GO plan 257,00
616 56/2017 Zoltán Žák Kominárska služba Za vymetanie komínov 95,00
617 770175443 Edenred Slovakia s.r.o., Brat. Ticket Restaurant poukážky 1765,42
618 6818040428 Komunálna Poisťovňa Poistné na GA344BI 12,82
619 19/2017 Mgr. Zoltán Farkas-Sorno Za grafické a webmasterské práce 195,00
620 3420266024 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 156,30
621 201707300 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Rozšírenie kamerového systému 11880,72
622 2017045 Oros Ján, Jelka Za elektroinštalačné práce 604,80
623 3420268708 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 28,49
624 17121 Tibor Khern, Jelka Za opravu vozidiel - Traktor OCÚ 356,00
625 2017106 Szabo-Trans Szabo Marian Za prepravu  30,00
626 2017108 Szabo-Trans Szabo Marian Za prepravu FC Jelka 134,80
627 2017107 Szabo-Trans Szabo Marian Za prepravu speváckeho súboru 137,25
628 17140068 DKM Partners,s.r.o.,Hlohovec Za prepravu cyklostojanov 48,00
629 2017/074 Németh Ernest -Trans, Jelka Za čerpanie daždovej vody 249,60
630 2017/075 Németh Ernest -Trans, Jelka Za vývoz odpadovej vody 70,01
631 7469146765 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu elektr. energie 119,94
632 7469147003 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu elektr. energie 319,29
633 7469147747 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu elektr. energie 105,51
634 7469145598 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu elektr. energie 7,86
635 1112017 Ladislav Bús, Tomášikovo Odstr. hav. stavu elektroinšt. MŠ 198,00
636 2017111 Szabo-Trans Szabo Marian Za prepravu FC Jelka 149,10
637 17126 Tibor Khern, Jelka Za opravu vozidiel OCÚ Jelka 242,33
638 7313800931 SPP a.s., Bratislava Za odber  zemn. plynu 11/2017 3006,00
639 7313801199 SPP a.s., Bratislava Za odber  zemn. plynu 11/2017 68,00
640 7313801145 SPP a.s., Bratislava Za odber  zemn. plynu 11/2017 28,00
641 201705341 Magic Print s.r.o., Bratislava Toner 30,00
642 8730076754 ZSVS a.s., Nitra Za vodné a stočné 12,96
643 01401/2017 Jozef Smrhola-Olymp, Santov Konzola na vlajku 184,13
644 17VF00313 Karol Sucháň, Dun. Streda Služby na úseku BOZP 96,00
645 7469138104 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu elektr. energie 1137,33
646 201707384 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové služby 19,88
647 201707383 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové služby 42,66
648 201707382 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové služby 35,46
649 2017013 LK autodoprava L. Kovács Výmena pneumat. - Octavia, Opel 66,00
650 170011 MBM Project s.r.o., Dlhá n.V. Environmentálna činnosť 700,00
651 2017027 František Molnár, Jelka Občerstvenie - voľby 216,30
652 2017026 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 600,66
653 6102806182 Slovak Telekom,a.s., Bratisl. Za telekomunikačné služby 112,06
654 9102806196 Slovak Telekom,a.s., Bratisl. Za telekomunikačné služby 59,09
655 1102765383 Slovak Telekom,a.s., Bratisl. Za telekomunikačné služby 35,92
656 217029 Ing. Péteri Marián, Šaľa Za audit účt. uzávierky 2640,00
657 7131184821 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za elektrinu 238,58
658 7131184820 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za elektrinu 1082,68
659 10170301 Peter Jurík - LISA, Čierna V. Za prezent. Obce - Slovakregion 27,88
660 201706164 Magic Print s.r.o., Bratislava Tonery 180,00
661 42/2017 Július Rőth, Jelka Za úpravu plochy za cintorínom 372,60
662 17135 Tibor Khern, Jelka Oprava Traktóru OCÚ - Jelka 2080,96
663 21721891 Slov lift spol. s r.o. Servis výťahov 92,40
664 1779505 Limdström, s.r.o., Trnava Za prenájom rohoží 34,66
665 1774779 Limdström, s.r.o., Trnava Za prenájom rohoží 32,45
666 211710152 AVE SK odpad. Hosp. s.r.o. Za vykonané služby 3607,92
667 211710153 AVE SK odpad. Hosp. s.r.o. Za vykonané služby 3862,15
668 3420319394 Slovak Telekom,a.s., Bratisl. Za telekomunikačné služby 80,52
669 201708130 Maxnetwork  - Veľké Úľany Práca s plošinou 75,00
670 20170272 RONEX World s.r.o., Drienov Kancelárske potreby 256,30
671 0082017 ALGAIL s.r.o. Spracovanie dát, webstránky 379,20
672 170151 Július Ravasz - Transbeton Betónová zmes 66,24
673 2017/079 PeMa-Tech, s.r.o., Galanta Elektroinšt. práce na MŠ - v Jelke 21482,82
674 2017/012 Jozef Kucsera - Kucseratrans Práce vykonané nakladačom 595,20
675 01535/2017 Jozef Smrhola-Olymp, Sant. Obal A4/Lux/ 236,88
676 1720173323 ORGECO spol. s r.o., NZ Žiarovky - osvetlenie 1056,71
677 3420318244 Slovak Telekom,a.s., Bratisl. Za telekomunikačné služby 0,88
678 22/2017 Mgr.Zoltán Farkas - Sorno  Za webmastersé a graf. práce 195,00
679 712017 J Ing.František Dudek, DS Znalecký posudok 120,00
680 722017 J Ing.František Dudek, DS Znalecký posudok 120,00
681 1746201553 Edenred Slovakia s.r.o., Ba Stravné lístky 1765,42
682 2017/44 Regnet - Czibula Csaba Viedeozáznam - Isten veled Jóka 350,00
683 170100064 Jarimpex, s.r.o. Dolní Streda Vchodové dvere - Chodba MŠ Jelka 905,84
684 201802876 Petit Press, a.s., Bratislava Časopis Új szó 249,20
685 17/2016 Tomáš Szamaránszky, Jelka Softvérové práce 383,00
686 201708175 Maxnetwork s.r.o., Veľké Úľ. Tonery do tlač. HP 317,28
687 14170898 SATES, a.s.,  Pov. Bystrica Dopr. tabuľky 302,40
688 51/2017 Kult. Spolok Kuttyomfitty Vystúpenie na deň dôchodc. 200,00
689 VF1-0008/2017 Hoffi s.r.o., Kráľ.Kračany Hudobná produk. -deň dôchodcov 240,00
690 426/2017 ZMOS, Bratislava Členský príspevok 647,79
691 201802781 Petit Press, a.s., Bratislava Časopis Sme týždeň 301,50
692 3420329868 Slovak Telekom,a.s., Bratisl. Telekomunikačné poplatky 160,87
693 3420339011 Slovak Telekom,a.s., Bratisl. Telekomunikačné poplatky 28,49
694 2017028 Pizzeria - Molnár František Vian. posedenie pre dôchodcov 1385,00
695 2017/082 Németh Ernest - Trans, Jelka Vývoz odp.vody - futbalové ihrisko 35,00
696 2017/081 PeMa- Tech, s.r.o., Galanta Elektroinšt. Práce na MŠ- Jelka 16961,06
697 20171180 Szabo - Trans Szabo Marian Za prepravu citar. Súboru 54,00
698 7318800024 SPP, a.s., Bratislava Za odber zemného plynu 68,00
699 7318799970 SPP, a.s., Bratislava Za odber zemného plynu 28,00
700 45/2017 Július Rőth, Jelka Za úpravu plochy za cintorínom 417,00
701 17VF00338 Karol Sucháň, Dun. Streda BOZP, PO zdrav.služby 96,00
702 7318799761 SPP, a.s., Bratislava Za odber zemného plynu 3006,00
703 50/2017 BAB Poradenstvo, s.r.o.,Pata Odb.príprava Civilnej ochrany 345,00
704 201708286 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Za internetové služby 35,46
705 201708287 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Za internetové služby 42,66
706 201708288 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Za internetové služby 19,88
707 1132017 Ladislav Bús, Tomášikovo Oprava miestnych komunikácií 198,00
708 170020 Bohony Štefan, Jelka Oprava Traktor - Ocú Jelka,  95,80
709 5104651329 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 40,58
710 5104699178 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 59,09
711 5104699161 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 112,21
712 2017/2 PRONTO - S, s.r.o., Dun.Str. Posúdenie dok.rekonštr.MŠ 408,00
713 201728 Peter Farkas, Jelka Včelí med 40 x, darč. balenie  452,16
714 2017/083 PeMa-Tech, s.r.o., Galanta Elektroinštalačné práce v MŠ 780,29
715 2017/084 PeMa-Tech, s.r.o., Galanta Elektroinštalačné práce v MŠ 1996,81
716 2017029 František Molnár, Jelka Za stravovani dôchodcov za nov. 582,92
717 2017084 Eurocluster s.r.o., Bratislava Služby - zníženie energ.energ.vMŠ 495,00
718 211711120 AVE SK odpad. hosp. s.r.o. Za vykonané služby 3442,83
719 211711121 AVE SK odpad. hosp. s.r.o. Za vykonané služby 3997,75
720 2459000085 Prvá Komunálna Finančná a.s. Úhrada poistného-vozidlá 71,20
721 2017087 PeMa-Tech Galanta Elektroinš.práce - MŠ 177,58
722 4419006391 Prvá Komunálna Finančná a.s. Úhrada poistného-majetok 1094,77
723 50117 Formula SP, s.r.o., Šamorín Kazety do pís.stroja , oprava 72,00
724 1788109 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 34,66
725 0120170328 Bittera Servis, s.r.o., Šamorín Oprava a odstrán. Hav.stavu v MŠ 29083,26
726 1783292 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 32,45
727 7131189777 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektrinu 1428,29
728 7131189778 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektrinu 276,53
729 2017316 Vzduchotechn. Klimac s.r.o. Dodávka a montáž ventilátora v MŠ 2751,16
730 2017240 Rudolf Lancz - LAVA, Sládko Tlač vian.kartičiek, a tašky s potlač 258,00
731 A17044 Norbert Németh, Jelka Mikuláš balíčky pre MŠ 238,80
732 170331 APHEX s.r.o., Čataj Oprava tlač. Toshiba 157,00
733 170904 Briston s.r.o., Sládkovičovo Čistiacie prostriedky 194,00
734 GA20170305 Ronex World, s.r.o., Drienov Čistiacie a kancelárske potreby 214,64
735 21722082 SLOV lift s.r.o., Bratislava Servis výťahov 92,40
736 2017054 Oros Ján, Jelka Elektroinšt. práce - zdrav.stredisko 1876,80
737 2017053 Oros Ján, Jelka Elektroinšt.práce - FC Jelka 1239,60
738 3559010780 Komunálna poisťovňa, a.s. Poist. mot.vozidla LIAZ CAS 29,60
739 8730086048 ZSVS, Šaľa Za vodné a stočné 14,26
740 3420379639 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 69,99
741 3420381921 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 6,00
742 2017119 SZABO-TRANS Szabo Marian Za prepravu FC Jelka 77,75
743 2017122 SZABO-TRANS Szabo Marian Za preprevu 90,00
744 2017120 SZABO-TRANS Szabo Marian Za prepravu  351,20
745 28/2017 Mészárosová Angelika, Gabč Zalomovenie Jelč. Slovo 175,00
746 2017477 Obec Veľké Úľany Školenie kontrolóra 30,50
747 2017147 SZING-EX Projekt s.r.o., V.Ú Činnosť stav. Dozoru na MŠ 7500,00
748 0112017 ALGAIL s.r.o., Jelka Sprac.dát, webstránky 11-12/2017 300,00
749 2017047 alacons s.r.o., Bratislava Vyprac.energ.cert. MŠ 1440,00
750 2017/087 Németh Ernest, Jelka Vývoz odpadovej vody z MŠ 280,03
751 95374-0123 Edenred Slovakia, s.r.o., Ba Zálohovaná faktúra 1765,42
752 2017028 Ister Restaurant, Jelka Vianočné občerstvenie pre zam. 500,00
753 217120805 Asseco Solutions, a.s., Ba Programy na rok 2018 416,84
754 3559010780 Prvá Komunálna Finančná a.s.Poistenie mot. Vozidiel Ocú Poistenie vozidiel zmluvné  195,66
755 2017/1-6 Mikroregión Horný Žitný ostrov Členský príspevok na 2017 250,00
756 2017/056 Attila Banko, Jelka Za opravu neonov v ZŠ Jelka 319,44
757 25/2017 Mgr. Zoltán Farkas - Sorno Za webmasterské práce 195,00
758 19/2017 Tomáš Szamaránszky, Jelka Ozvučovanie - marec-december 320,00
759 29/2017 Ľudovít Rőth, Jelka Zámočnícke práce na zdrav. Stredisku 277,20
760 30/2017 Ľudovít Rőth, Jelka Zámočnícke práce na futb.ihrisku 1890,00
761 31/2017 Ľudovít Rőth, Jelka Zámočnícke práce  - MŠ - Jelka 444,00
762 32/2017 Ľudovít Rőth, Jelka Zámočnícke práce - Dom smútku 201,60
763 21722249 SLOV lift spol.s r.o., Bratislav Servis výťahov 92,40
764 1579/2017 Valeur, s.r.o., Dun. Streda Jelčianske Slovo 650,83
765 2017023 Ladilav Prokša - Lpsys, Jelka Montáž alarm. syst. v MŠ Jelka 2612,40
766 201712014 Ladislav László, Jelka Oprava  miestn.rozhlasu 2017 2920,38
767 7121336492 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektrickej energie -110,88
768 3420400614 Slovak Telekom, a.s., Bratis Telekomunikačné poplatky 29,07
769 3420394069 Slovak Telekom, a.s., Bratis Telekomunikačné poplatky 166,86
770 162017 Kristián Sercel, Veľké Úľany Ozvučenie - vian.stret.s dôchodcami 200,00
771 51/2017 Július Rőth, Jelka Zimná údržba 400,80
772 2017031 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 541,98
773 201709158 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Za montáž internetu v Mat.škole 2498,38
774 8200013216 Slovak Telekom, a.s., Bratis Telekomunikačné poplatky 40,58
775 8200061668 Slovak Telekom, a.s., Bratis Telekomunikačné poplatky 113,86
776 8200061693 Slovak Telekom, a.s., Bratis Telekomunikačné poplatky 59,09
777 2017/090 Németh Ernest - Trans, Jelka Za čerpanie daždovej vody 230,40
778 1790935 Lindström, Trnava Za prenájom rohoží - podn. Inkub. 14,30
779 7180925860 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektrickej energie 607,40
780 7121336664 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektrickej energie -130,93
781 1795828 Lindström, Trnava Za prenájom rohoží - OCÚ, MKS 24,96
782 17VF00374 Karol Sucháň, Dunajská Stre Služby na úseku BOZP 96,00
783 211712127 AVE SK odpad.hospodárstvo Za vykonané služby 3198,54
784 211712126 AVE SK odpad.hospodárstvo Za vykonané služby 3154,04
785 903017541 Jablotron Slovakia, s.r.o.,Žilina Bezpečn. SIM MP 10,76
786 17156 Tibor Khern, Jelka Oprava traktora Ocú - Jelka 115,65
787 7131192939 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektrickej energie 306,65
788 7210812158 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektrickej energie -41,30
789 7131192940 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektrickej energie 97,32
790 7131192941 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektrickej energie -471,17
791 7230727756 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektrickej energie 754,54
792 7380012002 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektrickej energie 267,35
793 7380012001 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektrickej energie 1659,12
794 75/2017 Jókaiho Divadlo v Komárne Za predstavenie NAFTALIN 2000,00
795 8730090095 ZSVS, Nitra Za vodné a stočné 221,94
796 8730090188 ZSVS, Nitra Za vodné a stočné 28,03
797 8730090189 ZSVS, Nitra Za vodné a stočné 133,14
798 8730090190 ZSVS, Nitra Za vodné a stočné 106,30
799 8730090191 ZSVS, Nitra Za vodné a stočné 277,39
800 8730090192 ZSVS, Nitra Za vodné a stočné 53,74
801 8730090193 ZSVS, Nitra Za vodné a stočné 102,41
802 8730090194 ZSVS, Nitra Za vodné a stočné 6,48
803 8730090195 ZSVS, Nitra Za vodné a stočné 55,74
804 8730090196 ZSVS, Nitra Za vodné a stočné 154,25
805 7456007661 SPP, a.s., Bratislava Vyúčtovanie plynu za rok 2017 -1153,79
806 7443283538 SPP, a.s., Bratislava Vyúčtovanie plynu za rok 2017 -24,47
807 7421285479 SPP, a.s., Bratislava Vyúčtovanie plynu za rok 2017 -249,38

rok 2016

V súvislosti s prijatím zákona č. 546/2010 Z. z., následnej novely č. 382/2011 Z.z. z 19. októbra 2011, ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a Nariadením vlády SR z decembra 2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registry zmlúv, dochádza od 1.1.2012 ku zmene viacerých povinností osôb pri zverejňovaní zmlúv a niektorých údajov z faktúr a objednávok.
Ostatná novela zároveň s účinnosťou od 1.1.2012 zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z.z., ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú. Dané nariadenie nahradzuje nové nariadenie vlády SR, ktoré ustanovuje podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv.
S účinnosťou od 1.1.2012 sa musia povinne zverejňovať údaje z faktúr a objednávok bez ohľadu na výšku plnenia (t.j. sumy). Pokiaľ ide o hodnotu zmluvného plnenia, tá je bezpredmetná, keďže sa zmluvy zverejňujú na základe iných kritérií ako je hodnota zmluvného plnenia.

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník v znení neskorších redpisov.  

Por.
číslo

Č. faktúry

Dodávateľ

Predmet / Účel

Hodnota

v EUR

1 1578245 Lindström Trnava Prenájom kobercov 33,62
2 1575098 Lindström Trnava Prenájom kobercov 36,02
3 7102439842 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 224,57
4 7102439841 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 303,66
5 7468336904 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 638,97
6 7468339922 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 210,64
7 7468338503 ZSE Energia a.s. Preplatok elektrickej energie -63,60
8 7468338834 ZSE Energia a.s. Preplatok elektrickej energie -438,31
9 306011 SAMMET Zlaté Moravce Informácie o dotáciach a grantoch 32,86
10 12016 Fibinger Architects s.r.o. Projektrová dokumentácia MŠ 22776,00
11 201600080 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 19,88
12 201600079 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 42,66
13 201600078 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 35,46
14 20160002 Szabotrans V. Úľany Preprava divadelného súboru 128,00
15 7230644914 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 1147,45
16 7010583800 ZSE Energia a.s. Preplatok elektrickej energie VO -10317,86
17 7446215904 SPP a.s. BA Preplatok spotreby plynu -18,62
18 7450204122 SPP a.s. BA Vyúčtovanie plynu 5076,04
19 8530078691 Zsl.vodárenská spol.a.s. Spotreba vody 4.kvartál 2015 1,30
20 8530078602 Zsl.vodárenská spol.a.s. Spotreba vody 4.kvartál 2015 190,31
21 8530078622 Zsl.vodárenská spol.a.s. Spotreba vody 4.kvartál 2015 60,35
22 8530078621 Zsl.vodárenská spol.a.s. Spotreba vody 4.kvartál 2015 62,66
23 8530078623 Zsl.vodárenská spol.a.s. Spotreba vody 4.kvartál 2015 86,84
24 8530078629 Zsl.vodárenská spol.a.s. Spotreba vody 4.kvartál 2015 47,96
25 8530078628 Zsl.vodárenská spol.a.s. Spotreba vody 4.kvartál 2015 47,96
26 8530078627 Zsl.vodárenská spol.a.s. Spotreba vody 4.kvartál 2015 6,48
27 8530078626 Zsl.vodárenská spol.a.s. Spotreba vody 4.kvartál 2015 22,03
28 8530078625 Zsl.vodárenská spol.a.s. Spotreba vody 4.kvartál 2015 373,64
29 8530078624 Zsl.vodárenská spol.a.s. Spotreba vody 4.kvartál 2015 9,07
30 200004611 Jablotron Slovakia s.r.o. Bezpečnostná SIM 10,87
31 2162000132 ŠEVT a.s. BA Tlačivá 85,16
32 201621008 Nár. infor. Stred SR a.s Export údajov z reg. Nehnut. 120,00
33 16001 Tibor Khern Jelka Oprava V3S 185,80
34 7273469227 SPP a.s. BA Záloha - zemný plyn 53,00
35 7600235432 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 0,88
36 7600269311 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 59,50
37 201600457 Maxnetwork s.r.o. Doména jelka. sk 31,86
38 1689218501 Zakladateľství Forum s.r.o. Manuál verejného obstrarávania 76,62
39 8012167832 Allianz - SP a.s. Povínné zmluvné poistenie kvart. 68,93
40 7273468948 SPP a.s. BA Záloha - zemný plyn 2853,00
41 7468433619 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 1137,39
42 7428994455 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 13,03
43 7429000560 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 77,12
44 7428998781 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 128,97
45 7428999177 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 346,00
46 80239-0123 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky  1906,26
47 22016 Sorno-Mgr.Farkas Zoltán Webmasterské práce 122015 195,00
48 160100002 Jarimpex s.r.o.  Vchodové dvere-zdravotné stred 1533,76
49 2016/001 Németh Ernest Jelka Vývoz odpadovej vody fut.ihrisko 70,01
50 201600473 Maxnetwork s.r.o. Office, HP Pro desk 714
51 7600674906 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 28,10
52 7600659013 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 187,13
53 9000901699 Slovenská Pošta a.s. Tlačiarenské služby 97,67
54 2016001 Molnár František, Jelka Za stravovanie dôchodcov 012016 517,32
55 2016001 ISTER Restaurant s.r.o. Občerstvenie pre členov spevokolu 270,00
56 7223572628 SPP a.s. BA Zemný plyn 53,00
57 7223572357 SPP a.s. BA Zemný plyn 2853,00
58 20160003 Szabo-trans V Úľany Preprava FC Jelka 96,00
59 16VF00007 Karol Sucháň, D.Streda Služby v oblasti BOZP, PO a ZS 80,00
60 1602662 Lindström s.r.o. Trnava Prenájom kobercov 32,45
61 1605835 Lindström s.r.o. Trnava Prenájom kobercov 34,66
62 2016006 Szabo-trans V Úľany Preprava FC Jelka 518,40
63 2016007 Szabo-trans V Úľany Preprava Divadelného súboru 51,20
64 201602 MVDr.Inštitorisová Odchyt túlavých psov 847,2
65 52016 Agneša Búsová, Tomášikovo Odborná činnosť vo ver.obstarávaní 195
66 42016 Agneša Búsová, Tomášikovo Odborná činnosť vo ver.obstarávaní 195
67 160100031 Fritom International, Diak. TERRA Hírújság 302,5
68 7468471980 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 022016 77,12
69 7468471018 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 022016 346,00
70 7468470716 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 022016 128,97
71 7468469241 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 022016 13,03
72 7468460030 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 022016 1137,39
73 5781836165 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 30,59
74 201600921 Maxnetwork s.r.o. HP toner do tlačiarne 104,40
75 5781874488 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 42,04
76 4781874472 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 88,44
77 32016 ŠP3 s.r.o. Bratislava Montáz novej podlahoviny ZŠ Jelka 35388,84
78 2016021 LAVA Rudolf Rancz Farebná tlač pozvánok 204,18
79 22016 Július Rőth, Jelka Zimná údržba, úprava plochy  530,40
80 16007 Ing. Tibor Ballán Senec Oprava EZS  22,03
81 201600931 Maxnetwork s.r.o. HP Color tlačiareň 632,02
82 22016 Algail s.r.o. Jelka Spracovanie dát, úprava webstránky 450,00
83 20160033 Ronex World s.r.o. Xerox a čistiace potreby 143,26
84 8630001418 Zsl. Vodárenská spol. a.s. Vodné a stočné 16,85
85 8800306011 RTV Bratislava Poplatky rozhlas a televízia 112,63
86 7240592648 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie  207,52
87 7240592647 ZSE Energia a.s. spotreba el.energie 296,03
88 201600522 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 35,46
89 201600523 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 42,66
90 201600524 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 19,88
91 211601094 AVE SK Bratislava Služby v odpadovom hosp. 012016 1829,17
92 211601093 AVE SK Bratislava Služby v odpadovom hosp. 012016 3390,84
93 7160816773 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 1273,44
94 2016002 Molnár František, Jelka Občerstvenie pre úč.citar.festivalu 873,00
95 21620152 SLOV lift spol.s.r.o. Servis výťahov podn.inkubátor 92,40
96 7601186264 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 3,14
97 7601219681 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 60,31
98 5001001961 SPP a.s. BA Spotreba plynu 2015 339,74
99 2161103490 SOZA Bratislava Autorská odmena za licenciu 20,40
100 16034 Vydavateľstvo Helena GaŠa žurnál 42,00
101 2016008 Szabo-trans, V. Úľany Prepravné služby FC Jelka 121,25
102 2016009 Szabo-trans, V. Úľany Prepravné služby Div.súboru 176,00
103 2016034 MULTI šport,J.Kočanka Sieť na futbalové ihrisko 162,34
104 2016008 Németh Ernest Jelka Čerpanie dažďovej vody 345,60
105 2016006 Németh Ernest Jelka Čerpanie dažďovej vody 192,00
106 2016005 Németh Ernest Jelka Vývoz odpadovej vody futb.ihr. 70,01
107 92316-0122 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 955,60
108 32016 Mgr. Zoltán Farkas Grafické a webmasterské práce 195,00
109 1282016 Jozef Smrhola - Olym Vlajky SR a EU 230,98
110 16VF00034 Karol Sucháň Dun. Streda Služby v oblasti BOZP a zdrav.sl. 80,00
111 7601622287 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 119,88
112 7601638160 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 30,11
113 2016011 Szabo-trans, V. Úľany Prepravné služby FC Jelka 128,50
114 2016012 Szabo-trans, V. Úľany Prepravné služby Citerového súb. 158,70
115 92016 Fibinger Architects s.r.o. Projektová dokumentácia MŠ 7560,00
116 727850555 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn  53,00
117 7278505276 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn  2853,00
118 8630004672 Zsl. vod. spoločnosť a.s. Vodné a stočné 28,51
119 16024 Nár.geogr.inform.s.r.o. Ročná akt.dát leteckou fotografiou 120,00
120 201600983 Maxnetwork s.r.o. Oprava tlačiarne 49,20
121 201601022 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 19,88
122 201601021 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 42,66
123 201601020 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 35,46
124 60210098 Petit Press a.s. BA Noviny Vasárnap 2016/17 58,00
125 1609099 Lindstrom s.r.o. TT Nájomné kobercov 32,45
126 1612372 Lindstrom s.r.o. TT Nájomné kobercov 29,81
127 7782756620 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 30,59
128 2782793042 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 100,92
129 5782793063 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 48,80
130 2016003 František Molnár Jelka Za stravovanie dôchodcov 022016  618,00
131 72016 Július Röth, Jelka Zemné práce 536,40
132 211602089 AVE SK Bratislsva Služby v odpadovom hosp. 3559,93
133 211602090 AVE SK Bratislsva Služby v odpadovom hosp. 3313,64
134 2016013 Szabo-trans, V. Úľany Prepravné služby FC Jelka 478,80
135 102016 BAB Poradenstvo s.r.o. Služby v oblasti CO 1.Q2016 345,00
136 7121141840 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 1354,56
137 7121141841 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 204,11
138 7429053019 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 13,03
139 7468507681 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 1137,39
140 7429055676 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 77,12
141 7429054442 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 128,97
142 7429054742 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 346,00
143 8630007611 Zsl.vod.spoločnosť a.s. Vodné a stočné 10,37
144 2016004 Molnár František Jelka Strava na parlamentné voľby 225,49
145 20160171 Štátna ochr.prírody SR Vypracovanie potvrdenia 63,00
146 21620353 SLOV lift spol.s.r.o Servis výťahov 92,40
147 16036 Khern Tibor, Jelka Oprava traktora 787,54
148 20161415 Maxnetwork s.r.o. Tlačiareň 193,44
149 201601421 Maxnetwork s.r.o. Softvérové práce 35,45
150 1689281701 Nakl.Forum s.r.o. Manuál VO 76,62
151 20160074 SOPKA spol.s.r.o. Dispenzor - nádrž na vodu 150,00
152 160004 Emese Bohonyová, Jelka Súčiastky na traktor 269,00
153 7602175733 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 59,50
154 2016021 Euroluster s.r.o. Bratislava Vypracovanie projektu 1080,00
155 4419006391 Prvá Komunálna Finančná a.s. Poistenie majetku Poistenie majetku 2.Q 2016 1094,77
156 2459000085 Prvá Komunálna Finančná a.s. Poistenie majetku Poistenie súboru mot.voz. 2.Q2016 71,20
157 3559010780 Prvá Komunálna Finančná a. Poistenie súboru mot.voz. 2.Q2016 175,71
158 2016/012 Németh Ernest - trans Jelka Čerpanie dažďovej vody  288,00
159 2016/013 Németh Ernest - trans Jelka Vývoz odpadovej vody fut.ihrisko 70,01
160 20160042 FORES s.r.o. Galanta Montáž vertikálnej žalúzie 181,10
161 2016216 Szabo-trans V.Úľany Prepravné  náklady FC Jelka 176,70
162 4420601540 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1589,38
163 2016004 Terbol-Market Paulisz.T. Sústredenie Ob.cit.súboru 516,00
164 1610786 Slovgram Bratislava Rozhlasové poplatky 38,50
165 52016 Mgr.Zoltán Farkas Jelka Grafické práce 195,00
166 32016 ART Danubius Veľká Mača Knihy 150,00
167 2016010 Peter Nagy, Jelka Kartičky pre TJ na zápasy 40,50
168 201601440 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Oprava tlačiarne 57,60
169 7602583475 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 119,65
170 7602594209 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 28,10
171 5590021470 IVES Košice Novelizácia programov 168,48
172 3382016 Jozef Smrhola, Jelka Sklenený pohár 1388,32
173 2016020 Szabotrans Jelka Prepravné náklady FC Jelka 215,45
174 12016 DMProjekt s.r.o. Aktualizácia územného plánu 4900,00
175 2016006 Molnár František, Jelka Strava na Deň učiteľov 1227,60
176 2016005 Molnár František, Jelka Za stravovanie dôchodcov 032016 653,88
177 3559010780 Prvá Komunálna Finančná Zmluvné poistenie vozidla 3,95
178 3559010780 Prvá Komunálna Finančná Zmluvné poistenie vozidla 22,19
179 1615022 Lindstöm s.r.o. Prenájom kobercov  32,45
180 1618366 Lindstöm s.r.o. Prenájom kobercov  29,81
181 2016014 Oros Ján, Jelka Za elektroinštalačné práce  100,80
182 52016 NetConsult s.r.o., BA Poradenské služby 600,00
183 7308417226 SPP a.s. BA Zemný plyn 53,00
184 7308416939 SPP a.s. BA Zemný plyn 2853,00
185 7458675923 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 1137,39
186 7429092531 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 13,03
187 201601493 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby 35,46
188 201601494 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby 42,66
189 201601495 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby 19,88
190 102016 Július Röth, Jelka Za úpravu plochy za cintorínom 583,20
191 16VF00066 Karol Sucháň, Dun.Streda Poskytované služby BOZP, PO 96,00
192 2783728748 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 53,09
193 3783728723 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 108,92
194 7429097218 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 64,27
195 7429095709 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 128,97
196 7429096040 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 346,00
197 20160090 Ronex World s.r.o.Drieňov Kancelárke potreby,tlačivá 272,08
198 783682484 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 30,59
199 2016026 Igor Pohl, Senec za opravu kotla 42,00
200 2016022 Szabotrans Jelka Prepravné náklady FC Jelka 92,20
201 2016021 Szabo-trans Veľké Úľany Preprava divadelného súboru 46,40
202 200006293 Jablotron Slovakia s.r.o. Bezpečnostná SIM 11,05
203 8630016038 Zsl.vod.spoločnosť a.s. Vodné a stočné 273,85
204 8630016053 Zsl.vod.spoločnosť a.s. Vodné a stočné 60,92
205 8630016052 Zsl.vod.spoločnosť a.s. Vodné a stočné 27,22
206 8630015051 Zsl.vod.spoločnosť a.s. Vodné a stočné 5,18
207 8630015050 Zsl.vod.spoločnosť a.s. Vodné a stočné 39,44
208 8630016049 Zsl.vod.spoločnosť a.s. Vodné a stočné 35,00
209 8630016048 Zsl.vod.spoločnosť a.s. Vodné a stočné 97,22
210 8630016046 Zsl.vod.spoločnosť a.s. Vodné a stočné 46,42
211 8630016047 Zsl.vod.spoločnosť a.s. Vodné a stočné 285,46
212 8630015899 Zsl.vod.spoločnosť a.s. Vodné a stočné 9,07
213 1412016 Elektropočas s.r.o. Nastavenie digitálnych hodín 36,00
214 7220697907 ZSE Energia a.s. BA Spotreba elektrickej energie 206,05
215 7220697906 ZSE Energia a.s. BA Spotreba elektrickej energie 1481,96
216 211603100 AVE SK odpad.hosp. s.r.o. Služby v odpadovom hospodárstve 4349,75
217 211603099 AVE SK odpad.hosp. s.r.o. Služby v odpadovom hospodárstve 5159,34
218 882016 3Wslovakia s.r.o. Trenčín Za ročnú licenciu webstránky 119,10
219 7603103067 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 1,58
220 7603130117 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 59,50
221 1560002430 Centrum polygraf.služieb Tlačivá pre matriku 52,89
222 2016025 Szabo-trans Veľké Úľany Preprava Jelka Šamorín 150,00
223 16007 Ľudovít Szabó, Jelka Prerábka polievacieho vodovodu 264,00
224 21620560 Slovlift spol.s.r.o. Servis výťahov 92,40
225 160001 Bohony Štefan Jelka Akumulátor - kosačka 77,00
226 2016126 Obec Veľké Úľany Školenie hlavného kontrolora 29,83
227 2016027 Szabo-trans Veľké Úľany Preprava FC Jelka 188,70
228 81986-0123 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1906,26
229 362016 REFAM s.r.o.Ing.Melotíková Konzultačné služby Ver.obst.  40,00
230 552016 Ladislav Bús, Tomašikovo Interiérové vybavenie Mat.školy -VO 198,00
231 562016 Ladislav Bús, Tomašikovo Projektová dokumentácia-MŠ-VO 198,00
232 72016 Mgr.Zoltán Farkas, Jelka Webmasterské práce 195,00
233 201604032 Folpad spol.s.r.o. Toner do kopier.str.  Toschiba 93,60
234 7603560902 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 26,10
235 7603544146 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 118,63
236 2016019 Németh Ernest - Trans Vývoz odpadovej vody Fut.ihrisko 70,01
237 1624659 Lindström s.r.o.Trnava Prenájom kobercov 34,66
238 1621285 Lindström s.r.o.Trnava Prenájom kobercov 32,45
239 7298470765 SPP a.s. Bratislava Spotreba zemného plynu 2853,00
240 7298471043 SPP a.s. Bratislava Spotreba zemného plynu 53,00
241 16017 PEGAS EU s.r.o. Výmena podlahoviny ZŠ Jelka 2340,00
242 201602004 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 052016 35,46
243 201602005 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 052016 42,66
244 201602006 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 052016 19,88
245 20160074 Kremer publishing s.r.o. Maľovánky - propagácia obce 480,00
246 201641101 Nár.inform.stredisko a.s. 12 mes.licencia NISR 234,00
247 2016011 Molnár František  Jelka Za stravovanie dôchodcov  611,76
248 160815 CBS spol.s.r.o. Kyncelová Kniha Dolné Považie z neba 495,00
249 2016032 Szabo-trans Veľké Úľany Prepravné služby FC Jelka 300,60
250 2016006 LK Autodoprava Kovács Oprava Opel Astra  103,00
251 92016 Mészárosová Angelika Predtlač.príprava Jelčianske slovo 200,00
252 7468586512 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 13,03
253 7111383096 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 178,46
254 7111383095 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 293,02
255 7131024322 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 345,65
256 7458589091 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 77,12
257 7468588179 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 346,00
258 7468587883 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 128,97
259 16VF00111 Karol Sucháň Dun.Streda Poskytované služby BOZP, PO 96,00
260 1784610935 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 30,59
261 8630024796 Zsl. vodárenská spol.a.s Vodné a stočné 11,66
262 6784656372 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 53,09
263 784656347 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 109,12
264 7468577677 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 1137,39
265 52016 Algail s.r.o. Jelka Spracovanie dát-zverejňovanie dok. 450,00
266 211604085 AVE SK odpad.hosp. a.s. Služby v odpadovom hospodárstve 3731,12
267 211604086 AVE SK odpad.hosp. a.s. Služby v odpadovom hospodárstve 4907,10
268 89946523 Poradca s.r.o. Žilina Balíček súvsťažností 2016 14,00
269 16060 Tibor Khern, Jelka Oprava traktora 163,98
270 2016034 Szabo-trans Jelka Čerpanie dažďovej  vody 200,00
271 2016035 Szabo-trans Jelka Preprava citarového súboru 88,00
272 21620750 Slovalift spol.s.r.o. Servis výťahov 92,40
273 7604055640 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 1,54
274 7604083770 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 59,50
275 6452016 Valeur s.r.o. Dun.Streda Jelčianske slovo tlač 714,82
276 12016 Kristián Sercel, V. Úľany Ozvučenie v kultúrnom dome 200,00
277 22016 Kristián Sercel, V. Úľany Ozvučenie v kultúrnom dome 130,00
278 2016012 Július Röth, Jelka Úprava terénu za cintorínom 178,20
279 2016013 Július Röth, Jelka Úprava miestnych komunikácií 958,80
280 2016014 Július Röth, Jelka Úpravné a zemné práce 958,80
281 50916 Formula SP s.r.o Pásky do písacie stroja-matrika 40,80
282 1605003 DIÓFA s.r.o. Vozokany Káva do kávovaru 220,32
283 2016037 Szabo-trans Jelka Prepravné náklady FC Jelka 176,00
284 5060001547 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky  1906,26
285 16077 Talamon s.r.o. D.Streda Knihy do knižnice 213,53
286 2016026 Németh Trans Jelka Čerpanie dažďovej vody 384,00
287 2016025 Németh Trans Jelka Vývoz odpadovej vody 70,01
288 162016 Fibinger Architects, s.r.o. Za štúdie - MKS exteriérové úpravy 288,00
289 622016 Ladislav Bús, Tomášikovo Za odbornú činnosť vo ver.obst. 198,00
290 632016 Ladislav Bús, Tomášikovo Za odbornú činnosť vo ver.obst. 198,00
291 201602454 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Kamerový systém pri MKS 1549,56
292 1601844700 Poradca podnikateľa s.r.o. Pers.a mzdový poradca 81,94
293 2016037 Martin Kubovčák Kráľová Krovinorez motorový 845,10
294 152016 GEO-ING s.r.o.Galanta Geodetické práce 660,00
295 1631196 Lindström s.r.o.Trnava Prenájom kobercov 29,81
296 1627798 Lindström s.r.o.Trnava Prenájom kobercov 32,45
297 7604528086 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 28,30
298 7604503963 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 118,57
299 52/2016 REFAM Ing.Melotíková Mandátna odmena za por.vo VO 40,00
300 92016 Mgr.Zoltán Farkas Jelka Webmasterské práce 042016 195,00
301 550516 Hasmat - Juhošová Gabriela Požiarne vodovody 160,56
302 560516 Hasmat - Juhošová Gabriela Hasiace prístroje, kontrola 661,02
303 20160489 Agrotrade s.r.o.Dun. Streda Oprava Kawasaki 300,60
304 1600140 Karol Sucháň, Dun.Streda Služby BOZP, zdrav.služby 96,00
305 2016012 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 052016 630,48
306 102016 Tomáš Szamaránszky,Jelka Ozvučovanie a nastavenie OS 80,00
307 7810018903 SPP a.s. Zemný plyn 062016 2853,00
308 7273554056 SPP a.s. Zemný plyn 062016 53,00
309 7810018904 SPP a.s. Zemný plyn 062016 30,00
310 201602516 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 35,46
311 201602517 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 42,66
312 201602518 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 19,88
313 7458741236 ZSE Energia a.s. Spotreba el. energie 1137,39
314 7429160128 ZSE Energia a.s. Spotreba el. energie 128,97
315 7429160408 ZSE Energia a.s. Spotreba el. energie 346,00
316 7429161278 ZSE Energia a.s. Spotreba el. energie 77,12
317 7429158832 ZSE Energia a.s. Spotreba el. energie 13,03
318 8630031609 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 11,66
319 7250033903 ZSE Energia a.s. Spotreba el. energie 210,95
320 7250033902 ZSE Energia a.s. Spotreba el. energie 629,60
321 5785538184 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 30,59
322 8785575869 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 112,67
323 6785575885 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 53,09
324 2016040 Szabo-trans Veľké Úľany Preprava FC Jelka 181,05
325 232016 BAB Poradenstvo s.r.o. Odb.príprava v oblasti CO 2.kv. 345,00
326 201603123 Magic Print s.r.o.  Tonery 182,40
327 57616 Hasmat Juhošová Prenosné hasiace prístroje 265,84
328 2016018 Július Röth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 852,00
329 21620942 SLOV lift s.r.o Servis výťahov 92,40
330 211605078 AVE SK odpad.hosp.s.r.o. Odvoz odpadov 3404,00
331 211605079 AVE SK odpad.hosp.s.r.o. Odvoz odpadov 4762,50
332 1601844800 Poradca podnikateľa   Dane a účtovníctvo 2017 82,94
333 3559010780 Prvá Komunálna Finančná a.s. Zákonné poistenia vozidiel 197,89
334 2459000085 Prvá Komunálna Finančná a.s. Havarijné poistenie Š-Octavia 71,20
335 4419006391 Prvá Komunálna Finančná a.s. Poistenie budov a majetku 1094,77
336 7605123164 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 72,32
337 2016023 Oros Ján, Jelka Za elektroinštalačné práce 213,60
338 2016052 Szabo-trans Veľké Úľany Preprava Dychového súboru 24,00
339 2016043 Szabo-trans Veľké Úľany Preprava Divadelného súboru 128,00
340 2016044 Szabo-trans Veľké Úľany Preprava FC Jelka 56,50
341 2016045 Szabo-trans Veľké Úľany Preprava dôchodcov 579,60
342 201602964 Maxnetwork s.r.o. Toner 67,80
343 8012167832 Allianz-SP a.s. Zák poistenie vozidla 68,93
344 2016182 Ing. Kovács Silvester Ozvučenie a osvetlenie obec.dní 3610,80
345 1600022 Július Major Sódovkáreň Vody, malinovky na Obecný deň 503,66
346 2016031 Attila Zsapka, Dvory n.Žitavou Hudobná produkcia na Ob. Deň. 300,00
347 9844614 Blu Dragonfly Kft. Budapest Koncert Neoton Familia 5678,92
348 1634053 Lindström s.r.o. Trnava Prenájom kobercov 32,45
349 1637546 Lindström s.r.o. Trnava Prenájom kobercov 34,66
350 160010 Homobild spol.s.r.o. Stavebné práce v cintoríne 964,80
351 160008 BOSE Bohonyová Akumulátor 470,00
352 112016 SORNO-Mgr.Zoltán Farkas Grafické a webmasterské práce 195,00
353 95704-0122 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1906,26
354 72016 Pyrostar s.r.o. Senec Ohňostroj Obecné dni 800,00
355 2016000082 Dezider Kálozi Galanta Zmrzlina - Obecné dni 94,57
356 2016053 Szabo-trans Veľké Úľany Prerpavné náklady 112,00
357 62016 Pavol Janoška, Trnava Prenájom nafukovacích atrakcií 1560,00
358 2016033 Németh Ernest-Trans,Jelka Vývoz odpadovej vody 70,01
359 84113981 Poradca s.r.o. Predplatné Poradca 2016  36,00
360 7605467469 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 129,05
361 7605488438 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 28,30
362 362016 Šichta Imrich Jelka Oprava hasičského čerpadla 228,72
363 640006 K2 Security, s.r.o. Obecné dni  - strážna služba 564,00
364 2016013 Molnár František, Jelka Stravovanie pre Neoton 112,00
365 20160117 Mgr.Marcela Kováčová Prenájom lukostreby,silomeru 850,00
366 2016014 Molnár František, Jelka Stravovanie pre dôchodcov 624,60
367 232016 Július Röth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 194,40
368 2016068 Današ s.r.o. V.Zálužie Budovanie spevnených plôch 55615,68
369 7472016 Jozef Smrhola Santovka Pero,kazeta,sklenené poháre 1158,00
370 7318445438 SPP a.s. Zemný plyn 30,00
371 7318445103 SPP a.s. Zemný plyn 2853,00
372 7318445382 SPP a.s. Zemný plyn 53,00
373 2016694 Dobrovoľná pož.ochrana Školné za zákl.prípravu členov 120,00
374 7458813248 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 1137,39
375 7429256346 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 13,03
376 4786471540 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 31,10
377 6786512490 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 109,04
378 1786512512 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 53,09
379 16075 Kango spol.s.r.o. Prekládka vodovodnej šachty 4546,74
380 201603040 Maxnetwork s.r.o Internetové služby 35,46
381 201603041 Maxnetwork s.r.o Internetové služby 42,66
382 201603042 Maxnetwork s.r.o Internetové služby 19,88
383 1600175 Karol Sucháň DS Za BOZP, PO a zdravotné služby 96,00
384 102016057 Ekotoalety sro, Senec Krátkodobý prenájom mob.WC 54,00
385 7429262142 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 77,12
386 7429260870 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 346,00
387 7429260496 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 128,97
388 200012920 Jablotron Slovakia s.r.o. Bez. SIM karta -Inkubátor 11,08
389 8630038538 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 136,10
390 8630038544 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 81,66
391 8630038540 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 148,52
392 8630038541 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 46,67
393 7606002638 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 71,96
394 8630038542 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 11,66
395 8630038543 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 66,11
396 8630038537 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 64,99
397 8630038536 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 27,85
398 8630038539 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 172,40
399 8630038473 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 211,20
400 20160004 LSE Life Star Emergency,  Záchr.zdravotná služba 220,00
401 1600001 OZ - Pre úsmev našich detí Ľudové tance Rozmarjínček  300,00
402 21621119 SLOV lift s.r.o., Bratislava Servis výťahov 92,40
403 7102539187 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 183,97
404 7102539186 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 506,95
405 7111394818 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 174,30
406 201603367 Maxnetwork s.r.o. Veľké Úľany Tonery do tlačiarní 379,56
407 16101542 CBS s.r.o. Kynceľová Knihy Dolné Považie z neba 495,00
408 211606095 AVE SK a.s. Bratislava Služby v odpadovom hospodárstve 3799,32
409 211606096 AVE SK a.s. Bratislava Služby v odpadovom hospodárstve 4402,65
410 11160200 Datatrade s.r.o. Zlaté Moravce Ročný poplatok za služby.info 92,16
411 8012167832 Allianz-SP a.s.  Poistenie kvartálne 68,93
412 232016 GUBELA Malinovo Viazanie zápisníc 10,00
413 1640384 Lindström Trnava Prenájom a čistenie kobercov 32,45
414 1643905 Lindström Trnava Prenájom a čistenie kobercov 24,96
415 2016042 Németh Ernest - trans, Jelka Čerpanie dažďovej vody 441,60
416 2016042/1 Németh Ernest - trans, Jelka Vývoz odpadovej vody 70,01
417 2016059 Szabo-trans Szabo Marian Čerpanie dažďovej vody 220,00
418 2016060 Szabo-trans Szabo Marian Prepravné náklady FC Jelka 53,00
419 142016 Mgr.Zoltán Farkas, Jelka Webmasterské a grafické práce 195,00
420 1689436901 Nakladatelství FORUM Manuál ver.obstarávania 88,62
421 562016 Reg.rozvojová agentúra Monitorovacia správa - podn.Inkub. 150,00
422 20160021 Infralux s.r.o. Bratislava Rozšírenie verejného osvetlenia 1800,00
423 20160735 Agrotrade s.r.o. Dun.Streda súčiastky do kosačky 265,60
424 2016131 Rudolf Lanc LAVA Tlač plagátov, pozvánok 619,20
425 84811-0123 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1906,26
426 2016066 Szabo-trans Szabo Marian Prepravné náklady FC Jelka 67,50
427 2016067 Szabo-trans Szabo Marian Čerpanie dažďovej vody 220,00
428 2016017 TPK Soft Servise Údržba programov, konsolidácia 1400,00
429 7606452133 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 33,62
430 7606430278 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 196,18
431 7313484230 SPP a.s. Zemný plyn 2853,00
432 7313484560 SPP a.s. Zemný plyn 30,00
433 7313484505 SPP a.s. Zemný plyn 53,00
434 201603561 Maxnetwork s.r.o. Veľké Úľany Internetové služby 35,46
435 201603562 Maxnetwork s.r.o. Veľké Úľany Internetové služby 42,66
436 201603563 Maxnetwork s.r.o. Veľké Úľany Internetové služby 19,88
437 116160 Lilium Aurum Dun.Streda Ilka vára - knihy do knižnice 420,00
438 160083 KANGO s.r.o. Vozokany Práce - materská škola 5480,41
439 2016017 Molnár František Jelka Stravovanie dôchodcov 565,02
440 1600215 Karol Sucháň služby BOZP, PO a zdrav.služba 96,00
441 201604129 Magic Print s.r.o. Bratislava Tonery, kanc.papiere 216,00
442 2016068 Szabo-trans Szabo Marian Prepravné - dôchodcovia 150,30
443 7449320480 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 107,12
444 7449317995 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 13,03
445 7449309388 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 1137,39
446 7449319619 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 346,00
447 7449319344 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 128,97
448 2016054 Igor Pohl, Senec Ročná prehl. Plynových kotlov 220,00
449 2016055 Igor Pohl, Senec Výmena plynovej hadice 30,00
450 2016056 Igor Pohl, Senec Výmena expanznej nádoby 58,00
451 16097 Tibor Khern, Jelka Oprava Liaz 874,46
452 1101031751 Aquamont s.r.o., H.Saliby Výtokový stojan cintorín 487,20
453 2016075 Szing-ex-projekt , V. Úľany Činnosť stavebného dozora 1440,00
454 2016056 Eurolusters.r.o.Bratislava Monitorovacia správa ZŠ Jelka 549,60
455 5787399321 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 30,59
456 7230679322 ZSE Energia a.s Spotreba elektrickej energie 645,13
457 7230679323 ZSE Energia a.s Spotreba elektrickej energie 173,87
458 5787440892 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 53,09
459 787440873 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 111,44
460 282016 Július Röth, Jelka Úprava plochy za  cintorínom 642,00
461 8630042876 Zsl.vodárenská spo. a.s. Vodné a stočné 10,37
462 2016048 Németh Ernest Jelka Vývoz odpadovej vody 70,01
463 2016047 Németh Ernest Jelka Čerpanie dažďovej vody 268,80
464 201603981 Maxnetwork s.r.o. Práca-oprava kamery 70,90
465 152016 Mgr.Zoltán Farkas Webmasterské práce 195,00
466 216192 Pyrotex, s.r.o. D.Orešany Has,prístroje, hadice, savice DHZ 2626,08
467 16VF00040 Július Major, O.Potôň Minerálne nápoje 130.výr.DHZ 250,74
468 72016 ALGAIL s.r.o., Jelka Spracovanie dát, zver.dokumentov 450,00
469 201608008 Ladislav László, Jelka Občerstvenie na obecných dňoch 1140,00
470 32016 Kristián Sercel, V.Úľany Ozvučenie v MKS 130,00
471 21621304 SLOV lift  s.r.o.BA  Servis výťahov 92,40
472 211607119 AVE SK odpad. hosp. Služby v odpadovom hospodárstve 3396,48
473 211607118 AVE SK odpad. hosp. Služby v odpadovom hospodárstve 3681,70
474 2016060 Igor Pohl, Senec Oprava kotlov  151,00
475 160005 Bohony Štefan,  Jelka Nabíjačka Bosch 219,00
476 216200 Pyrotex, s.r.o. D.Orešany Prac.bunda a obuv pre požiarikov 172,00
477 2016028 Peter Nagy, Jelka Kartičky pre FC Jelka 44,10
478 2016536 K.I.T. s.r.o. Trnava Kontrola, výmena konc.zar.pož.systému 90,36
479 7606936060 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 1,62
480 7606959381 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 69,99
481 8630043212 Zsl.vodárenská spo. a.s. Vodné a stočné 178,88
482 1609 AGELLUS s.r.o. Zlaté Klasy Výmena trávnika futb.ihrisko 201,60
483 216197 Pyrotex, s.r.o. D.Orešany Plakety, medaily, štítky stuhy 225,60
484 16014 Szabó Ľudovít, Jelka Inštalatérske práce na futb.ihrisku 432,96
485 4502016 BINS s.r.o. Nitra Plastové nádoby na odpad 585,00
486 1650288 Lindstöm Trnava Prenájom a čistenie kobercov 29,81
487 1644733 Lindstöm Trnava Prenájom a čistenie kobercov 32,45
488 160098 KANGO s.r.o. Vozokany Stavebné práce MŠ Jelka 1317,41
489 160099 KANGO s.r.o. Vozokany Stavebné práce MŠ Jelka 5509,08
490 20160834 Agrotrade s.r.o. Dun.Streda Oprava kosačky 487,03
491 201665 Združ. miest a obcí Žitn.ostr. Členský  príspevok Telekomunikačné služby 391,00
492 85663-0123 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1589,38
493 201604021 Maxnetwork s.r.o. Tp link router 19,90
494 201605 ZOAR s.r.o.Jelka Dodávka vín na oslavu 130.výr.DHZ 105,12
495 7607395751 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 131,44
496 7607413017 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 28,88
497 9602016 Jozef Smrhola, Santovka Darčeky na oslavu 130.výr.DHZ 2179,43
498 2016070 Szabotrans, Jelka Preprava FC Jelka 195,10
499 10160458 RBM Sped, s.r.o. Trstín Drvené kamenivo - Ihrisko pri MKS 1023,32
500 20160125 Mágerstav s.r.o. Tonkovce Stav.materiál - Ihrisko pri MKS 954,51
501 2016051 Németh Ernest, Jelka vývoz odpadovej vody ŠA 70,01
502 122016 Ľudovít Röth, Jelka Zámočnícke práce 1274,40
503 142016 Ľudovít Röth, Jelka Zámočnícke práce 156,00
504 152016 Ľudovít Röth, Jelka Zámočnícke práce 230,40
505 160074 Transbeton Jelka Betonová zmes MKS oplotenie 579,60
506 7228724022 SPP a.s. BA Zemný plyn 092016 2853,00
507 7228724352 SPP a.s. BA Zemný plyn 092016 30,00
508 7228724297 SPP a.s. BA Zemný plyn 092016 53,00
509 7449668228 ZSE Energia a.s. BA Spotreba elektrickej energie 1137,39
510 7449349069 ZSE Energia a.s. BA Spotreba elektrickej energie 107,12
511 7449347939 ZSE Energia a.s. BA Spotreba elektrickej energie 128,97
512 7449346627 ZSE Energia a.s. BA Spotreba elektrickej energie 13,03
513 7449348217 ZSE Energia a.s. BA Spotreba elektrickej energie 346,00
514 201604089 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 35,46
515 201604090 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 42,66
516 201604091 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 19,88
517 372016 BAB Poradenstvo s.r.o. Odborná príprava v oblasti PO 345,00
518 160103 KANGO spol. sro,Vozokany Rozšírenie kapacity Mat.školy 58747,20
519 2788372546 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 65,86
520 9788372532 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 120,24
521 9788329798 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 30,59
522 142016 Martina Nyársiková Galanta Tepovanie kobercov a sedacej sú 90,00
523 2016094 SZING-EX-Projekt Činnosť stav dozoru MŠ 720,00
524 312016 Július Röth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 421,20
525 322016 Július Röth, Jelka Zemné práce -výstavba dets,ihriska 939,60
526 332016 Július Röth, Jelka Zemné práce -výstavba dets,ihriska             648 648,00
527 7102571927 ZSE Energia a.s. BA Spotreba elektrickej energie 174,98
528 7102571926 ZSE Energia a.s. BA Spotreba elektrickej energie 640,75
529 21621489 SLOV lift s.r.o. BA Servis výťahov 082016 92,40
530 8630048097 Zsl.vodárenská spol.s.r.o. Vodné a stočné 10,37
531 211608091 AVE SK odpad.hosp.s.r.o. Služby v odpadovom hospodárstve 5521,59
532 211608092 AVE SK odpad.hosp.s.r.o. Služby v odpadovom hospodárstve 3943,46
533 102016127 Ekotoalety s.r.o. Krátkodobý prenájom WC 54,00
534 2016036 Oros Ján, Jelka Za elektroinštalačné práce ŠA 872,40
535 2016075 Szabotrans V.Úľany Prepravné FC Jelka 123,50
536 2016019 František Molnár Jelka Za stravovanie dôchodcov 628,16
537 790916 Gabriela Juhošová HASMAT Hasiace prístroje 164,76
538 2016078 Szabotrans V.Úľany Preprava citerového súboru 123,20
539 1600243 Karol Sucháň D.Streda Služby BOZP, PO 96,00
540 1656554 Lindstom Trnava Prenájom kobercov 34,66
541 1652909 Lindstom Trnava Prenájom kobercov 32,45
542 201652 MVDr. Inštitorisová Nitra Ochyt túlavých psov 302,40
543 7607916892 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 69,99
544 201604235 Maxnetwork s.r.o. Namontovanie kameri pri škole 35,45
545 160077 Transbeton Jelka Betonová zmes MKS detské ihrisko 502,32
546 802016 Ladislav Bús Tomáškovo Odborná činnosť vo VO 198,00
547 812016 Ladislav Bús Tomáškovo Odborná činnosť vo VO 198,00
548 2459000085 Prvá Komunálna Finančná Hav.poistenie mot. vozidiel 71,21
549 4419006391 Prvá Komunálna Finančná Poistenie majetku 1094,77
550 3559010780 Prvá Komunálna Finančná Povinné zmluvné poistenia 197,93
551 352016 Ing. Richard Škúci GEODET Geometrický plán 250,00
552 201604060 Maxnetwork s.r.o. TK link router 29,40
553 201604873 Magic Print s.r.o. Tonery 222,00
554 16010069 XM Net s.r.o. Topoľčany Mop mikrofáza, náhrada, utierky 79,20
555 160079 Július Ravasz Transbeton Betonová zmes MKS detské ihrisko 110,40
556 10160507 RBM Sped Trstín Drvené kamenivo MKS detské ihr. 735,10
557 86314-0123 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1906,26
558 2016080 Szabotrans V.Úľany Prepravné FC Jelka 220,50
559 2016081 Szabotrans V.Úľany Prepravné Divadelný súbor 105,60
560 2016079 Szabotrans V.Úľany Preprava speváckeho súboru 120,00
561 600131 Akademia LS Galanta Školenie ochrana osobných údajov 70,00
562 16115 Tibor Khern Jelka Oprava LIAZ 689,70
563 172016 Mgr.Farkas Zoltán Jelka Grafické práce 082016 195,00
564 2016059 Németh Ernest, Jelka Čerpanie dažďovej vody 76,80
565 2016060 Németh Ernest, Jelka Vývoz odpadovej vody 70,01
566 1689500401 Nakladatelství FORUM Manuál ver.obstarávania 88,62
567 1620162203 Orgeco, Nové Zámky Vianočné ozdoby dekorácie 1941,64
568 662016 Reg.rozvojová agentúra Vypracovanie žiadosti o príspevok 500,00
569 8630055279 Západoslov.vod.spoločnosť Vodné a stočné 0,00
570 2169901367 ŠEVT a.s. Bratislava Spisový obal 105,25
571 7608378717 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 28,30
572 2016/1 Szabó Csaba, Jelka Rekonštrukcia ľavíc v cintoríne 527,00
573 7449377825 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 128,97
574 7449379230 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 89,27
575 7313525549 SPP a.s Bratislava Spotreba plynu 2853,00
576 7313525888 SPP a.s Bratislava Spotreba plynu 30,00
577 7313525829 SPP a.s Bratislava Spotreba plynu 53,00
578 201604633 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 35,46
579 201604634 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 42,66
580 201604635 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 19,88
581 2016041 Oros Ján,. Jelka Elektroinštalačné práce 912,00
582 282016 Fibinger Architects, s.r.o. Proj.dok. na stav.SKANZEN 13200,00
583 7449378134 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 346,00
584 7449374793 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 13,03
585 7449365834 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 1137,39
586 362016 Röth Július, Jelka Vyhotovenie parkoviska pri MKS 1085,40
587 372016 Röth Július, Jelka Vyhotovenie parkoviska pri MKS 528,00
588 382016 Röth Július, Jelka Úprava plochy za cintorínom 243,00
589 201605 Cséfalvay Kazimír, V. Úľany Reštaurátorské práce na kam.kríži 2690,00
590 1600276 Karol Sucháň , D. Streda Služby BOZP, PO, zdrav služby 96,00
591 200020154 Jablotron, Žilina Bezpečnostná SIM 11,05
592 201658 MVDr. Inštitorisová Nitra Ochyt túlavých psov 619,20
593 3789304316 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 59,09
594 6789304296 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 113,81
595 7102582611 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 573,06
596 7102582612 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 184,01
597 8630055176 Zsl.vod.spoločnosť Nitra Vodné a stočné 234,40
598 8630054976 Zsl.vod.spoločnosť Nitra Vodné a stočné 16,85
599 8630055217 Zsl.vod.spoločnosť Nitra Vodné a stočné 101,11
600 8630055210 Zsl.vod.spoločnosť Nitra Vodné a stočné 375,97
601 8630055211 Zsl.vodárenská spol.s.r.o Vodné a stočné 53,38
602 8630055212 Zsl.vodárenská spol.s.r.o Vodné a stočné 125,74
603 8630055213 Zsl.vodárenská spol.s.r.o Vodné a stočné 244,99
604 8630055214 Zsl.vodárenská spol.s.r.o Vodné a stočné 218,16
605 8630055215 Zsl.vodárenská spol.s.r.o Vodné a stočné 75,18
606 8630055216 Zsl.vodárenská spol.s.r.o Vodné a stočné 60,92
607 2016084 Szabotrans V. Úľany Preprava divadelného súboru 128,00
608 2016085 Szabotrans V. Úľany Prepravné FC Jelka 151,50
609 2016020 Molnár František , Jelka Stravovanie dôchodcov 597,24
610 172016 Röth Ľudovít, Jelka Zámočnícke práce - Detské ihrisko 3391,20
611 32016 Algail s.r.o., Jelka Zverejňovanie dokumentov 300,00
612 211609135 AVE SK Bratislava Služby v odpadovom hosp. 3559,20
613 211609136 AVE SK Bratislava Služby v odpadovom hosp. 3195,40
614 8789260792 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 30,59
615 21621719 SLOV lift s.r.o., Bratislava Servis výťahov 89,40
616 21621685 SLOV lift s.r.o., Bratislava Servis výťahov 92,40
617 20160150 Mágerstav s.r.o. Tonkovce Stav.materiál - Detské ihrisko 1870,00
618 90165227 Slovak Telekom a.s. Vytýčenie telekomunikačnýc sietí 60,00
619 1663131 Lindström Trnava Prenájom rohoží 20,11
620 1659359 Lindström Trnava Prenájom rohoží 32,45
621 7608862910 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 5,06
622 7608886901 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 70,50
623 2016089 Szabotrans V. Úľany Preprava Somberek 914,10
624 2016088 Szabotrans V. Úľany Preprava citerového súboru 38,80
625 7608360142 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 181,25
626 11782016 Jozef Smrhola Olymp Reklamné a propagačné predm. 1589,54
627 7401238723 SPP a.s. Bratislava Preplatok plynu -7018,03
628 202016 Mgr.Zoltán Farkas, Jelka Grafické práce 195,00
629 201605128 Maxnetwork s.r.o. Jelka Tonery 265,39
630 7160404844 Slovenský pozemkový fond Splátka za nájom 2016 31,40
631 2016047 Oros Ján, Jelka Elektroinš.práce Zdrav.stredisko 481,20
632 16129 Tibor Khern, Jelka Oprava Liaz, traktor 783,48
633 192016 Tomáš Szamaránszky WIFI router 117,00
634 160316 Aphex s.r.o. Čataj Tonery 191,52
635 2016392 Obec Veľké Úľany Školenie hlavného kontrolora 29,83
636 7609344468 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 28,30
637 2016066 Németh Ernest, Jelka Vývoz odpadovej vody ŠA 70,01
638 2016067 Németh Ernest, Jelka Čerpanie dažďovej vody 499,20
639 2016093 Szabotrans V. Úľany Preprava FC Jelka 237,55
640 2016094 Szabotrans V. Úľany Preprava dôchodcov  50,00
641 6835401548 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1589,38
642 160131 KANGO spol.s.r.o.Vozokany Oprava sociálnych miestností Ocú 14571,98
643 10160297 Peter Jurík LISA Č Voda Prezentácia obce na inf.portáli. 27,88
644 392016 Július Röth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 194,40
645 201605188 Maxnetwork s.r.o. Jelka Internetové služby 35,46
646 201605189 Maxnetwork s.r.o. Jelka Internetové služby 42,66
647 201605190 Maxnetwork s.r.o. Jelka Internetové služby 19,88
648 7323480944 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn 112016 2853,00
649 7323481213 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn 112016 53,00
650 7323481268 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn 112016 30,00
651 7449407990 ZSE a.s Bratislava Spotreba el.energie 107,12
652 7449406887 ZSE a.s Bratislava Spotreba el.energie 128,97
653 7449407162 ZSE a.s Bratislava Spotreba el.energie 346,00
654 7449405610 ZSE a.s Bratislava Spotreba el.energie 13,03
655 7449397398 ZSE a.s Bratislava Spotreba el.energie 1137,39
656 201632 Ing. Péteri Marián, Šaľa Audit konsolidovanej účt. závierky 1200,00
657 201631 Ing. Péteri Marián, Šaľa Audit individuálnej účt závierky 1200,00
658 332016 Fibinger Architects , s.r.o. Projektová dokumentácia 180,00
659 2016099 Szabotrans V. Úľany Preprava divadelný súbor 83,20
660 2016100 Szabotrans V. Úľany Preprava dôchodcov 100,00
661 2016027 Molnár František, Jelka Za stravovanie dôchodcov 102016 638,52
662 201664 MVDr. Inštitorisová,Nitra Za odchyt túlavých psov 320,40
663 4790237000 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 59,81
664 4790195166 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 30,59
665 8790236980 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 112,78
666 16VF00317 Karol Sucháň, D.Streda Poskytované služby BOZP, ZS 96,00
667 8630062484 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 11,66
668 7131070606 ZSE a.s Bratislava Spotreba el.energie 901,87
669 7131070607 ZSE a.s Bratislava Spotreba el.energie 210,36
670 21621874 SLOV lift, Bratislava Servis výťahov 92,40
671 211610106 AVE SK odpadové hosp. Služby v odpadovom hospodárstve 3153,18
672 211610105 AVE SK odpadové hosp. Služby v odpadovom hospodárstve 3374,35
673 232161823 Auto Lamač spol.s.r.o. Výmena oleja 179,12
674 6001651917 VÚB , a.s. Bratislava Vypracovanie správy k auditu 59,76
675 20160283 Ronex World s.r.o. Kancelárske potreby, 168,43
676 2016102 Szabotrans V. Úľany Preprava FC Jelka 100,90
677 332016 Viliam Szabó, V. Úľany Vývoz dažďovej vody 384,00
678 1670140 Lindstrom, Trnava Prenájom kobercov 29,81
679 1666229 Lindstrom, Trnava Prenájom kobercov 32,45
680 7609325643 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 176,04
681 852016 Zoltán Žák, Malá Mača Revízia na komíny 95,00
682 212016 Mgr.Zoltán Farkas Grafické práce kult.udalostí 195,00
683 2016013 LK Ladislav Kovács, Jelka Prezutie pneumatík 237,00
684 7609844500 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 73,01
685 7610282140 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 182,80
686 2016105 Szabotrans V. Úľany Preprava citarového súboru 96,00
687 5152/16/104 Auto-Impex s.r.o. Servisná prehliadka vozidla 704,93
688 52016 Ján Zsalkovics Matúškovo Oprava kotla v MKS 332,40
689 72016 Ján Zsalkovics Matúškovo Vyčistenie plynových kachiel v ZS 56,20
690 92016 Kristián Sercel, V Úľany Ozvučenie div.predstavení 520,00
691 7610305895 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 28,58
692 16144 Tibor Khern, Jelka Oprava traktora a Liazu 451,15
693 3559010780 Prvá Komunálna Finančná a.s. Poistenie zodpovednosti 1.Q/2017 197,91
694 2459000085 Prvá Komunálna Finančná a.s. Havarijné poistenie 1.Q/2017 71,20
695 4419006391 Prvá Komunálna Finančná a.s. Poistenie majetku - budovy 1.Q/17 1094,77
696 581/2016 Združenie mioest a obcí SR Členský poplatok na 2017 647,63
697 91602686 Asseco Sotutions a.s. Programy na 2017 416,84
698 2016107 Szabotrans V. Úľany Preprava FC Jelka 95,30
699 16VF00344 Karol Sucháň, D.Streda Poskytované služby BOZP, ZS 96,00
700 1620163119 Orgeco s.r.o.N.Zámky Vonkajšie ozdoby na Vianoce 666,05
701 2016028 Molnár František, Jelka Za stravovanie dôchodcov 112016 578,14
702 502016 BAB Poradenstvo s.r.o. Odb,príprava CO 4.Q 2016 345,00
703 2016029 Molnár František, Jelka Vianočné posedenie pre dôchodc. 1495,00
704 60213248 Petit Press , a.s.Bratislava Sme týždeň na rok 2017 292,50
705 2016150 Današ s.r.o. Veľké Zálužie Oprava miestnych komunikácií 18083,96
706 60213261 Petit Press , a.s.Bratislava Új szó, Vasárnap 244,20
707 9791175582 Slovak Telekom Bratislava Telekomunikačné služby 113,78
708 9791175609 Slovak Telekom Bratislava Telekomunikačné služby 59,18
709 422016 Július Röth, Jelka Prehlbenie jarkov, úprava ciest 1156,20
710 412016 Július Röth, Jelka Úprava plochy za miesnam cint. 162,00
711 7313561826 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn 2853,00
712 7313562147 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn 30,00
713 7313562092 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn 53,00
714 201605772 Maxnetwork V.Úľany Internetové služby 19,88
715 201605771 Maxnetwork V.Úľany Internetové služby 42,66
716 201605770 Maxnetwork V.Úľany Internetové služby 35,46
717 7200799094 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 226,45
718 7200799093 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 1254,70
719 2016075 Németh Ernest Jelka Vývoz odpadovej vody 70,01
720 211611110 AVE SK odpad.hosp.sr..o. Služby v odpadovom hospodárstve 3577,52
721 211611111 AVE SK odpad.hosp.sr..o. Služby v odpadovom hospodárstve 2465,31
722 3559010780 Prvá Komunálna Finančná Poistenie zodpovednosti za škodul 8,42
723 3559010780 Prvá Komunálna Finančná Poistenie zodpovednosti za škodul 19,94
724 8630070594 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 7,78
725 1673013 Lindström s.r.o. Prenájom kobercov 32,45
726 1676990 Lindström s.r.o. Prenájom kobercov 34,66
727 201616 Mikroreg. Horný Žitný ostrov Členský poplatok 500,00
728 282016 Mészárosová Angelika Zalamovanie časopisu Jelč.slovo 250,00
729 482016 Ing.Fr.Dudek, Dun.Streda Znalečný posudok 120,00
730 492016 Ing.Fr.Dudek, Dun.Streda Znalečný posudok 120,00
731 232016 Tomáš Szamaránszky Ozvučovanie, nast.tlačiarne 85,00
732 160154 Kango s.r.o. Vozokany Opravy v rámci objektu Ob.úradu 966,52
733 160013 Bohony Štefan , Jelka Oprava Opel 148,00
734 66022-0124 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1135,28
735 160319 APHEX s.r.o. Čataj Oprava kopírovacieho stroja 181,00
736 232016 Mgr.Zoltán Farkas Jelka Grafické práce 195,00
737 21622053 SLOV lift spol.s.r.o. Servis výťahov 112016 92,40
738 21622245 SLOV lift spol.s.r.o. Servis výťahov 122016 92,40
739 392016 ALGAIL s.r.o. Jelka Spracovanie a zverejnenie dát 450,00
740 7610808688 Slovak Telekom Bratislava Telekomunikačné služby 71,16
741 16154 Tibor Khern, Jelka Oprava traktora, vlečky 959,12
742 2016030 Molnár František, Jelka Vianočné posedenie pre DHZ 310,00
743 89949685 Poradca s.r.o. Žilina Koniec roka v účtovníctve 8,60
744 1689654101 Naklad.FORUM, Bratislava Manual Verejného obstarávania 76,62
745 16352016 VALEUR. s.r.o, DS Tlač Jelčianskeho slova 840,00
746 201612017 Ladislav László, Jelka Občerstvenie na 130. výr.DHZ 827,00
747 7422001547 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1413,32
748 7791129846 Slovak Telekom Bratislava Telekomunikačné služby 30,59
749 2016112 Szabotrans, Jelka Preprava dôchodcov 90,00
750 7170869539 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 47,09
751 7611272871 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 28,30
752 7611243258 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 176,12
753 2016016 ISTER Restaurant, s.r.o. Vianočné posedenie pre zamest. 500,00
754 16VF00378 Karol Sucháň D. Streda Služby BOZP, Zdrav.služba 96,00
755 201612015 Ladislav László, Jelka Oprava miestneho rozhlasu 1577,74
756 2792075516 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 30,59
757 7792114812 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 111,44
758 8792114835 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 59,09
759 2016031 František Molnár Jelka Za stravovanie dôchodcov 642,54
760 200000380 Jablotron Slovakia sro. Žilina Bezpečnostná SIM 11,20
761 211612098 AVE SK odpad.hosp.s.r.o. Služby v odpadovom hospodárstve 1894,99
762 211612097 AVE SK odpad.hosp.s.r.o. Služby v odpadovom hospodárstve 3480,26
763 8630077525 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 204,23
764 8630077289 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 6,48
765 8630077589 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 218,16
766 8630077590 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 123,00
767 8630077591 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 63,52
768 8630077592 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 81,66
769 8630077593 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 71,95
770 8630077594 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 18,14
771 8630077595 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 49,26
772 8630077596 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 60,92
773 7140988405 ZSE Energia a.s Spotreba elektickej energie -139,96
774 1683693 Lindström s.r.o. Trnava Prenájom kobercov 24,96
775 1679581 Lindström s.r.o. Trnava Prenájom kobercov 23,38
776 7131080425 ZSE Energia a.s Spotreba elektickej energie 1443,60
777 7131080426 ZSE Energia a.s Spotreba elektickej energie 280,01
778 7160891494 ZSE Energia a.s Spotreba elektickej energie -291,12
779 7220744637 ZSE Energia a.s Spotreba elektickej energie -243,33
780 7220744638 ZSE Energia a.s Spotreba elektickej energie 45,92
781 7220744639 ZSE Energia a.s Spotreba elektickej energie -52,56
782 7131077475 ZSE Energia a.s Spotreba elektickej energie 539,30
783 7121212817 ZSE Energia a.s Spotreba elektickej energie -409,17
784 160018 Emese Bohonyová BOSE Nabíjač štartér VELOX 428,00
785 160019 Emese Bohonyová BOSE Akumulátor, žiarovka,alternátor 255,00
786 442016 Július Roth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 145,80
787 201679 MVDr. Inštitorisová,Nitra Odchyt túlavých psov 241,20
788 16/020 Gabriel Mészáros, ME-GA Vodoinštalatérske služby 1241,82
789 7443256261 SPP a.s. Bratislava Vyúčtovanie plynu za rok 2016 6299,16
790 7449240531 SPP a.s. Bratislava Vyúčtovanie plynu za rok 2016 91,93
791 7445242214 SPP a.s. Bratislava Vyúčtovanie plynu za rok 2016 -302,21
792 160349 Aphex s.r.o. Čataj Tonery do tlačiarne 49,92
793 7401242505 SPP a.s. Bratislava Vyúčtovanie plynu za rok 2015 -32,94
794 7401242506 SPP a.s. Bratislava Vyúčtovanie plynu za rok 2016 -32,26


rok 2015

V súvislosti s prijatím zákona č. 546/2010 Z. z., následnej novely č. 382/2011 Z.z. z 19. októbra 2011, ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a Nariadením vlády SR z decembra 2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registry zmlúv, dochádza od 1.1.2012 ku zmene viacerých povinností osôb pri zverejňovaní zmlúv a niektorých údajov z faktúr a objednávok.
Ostatná novela zároveň s účinnosťou od 1.1.2012 zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z.z., ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú. Dané nariadenie nahradzuje nové nariadenie vlády SR, ktoré ustanovuje podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv.
S účinnosťou od 1.1.2012 sa musia povinne zverejňovať údaje z faktúr a objednávok bez ohľadu na výšku plnenia (t.j. sumy). Pokiaľ ide o hodnotu zmluvného plnenia, tá je bezpredmetná, keďže sa zmluvy zverejňujú na základe iných kritérií ako je hodnota zmluvného plnenia.


Por.
číslo

Č. faktúry

Dodávateľ

Predmet / Účel

Hodnota

v EUR

1 201500033 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby  MKS 35,46
2 201500034 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby  Obecný úrad 42,66
3 201500035 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby  ŠA 19,88
4 7438326471 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 8,42
5 306011 Samnet - Inf.systém sam. Informácie o dotáciach 32,86
6 8430102956 Zsl.vod.spoločnosť Vodné a stočné 32,48
7 8430102957 Zsl.vod.spoločnosť Vodné a stočné 53,38
8 8430102958 Zsl.vod.spoločnosť Vodné a stočné 260,54
9 8430102959 Zsl.vod.spoločnosť Vodné a stočné 77,77
10 8430102964 Zsl.vod.spoločnosť Vodné a stočné 57,04
11 8430102961 Zsl.vod.spoločnosť Vodné a stočné 22,03
12 8430102962 Zsl.vod.spoločnosť Vodné a stočné 3,89
13 8430102963 Zsl.vod.spoločnosť Vodné a stočné 45,37
14 8430102960 Zsl.vod.spoločnosť Vodné a stočné 44,09
15 8430102752 Zsl.vod.spoločnosť Vodné a stočné 283,13
16 7500229416 Slovak Telekom Telekomunikačné poplatky 59,83
17 7438312285 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 3011,11
18 7438312286 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 204,82
19 7438333423 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 2,00
20 7419353993 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 367,33
21 7438331283 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 133,16
22 201500409 Maxnetwork s.r.o. Doména Jelka 31,86
23 150100006 FriTom International s.r.o. TERRA Hírújság 2015 302,50
24 2015001 Németh Ernest Jelka Čerpanie dažďovej vody 460,80
25 150001 Szabó Ľudovít Jelka Vodoinštalatérske práce 396,00
26 8022167832 Allianz - SP a.s. Poistenie zmluvné GA691BB 68,93
27 10000175 Santech - Szíkorová Kontajnery plastové čierne 627,12
28 201500423 Maxnetwork s.r.o. Inštalovanie tlačiarne 35,45
29 42365708 Združ obcí pre separ.odpad Členský príspevok 403,50
30 311010131 Reg.vzdel.centrum Rovinka Člesnký poplatok RVC Rovinka 282,00
31 7303168460 SPP a.s.Bratislava Zemný plyn 2112,00
32 7930401532 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1589,38
33 7401209917 SPP a.s.Bratislava Zemný plyn vyúčtovanie 2014 -9613,93
34 7500690257 Slovak Telekom Telekomunikačné poplatky 31,96
35 7500676170 Slovak Telekom Telekomunikačné poplatky 104,28
36 7500808936 Slovak Telekom Telekomunikačné poplatky 11,98
37 20150002 Szabo-trans,Szabo Marian Prepravné služby FC Jelka 112,00
38 20150003 Szabo-trans,Szabo Marian Prepravné služby Div.súbor 60,00
39 8530000093 Zsl.vod.spoločnosť Vodné a stočné 99,79
40 1502860 Lindstrom Trnava Prenájom rohoží 32,45
41 1505809 Lindstrom Trnava Prenájom rohoží 34,66
42 201500496 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby MKS 35,46
43 201500497 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby Obecný úrad 42,66
44 201500498 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 19,88
45 1501 Inlight Invest s.r.o. Osvetlenie futbalového ihriska 14376,00
46 7273225301 SPP a.s. Zemný plyn 2112,00
47 201500813 Maxnetwork s.r.o. HP tonery 176,16
48 2015/006 Németh Ernest, Jelka Za vývoz odpadovej vody fut.ihr. 70,01
49 2015/007 Németh Ernest, Jelka Za čerpanie dažďovej vody 115,20
50 2015001 Molnár František Jelka Za stravovanie dôchodcov 01/15 432,18
51 20150004 Szabotrans Prepravné služby FC Jelka 94,00
52 201502 MVDr.Inštitorisová Odchyt túlavých psov 615,60
53 8018787869 Allianz a.s. Poistenie Iveco požiarne vozidlo 87,52
54 2770513739 Slovak Telekom Telekomunikačné poplatky 23,35
55 10022015 PEGAS EU spol.s.r.o. Dod.a montáž podlahoviny ZŠ Jelka 35608,32
56 2770486244 Slovak Telekom Telekomunikačné poplatky 79,28
57 9770486261 Slovak Telekom Telekomunikačné poplatky 42,04
58 7438386138 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 204,82
59 7438386137 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 3011,11
60 8438399107 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 367,33
61 7438400316 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 2,00
62 7438398704 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 133,16
63 7438396974 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 8,42
64 211501074 AVE SK s.r.o. Služby v odpad.hospodárstve 3406,39
65 211501075 AVE SK s.r.o. Služby v odpad.hospodárstve 2777,12
66 15006 Talamon s.r.o. Kniha do knižnice 29,99
67 8430001250 Zsl.vod.spoločnosť a.s. Vodné a stočné 34,81
68 8430001251 Zsl.vod.spoločnosť a.s. Vodné a stočné 19,44
69 150011 Karol Sucháň BOZP, CO služby 012015 49,80
70 12015 Július Roth Jelka Terénne úpravy na športovom ihr. 534,60
71 22015 Július Roth Jelka Zimná údržba ciest 729,00
72 32015 Július Roth Jelka Zimná údržba ciest 615,60
73 7501201201 Slovak Telekom Telekomunikačné poplatky 60,66
74 2015002 Molnár František Občertvenie - referendum 176,40
75 8800306011 RTV Rozhlas Televízia Služby RTV 1. polrok 2015 112,63
76 15016 Tibor Khern, Jelka Oprava vozidiel Liaz, V3S 657,10
77 201500837 Maxnetwork V.Uľany Nastavenie UBNT 42,65
78 20150061 RONEX WORLD s.r.o Tlačivá a kancelárske potreby 227,41
79 12015 Mgr. Zoltán Farkas Jelka Grafické a webmasterské práce 195,00
80 21520152 SLOV lift spol.s.r.o. Servis výťahov 92,40
81 6300142610 SPP a.s. Bratislava Doplatok plynu 2014 339,74
82 20150006 Szabotrans Prepravné služby FC Jelka 486,00
83 8257201539 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1589,38
84 232015 Algail s.r.o. Jelka Spracovanie dát 300,00
85 2151104052 SOZA Bratislava Licencia na ver. použitie hud.diel 20,40
86 2015002 LK autodoprava, L.Kovács Oprava Opel 45,00
87 1511897 Lindstrom, Trnava Prenájom kobercov Obec, MKS 34,66
88 1508930 Lindstrom, Trnava Prenájom kobercov podn.inkubátor 32,45
89 7010541813 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 139,13
90 2015003 František Molnár Jelka Za stravovanie dôchodcov 454,08
91 15021 Tibor Khern, Jelka Oprava palivového systému Liaz 100,00
92 1501944 DAS Slovakia s.r.o. Podložky pod stoličku 149,38
93 2015009 Németh Ernest, Jelka Vývoz odpadovej vody Fut.ihrisko 70,01
94 2015008 Németh Ernest, Jelka Čerpanie daždovej vody 230,40
95 7458042457 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 204,82
96 7458042456 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 3011,11
97 7458053212 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 8,42
98 7458054934 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 133,16
99 7458055334 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 367,33
100 7458056535 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 2,00
101 20150007 Szabo-trans V. Úľany Prepravné náklady FC Jelka 186,00
102 201500892 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 19,88
103 201500891 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 42,66
104 201500890 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 35,46
105 112015 Jozef Bábik, Bratislava Odb.príprava v oblasti CO 345,00
106 20150008 Szabo-trans V. Úľany Prepravné náklady Citarový súbor 112,00
107 20150009 Szabo-trans V. Úľany Prepravné náklady FC Jelka 301,00
108 2015040 FORES s.r.o. Montáž vertikálnych žalúzií 152,80
109 7501635563 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 121,72
110 9771487513 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 23,11
111 1200012167 Allianz - SP a.s. Zmluvné poistenie vozidla 307,13
112 150039 Karol Sucháň D. Streda BOZP a zdravotná služba 80,00
113 6771460090 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 42,04
114 771460058 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 80,04
115 8530008267 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 16,25
116 8530008268 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 10,37
117 7501654445 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 35,39
118 7293232428 SPP a.s. Zemný plyn 2112,00
119 20150010 Szabo-trans V. Úľany Prepravné služby FC Jelka 110,40
120 21520345 Slov lift s.r.o. Servis výťahov 92,40
121 7502167955 Slovak Telekom Telekomunikačné poplatky 59,50
122 700485667 Allianz - SP a.s. Poistenie Opel Astra 58,42
123 52015 Július Roth, Jelka Zimná údržba ciest 226,80
124 211502069 AVE SK odpad.hosp. Služby v odpadovom hosp. 3361,55
125 211502070 AVE SK odpad.hosp. Služby v odpadovom hosp. 1599,57
126 8561901538 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1589,38
127 15034 Khern Tibor , Jelka Oprava traktora a vlečky 678,03
128 22015 ELóKONCERT PROMOTION Záloha na koncert Caramell 995,00
129 12015 ELóKONCERT PROMOTION Záloha na koncert P-Mobil 1990,00
130 2015008 Oros Ján, Jelka Za elektroinštalačné práce Ihrisko 452,40
131 1505038 SLOVGRAM Odmeny výkonným umelcom 33,50
132 8018029762 Allianz - SP a.s. Poistenie vozidla Opel 125,06
133 8018000078 Allianz - SP a.s. Poistenie vozidla Praga V3S 390,66
134 2015012 Peter. Nagy Jelka Kartičky na rozpis zápasov 53,23
135 615001 Zoltán Czodor, Vozokany Stoličky 30 kusov 960,12
136 32015 Mészárosová, Gabčíkovo Predtlač. Príprava - Jelč.slovo 200,00
137 2015015 Németh Ernest Jelka Vývoz odpadovej vody Futb.ihrisko 70,01
138 7502601294 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 120,30
139 7502615532 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 31,96
140 1518026 Lindstrom, Trnava Prenájom kobercov 34,66
141 1515019 Lindstrom, Trnava Prenájom kobercov 32,45
142 20150014 Szabo-trans V. Úľany Preprava FC Jelka 208,25
143 20150015 Szabo-trans V. Úľany Preprava Div.súboru 64,50
144 201601194 Petit Press a.s. Predplatné Vasárnap 56,20
145 22015 Mgr.Zoltán Farkas Webmasterské a grafické práce 195,00
146 2015006 Molnár František Jelka Za stravovanie dôchodcov 531,66
147 2015004 Molnár František Jelka Občerstvenie deň otv.dverí MKS 137,32
148 2015005 Molnár František Jelka Deň učiteľov občerstvenie 1118,48
149 5590018557 IVES Košice Mzdový program licencia 168,48
150 201501342 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 35,46
151 201501343 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 42,66
152 201501344 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 19,88
153 201511 Ásványi Alexander, Jelka Parketárske práce s mat. 849,62
154 2015003 Terbol Market, Pauliszová Sústredenie obec.citarového súb 570,00
155 7419633087 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 3011,11
156 7419633088 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 204,82
157 7419650078 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 2,00
158 7419648590 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 367,33
159 7419644533 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 8,42
160 7419648159 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 133,16
161 7273266647 SPP a.s.Bratislava Zemný plyn 04/2015 2112,00
162 15046 Vydavateľstvo Helena Žurnál GaŠa 42,00
163 92015 Július Röth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 291,60
164 615002 Zoltán Czödör, Vozokany Stoličky drevené 30 ks Inkubátor 960,12
165 5914029996 Poradca podnikateľa s.r.o. Dane a účtovníctvo predplatné 74,63
166 150099 Karol Sucháň Dun.Streda Za BOZP a zdravotné služby 80
167 6772433947 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 34,5
168 1772414930 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 42,04
169 2772414908 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 79,70
170 211503076 AVE SK odpad.hosp.s.r.o. Služby v odpadovom hosp. 03/15 3588,81
171 211503077 AVE SK odpad.hosp.s.r.o. Služby v odpadovom hosp. 03/15 3693,76
172 903017541 Jablotron Slovakia s.r.o. Bezpečnostná SIM 10,76
173 8530015654 Zsl.vodárenská spol.a.s. Vodné a stočné 143,89
174 8530015752 Zsl.vodárenská spol.a.s. Vodné a stočné 60,92
175 8530015758 Zsl.vodárenská spol.a.s. Vodné a stočné 64,81
176 8530015754 Zsl.vodárenská spol.a.s. Vodné a stočné 55,69
177 8530015755 Zsl.vodárenská spol.a.s. Vodné a stočné 9,07
178 8530015756 Zsl.vodárenská spol.a.s. Vodné a stočné 5,18
179 8530015757 Zsl.vodárenská spol.a.s. Vodné a stočné 60,92
180 8530015751 Zsl.vodárenská spol.a.s. Vodné a stočné 51,05
181 8530015750 Zsl.vodárenská spol.a.s. Vodné a stočné 18,56
182 8530015753 Zsl.vodárenská spol.a.s. Vodné a stočné 19,44
183 21520532 SLOV lift spol.s.r.o. Servis výťahov 92,40
184 1232015 3Wslovakia s.r.o. za roč licenciu www.cintorín.sk 119,10
185 2015020 Németh Ernest-Trans Čerpanie dažďovej vody 230,40
186 422/2015 VALEUR s.r.o. Jelčianske slovo 714,82
187 8012167832 Allianz a.s Kvar.poistenie GA691 BB 68,93
188 2015/021 Németh Ernest-Trans Vývoz odp.vody futbalové ihr. 70,01
189 2015/0131 Ronex World s.r.o. Kancelárske potreby 159,36
190 6050098719 Wustenrot BA Poistenie 4 byt.jednotka 154,42
191 615004 Zoltán Czödör, Vozokany Skriňová zostava vysoká 674,40
192 615003 Zoltán Czödör, Vozokany Stoličky drevené 12 ks kanc. 966,00
193 20150016 Szabo-trans Marian Szabo Prepravné služby FC Jelka 190,55
194 20150017 Szabo-trans Marian Szabo Prepravné služby Divad.súbor 86,25
195 7503138005 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 59,50
196 292015 ALGAIL s.r.o. Zver.dokumentov, webstránka 300,00
197 32015 Mgr.Zoltán Farkas Webmasterské práce 195,00
198 20150022 Szabo-trans Marian Szabo Preprava divadelného súboru 78,30
199 20150020 Szabo-trans Marian Szabo Prepravné služby 150,00
200 8016632229 Allianz a.s Povinné zml.poistenie 33,13
201 53681-0124 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1906,26
202 50515 Formula SP s.r.o. Kazety 28,80
203 2015072 FORES s.r.o. Montáž vertikálnych žalúzií 139,70
204 15082 Národná geograficko informačná,s.r.o. Ročná aktualizácia dát 120,00
205 572015 ODEA s.r.o. Preprava dychového orchestra Jelka 172,00
206 1521115 Lindström, s.r.o. Prenájom kobercov 32,45
207 1524105 Lindström, s.r.o. Prenájom kobercov 34,66
208 20150024 SZABO-TRANS Szabo Marian Preprava FC Jelka 267,80
209 7503583275 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 41,71
210 7503564480 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 122,04
211 201516 Ásványi Alexander Parketárske práce s materialom 257,24
212 2015077 FORES s.r.o. Montáž vertikálnych pogum. žalúzií 360,70
213 201521172 Národné informačné stredisko 12 mesačná licencia 234,00
214 2015009 František Molnár Stravovanie dôchodcov 494,34
215 150115 Karol Sucháň Poskytované služby BOZPP 80,00
216 150100276 PROFI one spol. s.r.o. Studená asfaltová zmes 321,60
217 5773357164 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 36,64
218 6773405929 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 42,04
219 8773405903 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 87,52
220 7303228242 SPP a.s. Zemný plyn 2112,00
221 7458179807 ZSE Energa, a.s. Spotreba elektrickej energie 3011,11
222 7458179808 ZSE Energa, a.s. Spotreba elektrickej energie 204,82
223 7458192112 ZSE Energa, a.s. Spotreba elektrickej energie 133,16
224 7458190410 ZSE Energa, a.s. Spotreba elektrickej energie 8,42
225 7458193688 ZSE Energa, a.s. Spotreba elektrickej energie 2,00
226 7458192505 ZSE Energa, a.s. Spotreba elektrickej energie 367,33
227 201501792 MAXNETWORK s.r.o. Internetové služby 19,88
228 201501790 MAXNETWORK s.r.o. Internetové služby 35,46
229 201501791 MAXNETWORK s.r.o. Internetové služby 42,66
230 2015/024 NÉMETH ERNEST - TRANS Vývoz odpadovej vody 140,02
231 2015188 Obec Veľké Úľany Školenie hlavného kontrolóra 35,00
232 615005 Zoltán Czödör Skriňová zostava, vešiakový panel 986,00
233 20150026 SZABO-TRANS Szabo Marian Preprava FC Jelka 141,45
234 211504098 AVE SK odpadové hosp. s.r.o. Služby v odpadovom hosp, 5343,43
235 211504099 AVE SK odpadové hosp. s.r.o. Služby v odpadovom hosp, 3729,87
236 21520729 SLOV lift spol. s.r.o. Servis výťahov 92,40
237 15/009VS Gabriel Mészáros ME-GA Therm Vodoinštalárske práce 626,66
238 7504099512 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 60,82
239 8018787869 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Povinné zmluvné poistenie 87,52
240 8530024852 Zsl. Vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 16,85
241 FVGA20150169 RONEX WORLD, s.r.o. Sáčky do koš., špagát lico 79,78
242 450515 Gabriela JUHOŠOVÁ Kontrola a oprava prenos. has. prís. 686,51
243 460515 Gabriela JUHOŠOVÁ Kontrola a oprava požiar. Vodovodov 144,16
244 8016716261 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Povinné zmluvné poistenie 44,12
245 1063701545 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1906,26
246 414/2015 TITTL THERMO KING, s.r.o. Oprava chladiaceho boxu 300,00
247 413/2015 TITTL THERMO KING, s.r.o. Obnova chladenia katafalkov 2376,00
248 1000311747 UNIQA poisťovňa, a.s. Poistné 110,20
249 2015007 LK autodoprava Ladislav Kovacs Oprava motorového vozidla 300,00
250 1530159 Lindström, s.r.o. Prenájom kobercov 34,66
251 1527173 Lindström Trnava Prenájom kobercov 32,45
252 20150030 Szabo-Trans V.Úľany Preprava divadelného súboru 93,60
253 20150031 Szabo-Trans V.Úľany Preprava futbalového klubu 139,50
254 20150032 Szabo-Trans V.Úľany Preprava citerového súboru 165,00
255 42015 Mgr.Zoltán Farkas SORNO Webmasterské práce 195,00
256 201505034 FOLPAD spol.s.r.o. Toner pre Toschiba 205,20
257 71150159 Agroservis spol. s.r.o.Komárno Traktorová kosačka JD 3600,00
258 7504528462 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 125,56
259 15122 Talamon s.r.o. Knihy do knižnice 202,75
260 52015 Art Danubius Veľká Mača Knihy 150,00
261 2842015 PK Systems spol.s.r.o. Bezp.projekt na ochranu os.údajov 180,00
262 20150033 Szabo-Trans V.Úľany Preprava dychového súboru 264,00
263 201502199 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Stiahnutie kamerového záznamu 63,84
264 201502193 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Stiahnutie kamerového záznamu 31,92
265 2015018 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Za elektroinštalačné práce 92,40
266 2015027 Németh Ernest Jelka Vývoz odpadovej vody 70,01
267 2015028 Németh Ernest Jelka Čerpanie daždovej vody 537,6
268 201502237 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby 35,46
269 201502238 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby 42,66
270 201502239 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby 19,88
271 7458259062 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 2,00
272 2015010 Molnár František, Jelka Stravovanie dôchodcov 052015 468,48
273 7318201169 SPP a.s. Zemný plyn 2112,00
274 7458257881 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 367,33
275 7458245268 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 3011,11
276 7458245269 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 204,82
277 7458255800 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 8,42
278 7458257491 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 133,16
279 242015 Jozef Bábik, Bratislava Odborná príprava v oblasti CO 345,00
280 7744309738 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 38,14
281 150053 Ladislav Ravasz VEGA Montáž och.syst do Domu smútku 578,16
282 150055 Ladislav Ravasz VEGA Oprava kamerového systému 507,60
283 2015041 Rudolf Lancz LAVA Tlač plagátov 16,00
284 2015105 Rudolf Lancz LAVA Tlač plagátov a inf. Tabúľ 486,00
285 1500027 Július Major Sódovkáreň Minerálne vody,- deň obce 509,10
286 150052 Mgr.Katalin Árva, Senec Fotografické služby 300,00
287 615006 Zoltán Cödör, Vozokany Stolová zostava 891,80
288 8530032147 Zsl.vodárenská spoločnosť Spotreba vody 10,37
289 1500225 Jozef Čapkovič Trnava Preprava frézovaného asfaltu 871,20
290 150151 Karol Sucháň Dun.Streda Služby v oblasti BOZP, CO 80,00
291 1200012167 Allianz - SP a.s. Pov.zmluvné poistenie Š706 307,13
292 20150204 Ronex World s.r.o. Drieňov Utierky,poháre,taniere,obaly 140,05
293 1774360398 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 43,04
294 8774360384 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 89,22
295 211505078 AVE SK odpadové hosp. s.r.o. Služby v odpadovom hospod. 3666,68
296 211505079 AVE SK odpadové hosp. s.r.o. Služby v odpadovom hospod. 3502,16
297 7505034666 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 2,94
298 7505076362 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 59,50
299 21520914 SLOV LIFT s.r.o. Servis výťahov 92,40
300 1688972401 Nakladateľství FORUM s.r.o. Manuál verejného obstarávania 164,22
301 15/028 Denisa Rajcsányiová, Jelka Sociálne rakvy 225,00
302 20150035 Szabo-trans, V. Úľany Prepravné náklady FC Jelka 206,00
303 20150034 Szabo-trans, V. Úľany Prepravné náklady Klub dôchodcov 280,80
304 1500231 Jozef Čapkovič, Trnava Preprava frézovaného asfaltu 396,00
305 652015 Materská škola Jelka Croissant pre deti na Obecné dni 126,72
306 20150211 Ronex World , Driňov Drobný prevádzkový materiál 74,43
307 8018787869 Allianz- SP a.s. Pov.zmluvné poistenie kvartálne 87,52
308 201501 Csemadok ZO  Vystúpenie tanečného súboru 350,00
309 102015 Csilla Soósová Prezentácia ľudových remesiel 260,00
310 540008 K2 Security s.r.o. Strážna služba Obecné dni 540,00
311 7527234 Bartáné Endrédi Veronika Hu Veselý detský park - Obecné dni 260,58
312 1547240 Vándormuzsikus Bt. Hu Komédia - Obecné dni 781,73
313 55610-0124 Edenred Slovakia s.r.o Stravné lístky pre zamestnancov 2223,16
314 2015141 Ing. Kovács - THERMOPOL Ozvučenie, osvetlenie Obecné dni 2882,4
315 2015142 Ing. Kovács - THERMOPOL Laserová shov Obecné dni 300,00
316 1536406 Lindstöm Trnava Prenájom kobercov 34,66
317 1533436 Lindstöm Trnava Prenájom kobercov 32,45
318 15235000992 Petit Press a.s. Új szó - reklama obecných dní 90,00
319 32015 Elókoncert Promotion 2.časť koncertu P-Mobil 1990,00
320 42015 Elókoncert Promotion 2.časť koncertu Caramell 995,00
321 52015 Elókoncert Promotion Predstavenie Crazy Chi-Chi 970,00
322 62015 Elókoncert Promotion Koncert Peter Cmorík 2180,00
323 3232015 PIK NIK Veľké Úľany Hudobná produkcia - Obecné dni 300,00
324 2015/011 Molnár František Jelka Občerstvenie pre hostí - Ob.dni 1847,00
325 20150037 Szabo-trans, V. Úľany Prepravné náklady FC Jelka 75,20
326 20150038 Szabo-trans, V. Úľany Prepravné náklady Citerového súb. 162,00
327 20150039 Szabo-trans, V. Úľany Prepravné náklady Dychový súbor 271,50
328 20150040 Szabo-trans, V. Úľany Prepravné náklady FC Jelka 144,00
329 7504541470 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 39,00
330 7505515167 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 36,95
331 7505500542 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 122,64
332 152015 Július Röth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 550,80
333 201566 Združenie miest a obcí Žitn.Ostr. Členský príspevok do Združenia 393,30
334 20150007 ISTER Restaurant s.r.o. Občerstvenie pre hostí - Ob.dni 1239,00
335 2015033 Németh Ernest, Jelka Vývoz odpadovej vody 140,02
336 201502698 Maxnetwork, Jelka Internetové služby 42,66
337 201502699 Maxnetwork, Jelka Internetové služby 19,88
338 7288307979 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn 07/2015 2112,00
339 231150394 Agroservis Západ Komárno Oprava traktorovej kosačky 111,20
340 201500778 Agrotrade Dun. Streda Oprava kosačky - šport.areál 341,29
341 52015 Mgr.Zoltán Farkas - SORNO Webmasterské práce 195,00
342 201502697 Maxnetwork, Jelka Internetové služby 35,46
343 7419896279 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 8,42
344 7419903225 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 2,00
345 7419901516 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 367,33
346 7419901052 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 133,16
347 7458314602 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 204,82
348 7458314601 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 3011,11
349 15080 Tibor Khern, Jelka Oprava Liazu 214,40
350 201506004 Ladislav László , Jelka Občerstvenie pre hostí - Ob.dni 1821,72
351 201508 Kucseratrans Sládkovičovo Práce s nakladačom 1363,20
352 2015012 Molnár František, Jelka Za stravovanie dôchodcov 062015 513,12
353 150192 Karol Sucháň, Jelka Za služby BOZP, Zdrav.služby 80,00
354 8775311071 Slovak Telekom  Telekomunikačné poplatky 91,90
355 4775311082 Slovak Telekom  Telekomunikačné poplatky 42,11
356 201503068 Maxnetwork s.r.o.  Softwérové práce 70,90
357 201503069 Maxnetwork s.r.o.  ESET antivírový program  480,00
358 200011540 Jablotron Slovakia s.r.o. Bezpečnostná SIM 10,85
359 150006 Autoopravovňa Bohony Štefan Oprava traktora, akumulátory 93,00
360 201509 Kucseratrans Sládkovičovo Práce s nakladačom 672,00
361 6775260045 Slovak Telekom  Telekomunikačné poplatky 36,40
362 642015 Reg.rozvojová agentúra Kom. Monitorovacie správy 300,00
363 8530040250 Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Vodné a stočné  12,96
364 8530040771 Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Vodné a stočné  190,31
365 8530040781 Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Vodné a stočné  194,44
366 8530040782 Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Vodné a stočné  30,17
367 8530040783 Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Vodné a stočné  59,63
368 8530040784 Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Vodné a stočné  53,15
369 8530040785 Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Vodné a stočné  93,32
370 8530040780 Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Vodné a stočné  172,40
371 8530040778 Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Vodné a stočné  64,99
372 8530040779 Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Vodné a stočné  164,77
373 2015110 CZ CZ Nitra s.r.o.  Zmena užívateľského kódu 84,00
374 7352015 Jozef Smrhola-Olymp Vlajky, stojany 459,62
375 801216832 Allinz-SP a.s. Kvartálne zmluvné poistenie 68,93
376 21521105 SLOV lift s.r.o. Servis výťahov 92,40
377 11150921 Datatrade s.r.o Zlaté Moravce Ročný poplatok za info 92,16
378 211506079 AVE SK odpad.hosp.  Služby v odpadovom hosp. 3860,45
379 211506078 AVE SK odpad.hosp.  Služby v odpadovom hosp. 3392,81
380 7505997541 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 2,11
381 7506055314 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 59,50
382 62015 Mgr. Zoltán Farkas - SORNO Webmasterské a graf.práce 195,00
383 201515 Ing. Marian Péteri , Šaľa Audit účtovnej závierky 2014 1200,00
384 201523 Ing. Marian Péteri , Šaľa Audit konsolidovanej účt.záv 2014 1200,00
385 1539435 Lindström s.r.o., Trnava Prenájom kobercov-podn.inku. 32,45
386 1542404 Lindström s.r.o., Trnava Prenájom kobercov-MKS 34,66
387 56638-0124 Edenred Slovakia s.r.o Stravné lístky 2223,16
388 15180 Jiří Kopeček, Hodonín Prepravné služby Deň Obce  360,16
389 122015 Mészárosová Angelika,Gabčíkovo Predtlač.príprava Jelčianske slovo 200,00
390 2015039 Németh Ernest - Trans Vývoz odpadovej vody Fut.ihr. 140,02
391 20150043 Szabo-trans, Szabo Marian Prepravné služby FC Jelka 120,75
392 20150042 Szabo-trans, Szabo Marian Prepravné služby Dychový súbor 131,25
393 6808483591 Komunálna poisťovńa Poistenie 6 bytovej jednotky 215,16
394 7506467966 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 192,35
395 7506484870 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 32,57
396 2015054 Igor Pohl, Senec Odborné prehliadky plyn.kotlov 341,00
397 150231 Karol Sucháň, Jelka Poskytované služby BOZP, ZS 80,00
398 215158 Pyrotex s.r.o. D. Orešany Sacie koše 498,96
399 7298293698 SPP a.s. Zemný plyn 08/2015 2112,00
400 832/2015 Jozef Smrhola-Olymp Sklenené pohare gravírované 455,83
401 15098 Khern Tibor, Jelka Oprava traktora a vlečky 1911,09
402 20153179 Maxnetwork s.r.o. V Úľany Internetové služby 35,46
403 20153180 Maxnetwork s.r.o. V Úľany Internetové služby 42,66
404 20153181 Maxnetwork s.r.o. V Úľany Internetové služby 19,88
405 2015016 Molnár František, Jelka Stravovanie dôchodcov 072015 532,38
406 7458359809 ZSE Energia a.s. BA Záloha na elektrickú energiu 133,16
407 7458358167 ZSE Energia a.s. BA Záloha na elektrickú energiu 8,42
408 7458361312 ZSE Energia a.s. BA Záloha na elektrickú energiu 2,00
409 7458360170 ZSE Energia a.s. BA Záloha na elektrickú energiu 367,33
410 7458347869 ZSE Energia a.s. BA Záloha na elektrickú energiu 204,82
411 7458347868 ZSE Energia a.s. BA Záloha na elektrickú energiu 3011,11
412 3776213094 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 36,40
413 7776265282 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 42,38
414 776265258 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 89,66
415 211507078 AVE SK odpadové hosp. s.r.o. Služby v odpadovom hospod. 3582,97
416 211507077 AVE SK odpadové hosp. s.r.o. Služby v odpadovom hospod. 4908,66
417 362015 ALGAIL s.r.o. Jelka Spracovanie dát 450
418 201503534 Maxnetwork s.r.o. V Úľany Softwérové práce 35,45
419 8530042349 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 19,44
420 21521293 SLOV lift spol.s.r.o. BA Servis výťahov Dom podnikateľov 92,40
421 10812015 Valeur, s.r.o., Dun.Streda Jelčianske slovo 868,98
422 7507021777 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 59,64
423 2015032 Oros Ján, Jelka elektroinštalačné práce ŠA 408,52
424 2015011 LK Ladislav Kovács Jelka Oprava mot.voz.Opel GA 317 CA 295,00
425 20150293 RONEX WORLD s.r.o. Sáčky do koša 81,13
426 2015046 Euroluster s.r.o., BA Monitorovacia správa 549,60
427 1545149 Lindstöm s.r.o., Trnava Prenájom kobercov - dom podn. 32,45
428 1548088 Lindstöm s.r.o., Trnava Prenájom kobercov - MKS, Ocú 29,81
429 7102374715 ZSE Energia a.s. BA Preplatok el. energie MKS -96,87
430 7102374714 ZSE Energia a.s. BA Preplatok el. energie ZS -193,74
431 7010566093 ZSE Energia a.s. BA Preplatok el.energie ŠA -408,35
432 20150052 Szabo-Trans,V. Úľany Prepravné náklady 93,75
433 150019 Szabó Ľudovít , Jelka Prerábka čerpadlovej zostavy 240,82
434 2015046 Németh Ernest,-Trans, Jelka Čerpanie dažďovej vody 345,60
435 2015045 Németh Ernest,-Trans, Jelka Vývoz odpadovej vody 70,01
436 2015047 Németh Ernest,-Trans, Jelka Čerpanie dažďovej vody 326,40
437 2057101549 Edenred Slovakia s.r.o. BA Stravné lístky 2223,16
438 201503551 Maxnetwork s.r.o. V Úľany Práca-reset routra 35,45
439 8012167832 Allianz -SP a.s. Zmluvné poistenie kvart.Opel 68,93
440 150100773 PROFI one spol.s.r.o. Bratislava Studená asfaltová zmes 321,60
441 2015017 Molnár František, Jelka stravovanie dôchodcov 082015 554,94
442 72015 Mgr.Zoltán Farkas - SORNO Webmasterské práce 07/15 195,00
443 7507442492 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 31,96
444 7507432360 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 123,18
445 20150053 Szabo-Trans,V. Úľany Prepravné náklady FC Jelka 125,85
446 15109 Khern Tibor, Jelka Oprava Liaz GA 175 AU 2251,51
447 150261 Karol Sucháň Dun.Streda Služby v oblasti BOZP, PO 80,00
448 7318251858 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn 2112,00
449 52015 BAB Poradenstvo, s.r.o. BA Odborná príprava v obl. CO, BOZP 115,00
450 352015 Jozef Bábik, Bratislava Odborná príprava v obl. CO, BOZP 230,00
451 201503627 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 35,46
452 201503628 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 42,66
453 20153629 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 19,88
454 150008 Autoopravovňa-Bohony Súčiastky na LIAZ 244,50
455 20150055 Szabotrans V. Úľany Preprava dychový súbor 222,75
456 7458401657 ZSE Energia a.s Spotreba elektrickej energie 8,42
457 7458403292 ZSE Energia a.s Spotreba elektrickej energie 133,16
458 7458391426 ZSE Energia a.s Spotreba elektrickej energie 204,82
459 82015 Mgr.Zoltán Farkas Webmasterské práce 195,00
460 7458391425 ZSE Energia a.s Spotreba elektrickej energie 3011,11
461 7458404782 ZSE Energia a.s Spotreba elektrickej energie 2,00
462 7458403653 ZSE Energia a.s Spotreba elektrickej energie 367,33
463 5915037426 Poradca podnikateľa  s.r.o. Dane a účtovníctvo, 145,85
464 5914030009 Poradca podnikateľa  s.r.o. Verejná správa SR 84,00
465 2015/4 Robert Ravasz, Jelka Maliarske a natieračské práce 580,00
466 2777218941 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 90,48
467 8530049058 Zsl.vodárenská spo. a.s. Vodné a stočné 12,96
468 392015 Ladislav Bús, Tomášikovo Odb.činnosť vo ver. Obstarávaní 198,00
469 402015 Ladislav Bús, Tomášikovo Odb.činnosť vo ver. Obstarávaní 198,00
470 150029 Homobild spol.s.r.o. Stav.práce v Materskej škole 20112,30
471 2015529 K.I.T. s.r.o.Trnava Výmena zál. Zdroja - Inkubátor 316,80
472 4777218970 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 43,96
473 5777164171 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 38,47
474 201503996 Maxnetwork s.r.o. Práca-konfigurácia MT 35,45
475 1200012167 Allianz - SP a.s. Pov.zmluvné poistenie  Š706 307,13
476 2015052 Peter Nagy, Jelka Kartičky zápasov TJ 52,27
477 102015132 Ekotoalety s.r.o. Senec Krátkodobý prenájom mobil.WC 54,00
478 21521491 Slov lift s.r.o Servis výťahov 92,40
479 1551058 Lindström s.r.o Prenájom kobercov - inkubátor 32,45
480 850087 Lindström s.r.o prenájom kobercov - MKS, Obec 34,66
481 150100038 Jarimpex s.r.o. Dolná Str. Dvere vchodové zdrav.stredisko 1533,76
482 20150058 Szabotrans V. Úľany Preprava FC Jelka 203,00
483 20151070 Agrotrade s.r.o. DS Oprava kosačky šport. Areál 488,70
484 211508074 AVE SK odpad. hosp. Služby v odpadovom hospodárstve 4093,01
485 211508073 AVE SK odpad. hosp. Služby v odpadovom hospodárstve 3684,05
486 82015 Andrea Búsová,Tomášikovo Odb.činnosť vo ver. obstarávaní 195,00
487 92015 Andrea Búsová,Tomášikovo Odb.činnosť vo ver. Obstarávaní 195,00
488 102015 Andrea Búsová,Tomášikovo Odb.činnosť vo ver. Obstarávaní 195,00
489 112015 Andrea Búsová,Tomášikovo Odb.činnosť vo ver. Obstarávaní 195,00
490 20150239 RONEX WORLD s.r.o. Kancelárske potreby 192,71
491 7507992602 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 63,68
492 7507944868 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 2,37
493 182015 Fibinger Architects s.r.o. Projektová dokumentácia 7500,00
494 2015032 Štefan Ruman, Kostolná Dodávka a montáž vert.žalúzií 350,00
495 150338 SOTAC s.r.o. Košice Súbor na CD:Protispol.činnosť 72,40
496 215014 Reg.rozv.agent.Žihárec Vyprac.záv.správy k projektu 500,00
497 20150063 Szabotrans V. Úľany Preprava citarového súboru 198,75
498 20150062 Szabotrans V. Úľany Preprava Galgagyörk 604,50
499 20150060 Szabotrans V. Úľany Preprava ZŠ 100,00
500 20150061 Szabotrans V. Úľany Preprava dôchodcov 69,00
501 579600124 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 2223,16
502 195774 Komróczky Gyula, Hungaria Oprava citary pre cit. Súbor 51,16
503 20150006 Marek Duchoň - VICTÓRIA Za ťahanie vozidla - mýto 60,00
504 201504027 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Servis - zapnutie APC 35,45
505 2015053 Németh Ernest, Jelka Vývoz odpadovej vody - Fut.ihrisko 140,02
506 20150064 Szabo-trans, V.Úľany Prepravné FC Jelka 77,80
507 20150065 Szabo-trans, V.Úľany Prepravné Dychový súbor 317,25
508 7105557948 SPP  a.s. Zemný plyn 40,00
509 2015023 Ing. Milan Foltín Nitra Kurz na obsluhu  motorovej píly 60,00
510 150031 Homobild s.r.o. Jelka Rampy na dvor zdrav.strediska 4302,00
511 7508412912 Slovak Telekom     a.s. Telefonne poplatky 31,96
512 6812492490 Komunálna poisťovńa a.s. Poistenie zodpovednosti 143,20
513 7508393479 Slovak Telekom     a.s. Telefonne poplatky 119,29
514 2015019 Molnár František, Jelka Za stravovanie dôchodcov 510,36
515 5778154733 Slovak Telekom     a.s. Telefonne poplatky 43,02
516 8778154709 Slovak Telekom     a.s. Telefonne poplatky 90,83
517 20150067 Szabo-trans, V.Úľany Prepravné FC Jelka 100,30
518 20150066 Szabo-trans, V.Úľany Prepravné Divadelného súboru 204,75
519 4419006391 Prvá komunálna finančná a.s. Poistenie majetku 01.10.-.31.12.15 96,50
520 4419006391 Prvá komunálna finančná a.s. Poistenie majetku 01.08.-30.09.15 14,94
521 201504057 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Sieťové práce 70,90
522 7428831846 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 8,42
523 7468288213 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 204,82
524 7428837150 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 2,00
525 7428835351 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 133,16
526 7428835746 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 367,33
527 150294 Karol Sucháň D.Streda Služby BOZP, Zdrav služba 80,00
528 5815 BONS Promotion s.r.o. Reg.poplatok - účasť na Galope 360,00
529 201513 Kucseratrans, Sládkovičovo Práce s nakladačom 1171,20
530 4892015 BINS s.r.o Nitra Plastové nádoby 30 ks 585,00
531 7208503662 SPP  a.s. BA Zemný plyn 2112,00
532 7208503963 SPP  a.s BA Zemný plyn 40,00
533 778111173 Slovak Telekom     a.s. Telefonne poplatky 36,95
534 201504099 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby 19,88
535 201504098 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby 42,66
536 201504097 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby 35,46
537 201504048 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby 106,37
538 722015 ALGAIL s.r.o Jelka Spracovanie dát 450,00
539 7468288212 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 3011,11
540 21521678 Slov lift s.r.o Servis výťahov 092015 92,40
541 1557245 Lindstrom Trnava Prenájom kobercov 32,45
542 1560259 Lindstrom Trnava Prenájom kobercov 34,66
543 211509082 AVE SK    Bratislava Služby v odpadovom hospodárstve 5430,59
544 211509083 AVE SK    Bratislava Služby v odpadovom hospodárstve 3679,18
545 215217 Pyrotex, s.r.o. Obuv, odev, náradie pre požiarnik. 278,73
546 1500048 LN Trade s.r.o. Ubytov.divadelného súboru 600,00
547 3559010780 Prvá Komunálna poisťovňa Povinné zmluvné poist.doplatok 1,97
548 3559010780 Prvá Komunálna poisťovňa Povinné zmluvné poist.doplatok 22,19
549 3559010780 Prvá Komunálna poisťovňa Povinné zmluvné poist.doplatok 22,19
550 8530056597 Zsl.vodárenská spol. Vodné a stočné 48,73
551 8530056598 Zsl.vodárenská spol., a.s. Vodné a stočné 103,70
552 8530056599 Zsl.vodárenská spol., a.s. Vodné a stočné 12,96
553 8530056600 Zsl.vodárenská spol., a.s. Vodné a stočné 55,74
554 8530056594 Zsl.vodárenská spol., a.s. Vodné a stočné 60,35
555 8530056593 Zsl.vodárenská spol., a.s. Vodné a stočné 67,31
556 8530056596 Zsl.vodárenská spol., a.s. Vodné a stočné 316,28
557 8530056438 Zsl.vodárenská spol., a.s. Vodné a stočné 206,56
558 8530056595 Zsl.vodárenská spol., a.s. Vodné a stočné 180,18
559 8530056601 Zsl.vodárenská spol., a.s. Vodné a stočné 176,29
560 6123781 Béres Attila, Hungaria Hudobné nástroje 35,44
561 553415104 Auto-Impex s.r.o. Bratislava Servisná prehliadka pož.vozidla 625,81
562 7508958715 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 61,99
563 8800306011 RTV Bratislava Koncesionárske poplatky 112,63
564 20150369 Ronex World Galanta Kancelársky papier 60,00
565 20150072 Szabo-trans V. Úľany Čerpanie a odvoz dažďovej vody 180,00
566 20150073 Szabo-trans V. Úľany Prepravné služby 72,60
567 20150070 Szabo-trans V. Úľany Preprava divadelného súboru 180,00
568 20150069 Szabo-trans V. Úľany Preprava FC Jelka 105,00
569 15127 Tibor Khern, Jelka Oprava Liazu 327,70
570 102015 Sorno, Mgr.Farkas Zoltán Webmasterské práce 195,00
571 15077 Transbeton Ravasz Jelka Betonová zmes 345,60
572 2015186 LAVA Sládkovičovo Tlač propagačných materiálov 132,00
573 2755601549 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1589,38
574 322015 Ľudovít Röth, Jelka Oprava brán na garáž. zám.práce 981,60
575 332015 Ľudovít Röth, Jelka Oprava oplot.zdrav.strediska 234,00
576 342015 Ľudovít Röth, Jelka Zámočnícke práce 837,60
577 352015 Ľudovít Röth, Jelka Bezbariérový nájazd u prakt.lek. 804,00
578 362015 Ľudovít Röth, Jelka Bezbariérový nájazd u detsk.lek. 612,00
579 372015 Ľudovít Röth, Jelka Zámočnícke práce pri ZŠ 366,00
580 382015 Ľudovít Röth, Jelka Zám práce na futbalovom ihrisku 114,00
581 2015057 Németh Ernest, Jelka Vývoz odpadovej vody ŠA 140,02
582 2015058 Németh Ernest, Jelka Čerpanie a odvoz dažďovej vody 768,00
583 42015 Ján Zsalkovics, Matúškovo Tech.prehliadka kotlov 130,20
584 20150074 Szabo-trans V. Úľany Preprava dôchodcov 74,70
585 1500001 Tóth Štefan, MINI ABC 56 Vianočné salonky 721,00
586 1500002 Tóth Štefan, MINI ABC 56 Vianočné salonky 103,00
587 1500003 Tóth Štefan, MINI ABC 56 Vianočné salonky 156,56
588 7509357908 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 170,58
589 2015072 Euroluster s.r.o. Vyprac.žiadosti o podporu dotácie 600,00
590 1539 KOV PRO, Ing. Kovács Projektové práce Mat.škola 144,00
591 OF79/2015 Slov.Červ.Kríž, N.Zámky Kurz prvej pomoci pre požiarnikov 120,00
592 200016572 Jablotron Slovakia s.r.o. Bezpečnostná SIM 10,97
593 7243463964 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn 2112,00
594 7243464254 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn 40,00
595 20150075 Szabo-trans V. Úľany Prepravné slu FC Jelka 255,80
596 201504580 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 35,46
597 201504581 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 42,66
598 201504582 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 19,88
599 15134 Tibor Khern, Jelka Oprava AVIE - pož.vozidlo 779,75
600 7509372706 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 54,86
601 201504543 Maxnetwork s.r.o. Oprava PC 70,90
602 150339 Karol Sucháň D.Streda Služby BOZP 80,00
603 3779099961 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 26,84
604 23151277 Agroservis s.r.o. Oprava a údržba kosačky  206,23
605 10150560 Peter Jurík LISA Prezentácia obce Jelka  27,88
606 1520152228 Orgeco spol.s.r.o. N.Zámky Vianočné vonkajšie svietidlá 1183,36
607 7468338503 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 133,16
608 7468336904 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 8,42
609 7468339922 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 12,00
610 7468338834 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 367,33
611 7468326848 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 2031,05
612 15065 Mgr Katarína Botlóvá WOLF Školenie o miestnych daniach 28,00
613 1563248 Lindström s.r.o. Prenájom kobercov 32,45
614 1566300 Lindström s.r.o. Prenájom kobercov 29,81
615 7779137953 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 43,40
616 2779137934 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 88,55
617 2015517 Dobrovoľná pož.ochrana SR Školné pre hasičov 60,00
618 201504946 Maxnetwork s.r.o. Tonery do tlačiarní 269,88
619 8530064595 Zsl.vodárenská spol.s.r.o Vodné a stočné 5,18
620 150016 BOSE Bohonyová E. Akumulátory  321,00
621 2015016 LK Ladislav Kovács Oprava Opel Astra 471,00
622 7160805990 ZSE Energia a.s. Vyúčtovanie elektrickej energie 89,70
623 7160805989 ZSE Energia a.s. Vyúčtovanie elektrickej energie 187,10
624 21521864 Slov lift spol.s.r.o. Servis výťahov 92,40
625 2015023 Monár František,Jelka Za stravovanie dôchodcov 624,48
626 8018000078 Allianz - SP a.s. Zák. poistenie Praga V3S 390,66
627 6804370215 Komunálna poisťovňa Združené poistenie majetku 149,34
628 7509920172 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 60,58
629 4112015 Martin Zeman Mostová ZŠ jednosmernenie dvora 220,00
630 20150080 Szabotrans V. Úľany Prepravné náklady FC Jelka 198,30
631 211510097 AVE SK Bratislava Služby v odpadovom hosp. 3790,66
632 211510096 AVE SK Bratislava Služby v odpadovom hosp. 3588,09
633 12442015 Jozef Smrhola Olymp Kalendáre,diare,perá - Vianoce 3624,77
634 1500004 Tóth Štefan MINI ABC Piškóty ČOKO Vianoce 623,00
635 1500005 Tóth Štefan MINI ABC Piškóty ČOKO Vianoce 133,50
636 1500006 Tóth Štefan MINI ABC Piškóty ČOKO Vianoce 97,90
637 77617-0123 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 2223,16
638 20150081 Szabotrans V. Úľany Prepravné náklady Dych.súboru 166,80
639 20150082 Szabotrans V. Úľany Prepravné náklady FC Jelka 41,00
640 132015 Mgr.Zoltán Farkas Webmasterské práce 102015 195,00
641 812015 Zoltán Žák Malá Mača Revízia komínov 91,25
642 2015403 Obec Veľké Úľany Školenie kontrolorky 29,17
643 15147 Tibor Khern, Jelka Oprava nákl.vozidla V3S 923,39
644 4419006391 Prvá Komunálna Finančná Poistenie majetku  332,75
645 150729 Mobilita Servis s.r.o. Dopravné značky 661,72
646 615009 Zoltán Cződőr,Mostová Reprezentačné dary 330,48
647 215120233 ASSECO Solutions a.s. Program k účtovníctvu a k daniam 356,84
648 50212777 Petit Press a.s. Új szó na rok 2016 237,00
649 50212766 Petit Press a.s. Sme týždeň na rok 2016 292,50
650 201516 Mikroregion Horný Žitný ostrov Členský príspevok za rok 2015   500,00
651 2015062 Németh Ernest trans, Jelka Vývoz odpadovej vody - Fut.ihrisko 70,01
652 615010 Zoltán Czödör, Vozokany Stoly 10 kusov do Inkubátora 870,00
653 6202015 Združenie miest a obcí BA Členský príspevok 2016 645,15
654 7510315976 Slovak Telekom, BA Telekomunikačné poplatky 157,32
655 7510323339 Slovak Telekom, BA Telekomunikačné poplatky 32,87
656 7150410242 Slov.pozmekový fond BA Splátka za nájom 2015 31,40
657 362015 Július Röth, Jelka Zemné práce pri Základnej škole 1069,20
658 352015 Július Röth, Jelka Zemné práce pri Základnej škole 388,80
659 342015 Július Röth, Jelka Zemné práce za cintorínom 550,80
660 20150429 Ronex World Drieňov Tašky k Vianociam 158,27
661 300387 Interier Invest s.r.o. Košice Koberce do Materskej škôky 607,28
662 201505040 Maxnetwork s.r.o.  Internetové služby 19,88
663 201505039 Maxnetwork s.r.o.  Internetové služby 42,66
664 201505038 Maxnetwork s.r.o.  Internetové služby 35,46
665 7273450692 SPP a.s.  Zemný plyn  2112,00
666 201504989 Maxnetwork s.r.o.  Softvérové práce 35,45
667 7273450989 SPP a.s.  Zemný plyn  40,00
668 212015 BAB Poradenstvo s.r.o. Odb.príprava v oblasti CO 345,00
669 362015 Monika Jakušová Jelka Prac.odevy pre hasičov 248,50
670 2459000085 Prvá Komunálna Finančná Š-Octavia hav.poist. 1.Q 2016 71,20
671 4419006391 Prvá Komunálna Finančná Hromadné poist.budov 1. Q.2016 1094,77
672 3559010780 Prvá Komunálna Finančná Zmluvné poistenia vozidiel 1.Q2015 42,14
673 150103 Transbeton-Ravasz Bet.zmes - k základnej škole 1288,92
674 2015026 Molnár František Jelka Za stravovanie dôchodcov 112015 571,68
675 2015051 Oros Ján, Jelka Elektroinštalačné práce  691,20
676 62015 Ján Zsalkovics, Matúškovo Oprava kotlov MKS 71,20
677 72015 Ján Zsalkovics, Matúškovo Odborná prehliadka kotlov Obec 96,20
678 201505415 Maxnetwork s.r.o.  Klávesnica a elektr.myši k PC 52,80
679 2780009068 Slovak Telekom, BA Telekomunikačné poplatky 30,59
680 6780045561 Slovak Telekom, BA Telekomunikačné poplatky 42,04
681 7780045539 Slovak Telekom, BA Telekomunikačné poplatky 91,85
682 150368 Karol Sucháň , DS Služby BOZP, zdravotné služby 80,00
683 7150843514 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 197,46
684 1572380 Lindsröm Trnava Prenájom kobercov 29,81
685 1569295 Lindsröm Trnava Prenájom kobercov 32,45
686 8530070165 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 70,00
687 2015028 Molnár František Jelka Občerstvenie na vian.posedenie 1932,00
688 2015027 Molnár František Jelka Občerstvenie odovz.pož.vozidla 643,00
689 2015112 SZING-EX-PROJEKT s.r.o. Rozšírenie kapacity MŠ Jelka 1080,00
690 7150843513 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 292,98
691 150107 Transbeton-Ravasz Bet.zmes - k základnej škole 607,20
692 232015 MAARTGRAFIK  Jelčianske slovo - zalamovanie 200,00
693 3559010780 Prvá Komunálna Finančná Zmluvné poistenia vozidiel 1.Q2015 133,58
694 8530071692 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 16,85
695 422015 Ľudovít Röth Jelka Výroba a montáž adventného venca 706,80
696 7130987950 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 990,90
697 211511090 AVE SK odpad.hosp. Služby v odpadovom hosp. 112015 3586,76
698 211511091 AVE SK odpad.hosp. Služby v odpadovom hosp. 112015 3643,28
699 21522053 SLOV lift spol.s.ro. Servis výťahov   112015 92,40
700 21522215 SLOV lift spol.s.ro. Servis výťahov   122015 92,40
701 201505008 Maxnetwork s.r.o. Dodávka a montáž kam.systému 16675,20
702 615012 Zoltán Czödör, Vozokany Zariadenie do Materskej školy 4786,06
703 2015116 Szing-ex-proj Slovakia s.r.o. Projekčné práce 1080,00
704 78787-0123 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1906,26
705 15026 Gabriel Mészáros MEGA Celoročné vodárenské práce  555,66
706 162015 Mgr.Zoltán Farkas Jelka Webmasterské práce 112015 195,00
707 20150086 Szabo-trans Veľké Úľany Preprava divadelného súboru 38,40
708 201512011 Ladislav László Jelka Oprava drotového rozhlasu r.2015 2890,90
709 7510875047 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 72,16
710 7510845977 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 0,77
711 2015068 Németh Ernest Jelka Vývoz odpadovej vody 70,01
712 18122015 Valeur s.r.o. D.Streda Jelčianske slovo 792,79
713 2015087 Euroluster s.r.o.Bratislava Vypracovanie následnej mon.správy 549,60
714 7511285416 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 28,10
715 7511273512 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 125,58
716 2015030 František Molnár Jelka Za stravovanie dôchodcov  570,72
717 150403 Karol Sucháň D.Streda Služby BOZP a prac.zdrav.služba 80,00
718 5780962346 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 92,12
719 780962365 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 42,04
720 780921636 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 31,25
721 2015033 Molnár František Jelka Strava pre divadelný súbor 200,00
722 211512087 AVE SK odpad.hosp.a.s Služby v odpadovom hospodárstve 4099,17
723 211512086 AVE SK odpad.hosp.a.s Služby v odpadovom hospodárstve 3357,42


Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

rok 2014

V súvislosti s prijatím zákona č. 546/2010 Z. z., následnej novely č. 382/2011 Z.z. z 19. októbra 2011, ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a Nariadením vlády SR z decembra 2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registry zmlúv, dochádza od 1.1.2012 ku zmene viacerých povinností osôb pri zverejňovaní zmlúv a niektorých údajov z faktúr a objednávok.
Ostatná novela zároveň s účinnosťou od 1.1.2012 zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z.z., ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú. Dané nariadenie nahradzuje nové nariadenie vlády SR, ktoré ustanovuje podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv.
S účinnosťou od 1.1.2012 sa musia povinne zverejňovať údaje z faktúr a objednávok bez ohľadu na výšku plnenia (t.j. sumy). Pokiaľ ide o hodnotu zmluvného plnenia, tá je bezpredmetná, keďže sa zmluvy zverejňujú na základe iných kritérií ako je hodnota zmluvného plnenia.

Por.
číslo

Č. faktúry

Dodávateľ

Predmet / Účel

Hodnota

v EUR

1 1757640839 Slovak Telecom a.s. Telefonné poplatky 167,40
2 5757640866 Slovak Telecom a.s. Telefonné poplatky 36,74
3 1757682309 Slovak Telecom a.s. Telefonné poplatky 23,11
4 201400353 Maxnetwork s.r.o. Router, inštalácia servera 887,94
5 12014 Algail s.r.o. Vyprac.žiadosti o posk.dotácie 500,00
6 412013 Algail s.r.o. Zverejňovanie dokumentov 379,27
7 12014 ZROPO Vzdel.centrum Členský príspevok na rok 2014 282,38
8 23012014 ZROPO Vzdel.centrum Školenie mzdovej účtovníčky 21,00
9 201400036 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 19,88
10 201400035 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 42,66
11 201400034 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 35,46
12 1375744 Lindstrom Prenájom kobercov 32,45
13 1378448 Lindstrom Prenájom kobercov 27,91
14 306011 SAMMET Zasielanie informácií o dotáciach 32,86
15 484330066 Geodetický ústav Príprava údajov 9,00
16 28012014 ZROPO Vzdel.centrum Školenie ročné zúčtovanie 21,00
17 7111165961 ZSE Energia a.s. elektrická energia 1900,26
18 7400277574 Slovak Telecom a.s. Telefonné poplatky 123,14
19 7437363751 ZSE Energia a.s. Elektrická energia 220,76
20 7418219554 ZSE Energia a.s. Elektrická energia 373,72
21 7418219015 ZSE Energia a.s. Elektrická energia 140,93
22 7418221408 ZSE Energia a.s. Elektrická energia 2,00
23 8012167831 Allianz a.s. Poistné 69,68
24 903017541 Jablotron Bezpečnostná SIM mes.poplatok 10,76
25 317056 Kaiser kraft s.r.o Skriňa so záves.registr. 478,80
26 140100751. Slov.tel.zoznam Slov.tel.zoznam na 1.Q 2014 119,40
27 42024-0124 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1209,24
28 7487313446 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 3442,92
29 8330085784 Zsl.vodárenská spol.a.s. Vodné a stočné 47,54
30 8330085785 Zsl.vodárenská spol.a.s. Vodné a stočné 36,23
31 8330085786 Zsl.vodárenská spol.a.s. Vodné a stočné 85,07
32 8330085787 Zsl.vodárenská spol.a.s. Vodné a stočné 78,72
33 8330085788 Zsl.vodárenská spol.a.s. Vodné a stočné 63,40
34 8330085789 Zsl.vodárenská spol.a.s. Vodné a stočné 19,04
35 8330085790 Zsl.vodárenská spol.a.s. Vodné a stočné 34,28
36 8330085791 Zsl.vodárenská spol.a.s. Vodné a stočné 53,33
37 8330085792 Zsl.vodárenská spol.a.s. Vodné a stočné 54,60
38 8330085779 Zsl.vodárenská spol.a.s. Vodné a stočné 316,96
39 7400488091 Slovak Telecom a.s. Telefonné poplatky 20,16
40 201400380 Maxnetwork s.r.o. Windows, softvérové práce 308,04
41 7487313874 ZSE Energia a.s. Elektrická energia 6,36
42 22014 Sorno-Mgr.Farkas Webmasterské práce 122013 195,00
43 20140002 Szabo-trans Preprava divadelného súboru 72,00
44 7446153923 SPP a.s. Spotreba plynu 9283,54
45 7400911752 Slovak Telecom a.s. Telefonne poplatky 163,57
46 7400922280 Slovak Telecom a.s. Telefonne poplatky 51,84
47 12014 MP Profi servis s.r.o. Oprava vozidla 74,00
48 7487313447 ZSE Energia a.s. Elektrická energia 1026,24
49 1405972 Lindstrom Prenájom kobercov 32,45
50 1403267 Lindstrom Prenájom kobercov 32,45
51 7302930288 SPP a.s. Zemný plyn 3400,00
52 201400460 Maxnetwork s.r.o. V Úľany Internetové služby 19,88
53 201400459 Maxnetwork s.r.o. V Úľany Internetové služby 42,66
54 201400458 Maxnetwork s.r.o. V Úľany Internetové služby 35,46
55 201400416 Maxnetwork s.r.o. V Úľany Internetové služby 35,45
56 2014001 Molnár František,Jelka Stravovanie dôchodcov 01/2014 530,70
57 140005 Sucháň Karol D.Streda BOZP služby 49,80
58 7447849915 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 140,93
59 7447848014 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 6,36
60 7447836875 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 220,76
61 14401035 B2BPartner s.r.o. Rečnícky pult kultúrny dom 241,20
62 5758670990 Slovak Telekom Telefonné poplatky 24,18
63 7447851662 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 2,00
64 7447850363 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 373,72
65 8758621740 Slovak Telekom Telefonné poplatky 42,04
66 9758621718 Slovak Telekom Telefonné poplatky 91,27
67 01. 14 Kucseratrans Sládkovičovo Práce s nakladačom 345,6
68 8430001247 Zsl.vod.spoločnosť a.s. Vodné a stočné 25,39
69 8430001246 Zsl.vod.spoločnosť a.s. Vodné a stočné 33,96
70 1103 RVC Košice Školenie vyúčt.nájomných bytov 18,00
71 32014 Németh Ernest-trans Vývoz odpadovej vody 105,01
72 2701401221 AVE Bratislava s.r.o. Služby v odpad.hospodárstve 3398,70
73 2701401222 AVE Bratislava s.r.o. Služby v odpad.hospodárstve 4001,54
74 12014 SAT Melišek Jelka Montáž neprenosn.ozvučenie MSK 261,60
75 21420152 SLOV lift s.r.o. Servis výťahov 01/2014 92,40
76 20140003 Szabotrans Prepravné služby FC Jelka 121,00
77 12014 Róbert Hlavatý Jelka Elektroinštalačné práce MKS 581,34
78 2142002039 ŠEVT a.s. Bratislava Tlačivá 189,74
79 8018787869 Allianz a.s. Poistenie Iveco požiarne vozidlo 87,52
80 20140064 Ronex World s.r.o. Tlačivá 101,72
81 140003 Autoopravovňa Bohony Akumulátor a opravné práce LIAZ 270,50
82 7401451378 Slovak Telekom Telefonné poplatky 125,32
83 20140004 Szabotrans Prepravné služby FC Jelka 508,00
84 7437463101 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 4469,16
85 201400757 Maxnetwork s.r.o. V Úľany TP link router MKS 19,90
86 201400766 Maxnetwork s.r.o. V Úľany HP Tonery do tlačiarní 404,40
87 4357901539 Edenred Bratislava Stravné lístky 1510,32
88 7401644069 Slovak Telekom Telefonné poplatky 20,16
89 32014 Július Roth Zimná údrža a nakladanie smeti 672,00
90 72014 Németh Ernest-trans Vývoz odpadovej vody 70,01
91 7402015117 Slovak Telekom Telefonné poplatky 184,56
92 7402027239 Slovak Telekom Telefonné poplatky 44,27
93 42014 Mgr.Zoltán Farkas SORNO Webmasterské práce 195,00
94 1409444 Lindstrom Trnava Prenájom rohoží podn.inkubátor 32,45
95 1412194 Lindstrom Trnava Prenájom rohoží MKS 32,45
96 20140010 Szabotrans Prepravné služby FC Jelka 283,00
97 20140009 Szabotrans Prepravné služby Citerový súbor 112,00
98 20140006 Szabotrans Prepravné služby FC Jelka 115,00
99 201400827 Maxnetwork s.r.o. V Úľany Internetové služby 032014 35,46
100 201400528 Maxnetwork s.r.o. V Úľany Internetové služby 032014 42,66
101 201400829 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 19,88
102 7759612436 Slovak Telekom Telekomunikačné služby 91,07
103 4759612460 Slovak Telekom Telekomunikačné služby 42,04
104 8759661125 Slovak Telekom Telekomunikačné služby 22,42
105 43999107 Ronex World s.r.o. Kancelárske potreby 231,19
106 7447944224 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 373,72
107 7447943747 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 140,93
108 7447945663 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 2,00
109 7447929771 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 220,76
110 7447929770 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 4469,16
111 7447941694 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 6,36
112 7307939692 SPP a.s. Spotreba plynu 3400,00
113 102014 Jozef Bábik BAB Consult Odb.príprava CO 345,00
114 20140007 Szabo-trans V Uľany Preprava divadelného súboru 80
115 20140011 Szabo-trans V Uľany Preprava FC Jelka 64
116 20140012 Szabo-trans V Uľany Preprava FC Jelka 77
117 08. 87 Elókoncert D.Streda Koncert Rúzsa Magdi 6800
118 8430007120 Zsl.Vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 17,77
119 8430007119 Zsl.Vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 29,44
120 1200012167 Allianz- Sl.poisťovňa Zmluvné poistenie GA 175 AU 307,13
121 2701402258 AVE Bratislava Služby v odpadovom hospodárstve 2937,40
122 2701402257 AVE Bratislava Služby v odpadovom hospodárstve 3288,01
123 700485667 Allianz- Sl.poisťovňa Poistenie vozidla GA691BB 58,42
124 2014002 Molnár František Stravovanie dôchodcov 461,28
125 1413 Mészáros Gabriel Vodoinštalatérske práce 384,95
126 140036 Sucháň Karol BOZP služby 49,80
127 287/2014 Jozef Smrhola OLYMP Štátny znak 6 kusov 491,90
128 14140115 SATES a.s. Dopravná tabuľa 32,40
129 04. 14 SAT- Melišek Jozef Mobilné ozvučenie do Cintorína 484,87
130 21420341 Slov lift s.r.o. Servis výťahov - Inkubátor 02/2014 92,40
131 362014 Algail s.r.o. Spracovanie dát 01/14 a 02/14 300,00
132 7402577632 Slovak Telekom Telekomunikačné služby 122,94
133 260007373 Úrad MS SR BA Revue civilnej ochrany obyvateľstva 7,80
134 20140075 Reg.združenie obcí Rovinka Účtovné súvsťažnosti 2014 23,00
135 201400162 Agrotrande s.r.o. DS Oprava 164,60
136 201401143 Maxnetwork s.r.o. Philips monitor - Obec 106,74
137 4669801534 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1209,24
138 20140013 Szabo-trans, Szabo Marian Prepravné služby FC Jelka 164,00
139 2362014 Centrálny vestík organizácií Celoročná reklama na webstránke 200,00
140 14034 Vydavateľstvo Helena Žurnál GA - ŠA 52,28
141 7402723537 Slovak Telekom Telekomunikačné služby 20,20
142 1404004 Slovgram Odmeny výk.umelcom zvuk.zázn. 33,50
143 1560000581 Centrum poligraf.služieb Tlačivá - matrika 20,16
144 62014 Mgr.Zoltán Farkas-Sorno Webmasterské práce 02/2014 195,00
145 2014002 Terbol-Market, D.Obdokovce Sústredenie ob. Citarového súboru 560,00
146 7403073321 Slovak Telekom Telekomunikačné služby 157,48
147 7403090746 Slovak Telekom Telekomunikačné služby 29,03
148 1415569 Lindstrom Trnava Prenájom a čistenie rohoží 32,45
149 1418334 Lindstrom Trnava Prenájom a čistenie rohoží 32,45
150 4035 ZMO GA -SA Členský príspevok na rok 2014 133,96
151 340454 Asseco Solutions a.s. Licencia Wéčko - účt.program 60,00
152 1530/14/104 Auto-Impex Bratislava Servis - požiarne vozidlo 659,30
153 1403018 DIOFA s.r.o.Vozokany Káva Ille 131,62
154 2014003 Molnár František, Jelka Občertvenie - I.kolo prez.volieb 195,30
155 2014004 Molnár František, Jelka Občertvenie - II.kolo prez.volieb 195,30
156 2014005 Molnár František, Jelka Posedenie - deň učiteľov 1228,40
157 142014 Németh Ernest, Jelka Vývoz odpad.vody - futb.ihrisko 70,01
158 201401232 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby 04/2014 35,46
159 201401233 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby 04/2014 42,66
160 201401234 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby 04/2014 19,88
161 2014006 Molnár František, Jelka Stravovanie dôchodcov 491,58
162 2141104691 SOZA Bratislava Za licenciu na ver.použitie hud.diel 20,40
163 140068 Sucháň Karol, DS BOZP, PO služby 03/2014 49,80
164 1152014 3Wslovakia s.r.o. Trenčín Za ročnú licenciu www.virualnycint. 119,1
165 7448033357 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 6,36
166 7448037393 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 140,93
167 03. 39 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 373,72
168 7448039659 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 2,00
169 7448020742 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 220,76
170 7448020741 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 4469,16
171 7288003089 SPP, a.s. Spotreba zemného plynu 3400,00
172 27111403164 AVE Bratislava s.r.o. Služby v odpadovom hospodárstve 3997,74
173 2711403163 AVE Bratislava s.r.o. Služby v odpadovom hospodárstve 3551,88
174 21420537 SLOV lift spol.s.r.o. Servis výťahov 03/2014 92,40
175 201401552 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Softvérové práce 35,45
176 5590015549 IVES Košice Softvér - IVES obnova programov 168,48
177 20140015 Szabotrans Jelka Preprava FC Jelka 302,00
178 8430016561 Zsl.vodárenská spoločnosť Spotreba vody 235,45
179 8430016695 Zsl.vodárenská spoločnosť spotreba vody 57,13
180 8430016696 Zsl.vodárenská spoločnosť Spotreba vody 26,66
181 8430016693 Zsl.vodárenská spoločnosť Spotreba vody 18,11
182 8430016694 Zsl.vodárenská spoločnosť Spotreba vody 33,96
183 8430016700 Zsl.vodárenská spoločnosť Spotreba vody 45,71
184 8430016699 Zsl.vodárenská spoločnosť Spotreba vody 12,70
185 8430016698 Zsl.vodárenská spoločnosť Spotreba vody 8,89
186 8430016697 Zsl.vodárenská spoločnosť Spotreba vody 142,63
187 8430016701 Zsl.vodárenská spoločnosť Spotreba vody 49,52
188 31-042/2014 Dunstav prefabeton s.r.o. Betonová prídlažba do cintorína 789,70
189 7403572326 Slovak Telekom a.s. Telefonne poplatky 127,54
190 214014 Reg.rozvojová agent .Šaľa Vypracovanie projektu 400,00
191 201411154 Nár.inf. Stredisko SR Licencia do Nár.inf.portálu 198,00
192 20140204 VOLUMA s.r.o. Bratislava Verejné obstarávanie : Mat.škôlka 3000,00
193 72014 Hlavatý Róbert Jelka Revízna správa na elektr.inšt ZŠ 230,00
194 2014012 Peter Nagy, Jelka Tlač na kart. Športový areál 49,02
195 5760651488 Slovak Telekom a.s. Telefonne poplatky 23,27
196 903017541 Jablotron Slovakia s.r.o. Bezpečnostná SIM 11,05
197 20140265. Agrotrade s.r.o. DS Oprava kosačky 132,70
198 62014 Július Roth, Jelka Nakladanie kontajnera 470,40
199 7760606170 Slovak Telekom a.s. Telefonne poplatky 96,53
200 7760606194 Slovak Telekom a.s. Telefonne poplatky 45,67
201 2014008 Typhoon s.r.o. Bratislava Projekt rekonšt.vereného osvetlenia 1179,60
202 389/2014 Jozef Smrhola - Olymp Pero,kazeta,gravir na deň učiteľov