Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Obec Jelka - FaktúryZverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník v znení neskorších redpisov.6


rok 2018


V súvislosti s prijatím zákona č. 546/2010 Z. z., následnej novely č. 382/2011 Z.z. z 19. októbra 2011, ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a Nariadením vlády SR z decembra 2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registry zmlúv, dochádza od 1.1.2012 ku zmene viacerých povinností osôb pri zverejňovaní zmlúv a niektorých údajov z faktúr a objednávok.
Ostatná novela zároveň s účinnosťou od 1.1.2012 zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z.z., ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú. Dané nariadenie nahradzuje nové nariadenie vlády SR, ktoré ustanovuje podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv.
S účinnosťou od 1.1.2012 sa musia povinne zverejňovať údaje z faktúr a objednávok bez ohľadu na výšku plnenia (t.j. sumy). Pokiaľ ide o hodnotu zmluvného plnenia, tá je bezpredmetná, keďže sa zmluvy zverejňujú na základe iných kritérií ako je hodnota zmluvného plnenia.

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník v znení neskorších redpisov. 


Por.
číslo

Č. faktúry

Dodávateľ

Predmet / Účel

Hodnota

v EUR

1 2018001 Oros Ján, Jelka Za elektroinštalačné práce 2341,20
2 201800098 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 35,46
3 201800099 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 42,66
4 201800100 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 19,88
5 1242018 SAMNET - Inf. Systém  Za zasielanie informácií o dotáciach 32,86
6 3/18 Branislav  Turan, Senica Za knihy pre MKS 63,00
7 2/18 Branislav  Turan, Senica Za knihy pre MKS 155,00
8 1817015 Národná geogr.inform. s.r.o. Ročná akt. dát s leteckou fotogr. 120,00
9 7531797259 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu elektriny 1153,94
10 7449810876 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu elektriny 410,07
11 7449810571 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu elektriny 115,24
12 7449806921 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu elektriny 9,33
13 7449811942 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu elektriny 68,67
14 3500001299 Slovak Telekom, a.s., Bratisl. Telekomunikačné poplatky 69,99
15 0002147 Stavebniny TIMA, s.r.o., V.Ú Stav. materiál 770,92
16 01/2018 Mgr.Zoltán Farkas- Sorno, Za webmast. práce 195,00
17 2666101558 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1765,42
18 2018011 OZ Matúšova zem Terra hírujság 500,00
19 192018 Ladislav Bús, Tomášikovo Odborná činnosť vo ver.obstarávaní 228,00
20 7313843410 SPP a.s., Bratislava Odber zemného plynu 2891,00
21 7313843616 SPP a.s., Bratislava Odber zemného plynu 26,00
22 7313843658 SPP a.s., Bratislava Odber zemného plynu 47,00
23 201800958 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Doména - Jelka.sk 31,86
24 3500024659 Slovak Telekom, a.s., Bratisl. Telekomunikačné poplatky 28,97
25 3500016294 Slovak Telekom, a.s., Bratisl. Telekomunikačné poplatky 154,94
26 18002 Bohony Štefan, Jelka Oprava el. Liaz, Opel 146,00
27 201701416 AVA-stav, s.r.o., Galanta Komplexné zníž.energ.nár.obj. MŠ 64287,94
28 201701415 AVA-stav, s.r.o., Galanta Komplexné zníž.energ.nár.obj. MŠ 926540,84
29 201800044 AVA-stav, s.r.o., Galanta Odstrán. havarijného stavu MŠ 146281,49
30 18VF00007 Karol Sucháň, Dun. Streda Poskyt. Služby BOZP 96,00
31 7010670211 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu elektriny 0,01
32 1806829 Lindström s.r.o., Trnava Prenájom rohoží MKS, OCÚ Jelka 29,81
33 1801853 Lindström s.r.o., Trnava Prenájom rohoží - Podn.Inkubátor 23,38
34 201800992 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Tonery 1436,28
35 5/2018 Július Rőth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 173,40
36 0022018 ALGAIL s.r.o., Jelka Sprac.žiadosti na dotáciu 360,00
37 0012018 ALGAIL s.r.o., Jelka Sprac.dát, webmast. práce 150,00
38 7318840900 SPP a.s., Bratislava Odber zemného plynu 2891,00
39 7318841158 SPP a.s., Bratislava Odber zemného plynu 47,00
40 7318841102 SPP a.s., Bratislava Odber zemného plynu 26,00
41 201801045 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 35,46
42 201801046 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 42,66
43 201801047 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 19,88
44 7449862605 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu elektriny 410,07
45 7449863294 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu elektriny 68,67
46 7449861186 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu elektriny 9,33
47 7449862366 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu elektriny 115,24
48 7541303869 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu elektriny 1153,94
49 2018004 Szabo-Trans-Szabo Marian Za prepravu: Jelka - Trnava-Jelka 34,40
50 2018005 Szabo-Trans-Szabo Marian Za prepravu FC Jelka 103,50
51 0001/18 Peter Török-Supercolors Dokonč.stav.práce na MŠ Jelka 1890,72
52 00029/2018 Jozef Smrhola-Olymp,Santov Darčeky pre spoluprac. MŠ Jelka 3028,51
53 2018001 Norbert Végh N Event,Šamorí Za prenájom stanu 184,00
54 8201967009 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 40,58
55 8202011089 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 114,34
56 8202011113 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 59,09
57 2018004 Vojtech Rózsár Bellareklama Výroba inf.tabule MŠ 518,00
58 20180023 Ronex World, s.r.o., Drienov Kancelárske potreby 259,66
59 211801122 AVE SK odp.hosp., Bratislava Za vykonané služby 01/2018 3685,69
60 211801121 AVE SK odp.hosp., Bratislava Za vykonané služby 01/2018 5422,68
61 7220885873 ZSE Energia, a.s., Bratislava Poplatky za elektrinu 175,91
62 7230729181 ZSE Energia, a.s., Bratislava Poplatky za elektrinu 1449,36
63 7220775874 ZSE Energia, a.s., Bratislava Poplatky za elektrinu 239,56
64 2018002 František Molnár, Jelka Za stravovania dôchodcov 575,88
65 8830001327 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 14,26
66 2018008 Eurocluster s.r.o., Bratislava Externé riadenie projektu - MŠ 756,00
67 8800306011 Rozhlas a televízia Slovenska Úhrada za služby RSTV 224,16
68 2018010 Szabo-Trans Szabo Marian Za prepravu 100,00
69 3500063042 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 69,99
70 18VF00024 Karol Sucháň, Dun.Streda Has.prístroje pre MŠ Jelka 273,00
71 21820153 Slov Lift s.r.o., Bratislava Servis výťahov 92,40
72 06/2018 Mgr.Zoltán Farkas-Sorno Za grafické a webmast.práce 195,00
73 00093/2018 Jozef Smrhola-Olymp,Santov Materiál pre MŠ  960,25
74 2181103786 SOZA pre práva k hud.dielam Licencia  - Miestny rozhlas 20,40
75 2/2018 Ľudovít Rőth, Jelka Zámočnícke práce 552,00
76 2018008 Oros Ján, Jelka Elektroinštalačné práce 180,00
77 2018012 Szabo-Trans Szabo Marian Za prepravu FC Jelka 130,00
78 201810 MVDr. Inštitorisová Nitra Odchyt túlavých psov 559,20
79 022018 Kult.spolok Berkenye Výučba ľudových tancov 022018 150,00
80 012018 Kult.spolok Berkenye Výučba ľudových tancov 012018 60,00
81 2018015 Szabo-Trans Szabo Marian Preprava FC Jelka 187,60
82 3291001558 Edenred  Slovakia s.r.o Stravné lístky pre zam. 1765,42
83 2189900337 ŠEVT a.s.  Tlačivá na matriku 158,33
84 3500071009 Slovak Telekom a.s.  Bratislava Telekomunikačné poplatky 190,03
85 3500072126 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 27,95
86 20180036 Ronex World, s.r.o., Drienov Tlačivá  108,86
87 2018/005 PeMa-Tech, s.r.o.Galanta Elektroinštalačné práce MŠ 304,49
88 1810308 Lindstrom s.ro. Trnava Prenájom kobercov Inkubátor 23,38
89 1815324 Lindstrom s.ro. Trnava Prenájom kobercov MKS, Ocú 29,81
90 180005 MBM Project s.r.o. Dlhá n.V Vyprac.žiadosti o dotáciu 500,00
91 1800031 Karol Sucháň, Dun.Streda Poskytované služby BOZP,PO aZS 96,00
92 2018003 Molnár František Jelka Stravovanie dôchodcov 022018 654,17
93 72018 Július Röth, Jelka Úprava cesty Slaná dolina 288,00
94 201801951 Maxnetwork s.r.o. V Úľany Materiál , práca 71,45
95 2018016 Szabo-Trans Szabo Marian Preprava FC Jelka 99,50
96 8203938223 Slovak Telekom a.s.  Bratislava Telekomunikačné poplatky 40,58
97 820398555 Slovak Telekom a.s.  Bratisla Telekomunikačné poplatky 113,82
98 8203985578 Slovak Tekekom a.s. Bratisla Telekomunikačné poplatky 59,09
99 20180073 Dobrovoľná požiarna ochrana Školné pre požiarnikov 300,00
100 7449946842 ZSE Energia, a.s., Bratislava Spotreba el.energie  410,07
101 7541326295 ZSE Energia a.s., Bratislava Spotreba elektrickej energie 1153,94
102 7449945510 ZSE Energia a.s., Bratislava Spotreba elektrickej energie 9,33
103 7449946612 ZSE Energia a.s., Bratislava Spotreba elektrickej energie 115,24
104 7449947548 ZSE Energia a.s., Bratislava Spotreba elektrickej energie 68,67
105 7318861000 SPP a.s., Bratislava Za odber zemného plynu 2891,00
106 7318861250 SPP a.s., Bratislava Za odber zemného plynu 47,00
107 7318861195 SPP a.s., Bratislava Za odber zemného plynu 26,00
108 180009 MBM Project s.r.o.,Dlhá nad V. Vypracovanie projektov 1000,00
109 2018005 Ladislav Prokša-Lpsys, Jelka Elektroinštalačné práce v MKS 141,00
110 211802133 AVE SK odpad.hosp. s.r.o. Za vykonané služby 2172,99
111 211802132 AVE SK odpad.hosp. s.r.o. Za vykonané služby 3482,72
112 2018018 Szabo-Trans Szabo Marian Za prepravu FC Jelka 291,60
113 10/2018 BAB Poradenstvo s.r.o., Pata Odborné poradenstvo v oblasti CO 345,00
114 2459000085 Prvá Komunálna Finančná a.s. Poistenie mot voz. GA632EJ 71,20
115 4419006391 Prvá Komunálna Finančná a.s. Poistenie mot. vozidiel 1162,90
116 3559010780 Prvá Komunálna Finančná a.s. Poistenie mot. vozidiel 217,84
117 00102018 Slov. Červený kríž, ú.s. Galanta Kurz: Európsky certifikát 420,00
118 7240664349 ZSE Energia a.s., Bratislava Spotreba elektrickej energie 1525,01
119 8830009671 ZSVS, Šaľa Za vodné a stočné 10,37
120 660000000551 SPP a.s., Bratislava Dobropis - za odber zemn.plynu -679,36
121 3500110600 Slovak Telekom a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 54,98
122 3500112117 Slovak Telekom a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 0,72
123 21820358 SLOV lift s.r.o., Bratislava Servis výťahov 2/2018 92,40
124 201801997 Maxnetwork s.r.o.,V.Úľany Internetové služby 35,46
125 201801998 Maxnetwork s.r.o.,V.Úľany Internetové služby 42,66
126 201801999 Maxnetwork s.r.o.,V.Úľany Internetové služby 19,88
127 7240664350 ZSE Energia a.s., Bratislava Spotreba elektrickej energie 245,27
128 1389/2018 Bez problémov o.z., Nitra Reklamné služby 200,00
129 9001106679 Slovenská pošta, a.s., B.Bystr Tlač pošt.peň.poukazu 03/2018 97,67
130 2018005 František Molnár, Jelka Občerstvenie pre STV - natáčanie 198,00
131 2018014 Eurocluster s.r.o., Bratislava Zníž.energ.náročnosti MŠ Jelka 855,00
132 201901429 DUEL-PRESS, s.r.o., Bratislav Časopis: Vasárnap 59,60
133 20180009 MysteryX s.r.o., Jelka Laminované kartičky pre FC Jelka 43,06
134 2018/05 Monika Jakušová, Jelka Za šitie požiarnické oblečenie 102,00
135 02/2018 Fibinger Architects, s.r.o., Brat Projektová dokumentácia 168,00
136 001/2018 SAT-elektronika Servis, Jelka Oprava a údržba ver. osvetlenia 81,96
137 002/2018 SAT-elektronika Servis, Jelka Oprava a údržba ver. osvetlenia 259,32
138 08/2018 Mgr. Zoltán Farkas-Sorno, Jelka Zs webmasterské a grafické práce 195,00
139 7701999769 Edenred Slovakia, s.r.o., Bratis Stravné lístky 1765,42
140 2018020 Szabo-Trans Szabo Marian Za prepravu  60,00
141 2018021 Szabo-Trans Szabo Marian Za prepravu  60,00
142 1805674 SLOVGRAM, Bratislava verejný rozhlas  38,50
143 3500119236 Slovak Telekom a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 26,98
144 3500117954 Slovak Telekom a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 154,33
145 2018/0013 Németh Ernest-Trans, Jelka Za vývoz odpadovej vody 70,01
146 2018/0012 Németh Ernest-Trans, Jelka Za čerpanie daždovej vody 211,20
147 03/2018 Kult.spolok-Berkenye, Košúty Za výučbu ľudových tancov 03/2018 240,00
148 07/2018 MAARTGRAFIK Mészárosová A Zalomovanie časopisu Jelč. Slovo 200,00
149 7323840525 SPP a.s., Bratislava Za odber zemného plynu 26,00
150 7323840581 SPP a.s., Bratislava Za odber zemného plynu 47,00
151 2018023 Szabo-Trans Szabo Marian Za prepravu FC Jelka 169,10
152 11./2018 Július Rőth, Jelka Úprava plochy a zemné práce 919,80
153 2018008 František Molnár, Jelka Občerstvenie ku dňu učiteľov 1368,50
154 2018007 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 03/2018 653,48
155 201804 elóKoncert-Ing.Elemér Török Preddavok koncert Hooligans 5340,00
156 126/2018 Elektročas s.r.o.,Bernolákovo Oprava dig.hodín v obci Jelka 111,84
157 343/2018 Valeur,s.r.o. Dun.Streda Jelčianske slovo - Jókai szó 709,85
158 18VF00055 Karol Sucháň - Dun.Streda Za služby na úseku BOZP a PO 96,00
159 1822279 Lindström,s.r.o.,Trnava Za prenájom rohoží MKS,Ocú 29,81
160 1817194 Lindström,s.r.o.,Trnava Za prenájom rohoží Podn.Inkubátor 23,38
161 7323840328 SPP a.s., Bratislava Za odber zemného plynu 2891,00
162 7459447215 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu elektrickej energie 1153,94
163 7459458942 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu elektrickej energie 68,67
164 7459458018 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu elektrickej energie 410,07
165 7459457760 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu elektrickej energie 115,24
166 7459454984 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu elektrickej energie 9,33
167 0042018 ALGAIL s.r.o., Jelka Spracovanie dát, úprava webstránky 300,00
168 3500158341 Slovak Telekom,a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 54,86
169 200011987 Jablotron Slovakia s.r.o., Žilina Bezp.SIM MP 10,76
170 7151053964 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu elektrickej energie 1673,35
171 7151053965 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu elektrickej energie 202,49
172 8205922051 Slovak Telekom,a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 40,58
173 8205971425 Slovak Telekom,a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 59,09
174 8205971406 Slovak Telekom,a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 112,84
175 201802979 Maxnetwork s.r.o.,V.Úľany Internetové služby 35,46
176 201802980 Maxnetwork s.r.o.,V.Úľany Internetové služby 42,66
177 201802981 Maxnetwork s.r.o.,V.Úľany Internetové služby 19,88
178 13-2018 MRÁZ KONT s.r.o., Jelka Odvoz separovaného odpadu 1080,00
179 2018026 Szabo-Trans Szabo Marian Za prepravu FC Jelka 163,50
180 3500158343 Slovak Telekom,a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 42,58
181 3500159023 Slovak Telekom,a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 8,70
182 21820556 SLOV lift spol s r.o., Bratislava Za servis výťahov 92,40
183 211803116 AVE SK odpad.hospod. s.r.o. Za vyk. Služby 03/2018 3576,96
184 211803115 AVE SK odpad.hospod. s.r.o. Za vyk. Služby 03/2018 4952,34
185 5590027505 IVES Košice, Košice Upgrade prog.IVES 143,39
186 8830017516 ZSVS a.s., Nitra Za vodné a stočné 9,07
187 8830018215 ZSVS a.s., Nitra Za vodné a stočné 29,81
188 8830018214 ZSVS a.s., Nitra Za vodné a stočné 53,15
189 8830018213 ZSVS a.s., Nitra Za vodné a stočné 2,59
190 8830018212 ZSVS a.s., Nitra Za vodné a stočné 44,95
191 8830018211 ZSVS a.s., Nitra Za vodné a stočné 18,14
192 8830018210 ZSVS a.s., Nitra Za vodné a stočné 55,74
193 8830018209 ZSVS a.s., Nitra Za vodné a stočné 49,69
194 8830018208 ZSVS a.s., Nitra Za vodné a stočné 35,50
195 8830018146 ZSVS a.s., Nitra Za vodné a stočné 257,94
196 2018021 Eurocluster s.r.o., Bratislava Externé riadenie projektu MŠ 558,00
197 18026 Ing.Tibor Ballán - REMIT Kontrola EZS 71,40
198 00334/2018 Jozef Smrhola - Olymp Tabuľa EU 61,88
199 20180071 Ronex World s.r.o., Galanta Kancelárske potreby 109,02
200 2018029 Szabo-Trans Szabo Marian Preprava FC Jelka 212,30
201 11/2018 Mgr.Zoltán Farkas-Sorno Webmast.práce 195,00
202 2018014 Oros Ján, jelka Elektroinšt.práce - Inkubátor 150,00
203 20180010 Zoltán Tornyai, V.Úľany Pozáručná oprava kotla 90,30
204 18071 Talamon s.r.o., Dun.Streda Knihy podľa dod.listu č.39 279,22
205 18009 Štefan Bohony, Jelka Oprava - Liaz 706 95,50
206 2018138 Obec Veľké Úľany Školenie kontrolóra 30,50
207 201802779 Magic Print s.r.o., Bratislava Tonery 382,20
208 FV180031 ARPEKA s.r.o., Bratislava Vyhot.fotograf. na plátne 320,00
209 2018031 Szabo-Trans Marian Szabo Za prepravu  576,00
210 1826060 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží - podn.Inkubátor 14,30
211 1831176 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží - Ocú, MKS 24,96
212 18038 Vydavateľstvo ˝Helena˝- Šaľa GaŠa Žurnál 42,00
213 2018/0028 Németh Ernest-Trans Za čerpanie daždovej vody 288,00
214 2018032 Szabo-Trans Marian Szabo Za prepravu FC Jelka 143,80
215 67281-0162 Edenred Slovakia s.r.o.BA Stravné lístky 1765,42
216 18059 Tibor Khern, Jelka Oprava - Liaz + kosačka Husqvarna 519,85
217 1800120 Karol Sucháň, Dun.Streda Poskyt.služby BOZP 96,00
218 7318900825 SPP,a.s., Bratislava Za odber zemného plynu 2891,00
219 7318901072 SPP,a.s., Bratislava Za odber zemného plynu 47,00
220 7318901017 SPP,a.s.,  Bratislava Za odber zemného plynu 26,00
221 7551339736 ZSE Energia a.s., Bratislava Za odber elektrickej energie 410,07
222 7551339508 ZSE Energia a.s., Bratislava Za odber elektrickej energie 115,24
223 7551338413 ZSE Energia a.s., Bratislava Za odber elektrickej energie 9,33
224 7551340437 ZSE Energia a.s., Bratislava Za odber elektrickej energie 68,67
225 7551331216 ZSE Energia a.s., Bratislava Za odber elektrickej energie 1153,94
226 0062018 ALGAIL s.r.o., Jelka Spracovanie dát, zver.dok. Apríl 180,00
227 2018034 Szabo-Trans Marian Szabo Za prepravu FC Jelka 147,50
228 180122 Odpadová s.r.o., Bratislava Služby v odp. hospodárstve 1090,91
229 20180349 Dobrovolná Pož.ochr.SR,Brat Školenie HJ 300,00
230 180100023 Fenstertech s.r.o.,Dol.Streda Montáž klúčkov 91,20
231 201811 Zoltán Baráth-Blesk, Jelka Elektroinšt.páce - revízia 120,00
232 201803991 MAXNETWORK s.r.o.,V.Úľa Internetové služby 35,46
233 201803992 MAXNETWORK s.r.o.,V.Úľa Internetové služby 42,66
234 201803993 MAXNETWORK s.r.o.,V.Úľa Internetové služby 19,88
235 8207965551 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 59,22
236 8207919371 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 40,58
237 8207965535 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 111,98
238 211804123 AVE SK odp.hosp. s.r.o., Br Za vykonané služby 04/2018 5816,82
239 211804122 AVE SK odp.hosp. s.r.o., Br Za vykonané služby 04/2018 3802,56
240 2018010 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 04/2018 603,82
241 20180140 3W Slovakia, s.r.o., Trenčín Za ročnú licenciu - virtualcintorín 213,90
242 3500207488 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 26,98
243 3500207983 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 1,54
244 3500205900 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 157,24
245 3500206423 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 54,98
246 7141140386 ZSE Energia a.s., Bratislava Za odber elektrickej energie 190,13
247 7141140385 ZSE Energia a.s., Bratislava Za odber elektrickej energie 766,56
248 14/2018 Július Rőth Za úpravu plochy za cintorínom 588,00
249 21820747 SLOV lift spol.s r.o., Bratisl Za servis výťahov 92,40
250 180010 MBM Project s.r.o., Dlhá n Vá Spracovanie žiadosti o fin.prísp. 500,00
251 8830026711 ZSVS Šaľa Za vodné a stočné 12,96
252 04/2018 Kult.spolok-BERKENYE Za výučbu ľudových tancov-apríl 180,00
253 16/2018 Relato s.r.o., Komárno Struny basová G 42,00
254 19/2018 Ing.Katarína Szomolaiová,Ga GO - meranie 500,00
255 2018035 Szabo-Trans Marian Szabo Za prepravu 120,00
256 2018029 Eurocluster s.r.o., Bratislava Externé riadenie projektu 432,00
257 20180177 Gaudio s.r.o., Galanta Set tróf.pohárov 250,00
258 2018036 Szabo-Trans Marian Szabo Za prepravu FC Jelka 303,00
259 2018038 Szabo-Trans Marian Szabo Za prepravu spev.súboru 57,00
260 3804055 Západoslov. Distribučná a.s. Za krátkodobý odber el.energie Jelka 93,82
261 3804054 Západoslov. Distribučná a.s. Za krátkodobý odber el.energie Jelka 93,82
262 14/2018 Mgr.Zoltán Farkas-Sorno Za webmasterské práce 195,00
263 1838283 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží MKS, OCÚ Jelka 29,81
264 1833150 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží podnik.inkubátor 14,30
265 05/2018 Kult.spolok-BERKRNYE Za výučbu ľudových tancov-máj 150,00
266 21/2018 Ing.Katarína Szomolaiová,Ga GO - meranie 375,00
267 2018129 Peter Dužek -PE MAX, Galan Fólie a lep. pásky 62,71
268 9000840766 Edenred Slovakia s.r.o., Brat Za stravné lístky 1899,02
269 2018043 Szabo-Trans Marian Szabo Za prepravu FC Jelka 159,50
270 2018044 Szabo-Trans Marian Szabo Za prepravu Jelka - Somberek 705,60
271 7318920719 SPP, a.s., Bratislava Za odber zemného plynu 2891,00
272 2018012 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 605,30
273 7318920911 SPP, a.s., Bratislava Za odber zemného plynu 26,00
274 7318920966 SPP, a.s., Bratislava Za odber zemného plynu 47,00
275 2018/0037 Németh Ernest -Trans Za vývoz odpadovej vody 70,01
276 18VF00129 Karol Sucháň, Dun.Streda Služby na úseku BOZP a PO 96,00
277 8209927619 Slovak Telekom a.s., Bratisla Telekomunikačné poplatky 40,58
278 8209978680 Slovak Telekom a.s., Bratisla Telekomunikačné poplatky 59,09
279 8209978660 Slovak Telekom a.s., Bratisla Telekomunikačné poplatky 111,92
280 7459502199 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu elektrickej energie 9,33
281 7541402883 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu elektrickej energie 1153,94
282 7459503487 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu elektrickej energie 410,07
283 7459504187 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu elektrickej energie 68,67
284 7469294245 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu elektrickej energie 115,24
285 23/2018 BAB Poradenstvo s.r.o., Pata Odborná príprava v obl.CO 345,00
286 201805037 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 35,46
287 201805038 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 42,66
288 201805039 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 19,88
289 5918019031 Poradca posnikateľa s.r.o. Odborná poradca - dane, účtovn. 174,12
290 5918015280 Poradca posnikateľa s.r.o. Ver.správa SR, Ročný prístup 117,00
291 7190899295 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu elektrickej energie 578,05
292 7190899296 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu elektrickej energie 217,67
293 2018045 Szabo-Trans Marian Szabo Za odvoz dažďovej vody 420,00
294 542018 Ladislav Bús, Tomášikovo Oprava miestnych komunikácii 228,00
295 480618 Gabriela Juhošová,HASMAT Kontrola požiarnych vodovodov 165,96
296 470618 Gabriela Juhošová,HASMAT Kontrola hasiacich prístrojov 642,38
297 3500253534 Slovak Telekom a.s., Bratisla Telekomunikačné poplatky 150,65
298 3500254950 Slovak Telekom a.s., Bratisla Telekomunikačné poplatky 26,98
299 3500254005 Slovak Telekom a.s., Bratisla Telekomunikačné poplatky 54,98
300 2018/0041 Németh Ernest -Trans Za čerpanie dažďovej vody 518,40
301 202018 Röth Július, Jelka Úprava plochy za cintorínom 923,40
302 2018111 Ronex World Galanta Utierky,servítky,vrece 90,85
303 2018112 Ronex World Galanta Utierky,vrece 112,56
304 8830034152 Zsl.Vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 14,26
305 211805124 AVE SK odp.hospodárstvo Služby v odpadovom hospodárstve 5312,00
306 211805123 AVE SK odp.hospodárstvo Služby v odpadovom hospodárstve 3612,90
307 201805980 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Počítač do kultúrneho domu  780,00
308 201827 MVDr.Inštitorisová, Nitra Odchyt túlavých psov 423,60
309 21820935 SLOV lift spol.sro. BA Servis výťahov Inkubátor 92,40
310 1800040 Július Major Sódovkáreň Minerálne vody Obecný deń 320,44
311 2018047 Szabo-Trans Marian Szabo Preprava dôchodcov 562,50
312 2018019 Bellareklama Galanta Tlač plagátov - Obecný deň 39,00
313 2018103 Rudolf Lancz - LAVA Tlač plagátov - Obecný deň 394,02
314 1800001 Tóth Štefan MINI ABC 56 Sladkosti - Obecný deň 428,76
315 5873540 Humorszervisz HU Vystúpenie Kökény Attila 1029,61
316 1979256 Kapusi Judit, Miskolc HU Óriáscirkursz-vystúpenie  665,00
317 2018406 Mistral Music Kiadó HU Vystúpenie Ricco a Claudia 1035,00
318 850006 K2 Serurity, s.r.o. Šaľa Strážna služba, Obecný deń 636,00
319 2018057 Thermopol, Galanta Technické zabepečenie Ob.dní 3610,80
320 0042018 SAT elektronika servis Údržba miestneho rozhlasu 3251,64
321 20183 OZ POLENO Bratislava Vystúpenie tanečného súboru 600,00
322 20180447 Agrotrade s.r.o. D.Streda Oprava kosačiek 214,60
323 2018049 Szabo-Trans Marian Szabo Preprava FC Jelka 211,50
324 1201805465 ZM servis a.s. Bratislava Inštalácia tlačového zariadenia 60,00
325 072018 Pyrostar sr.o. Senec Ohňostroj Obecný deň 800,00
326 180100028 Mgr.M. Kováčová,Močenok Prenájom atrakcií Obecné dni 1450,00
327 582018 Ladislav Bús, Tomášikovo Verejné obstarávanie 228,00
328 072018 Kultúrny spolok Berkenye Výučba ľudových tancov 120,00
329 0752018 UNITRADE Trubíniová Prenájom stav. Dopravníka 408,00
330 1846313 Lindstrom, Trnava Prenájom kobercov 29,81
331 1841195 Lindstrom, Trnava Prenájom kobercov 23,38
332 4419006391 Prvá Komunálna Finančná as Poistenie majetku  775,27
333 3559010780 Prvá Komunálna Finančná as Poistenie zmluvné na vozidlá 145,22
334 2459000085 Prvá Komunálna Finančná as Poistenie havarijné na Š-Octavia 47,47
335 14151-0181 Edenred Slovakia s.r.o. BA Stravné lístky 2016,92
336 9549345 Sollers Print Tata, HU Nájom vláčika Obecný deň 750,00
337 2018011 N-EVENT Šamorín Prenájom stanu Obecné dni 1723,00
338 2018171 VECO-Mont s.r.o. Blatná Veľký stan  1521,60
339 2018172 VECO-Mont s.r.o. Blatná Stany 2 ks 1684,80
340 2018015 ISTER Restaurant s.r.o.  Občerstvenie Obecné dni 490,00
341 201806035 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Oprava siete na PC 35,45
342 2018026 Bellareklama Galanta Výroba informačnej tabule 67,20
343 2018003 Richard Czinege, D.Streda Projektová dokumentácia 580,00
344 162018 Mgr.Zoltán Farkas  Grafické a webmasterské práce 195,00
345 62018 Reg.rozvojová agentúra Externé manažérske služby  2446,50
346 20180047 Németh Ernest Jelka Vývoz odpadovej vody 70,01
347 292018 Július Röth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 372,60
348 201806060 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Servis  kamier 35,45
349 201809 Elókoncert, Dun.Streda Hooligans koncert 2.časť 5340,00
350 2018032 Oros Ján, Jelka za elektroinštalačné práce 184,80
351 OF-18-06-03 LSE-Life Star Emergency,sro Zabesp. Záchr.zdrav.sluby 268,00
352 201833 Inštitorisová Ildi MVDr. Odchyt túl. psov 396,00
353 20180032 Prorozvoj s.r.o. Sprac.kom.plánu soc.služieb 900,00
354 18VF00153 Karol Sucháň, Dun.Streda Služby v obl. BOZP 96,00
355 2018014 František Molnár Za stravovanie dôchodcov 616,18
356 1201806281 Z+M a.s., Bratislava Za prenájom tlačových zariadení 42,00
357 8212107804 Slovak Telekom a.s., Bratisla Telekomunikačné poplatky 111,64
358 8212107835 Slovak Telekom a.s., Bratisla Telekomunikačné poplatky 46,58
359 8212055890 Slovak Telekom a.s., Bratisla Telekomunikačné poplatky 40,58
360 180059 Július Ravasz-Transbeton Betonová zmes 29,40
361 02982018 BINS s.r.o., Nitra Plasová nádoba na odpad 585,00
362 201806109 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 35,46
363 201806110 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 42,66
364 201806111 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 19,88
365 2018053 Szabo-Trans Marian Szabo Za prepravu - B.Bystrica 2x 288,00
366 782018 Ladislav Bús, Tomášikovo Revitalizácia škanzenu pri mlyne 2748,00
367 0092018 ALGAIL s.r.o., Jelka Spracovanie dát,úprava webstránky 300,00
368 26/2018 Zoltán Žák, Malá Mača Za kominárske služby 445,00
369 7318940183 SPP a.s., Bratislava Za odber zemného plynu 2891,00
370 7318940435 SPP a.s., Bratislava Za odber zemného plynu 47,00
371 7318940378 SPP a.s., Bratislava Za odber zemného plynu 26,00
372 7489664366 ZSE Energia a.s., Bratislava Za elektrinu 9,33
373 7489654596 ZSE Energia a.s., Bratislava Za elektrinu 1153,94
374 7161024999 ZSE Energia a.s., Bratislava Za elektrinu 567,30
375 7161025000 ZSE Energia a.s., Bratislava Za elektrinu 205,22
376 7111658715 ZSE Energia a.s., Bratislava Za elektrinu -595,60
377 1180144 Datatrade s.r.o., Zl.Moravce Služby obce.info 92,16
378 3500302344 Slovak Telekom a.s., Bratisla Telekomunikačné poplatky 159,74
379 3500302950 Slovak Telekom a.s., Bratisla Telekomunikačné poplatky 26,98
380 3500304099 Slovak Telekom a.s., Bratisla Telekomunikačné poplatky 2,33
381 3500302796 Slovak Telekom a.s., Bratisla Telekomunikačné poplatky 51,53
382 7489668173 ZSE Energia a.s., Bratislava Za elektrinu 115,24
383 7489669512 ZSE Energia a.s., Bratislava Za elektrinu 68,67
384 7489668475 ZSE Energia a.s., Bratislava Za elektrinu 410,07
385 200024013 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilin Bezp. SIM mp 10,76
386 8830042585 ZSVS a.s., Šaľa Vodné a stočné 721,75
387 8830042737 ZSVS a.s., Šaľa Vodné a stočné 32,41
388 8830042647 ZSVS a.s., Šaľa Vodné a stočné 646,02
389 8830042648 ZSVS a.s., Šaľa Vodné a stočné 66,26
390 8830042649 ZSVS a.s., Šaľa Vodné a stočné 180,18
391 8830042650 ZSVS a.s., Šaľa Vodné a stočné 193,14
392 8830042651 ZSVS a.s., Šaľa Vodné a stočné 567,94
393 8830042652 ZSVS a.s., Šaľa Vodné a stočné 70,00
394 8830042653 ZSVS a.s., Šaľa Vodné a stočné 59,63
395 8830042654 ZSVS a.s., Šaľa Vodné a stočné 40,19
396 20180216 Gastro Trade Sloboda s.r.o. Kávovar DeLonghi 322,80
397 2018070078 Osobnyudaj.sk, s.r.o.,Košice Výkon zodpovednej osoby 58,79
398 211806151 AVE SK odpad.hospod.s.r.o. Za vykonané služby 06/2018 3776,89
399 211806150 AVE SK odpad.hospod.s.r.o. Za vykonané služby 06/2018 3992,26
400 21821132 SLOV lift spol. s r.o., Bratisl Servis výťachov jún/2018 92,40
401 21821168 Slov lift s.r.o., Bratislava Servis výťahov 188,52
402 044/2018 AD  plan, s.r.o., Jelka Projektové práce 540,00
403 20/2018 MAARTGRAFIK Gabčíkovo Zalamovanie časopisu 200,00
404 8830041358 ZSVS - Šaľa Za vodné a stočné 10,37
405 7111664618 ZSE Energia a.s., Bratislava Za elektrinu 40,72
406 20180019 Štefan Lipovský-Enerstav Výkon inžinierskej činnosti 796,90
407 20180018 Štefan Lipovský-Enerstav Vyprac. proj. dokumentácie 600,00
408 2018/150 CZ CZ Nitra s.r.o. Výmena AKU, kontrola 205,44
409 11/2018 Ľudovít Röth, Jelka Oprava smetných kontajnerov 936,00
410 12/2018 Ľudovít Röth, Jelka Oprava smetných kontajnerov 504,00
411 13/2018 Ľudovít Röth, Jelka Zámočnícke práce 314,40
412 2182008531 ŠEVT a.s., Bratislava Kancelárske potreby 82,57
413 18/2018 Mgr.Farkas Zoltán -Sorno  Webmasterské a grafické práce 195,00
414 1849030 Lindström s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 23,38
415 1854140 Lindström s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 29,81
416 5681801557 Edenred Slovakia s.r.o.,Brat. Stravné lístky 2016,92
417 812018 Ladislav Bús, Tomášikovo VO -Výmena umelého trávnika 228,00
418 20180020 Štefan Lipovský-Enerstav Vyjadrenie ZSVS 31,20
419 201868 Psychologické centrum s.r.o. Psychologické vyšetrenie PO 240,00
420 2018016959 Papera s.r.o., B.Bystrica Kancelárske potreby 323,40
421 2018/0054 Németh Ernest-Trans Vývoz odpadovej vody -Fut.ihrisko 70,01
422 2018055 Szabo-TRANS MarianSzabo  Za prepravu FC Jelka 140,10
423 2018031 Igor Pohl, Senec Ročná prehliadka kotlov 225,00
424 4419006391 Prvá Komunálna Finančná as Poistné majetku 387,63
425 2459000085 Prvá Komunálna Finančná as Poistné - GA 632 EJ 23,73
426 3559010780 Prvá Komunálna Finančná as Poistné vozidiel OcÚ Jelka 72,61
427 0220181165 Centrálna nezisková spoločn Isamosprava - intern prístup 169,00
428 2018016 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 605,45
429 842018 Ladislav Bús, Tomášikovo Odb.činn. - rozš. Kam.systému 228,00
430 10/2018 Kult.spolok -Berkenye Výučba ľudových tancov 200,00
431 1018084982 osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice Výkon zodp.osoby za 08/2018 82,80
432 7318959016 SPP a.s., Bratislava Za odber zemného plynu 2891,00
433 7318959207 SPP a.s., Bratislava Za odber zemného plynu 26,00
434 7318959259 SPP a.s., Bratislava Za odber zemného plynu 47,00
435 26/2018 Ing.Katarína Szomolaiová,Ga Geom.plán + správne poplatky 277,00
436 14180580 SATES, a.s., Pov.Bystrica Dopravné tabuľky  727,81
437 7489703283 ZSE Energia a.s., Bratislava Za elektrinu 1153,94
438 7489711419 ZSE Energia a.s., Bratislava Za elektrinu 115,24
439 7489711644 ZSE Energia a.s., Bratislava Za elektrinu 410,07
440 7489712337 ZSE Energia a.s., Bratislava Za elektrinu 68,67
441 8830044293 ZSVS, Šaľa Za vodné a stočné 18,14
442 8214111569 Slovak Telekom, a.s., Bartisl Telekomunikačné poplatky 203,16
443 8214111529 Slovak Telekom, a.s., Bartisl Telekomunikačné poplatky 26,98
444 8213988632 Slovak Telekom, a.s., Bartisl Telekomunikačné poplatky 40,58
445 8214111589 Slovak Telekom, a.s., Bartisl Telekomunikačné poplatky 46,99
446 8214111593 Slovak Telekom, a.s., Bartisl Telekomunikačné poplatky 0,84
447 8214047360 Slovak Telekom, a.s., Bartisl Telekomunikačné poplatky 111,44
448 8214047396 Slovak Telekom, a.s., Bartisl Telekomunikačné poplatky 46,38
449 34./2018 Július Rőth, Jelka Za úpravu plochy za cintorínom 583,20
450 18409 Sponka s.r.o., Púchov Zošívačka Plus 36,00
451 7489710354 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za elektrinu 9,33
452 7121421967 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za elektrinu 194,41
453 201807186 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové poplatky 35,46
454 201807187 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové poplatky 42,66
455 201807188 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové poplatky 19,88
456 7210824355 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za elektrinu 731,99
457 18VF00200 Karol Sucháň, Dun.Streda Služby - BOZP 96,00
458 878/2018 Valeur, s.r.o., Dun.Streda Jelčianske Slovo-Jókai Szó 709,85
459 1201807000 Z+M servis a.s., Bratislava Prenájom tlač. zariad. 42,00
460 21821330 SLOV lift spol. s r.o., Bratisl Servis výťahov 92,40
461 211807137 AVE SK odpad. Hosp. s.r.o. Služby za obd. 07/2018 4153,10
462 211807139 AVE SK odpad. Hosp. s.r.o. Služby za obd. 07/2018 4529,16
463 218149 PYROTEX, s.r.o., D.Orešany Materiál pre DHZO 2868,96
464 2018059 Szabo-Trans Marian Szabo Za prepravu FC Jelka 106,80
465 422018 J. Ing.František Dudek, D.Stred Znalecký poudok 120,00
466 27/2018 Ing. Katarína Szomolaiová Geom.plan 327,00
467 218152 PYROTEX, s.r.o., D.Orešany Materiál pre DHZO 2131,04
468 2018/14 Ladislav Király - Tranz, Jelka Makadán + doprava 1591,30
469 00949/2018 Jozef Smhola-Olymp Vlajky 535,08
470 2018/02(VS) Ľudovít Zelinka, Jelka Vodoinštalatérske práce - MKS 947,00
471 18027 Klaster regionáln. rozvoja-ZS Členský príspevok na rok 2018 1000,00
472 20180030 MysteryX s.r.o., Jelka Rozpis zápasov + kartičky 52,96
473 18118 Tibor Khern, Jelka Oprava dopr. voz. Ocú Jelka 578,80
474 1861930 Lindström, Trnava Prenájom rohoží 24,96
475 1857024 Lindström, Trnava Prenájom rohoží 23,38
476 21/2018 Mgr. Zoltán Farkas - Sorno Webmasterské a graf. práce 195,00
477 2018061 Szabo-Trans Marian Szabo Preprava FC Jelka 267,70
478 78704-0124 Edenred Slovakia, s.r.o., Bra Ticket restaurant lístky 2016,92
479 31/2018 Relato s.r.o., Komárno Struna na citaru 142,00
480 0112018 Algail s.r.o., Jelka Webmasterské práce 360,00
481 2018/0059 Németh Ernest-Trans, Jelka Vývoz odp. vody - ŠA 70,01
482 2018/0060 Németh Ernest-Trans, Jelka Čerpanie daždovej vody 76,80
483 06/2018 Fibinger Architects, s.r.o., Ba Revit. Skanzenu pri vodn.mlyne 198,00
484 42./2018 Július Röth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 534,60
485 1018091633 osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice Výkon zodpov.osoby za 09/2018 82,80
486 18VF00225 Karol Sucháň, Dun.Streda Služby na úseku BOZP 96,00
487 37/2018 BAB Poradenstvo, s.r.o.,Pata Služby na úseku CO, KR, OBR 345,00
488 2018063 Szabo-Trans Marian Szabo Čerpanie a vývoz daždovej vody 280,00
489 2018018 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 656,74
490 218016 Ing.Péteri Marián, Šaľa Za audit účt.uzávierky 2700,00
491 7323942453 SPP, a.s., Bratislava Za odber zemného plynu 2891,00
492 7323942691 SPP, a.s., Bratislava Za odber zemného plynu 47,00
493 7323942639 SPP, a.s., Bratislava Za odber zemného plynu 26,00
494 8216009014 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 46,38
495 8215953335 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 40,58
496 8216075343 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 26,98
497 8216075395 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 46,99
498 8216008990 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 112,15
499 8216075406 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 3,84
500 8216075377 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 153,24
501 7459585473 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za elektriku 1153,94
502 20170066 Bc.Rudolf Végh -Event technik Prenájom mobil wc  a doprava 75,00
503 201808333 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 35,46
504 201808334 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 42,66
505 201808335 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 19,88
506 8830052094 ZSVS, a.s., Šaľa Za vodné a stočné 15,55
507 7459594486 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za elektriku 68,67
508 7102912889 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za elektriku 181,99
509 7102912888 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za elektriku 774,11
510 7459593793 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za elektriku 410,07
511 7459593568 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za elektriku 115,24
512 7459592511 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za elektriku 9,33
513 21/2018 Martina Nyársiková, Galanta Čistenie a tepovanie kobercov MKS 105,00
514 201809388 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Softwérové práce 101,45
515 007/2018 SAT - elektronika servis, Jelka Oprava a údržba miestn. Rozhlasu 555,20
516 2018064 Szabo-Trans Marian Szabo Za prepravu FC Jelka 304,00
517 1201808006 Z+M servis a.s., Bratislava Prenájom tlačových zariadení 42,00
518 21821520 Slov lift spol.s r.o., Bratislava Servis výťahov - august 2018 92,40
519 22/2018 Mgr.Zoltán Farkas - Sorno Webmasterské a grafické práce 170,00
520 62018 GRACE Slovakia, s.r.o., Hloh Zlepš.kvality na multifunkčn.ihriska 2640,00
521 2108003 Farkasová Elvira, Trávnik Uteráky 2556,00
522 211808134 AVE SK odpadové hosp.s.r.o Služby za obdobie 08/2018 5924,36
523 211808135 AVE SK odpadové hosp.s.r.o Služby za obdobie 08/2018 5305,52
524 FVGA20180193 Ronex World s.r.o., Galanta Kanc. potreby 49,54
525 2018 19 Monika Jakušová, Jelka Šitie pož.odevov 127,00
526 482018 J. Ing.František Dudek, Dun.Str Znalecký posudok 120,00
527 1866114 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 08/2018 32,45
528 1871235 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 08/2018 24,96
529 008/2018 SAT -elektronika servis, Jelka Oprava a údržba miestneho rozhlas 3633,48
530 29/2018 Imrich Sichta, Jelka Za vyk.prác.- Oprava kosačky 230,00
531 14/2018 Maartgrafik, Gabčíkovo Tlačiarenska príprava brožúr 200,00
532 2018067 Szabo-Trans Marian Szabo Za prepravu speváckeho súboru 150,00
533 2018069 Szabo-Trans Marian Szabo Za prepravu speváckeho súboru 81,00
534 2018068 Szabo-Trans Marian Szabo Za prepravu FC Jelka 117,30
535 79290-0124 Edenred Slovakia s.r.o. Gastrolístky 2016,92
536 2018004 CAMPOS SK s.r.o., Koniarov Výmena umelej trávy ZŠ Jelka 12480,00
537 201809436 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 12903,60
538 2459000085 Prvá Komunálna Finančná a.s. Poistenie motorových vozidiel 71,21
539 4419006391 Prvá Komunálna Finančná a.s. Poistenie motorových vozidiel 1162,90
540 3559010780 Prvá Komunálna Finančná a.s. Poistenie motorových vozidiel 217,87
541 2018/0069 Németh Ernest-Trans, Jelka Čerpanie dážďovej vody 825,60
542 2108/0068 Németh Ernest-Trans, Jelka Vývoz odpadovej vody -Futb.ihrisko 70,01
543 13280320 Sates, a.s., Považská Bystri Spomalovací prah 513,60
544 2018071 Szabo-Trans Marian Szabo Za prepravu FC Jelka 62,00
545 1109/2018 Valeur, s.r.o., Dun.Streda Brožúra 712,30
546 1018101636 osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodp.osoby za 10/2018 82,80
547 3008201801 Vydavateľstvo Emócia,Zvolen 50 orig.príhovorov-zborník všet.príh. 88,00
548 0132018 ALGAIL s.r.o., Jelka  Spracovanie dát - webmasterské p 180,00
549 0122018 ALGAIL s.r.o., Jelka  Spracovanie ŽoNFP 1800,00
550 46./ 2018 Július Rőth, Jelka Za úpravu plochy za miestn.cintorín 891,60
551 62 Tan.divadlo Ifjú Szívek Vystúpenia 28.09.2018 2000,00
552 201866 Združenie miest a obcí ŽO Členský poplatok na 2018 588,90
553 2018023 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 605,58
554 2018024 František Molnár, Jelka Spomienková oslava 380,00
555 18VF00249 Karol Sucháň, Dun.Streda Služby na úseku BOZP 96,00
556 7318999230 SPP, Bratislava Dodanie zemného plynu 47,00
557 7318998988 SPP, Bratislava Dodanie zemného plynu 2891,00
558 7318999177 SPP, Bratislava Dodanie zemného plynu 26,00
559 7489783872 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za elektrinu 9,33
560 7489786594 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za elektrinu 115,24
561 7489786846 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za elektrinu 410,07
562 7489776349 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za elektrinu 1153,94
563 2018274 AB-Krtkovanie, Senec Vyčist.kanaliz. Potrubia 204,00
564 201809517 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové poplatky 35,46
565 201809518 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové poplatky 42,66
566 201809519 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové poplatky 19,88
567 34.2018 Norbert Klásek, Jelka Montáž dverí 68,00
568 8217987460 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 111,58
569 8217987486 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 46,38
570 8218055851 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 26,98
571 8218055883 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 2,29
572 8218055879 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 46,99
573 8218055864 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 142,25
574 8218088007 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Mobilný telefon do MKS 849,00
575 7240672740 ZSE Energia, a.s., Bratislava   Za elektrinu 230,56
576 7489787753 ZSE Energia, a.s.,Bratislava Za elektrinu 68,67
577 7240672739 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za elektrinu 651,35
578 8217933546 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 40,58
579 8830060128 ZSVS Šaľa Za vodné a stočné 115,96
580 8830060129 ZSVS Šaľa Za vodné a stočné 56,78
581 8830060130 ZSVS Šaľa Za vodné a stočné 160,73
582 8830060131 ZSVS Šaľa Za vodné a stočné 246,29
583 8830060132 ZSVS Šaľa Za vodné a stočné 73,37
584 8830060133 ZSVS Šaľa Za vodné a stočné 89,44
585 8830060134 ZSVS Šaľa Za vodné a stočné 60,92
586 8830060135 ZSVS Šaľa Za vodné a stočné 80,36
587 8830059564 ZSVS Šaľa Za vodné a stočné 14,26
588 18VF00157 TIMI-INTO s.r.o., Galanta Kancelárske potreby 82,64
589 201844 Inštitorisová Ildi MVDr. Nitra Odchyt psov 518,40
590 211809131 AVE SK odp. Hospodárstvo Služby v odpadovom hospodárstve 4049,75
591 211809132 AVE SK odp. Hospodárstvo Služby v odpadovom hospodárstve 4828,09
592 2018/009 Jozef Kucsera-Kucseratrans Práca nakladačom UNC 200 1651,20
593 200037089 Jablotron Slovakia s.r.o., Žilin Mes.poplatok SIM 10,76
594 21821713 SLOV lift spol.s r.o., Bratisl Servis výťahov 92,40
595 20180826 Agrotrade s.r.o., Dun.Streda Príslušenstvo - VZ 96,40
596 2018077 SZABO-Trans Marian Szabo Za prepravu spevokolu Jelka 36,00
597 2018078 SZABO-Trans Marian Szabo Za prepravu FC Jelka 194,00
598 2018079 SZABO-Trans Marian Szabo Za prepravu 115,00
599 180273 APHEX s.r.o., Čataj Oprava kop. Stroja Toshiba 59,28
600 2018050 Erik Péli, Štitáre Drvenie konárov a odvoz 960,00
601 201806412 Magic Print s.r.o., Bratislava Tonery 797,28
602 G18026 Kamenárstvo - Štefan Görföl Pamätná tabuľa 322,80
603 09/2018 Fibinger Architects, s.r.o., Ba Projekt - skanzen 09/2018 132,00
604 1066/2018 Ing. František Dudek, DS Znalecký posudok 120,00
605 10180756 Vzdel.akadémia J.A.Komens Odborná príprava technikov PO 405,00
606 1873808 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 23,38
607 1879100 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 34,66
608 009/2018 SAT-elektronika servis, Jelka Oprava miestneho rozhlasu 2795,83
609 01397/2018 Jozef Smrhola-Olymp Obal na okuliare-vian.darčeky dôch. 1798,20
610 01403/2018 Jozef Smrhola-Olymp Taška skladacia - vian.darč.dôchodcom 2700,00
611 01404/2018 Jozef Smrhola-Olymp Sviečky - vian.darčeky dôchodcom 1936,20
612 18017 Bohony Štefan, Jelka Oprava požiarnického auta 154,80
613 2018024369 Papera, s.r.o., Bansk. Bystr. Kanc.potreby 118,02
614 FVGA20180228 Ronex World s.r.o., Galanta Kanc.potreby 233,83
615 17455-0181 Edenred Slovakia, s.r.o., Ba Stravné lístky 2016,92
616 12 Oľga Posvanczová, Nový Život Šitie - mikiny s potlačou SČK 324,00
617 102018 Kristián Sercel, V.Úľany Ozvučenie kult.programu 420,00
618 52./2018 Július Rőth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 381,60
619 2018/010 Jozef Kucsera- Kucseratrans Práca s nakladačom UNC 200 1612,80
620 1018111633 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice Výkon zodpov. osoby za 11/2018 82,80
621 FVGA20180238 Ronex World s.r.o., Galanta Kanc.potreby 70,60
622 10180322 Peter Jurík - LISA Služby na inf.port. Slovakregion.sk 37,88
623 91801709 Asseco Solutions, a.s., Brat. Nová verzia programov pre Obec 416,84
624 7264217901 SPP, Bratislava Za odber zemn.plynu 26,00
625 7264217953 SPP, Bratislava Za odber zemn.plynu 47,00
626 7264217716 SPP, Bratislava Za odber zemn.plynu 2891,00
627 201810699 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Práca s plošinou 111,14
628 201810756 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 35,46
629 201810757 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 42,66
630 201810758 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Internetové služby 19,88
631 8220056118 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 138,04
632 8220056140 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 0,48
633 8220056009 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 26,98
634 8219977188 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 113,18
635 8219977219 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 46,88
636 8220056136 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 46,99
637 8219926664 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 40,58
638 7459660403 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektriny 410,07
639 7459660181 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektriny 115,24
640 7459661092 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektriny 68,67
641 7459659132 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektriny 9,33
642 7459652157 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektriny 1153,94
643 18VF00300 Karol Sucháň, Dun.Streda Služby na úseku BOZP, PO 96,00
644 8830066332 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 5,18
645 2018025188 Papera s.r.o., Banská Bystr. Kanc.potreby 166,74
646 121821430 Západoslovenská Distribučná Pripojenie odb.elektr.zar. do distr. 16,78
647 200005008699 Západoslovenská Distribučná Pripojenie odb.elektr.zar. do distr. 16,78
648 200005008697 Západoslovenská Distribučná Pripojenie odb.elektr.zar. do distr. 16,78
649 200005008698 Západoslovenská Distribučná Pripojenie odb.elektr.zar. do distr. 16,78
650 7190919944 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektriny 783,06
651 7190919945 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektriny 266,58
652 63/2018 Zoltán Žák, Malá Mača Vyčistenie komínov 115,00
653 2018026 František Molnár, Jelka Stravovanie pre spev.súbory 240,00
654 2018025 František Molnár, Jelka Posedenie dôchodcov 2520,00
655 18018 Bohony Štefan Autoservis - traktorservis 85,00
656 2018037 Ister Reštaurant, s.r.o., Jelka Občerstvenie zamestnancov 785,00
657 011/2018 SAT-elektronika servis Oprava a údržba miestn.rozhlaso 2679,98
658 2018087 Szabo-Trans Marian Szabo Za prepravu FC Jelka 83,60
659 2018031 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov za október 665,94
660 21821898 SLOV lift spol. s r.o., Bratisl Servis výťshov 92,40
661 20180039 MysteryX s.r.o., Jelka Plachta pre šport.areál 75,50
662 211810111 Ave - Odpadové hospodarstvo Služby za obdobie - 10/2018 3773,86
663 211810112 Ave - Odpadové hospodarstvo  Služby za obdobie - 10/2018   4724,72
664 201853 Inštitorisová Ildi MVDr. Nitra Odchyt psov 163,20
665 201811013 Ladislav László, Jelka Občerstvenie na obecnom dní 2018 1017,40
666 2018032 František Molnár, Jelka Stravovanie - komunálne volby 261,60
667 27/2018 Tomáš Szamaránszky, Jelka Softvérové práce 180,00
668 28/2018 Tomáš Szamaránszky, Jelka Ozvučovanie - marec-november 2018 620,00
669 0801180460 Cesty Nitra, a.s., Nitra Oprava miestnych komunikácií 18015,12
670 0801180459 Cesty Nitra, a.s., Nitra Oprava miestnych komunikácií 45246,60
671 2018/0078 Németh Ernest-Trans, Jelka Vývoz odpadovej vody 70,01
672 2018081 Szabo-Trans Marian Szabo Za prepravu FC Jelka 91,00
673 2018082 Szabo-Trans Marian Szabo Za prepravu  100,50
674 8830069755 ZSVS a.s., Nitra Za vodné a stočné 10,37
675 20180220 Fores s.r.o., Galanta Oprava a montáž vert.žalúzií 263,40
676 1887922 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 30,67
677 1882519 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 24,14
678 2018403 Obec Veľké Úľany Školenie kontrolóra 30,50
679 18167 Tibor Khern, Jelka Oprava traktora 1005,40
680 29/2018 Mgr.Zoltán Farkas-Sorno Dodávka klimatizačnej jednotky 570,00
681 2018/0086 Németh Ernest-Trans, Jelka Vývoz odpadovej vody 70,01
682 2018051 János Oros, Jelka Oprava osvetlenia 124,80
683 3281/2018 Združenie miest a obcí Slove Členský príspevok 660,82
684 11/2018 Fibinger Architects, s.r.o., Ba Revitalizácia skanzenu 330,00
685 20180025 Zoltán Tornyai, V. Úľany Servis kotla 90,25
686 180022 Supercolors s.r.o., Jelka Oprava autobus.zastávky 396,00
687 80355-0124 Edenred Slovakia, s.r.o. Ticket Restaurant 2419,32
688 2018097 Crossing, s.r.o., Častá Osvetlenie priechodu pre chodcov 588,00
689 31/2018 Ing. Katarína Szomolaiová Vytýčenie hranice pč.79/10 100,00
690 1800002 Tóth Štefan Mini ABC Mikulášske balíčky 553,03
691 2018124 SZING-EX Projekt, V.Úľany Činnosť stav.dozoru - Mlyn-Skanze 1440,00
692 58./2018 Július Rőth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 706,02
693 20/2018 Ľudovít Roth, Jelka Zámočnícke práce 1134,00
694 21/2018 Ľudovít Roth, Jelka Zámočnícke práce 292,80
695 22/2018 Ľudovít Roth, Jelka Zámočnícke práce 450,00
696 01676/2018 Jozef Smrhola-Olymp, Santov Sklenené poháre+gravírovanie 797,62
697 80212717 Duel -Press, s.r.o., Bratislava Časopis: Új Szzó, vasárnap 256,50
698 80212703 Petit Pess, a.s., Bratislava Časopis: Sme 301,50
699 1018121632 osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice Výkon zodpov. osoby za 12/2018 82,80
700 18177 Tibor Khern, Jelka Oprava - Traktor, Liaz 1045,30
701 8800000536 LAVISI, s.r.o., Tešedíkovo Materiál 107,57
702 1201809117 Z+M servis a.s.,Bratislava Prenájom tlačiarne 42,02
703 1201810572 Z+M servis a.s.,Bratislava Prenájom tlačiarne 42,02
704 1201811573 Z+M servis a.s.,Bratislava Prenájom tlačiarne 42,00
705 2018094 Szabo-Trans Marian Szabo Za prepravu FC Jelka 93,00
706 8600025570 SPP, a.s., Bratislava Odber. Zemého plynu 47,00
707 8600025492 SPP, a.s., Bratislava Odber. Zemého plynu 26,00
708 8600025032 SPP, a.s., Bratislava Odber. Zemého plynu 2891,00
709 2018036 František Molnár, Jelka Posedenie požiarníkov 35 osôb 210,00
710 2018033 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 11/2018 647,75
711 201813171 Maxnetwork, s.r.o., V.Úľany Prenájom plošiny + opr.kamerov 828,00
712 201812034 Maxnetwork, s.r.o., V.Úľany Internetové poplatky 35,46
713 201812035 Maxnetwork, s.r.o., V.Úľany Internetové poplatky 42,66
714 201812036 Maxnetwork, s.r.o., V.Úľany Internetové poplatky 19,88
715 8221988751 Slovak Telekom a.s., Bratisl. Telekomunikačné poplatky 46,38
716 8221936983 Slovak Telekom a.s., Bratisl. Telekomunikačné poplatky 40,58
717 8221988730 Slovak Telekom a.s., Bratisl. Telekomunikačné poplatky 111,64
718 8222064628 Slovak Telekom a.s., Bratisl. Telekomunikačné poplatky 46,99
719 8222064587 Slovak Telekom a.s., Bratisl. Telekomunikačné poplatky 26,98
720 8222064612 Slovak Telekom a.s., Bratisl. Telekomunikačné poplatky 138,10
721 18VF00324 Karol Sucháň, Dun. Streda Služby na úseku BOZP 96,00
722 18VF00344 Karol Sucháň, Dun. Streda Služby na úseku BOZP 96,00
723 18021 Bohony Štefan, Jelka Oprava mot. Vozidiel Ocú Jelka 182,00
724 0162018 ALGAIL s.r.o., Jelka Sprac. Dát, webmasterské práce 360,00
725 180224 Kango s.r.o., Vozokany Za stavebné práce - Skanzen 3352,80
726 180223 Kango s.r.o., Vozokany Revitalizácia skanzenu pri v.mlyne 207630,16
727 7141209755 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za elektrinu 284,10
728 7141209754 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za elektrinu 849,05
729 8830076964 ZSVS, a.s.,  Nitra Za vodné a stočné 25,92
730 201856 Inštitorisová Ildi MVDr. Nitra Odchyt psov 190,80
731 1895819 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 35,52
732 1890418 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 24,14
733 18111 Ing. Tibor Ballán - REMIT Kontrola a nastavenie EZS 25,92
734 211811114 AVE -Odpadové hosp., Bratis Za vykonané služby 11/2018 3975,90
735 211811115 AVE -Odpadové hosp., Bratis Za vykonané služby 11/2018 5192,24
736 2018058 János Oros, Jelka Za elektroinštalačné práce 48,00
737 21822247 SLOV lift spol.s r.o., Bratislav Servis výťahov 12/2018 92,40
738 21822082 SLOV lift spol.s r.o., Bratislav Servis výťahov 11/2018 92,40
739 50/2018 BAB Poradenstvo, s.r.o.,Pata Poradenstvo - CO 345,00
740 34/2018 Mészárosová Angelika, Gabčíkovo Zalamovanie časopisu Jelč. Slovo  200,00
741 1201812002 Z+M servis a.s.,Bratislava Oprava tlačiarne 84,00
742 17503-0127 Edenred Slovakia, s.r.o., Brat Ticket Restaurant 2016,92
743 3018630554 ZSVS, a.s., Nitra Obhlad pred napoj.na kanaliz.potru 30,72
744 18/015(VS) Gabriel Mészáros ME-GA Th Vodoinštalatérske služby 5457,20
745 2018170 Rudolf Lancz - LAVA, Sládko Perá s potlačou, tlač pozvánok 165,60
746 11-414327 Prvá Komunálna Finančná as Poistenie od 1.1.2019- 31.3.2019 969,55
747 2018/278 CZ CZ Nitra s.r.o. Programovanie EZS 94,08
748 8830079665 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 47,96
749 20180530 Mivasoft spol. s r.o., Šaľa Výmena snímača EZS 72,00
750 2018/0094 Németh Ernest-Trans, Jelka Odčerpávanie daždovej vody 326,40
751 201892 Zduž.miest a obcí Žitn.ostrova Ver.obst. Postných služieb 30,00
752 1603/2018 Valeur s.r.o., Dun.Streda Jelčianske noviny 655,25
753 2018/1-6 Mikroregión Horný Žitný ostrov Členské 250,00
754 20180604 3W Slovakia, s.r.o., Trenčín Softvérová akt. Virtualcintorín 19,68
755 64./2018 Július Rőth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 324,00
756 2018039 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 12/2018 497,69
757 7350019681 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za elektrinu 39,50
758 7260036184 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za elektrinu 183,53
759 7270030836 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za elektrinu - preplatok -19,32
760 7141211274 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za elektrinu 179,18
761 7171035771 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za elektrinu 592,84
762 8223983349 Slovak Telekom a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 40,58
763 8224036183 Slovak Telekom a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 46,38
764 8224106418 Slovak Telekom a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 26,98
765 8224106442 Slovak Telekom a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 6,06
766 8224036163 Slovak Telekom a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 111,89
767 8224106431 Slovak Telekom a.s., Bratislava Telekomunikačné poplatky 92,08
768 1201812580 Z+M servis, a.s., Bratislava Prenájom tlačových zariadení 48,42
769 200000504 Jablotron Slovakia, a.s., Žilina Bezp.sim MP 10,76
770 7230743466 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za elektrinu 274,27
771 7230743465 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za elektrinu 1143,97
772 7151131567 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za elektrinu - preplatok -123,07
773 1899300 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 24,14
774 1904774 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 30,67
775 211812101 AVE SK odpadové hosp.,s.r.o Za vykonané služby 12/2018 2700,24
776 211812100 AVE SK odpadové hosp.,s.r.o Za vykonané služby 12/2018 3927,99
777 8475615562 SPP, a.s., Bratislava Za odber zemného plynu - prepatok -10875,74
778 8451225555 SPP, a.s., Bratislava Za odber zemného plynu  544,86
779 8468298704 SPP, a.s., Bratislava Za odber zemného plynu 283,68
780 8830081543 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 26,03
781 8830081542 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 6,48
782 8830081541 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 41,48
783 8830081540 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 80,46
784 8830081539 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 125,74
785 8830081538 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 79,07
786 8830081537 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 56,78
787 8830081536 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 75,73
788 8830081301 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 6,48
789 8830081482 ZSVS, a.s., Nitra Za vodné a stočné 66,26

rok 2017


Por.
číslo

Č. faktúry

Dodávateľ

Predmet / Účel

Hodnota

v EUR

1 2017003 OZ Matúšova zem TERRA hírújság - noviny 500,00
2 152017 Ladislav Bús, Tomášikovo Odborná činnosť vo ver.obstaraní 198,00
3 2017001 Szabotrans, V. Úľany Preprava Somberek 269,60
4 22017 Mgr.Zoltán Farkas, Jelka Za grafické  a webmast.práce 195,00
5 201700093 Maxnetwork, Jelka Internetové služby 35,46
6 201700094 Maxnetwork, Jelka Internetové služby 42,66
7 201700095 Maxnetwork, Jelka Internetové služby 19,88
8 3411782634 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 72,28
9 3411759826 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 0,84
10 7429484801 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 114,57
11 7429485170 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 319,36
12 7429486390 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 63,80
13 7429480713 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 8,07
14 7429469590 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 1144,96
15 2016091 Euroluster Bratislava Monitorovacia správa  549,60
16 201700570 Maxnetwork,V. Úľany Doména jelka.sk 31,86
17 2017005 Szabotrans, V. Úľany Preprava Div.súboru 51,20
18 7318580868 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn 012017 3006,00
19 17001 Gabriel Mészáros ME-GA Vodoinstalatérske služby  1344,67
20 17011 Nár. geograficko inf.s.r.o. Ročná aktualizácia dát 120,00
21 232017 Ladislav Bús, Tomášikovo Služby vo ver.obstaraní 198,00
22 222017 Ladislav Bús, Tomášikovo Služby vo ver.obstaraní 198,00
23 306011 Samnet Zl.Moravce Informácie o dotáciach a grantoch 32,86
24 7318581176 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn 012017 68,00
25 7318581117 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn 012017 28,00
26 17005 Tibor Kher, Jelka Oprava motora Liazu 2495,70
27 3017720046 Zsl.vodárenská spoločnosť Výmena poškodeného vodomeru 45,74
28 372017 Jozef Smrhola Santovka Športový pohár- rybárske preteky 200,00
29 170100004 Fenstertech s.r.o. D.Streda Vchodové biele dvere Inkubátor 1367,72
30 32017 Jofi Jozef Baraniak Čistenie kotla - Inkubátor 180,00
31 3412243942 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 28,30
32 3412211377 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 174,70
33 201700597 Maxnetwork, V.Úľany Diagnostika chyby 106,34
34 2017007 Szabotrans, V. Úľany Preprava dôchodcov 160,00
35 2017008 Szabotrans, V. Úľany Preprava FC Jelka 114,25
36 62017 STOMON s.r.o. N. Zámky Nákup dopravných značiek 639,60
37 7817301542 Edenred s.,r.o. Bratislava Stravné lístky 1765,42
38 217012 PYROTEX s.r.o. D. Oreš Výbava požiarnikom 896,40
39 1101032393 Aquamont Matúškovo Výtokový stojan 487,20
40 2017001 Oros Ján, Jelka Elektroinštalačné práce Fut.ihr. 1110,00
41 22017 Július Röth, Jelka Úprava plochy  za cintorínom 324,00
42 32017 Július Röth, Jelka Zimná údržba , posyc ciest 648,00
43 2017010 Szabotrans, V. Úľany Prepravné dôchodci 128,50
44 201700613 Maxnetwork, V Úľany Aktualizácia operačného syst. 53,17
45 2017001 Molnár František, Jelka Za stravovanie dôchodcov 12017 640,26
46 2017224 K.I.T. spol.s.r.o., Trnava Konfigurácia systému EPS, Inku 68,87
47 2017225 K.I.T. spol.s.r.o., Trnava Výmena batérií v EPS - Inku 97,91
48 7429515883 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 319,36
49 7429515617 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 114,57
50 7459017047 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 1144,96
51 7429516689 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 63,80
52 7429514370 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 8,07
53 7273725322 SPP a.s. BA Zemný plyn 22017 68,00
54 7273725266 SPP a.s. BA Zemný plyn 22017 28,00
55 7273725021 SPP a.s. BA Zemný plyn 22017 3006,00
56 1702806 Lindström , Trnava Prenájom rohoží 32,45
57 1707091 Lindström , Trnava Prenájom rohoží 34,66
58 211701103 AVE SK , Bratislava Služby v odpadovom hospodárstve 3302,22
59 211701104 AVE SK , Bratislava Služby v odpadovom hospodárstve 2150,32
60 17VF00006 Karol Sucháň, Dun.Streda Služby BOZP, PO a zdrav.služba 96,00
61 7102616916 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 1762,44
62 7102616917 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 258,44
63 1793029445 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 30,59
64 5793075213 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 59,09
65 4793075180 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 112,75
66 2171103639 SOZA, Bratislava Licencia za ver.použ.hudobných diel 20,4
67 8800306011 RTV, rozhlas a televízia SK Koncesionárske poplatky 224,16
68 21720152 SLOV lift Bratislava Servis výťahov 92,40
69 3412752181 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 76,02
70 17014 Tibor Khern, Jelka Oprava traktora 499,52
71 2017025 JOB Solutions, Nitra Posudok k proj. Dokumentácii 80,00
72 170003 Emese Bohonyová, Jelka akumulátor - IVECO 172,00
73 2017005 Oros Ján, Jelka Elektroinštalačné práce 174,00
74 2017002 Molnár František, Jelka Občerstvenie 242,00
75 217019 Pyrotex, Dolné Orešany Oblečenie pre požiarnikov 378,60
76 2017016 Szabotrans, Veľké Úľany Prepravné FC Jelka 148,75
77 32017 Fibinger Architects, Bratisl. Zvýš.en.účinnosti budovy obce Jelka 1140,00
78 8730017578 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 20,05
79 42017 Mgr.Zoltán Farkas, Jelka Webmasterské práce 195,00
80 2017017 Szabotrans, Veľké Úľany Preprava divadelného súboru 72,00
81 2017018 Szabotrans, Veľké Úľany Prepava FC Jelka 442,25
82 67804-0124 Edenred Slovakia, Bratisl. Stravné lístky 1765,42
83 1704 Kov-Pro, Ing. Kovács Gabriel Projektové práce 180,00
84 170100103 Meva sport CZ, Koplotovce Teplákové súpravy pre TJ Jelka 740,80
85 3413179202 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 171,64
86 3413220063 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 30,52
87 7273765507 SPP a.s. BA Spotreba zemného plynu 3006,00
88 7273765750 SPP a.s. BA Spotreba zemného plynu 28,00
89 5001002327 SPP a.s. BA Doúčtovanie plynu za r.2016 345,74
90 7273765807 SPP a.s. BA Spotreba zemného plynu 68,00
91 201701276 Maxnetwork V. Úľany Internetové služby 19,88
92 201701275 Maxnetwork V. Úľany Internetové služby 42,66
93 201701274 Maxnetwork V. Úľany Internetové služby 35,46
94 7489133736 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 1144,96
95 7429563392 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 8,07
96 7429564890 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 319,36
97 7429564625 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 114,57
98 17FV00032 Karol Sucháň, Dun.Streda Poskytnuté služby BOZP, zdrav.sl. 96,00
99 2017/007 Németh Ernest, Jelka Čerpanie dažďovej vody 153,60
100 2017/008 Németh Ernest, Jelka Vývoz odpadovej vody 70,01
101 7429565700 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 63,80
102 2017003 Molnár František, Jelka Za stravovanie dôchodcov 022017 597,84
103 1709698 Lindström , Trnava Za prenájom kobercov 32,45
104 2017019 Szabotrans, Veľké Úľany Preprava FC Jelka 252,30
105 1714133 Lindström , Trnava Za prenájom kobercov 34,66
106 102017 BAB Poradenstvo Odb.príprava v oblasti CO 345,00
107 72017 Július Röth, Jelka úprava plochy za cintorínom 294,00
108 7794036558 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 59,96
109 4794036537 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 112,90
110 4793993626 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 30,59
111 12017 Algail s.r.o. Jelka Spracovanie a zverejnenie dát 300,00
112 201710 MVDr. Inštitorisová Odchyt túlavých psov 337,20
113 20170049 MIVASOFT s.r.o. Šaľa Servis EZS - Inkubátor 77,88
114 3559010780 Prvá Komunálna Finančná as Poistenie vozidiel kvartálne 217,84
115 2459000085 Prvá Komunálna Finančná asPoistenie hav.Octavia Poistenie hav.Octavia 71,2
116 4419006391 Prvá Komunálna Finančná as Poistenie budov kvartálne 1094,77
117 70209416 Petit Press a.s. Bratislava Koncesionárske poplatky 59,6
118 17010402 Asociácia správcov registr. Školenie registratúry 39,00
119 201701775 Maxnetwork V. Úľany Práca s plošinou 45,00
120 211702146 AVE odpad.hosp.Bratislava Služby v odpadovom hosp. 2703,45
121 211702145 AVE odpad.hosp.Bratislava Služby v odpadovom hosp. 3170,88
122 2017008 Oros Ján, Jelka Elektroinštalačné práce - ihrisko 226,80
123 21720350 Slov lift spol.s.r.o. Servis výťahov 92,40
124 7210784155 ZSE Energia a.s. Opravná - preplatok el.energie -0,40
125 7150941979 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 238,40
126 7210784154 ZSE Energia a.s. Preplatok el.energie -16,76
127 7150941978 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 1688,94
128 8730022846 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 6,48
129 3413725749 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 70,28
130 3413705083 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 0,79
131 152017 Projekty europskych spol Spracovanie žiadosti k dotácii 900,00
132 201701825 Maxnetwork V. Úľany Fortron800 UPS 72,00
133 1392017 BINS s.r.o. Bratislava Plastové nádoby 30 ks 585,00
134 2017021 Szabotrans, Veľké Úľany Preprava FC Jelka 212,80
135 1704768 Slovgram Bratislava Za prev.verejného rozhlasu 38,50
136 1101032517 Aquamont spol.s.r.o. Výtokové stojany 974,40
137 62017 Mgr. Zoltán Farkas Webmasterské práce 195,00
138 5570025184 IVES Košice Upgrade mzdový program 168,48
139 3017720225 Západoslov.vodárenská spol. Výmena pošk.vodomeru 46,98
140 201701851 Maxnetwork V. Úľany Práca s plošinou 30,00
141 2017023 Szabotrans, Veľké Úľany Preprava divadelného súboru 134,40
142 2017024 Szabotrans, Veľké Úľany Preprava FC Jelka 65,60
143 68424-0124 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1765,42
144 2017060 Ján Nemec MUDr. Košice Záhradná guľa 58,00
145 1710627 AMI spol.s.r.o. N,Zámky Svietidla kultúrny dom 274,90
146 13-2017 Mráz kont s.r.o. Jelka Odvoz odpadu kontajnerovým voz. 420,00
147 3262017 Jozef Smrhola, Santovka Perá,darčeky deň učiteľov 1048,68
148 3414164090 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 28,39
149 3414142722 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 166,69
150 170019 Variatex-VP s.r.o. Kniha Vizek hátán 132,00
151 2017014 Németh Ernest - trans Jelka Vývoz odpadovej vody fut.ihrisko 70,01
152 7010640700 ZSE Energia a.s. Opravná FA ZSE -24,92
153 473012589 Zsl.vodárenská spoločnosť Opravná FA Voda 0,68
154 7180870557 ZSE Energia a.s. Preplatok elektr.energie -54,68
155 1720838 Lindstöm s.r.o. Prenájom kobercov 34,66
156 1716312 Lindstöm s.r.o. Prenájom kobercov 32,45
157 201706 ElóKONCERT, Dun.Streda Záloha na Koncert - Deň obce 5640,00
158 2017025 Szabotrans Jelka Prepravné náklady FC Jelka 117,50
159 2017004 Molnár František, Jelka Za stravovanie dôchodcov 032017 682,68
160 2017005 Molnár František, Jelka Občerstvenie na Deň učiteľov 1231,00
161 1700065 Sucháň Karol, DS BOZP a Zdrav.služby 96,00
162 7150954085 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 11,68
163 201700666 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby 35,46
164 201700667 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby 42,66
165 201700668 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby 19,88
166 1700107 Združenie obcí Horn.ŽO Vývoz a zlikvidovanie odpadov 820,83
167 7303674888 SPP a.s. BA Zemný plyn 3006,00
168 7303675188 SPP a.s. BA Zemný plyn 68,00
169 7303675132 SPP a.s. BA Zemný plyn 28,00
170 201701933 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby 35,46
171 201701934 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby 42,66
172 201701935 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby 19,88
173 903017541 Jablotron, Žilina Bezpečnostná SIM poplatok 10,76
174 7459061986 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 7,86
175 7459053449 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 1137,33
176 3795005685 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 59,75
177 795005664 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 112,70
178 8794962834 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 30,59
179 92017 Július Röth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 518,40
180 142017 Mráz Kont s.r.o. Jelka Odvoz odpadu kontajnerovým voz. 280,00
181 7459064926 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 119,94
182 7459065216 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 319,29
183 7459066265 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 105,51
184 20170114 3WSlovakia Trenčín Za zver.www.cirtualnycintorin.sk 94,80
185 20170087 3WSlovakia Trenčín Ročná licencia za portál 119,10
186 2017033 Mágerstav s.r.o. Stav. Materiál 40,50
187 7180872293 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 218,04
188 7180872292 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 1360,57
189 211703128 AVE SK odpad. hosp. Služby s odpadovom hospodárstve 4380,99
190 211703127 AVE SK odpad. hosp. Služby s odpadovom hospodárstve 5178,45
191 8730028067 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 7,78
192 3414707016 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 70,42
193 3414669958 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 0,74
194 62017 Mészárosová Angelika Zalamovanie časopisu Jelč.slovo 216,00
195 201702499 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Prenájom plošiny 35,76
196 17007 Szabó Ľudovít, Jelka Vodoinštalatérske práce 192,00
197 8730028540 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 255,29
198 2017032 Szabotrans Jelka Prepravné náklady FC Jelka 155,50
199 2017033 Szabotrans Jelka Prepravné náklady FC Jelka 90,00
200 2017014 Oros Ján, Jelka Za elektroinštalačné práce 1917,60
201 20170004 MysteryX Jelka Kartičky pre športový areál 38,25
202 21720540 SLOV lift spol s r.o. Servis výťahov 92,40
203 8730028616 Západoslov. vodárenská spol. Vodné a stočné  85,55
204 8730028614 Západoslov. vodárenská spol. Vodné a stočné  78,91
205 8730028615 Západoslov. vodárenská spol. Vodné a stočné  41,77
206 8730028620 Západoslov. vodárenská spol. Vodné a stočné  53,15
207 8730028618 Západoslov. vodárenská spol. Vodné a stočné  2,59
208 8730028619 Západoslov. vodárenská spol. Vodné a stočné  25,52
209 8730028617 Západoslov. vodárenská spol. Vodné a stočné  6,48
210 8730028621 Západoslov. vodárenská spol. Vodné a stočné  18,14
211 454/2017 VALEUR s.r.o. D.Streda Tlačiarenské služby 850,20
212 2017034 SZABO-TRANS Preprava FC Jelka 278,10
213 12017 Kristián Sercel Ozvučenie divadelných predstavení 390,00
214 22017 Kristián Sercel Ozvučenie divadelných predstavení 390,00
215 69027-0124 Edenred Slovakia s.r.o. Stravovacie poukážky 1765,42
216 08/2017 Mgr. Zoltán Farkas - Sorno Webmasterské a grafické práce 195,00
217 1101032635 AQUAMONT Výtokový stojan 974,40
218 170042 TRANSBETON Jelka Betonová zmes 103,20
219 2017074 Rudolf Lancz - LAVA Tlačiarenské služby 100,80
220 17043 Tibor Khern Oprava Škody RTO 828,99
221 17041 Tibor Khern Oprava traktora 410,98
222 7010643513 ZSE Energia a.s. Dobropis - opravná faktúra -11,66
223 3415165826 Slovak Telekom Telekomunikačné služby 28,30
224 3415113872 Slovak telekom Telekomunikačné služby 169,27
225 2017/020 Németh Ernest - TRANS Vývoz odpadovej vody 70,01
226 1728932 Lindström Prenájom rohoží 34,66
227 1724428 Lindström Prenájom rohoží 32,45
228 170045 TRANSBETON Jelka Betonová zmes 51,60
229 2017036 SZABO-TRANS Preprava FC Jelka 80,00
230 1/2017 Ing. Katarína Szomolaiová Geodetické a kartografické práce 750,00
231 2/2017 Ing. Katarína Szomolaiová Geodetické a kartografické práce 750,00
232 3/2017 Ing. Katarína Szomolaiová Geodetické a kartografické práce 350,00
233 201702629 MAXNETWORK Internetové služby 35,46
234 201702630 MAXNETWORK Internetové služby 42,66
235 201702631 MAXNETWORK Internetové služby 19,88
236 17047 Tibor Khern Oprava V3S 1572,15
237 7288772643 SPP a.s. Dodávka zemného plynu 3006,00
238 7288772879 SPP a.s. Dodávka zemného plynu 28,00
239 7288772934 SPP a.s. Dodávka zemného plynu 68,00
240 17VF00108 Karol Sucháň Služby BOZP,PO 96,00
241 7459088786 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 7,86
242 7459090261 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 319,29
243 7459090007 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 119,94
244 7459080888 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 1137,33
245 7459091058 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 105,51
246 SČP1700144 Združenie obcí HŽO Odpad 146,77
247 2017144 Obec Veľké Úľany Školenie kontrolóra 30,50
248 2017008 Pizzéria - Molnár František Stravovanie dôchodcov 530,94
249 6795938711 Telekom Telekomunikačné služby 30,59
250 10170174 RBM Sped,s r.o. Drvené kamenivo 391,88
251 2017041 SZABO-TRANS Preprava 327,60
252 2017051 MAGERSTAV spol s r.o. Stav. Materiál 566,40
253 32017 Kristián Sercel Ozvučenie divadelných predstavení 300,00
254 42017 Kristián Sercel Ozvučenie 200,00
255 14/2017 Július Rőth Úprava plochy za cintorínom 680,40
256 15/2017 Július Rőth Zemné práce pri Kultúrnom dome 1317,00
257 7230719031 ZSE Energia a.s Spotreba el.energie 809,06
258 7230719032 ZSE Energia a.s Spotreba el.energie 232,12
259 3795979883 Telekom Telekomunikačné služby 59,09
260 7795979858 Telekom Telekomunikačné služby 111,44
261
2017043
SZABO-TRANS Preprava 129,00
262 14/2017 Reg. rozvojová agentúra Monitorovacia správa 150,00
263 8730039430 Západoslov. vodárenská spol. Vodné a stočné  10,37
264 20170425 Dobrovoľ. požiar. och. SR Školenie 100,00
265 21720727 SLOV lift spol s r.o Servis výťahov 92,40
266 17f00051 ENERCOM s.r.o. Detské ihrisko 10874,74
267 3415672037 Telekom Telekomunikačné služby 69,99
268 17063 Talamon s.r.o. Knihy 214,70
269 2017071 Martin Kubovčák - S.O.M.M. Záhradná technika 872,10
270 211704123 AVE SK odpadové hosp. Služby v odpadovom hospodárstve 3874,10
271 211704122 AVE SK odpadové hosp. Služby v odpadovom hospodárstve 3634,14
272 170057 Július Ravasz-Transbeton Betonová zmes - Detské ihrisko 165,60
273 231170306 Agroservis-Západ s.r.o. Oprava poľnohosp.strojov 638,65
274 201703227 Maxnetwork s.r.o Inštalácia 70,90
275 2017009 Pizzeria - Molnár František Občerstvenie -festival spevokolov 750,00
276 17048 Vydavateľstvo Helena GaŠa žurnál 42,00
277 102017 Mgr.Zoltán Farkas Za webmasterské práce 195,00
278 7170402052 Slov.pozemkový fond BA Dobropis - prenájom -28,74
279 69748-0124 Edenred Slovakia s.r..o Stravné lístky 1413,32
280 17009 Gabriel Mészáros, ME-GA Vodoinštalatérske služby 605,35
281 1736276 Lindström, Trnava Prenájom kobercov 34,66
282 1731732 Lindström, Trnava Prenájom kobercov 32,45
283 201703283 Maxnetwork s.r.o Office pre podnikateľov 475,20
284 201703282 Maxnetwork s.r.o Počítač 614,76
285 201703281 Maxnetwork s.r.o Počítačová zostava 899,99
286 2017050 Szabotrans V. Úľany Prepravné náklady 204,30
287 2017030 Németh Trans, Jelka Vývoz odpadovej vody ihrisko 70,01
288 390517 Gabriela Juhošová, HASMAT Kontrola hasiacich prístrojov 175,72
289 400517 Gabriela Juhošová, HASMAT Kontrola hasiacich prístrojov 427,44
290 3416081741 Slovak Telekom BA Telekomunikačné služby 167,24
291 442017 Projekty Europskych spol. Verejné obstarávanie 2500,00
292 3416138952 Slovak Telekom BA Telekomunikačné služby 28,30
293 4419006391 Prvá Komunálna Finančná Poistné kvartálne budovy 1094,77
294 3559010780 Prvá Komunálna Finančná Poistné zákonné - vozidlá 217,83
295 2459000085 Prvá Komunálna Finančná Poistné havarijné - Octavia 71,20
296 201703551 Aj Produkty a.s. BA Plastový odpadkový kôš - detské ihr. 70,80
297 20170188 GAUDIO s.r.o. Galanta Dary na rybárske preteky 298,70
298 201703306 Maxnetwork s.r.o Tonery 345,12
299 7318679891 SPP a.s. BA Zemný plyn 6bj. 28,00
300 7318679945 SPP a.s. BA Zemný plyn 6bj. 68,00
301 7318679656 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn 062017 3006,00
302 2017055 Szabo-trans V. Úľany Preprava dychového súboru 66,00
303 201717 Július Rőth, Jelka Úprava plochy za miestn.cintorín. 525,00
304 23/2017 BAB poradenstvo s.r.o. Pata Odborná príprava CO 345,00
305 2017101 Rudolf Lanz - Lava, Sládkov. Grafické práce - tlač plagátov  262,80
306 17VF00134 Karol Sucháň, DS BOZP, PO 96,00
307 201703377 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby 06.2017 42,66
308 201703378 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby OCÚ 06.2017 19,88
309 201703376 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby MKS 06.2017 35,46
310 101606061716 Centrum účelových zariadení Za školenie -osvedč.listín a podp. 70,00
311 2179900873 Ševt a.s.  BA Kronika a spisový obal 129,77
312 7102685054 ZSE Energia a.s. BA Za spotreba elektrickej energie 645,20
313 4796952918 Slovak Telekom, a.s.BA Za telekomunikačné služby 59,09
314 8796952897 Slovak Telekom, a.s.BA Za telekomunikačné služby 112,31
315 7102685055 ZSE Energia a.s. BA Za spotreba elektrickej energie 225,98
316 8796915322 Slovak Telekom, a.s.BA Za telekomunikačné služby 30,59
317 7459122036 ZSE Energia a.s. BA Za spotreba elektrickej energie 7,86
318 7459114277 ZSE Energia a.s. BA Za spotreba elektrickej energie 1137,33
319 7459124262 ZSE Energia a.s. BA Za spotreba elektrickej energie 105,51
320 7459123234 ZSE Energia a.s. BA Za spotreba elektrickej energie 119,94
321 7459123481 ZSE Energia a.s. BA Za spotreba elektrickej energie 319,29
322 2017010 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 05/2017 627,72
323 15/2017 Ľudovít Rőth, Jelka Za zámočnícke práce- TJ Jelka 147,60
324 16/2017 Ľudovíth Rőth, Jelka Za zámočnícke práce-a.zastavkach 645,60
325 14/2017 Ľudovít Rőth, Jelka Za zámočnícke práce - opravy  510,00
326 211705102 AVE SK odp.hosp.s.r.o. Ba Za služby 05/2017 4320,83
327 211705101 AVE SK odp.hosp.s.r.o. Ba Za služby 05/2017 3441,79
328 201725 MVDr.Inštitorisová - ILDI - Nr Odchyt túlavých psov 213,60
329 8730046219 ZSVS a.s. Nitra Za odber vodu  12,96
330 21720914 SLOV lift spol s r.o. Ba Servis výťahov 92,40
331 201703986 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Softvérové práce 70,90
332 2017062 Szabo-trans V. Úľany Za prepravu FC Jelka 85,60
333 2017-13 EL-KT s.r.o. Kost. Kračany Materiál a montáž el. dvojmerania 1220,00
334 17VF00022 Július Major - Sódovkáreň  Nealko nápoje 387,92
335 440617 G. Juhošová-HASMAT PS Kontr. a skúška has. prístrojov 124,27
336 552017 Ladislav Bús - Tomášikovo Odb. činnosť vo verejn obstaráv. 198,00
337 2017065 Szabo-trans V. Úľany Za prepravu div.súb. 241,80
338 2017064 Szabo-trans V. Úľany Za prepravu 60,00
339 01/06/2017 ZO Csemadok Šamorín Za vystúpenie Kis a Pici Csali 400,00
340 3416654281 Slovak Telekom, a.s.BA Za telekomunikačné služby 70,04
341 750006 K2 Security, s.r.o. Šaľa Jelč.dni - strážna služba 636,00
342 201715 Elókoncert, Dun.Streda Za účink. MAGNA CUM LAUDE 6000,00
343 006/2017 Adrián Ohrádka, Bánov Za predst.na obecných dňoch 300,00
344 4900823 Barta lajos - Naszály Hu Za účinkovanie na obecn dňoch 263,35
345 2017068 Szabo-trans V. Úľany Za prepravu lavičiek 98,00
346 2017069 Szabo-trans V. Úľany Za prepravu citarového súboru 30,00
347 2017069 Thermopol - Galanta Za ozvučenie a osvetlenie javiska 3610,80
348 16/2017 RELATO s.r.o., Komárno Struna basgitárová 42,00
349 11/2017 Mgr.Zoltán Farkas - Sorno Webmasterské a graf. práce máj 195,00
350 201726 KUBING s.r.o. Komárno Odvedenie dažď.vôd z ver. priestr. 2400,00
351 0062017 ALGAIL s.r.o., Jelka Sprac.dát, úprava webstránky 450,00
352 1739103 Lindström s.r.o., Trnava Prenájom rohoží v podn.inkub. 32,45
353 1743621 Lindström s.r.o., Trnava Prenájom rohoží v KD a OCÚ Jelka 34,66
354 17159 Peter Kováč, Klasov Prenájom šmýkaly, labybint na OĎ 1440,00
355 770162633 Edenred Slovakia s.r.o., Ba Ticket Restaurant poukážky 1765,42
356 5916031575 Poradca podn., s.r.o.,Žilina Ver. správa SR-ročná prístup 96,00
357 5917019978 Poradca podn., s.r.o.,Žilina Dane a účt. predplat.,Ročný prístup 82,94
358 2017110 LAVA - Graphic studio, Sládk. Tričká s potlačou, Vyhot.butónov 270,60
359 VF2017001 Alžbeta Šaghyová, Lehnice Za občerstvenie počas OĎ 1065,00
360 2017002 Bc.Rudolf Végh - Event Technic Prenájom stanov a mobiliáru 75,00
361 3417117788 Slovak Telekom a.s., Bratisl. Mesačné poplatky - za jún 2017 28,30
362 3417057005 Slovak Telekom a.s., Bratisl. Mesačné poplatky - za jún 2017 170,75
363 2017/163 Ladislav Ásványi, Jelka Za prepravu Jelka - Galanta 2x 288,00
364 2017/038 Németh Ernest-Trans, Jelka Za vývoz odpadovej vody - šp.ihrisko 70,01
365 2017071 SZABO-TRANS, Jelka Preprava Jelka - Nimnica-Jelka 2x 576,00
366 5071388 Humorszerviz - Michael Jung Ezoter. Karikaturista 368,30
367 17015 PEGAS EU s.r.o.,Nitra Výmena podl.krytín v ZŠ Jelka 35315,40
368 7121271410 ZSE Energia a.s., Bratislava Nedoplatok k zmluve 7121271410 11,50
369 2017011 František Molnár, Jelka Občerstvenie + strava Obecný deń 82,50
370 2017012 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 708,06
371 7218978403 SPP a.s. -Bratislava Za odber zemného plynu 07.2017 3006,00
372 7218978641 SPP a.s. -Bratislava Za odber zemného plynu 07.2017 28,00
373 7218978697 SPP a.s. -Bratislava Za odber zemného plynu 07.2017 68,00
374 7459160777 ZSE Energia a.s., Bratislava Za odber elektriky 07.2017 7,86
375 7459162230 ZSE Energia a.s., Bratislava Za odber elektriky 07.2017 319,29
376 7459161984 ZSE Energia a.s., Bratislava Za odber elektriky 07.2017 119,94
377 7459153071 ZSE Energia a.s., Bratislava Za odber elektriky 07.2017 1137,33
378 15/2017 Róbert Hlavatý, Elektrotech. Elektroinšt.práce - Vodný Mlyn  62,00
379 17VF00167 Karol Sucháň, Dun.Streda BOZP, PO za mesiac jún 2017 96,00
380 00749/2017 Jozef Smrhola-Olymp,Santov Pero-kazeta-gravir.sada  311,88
381 211706115 AVE SK odpadové hosp. s.r.o Za služby 06/2017 3827,99
382 211706114 AVE SK odpadové hosp. s.r.o Za služby 06/2017 3311,38
383 8797897425 Slovak Telekom a.s., Bratisl. Popl. za telekom. Služby 30,59
384 20170181 VECO-Mont s.r.o., Blatná na O Za predaj stanov 6x4 Mastertent 9585,00
385 201710 OZ Dagdancing club SK, Ga Vystúpenia tancujúcich psíkov 100,00
386 200018394 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina Bezpečn.sim mp - mes.poplatok 10,76
387 772017 Ladislav Bús, Tomášikovo Kompl.zníž.energ.nár. MŠ -stav.pr. 2388,00
388 2017073 SZABO-TRANS, Jelka Prepr.FC -Jelka-Králová pS, Jurova 117,40
389 201704112 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Intern.služb. Júl 2017 MKS Jelka 35,46
390 201704113 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Intern.služb. Júl 2017 OCÚ Jelka 42,66
391 201704114 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Intern.služb. Júl 2017 19,88
392 8797938597 Slovak Telekom a.s., Bratisl. Za telekom.služby  112,27
393 2797938627 Slovak Telekom a.s., Bratisl. Za telekom.služby  59,09
394 7459163009 ZSE Energia a.s., Bratislava Za služby  105,51
395 2017103 Rudolf Lancz-LAVA, V.Úľany Tlač letákov 129,60
396 23./2017 Július Rőth, Jelka Za úpravu plochy za cintorínom 330,60
397 21721098 SLOV lift spol.s r.o., Bratisl. Za servis výťahov -  jún 2017 92,40
398 7150976998 ZSE Energia a.s., Bratislava Za elektrinu júl 2017 622,34
399 7150976999 ZSE Energia a.s., Bratislava Za elektrinu júl 2017 224,45
400 17079 Tibor Khern, Jelka Oprava - LIAZ, kosačka 896,86
401 8730054034 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 11,66
402 8730054264 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 255,29
403 8730054337 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 60,92
404 8730054336 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 51,05
405 8730054334 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 377,21
406 8730054333 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 146,21
407 8730054332 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 71,95
408 8730054338 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 60,92
409 8730054339 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 55,74
410 8730054335 ZSVS a.s., Šaľa Za vodné a stočné 263,14
411 11/2017 Gitano Records s.r.o. Ba Vystúpenie Igor Kmeťa-Ob.dni 2040,00
412 OF20170009 LSE-Life Start Emerg. s.r.o. Záchr.zdrav.služba, RLP s lekárom 220,00
413 20170201 VECO-Mont s.r.o.,Blatná na O Za predaj žlab 6 m 208,08
414 170204 APHEX s.r.o., Čataj Toner - Toshiba e-Studio 76,44
415 2017075 Szabo-TRANS Szabo Marian Za prepravu FC Jelka 77,20
416 13/2017 Mgr.Zoltán Farkas-Sorno Za webmasterské a graficke práce 195,00
417 3417623277 Slovak Telekom a.s., Bratisl. Faktúra za služby mobilnej siete 69,99
418 2017028 Oros Ján, Jelka Elektroinšt. Práce- Fut.štadion  2146,80
419 201703988 Magic Print s.r.o., Bratislava Toner do farebn. tlač. Toshiba 182,40
420 770165900 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1765,42
421 3706234 Západoslov.distr.a.s., Bratisl. Faktúra za KO v mieste: Jelka 93,82
422 201704804 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Eset Endpoint Protection 649,15
423 1745751 Lindström s.r.o., Trnava Za prenájom rohoží - Podnik.Inkub 32,45
424 1750289 Lindström s.r.o., Trnava Za prenájom rohoží - OCÚ, MKS 29,81
425 822017 Ladislav Bús, Tomášikovo Odbor.porad.,zníž.energ.nár. v MŠ 198,00
426 832017 Ladislav Bús, Tomášikovo Odbor.porad.,zníž.energ.nár. v MŠ 198,00
427 1742017 Datatrade s.r.o., Zlaté Moravc Služby obce.info na obd.2017/2018 92,16
428 231170550 Agroservis-Západ s.r.o. Kn Oprava a údržba motora 656,54
429 02/2017 Kult.spolok-Berkenye-Košúty Za výučbu ľudových tancov MKS 200,00
430 201704086 Magic Print s.r.o., Bratislava Sada tonerov 348,00
431 201704836 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Diagnostika nef. Kamier, + adapter 53,45
432 20170159 Ronex world s.r.o., Galanta Spona klip, sáčky do koš. 70x110 54,67
433 17 2017 Monika Jakušová, Jelka Šitie: Prac.požiarn. noh+bundy 270,00
434 20170601 Agrotrade s.r.o. Dun.Streda Oprava a údržba kosačky 167,89
435 2017/048 Németh Ernest-Trans, Jelka Za čerp. daždovej vody 153,60
436 2017/047 Németh Ernest-Trans, Jelka Za vývoz odp.vody futb.ihrisko 70,01
437 3418092916 Slovak Telekom a.s., Bratisl. Mes. poplatky za obd. 06/07-2017 28,30
438 3418022215 Slovak Telekom a.s., Bratisl. Mes. poplatky za obd. 06/07-2017 143,60
439 17VF00219 Karol Sucháň, Dun.Streda Služby BOZP,PO za mes. júl 2017 96,00
440 7318719869 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn 3006,00
441 7318720153 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn 68,00
442 7318720099 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn 28,00
443 2017080 Szabo-TRANS Szabo Marian Za prepravu FC Jelka, Lehnice,Mat 86,50
444 2017079 Szabo-TRANS Szabo Marian Prepravné služby 40,00
445 7429823540 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu el. energie 1137,33
446 7429833357 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu el. energie 105,51
447 7429831169 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu el. energie 7,86
448 7429832348 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu el. energie 119,94
449 7429832593 ZSE Energia a.s., Bratislava Za spotrebu el. energie 319,29
450 26./2017 Július Rőth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 208,80
451 201704911 Maxnetvork s.r.o. V.Úľany Internetové služby august 2017 35,46
452 201704912 Maxnetvork s.r.o. V.Úľany Internetové služby august 2017 42,66
453 201704913 Maxnetvork s.r.o. V.Úľany Internetové služby august 2017 19,88
454 7390008997 ZSE Energia, a.s. Bratislava1 Za spotrebu elektriny 222,08
455 7390008996 ZSE Energia, a.s. Bratislava1 Za spotrebu elektriny 611,10
456 8730056994 ZSVS a.s. Šaľa Vodné a stočné 9,07
457 8798882886 SlovakTelekom, a.s. Bratisl. Telekomunikačné služby 30,59
458 5798925007 SlovakTelekom, a.s. Bratisl. Telekomunikačné služby 111,44
459 1798925032 SlovakTelekom, a.s. Bratisl. Telekomunikačné služby 59,09
460 2017015 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 07/2017 613,26
461 2017051 Eurocluster s.r.o., Bratislava Vypracovanie 5.NMS- rek.ZŠ-Jelka 549,60
462 21721293 SLOV lift s.r.o., Bratislava Servis výťahov júl 2017 92,40
463 217158 Pyrotex,s.r.o.,Dolné Orešany Zás.odev - Hasiči, obuv,gumáky 1496,64
464 211707117 AVE SK odpad. hosp. s.r.o. Za služby 07/2017 3548,77
465 211707116 AVE SK odpad. hosp. s.r.o. Za služby 07/2017 4578,32
466 3418574415 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Fakt.za obd. 08.07 - 07.08.2017 2,22
467 3418600484 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Fakt.za obd. 08.07 - 07.08.2017 69,99
468 2017085 Szabo-Trans Szabo Marian Za prepravu futbalistov 206,90
469 217160 Pyrotex,s.r.o.,Dolné Orešany Zásahová prilba,hadica,hadica DHZ 1339,68
470 2017137 CSA-Servis, s.r.o., Šamorín Čist. a TV monitoring kanaliz.v MŠ 1600,00
471 1757246 Lindström, s.r.o., Trnava Za prenájom rohoží v OCÚ,a  MKS 34,66
472 1752835 Lindström, s.r.o., Trnava Za prenájom rohoží v Podnik.Inkubátor 32,45
473 OD17015 Ľudovít Szabó, Jelka Za montáž rozv.k pračke- F.Ihrisko  174,00
474 2017087 Szabo-Trans Szabo Marian Za preprevu - Jelka-Somberek-Jelka 269,60
475 217165 Pyrotex,s.r.o.,Dolné Orešany Plášť,ryb.čižmy, Hasičská lekárnička 1458,72
476 770169030 Edenred Slovakia s.r.o., Brat Ticket Restaurant poukážka 1765,42
477 201766 Združenie miest a obcí Žitn.o Členský príspevok 2017 392,50
478 217191 Pyrotex, s.r.o., Dol. Orešany Ručné svietidlá s nabíjačkami 480,00
479 2017/054 Németh Ernest - Trans -Jelka Vývoz odpadovej vody MŠ Jelka 175,02
480 2017/056 Németh Ernest - Trans -Jelka Vývoz odpadovej vody - futb.ihrisko 70,01
481 2017035 Igor Pohl, Senec Odborn.prehl. Plynových kotlov 225,00
482 16/2017 Mgr. Zoltán Farkas - Sorno Za webmasterské a grafické práce 195,00
483 17007 Klaster reg.rozvoja-záp.slov. Členský príspevok na rok 2017 1000,00
484 201734 MvDr.Inštitorisová - ILDI, Nitra Odchyt túlavých psov 499,20
485 3419051632 Slovak Telekom a.s., Bratisl. Mesačné poplatky 22.07-21.08. 29,63
486 3418985572 Slovak Telekom a.s., Bratisl. Mesačné poplatky 22.07-21.08. 154,45
487 OD170009 HOMOBILD s.r.o., Jelka Fasádne a stavebné práce MKS Jel 1727,89
488 2017088 Szabo-Trans Szabo Marian Za prepravu futbalistov 155,00
489 F03-982/2017 Hotel Kapitány - Sümeg Záloha za ubytovanie 1208,30
490 17VF00243 Karol Sucháň, Dun. Streda Poskytn.služby BOZP -za august 96,00
491 7318740660 SPP a.s., Bratislava Za odber zemn.plynu 09/2017 3006,00
492 7318740878 SPP a.s., Bratislava Za odber zemn.plynu 09/2017 28,00
493 7318740932 SPP a.s., Bratislava Za odber zemn.plynu 09/2017 68,00
494 7799914943 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Poplatky za telekomunikačné služ 112,12
495 4799914960 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Poplatky za telekomunikačné služ 59,09
496 2799869206 Slovak Telekom a.s., Bratisl. Poplatky za telekomunikačné služ 30,59
497 7459230828 ZSE Energia, a.s. Bratislava1 Za spotrebu elektriny 1137,33
498 7459238461 ZSE Energia, a.s. Bratislava1 Za spotrebu elektriny 7,86
499 7459240643 ZSE Energia, a.s. Bratislava1 Za spotrebu elektriny 105,51
500 7459239883 ZSE Energia, a.s. Bratislava1 Za spotrebu elektriny 319,29
501 7459239640 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu elektrickej energie 119,94
502 2017032 Július Rőth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 468,60
503 201705673 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové služby, sept. 2017 42,66
504 201705672 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové služby, sept. 2017 35,46
505 201705674 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové služby, sept. 2017 19,88
506 37/2017 BAB Poradenstvo, Pata Odb.príprava v obl. civilnej ochrany 345,00
507 20170733 Agrotrade s.r.o., Dun.Streda Rider, Zberny vozík 4995,00
508 20170016 MysteryX s.r.o., Jelka Kart. s lam., rozp.zápasov pre  ŠA 44,32
509 3 Pavel Venerčan ml., Č.Brod Držiak na vence a montaž drž. 30,00
510 2017092 Szabo-Trans Szabo Marian Za prepravu FC Jelka 395,70
511 2017093 Szabo-Trans Szabo Marian Za prepravu hostí z Sombereku 217,80
512 7131159069 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu elektrickej energie 207,89
513 7131159068 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu elektrickej energie 634,69
514 8730062885 ZSVS a.s., Šaľa  Za vodné a stočné 22,03
515 3710073 ZS distribučná, a.s. Bratislava Vytyčovacie práce 93,77
516 2017016 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 08/2017 689,40
517 21721474 Slov lift s.r.o., Bratislava Za servis výťahov 08/2017 92,40
518 170173 Arpád Bognár - Mäso údeniny Spomienka-Slávnostná večera 930,00
519 211708102 AVE SK odpadové hosp. BA Za vykonané služba 08/2017 10591,05
520 102017146 Ekotoalety s.r.o., Senec Kráktod.prenájom mob. WC, hody 54,00
521 4419006391 Prvá Komunálna Finančná a.s. Poist. majetku  1.10 - 31.12.2017 1094,77
522 3559010780 Prvá Komunálna Finančná a.s. Poist. vozidlá obce Jelka 217,88
523 2459000085 Prvá Komunálna Finančná a.s. Poist. voz. Škoda - Octavia 71,21
524 2017094 Szabo-Trans Szabo Marian Preprava FC Jelka 139,30
525 2017095 Szabo-Trans Szabo Marian Preprava div. Suboru 438,30
526 3419530858 Slovak Telekom, a.s., Bratisl. Za obdobie: 08.08.2017-07.09.2017 1,52
527 3419567446 Slovak Telekom, a.s., Bratisl. Za obdobie: 08.08.2017-07.09.2017 69,99
528 201706351 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Skybox, káble, zásuvka, spotr.mat. 297,79
529 17/018 ME-GA Therm, Jelka Vodoinštalačné služby 298,31
530 92017 Kristián Sercel, Veľké Úľany Ozvuč. kult.progr. 70. výroč. vysídl. 280,00
531 1764515 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží: MKS, OCÚ Jelka 34,66
532 1759969 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží: podnik. Inkub. 32,45
533 2017018 František Molnár, Jelka Obč.+strava na sláv. večer - 70.vysídl. 2441,80
534 0072017 ALGAIL s.r.o., Jelka Sprac.dát, úprava webstr.jún,júl, aug 450,00
535 20170745 Agrotrade s.r.o., Dun.Streda Oprava kosačky Husquarna 386,84
536 2017098 Szabo-Trans Szabo Marian Za prepravu dôchodcov 78,30
537 FA 2017010 RNDr.Milan Trnavsky, Jelka Za údržbu a aktual.programov 900,00
538 15/2017 Fibinger Architests s.r.o.,Ba MŠ-Zdravotechn., a kanalizácia 2940,00
539 04482-0125 Edenred s.r.o., Bratislava Ticket Restaurant poukážka 1765,42
540 FV170098 Arpeka s.r.o., Senec Za fotografické služby  480,00
541 17110 Tibor Khern, Jelka Oprava traktorovej kosačy 394,14
542 2017108 SZING-EX-Projekt Slovakia s.r.o. Stav.dozor  Materská škola  7500,00
543 18/2017 Mgr.Zoltán Farkas - Sorno Za webmasterské práce - 08/2017 195,00
544 20170030 Zoltán Tornyai, Veľké Úľany Ročná prehl. plynových kotlov 235,00
545 0452017 JOFI - Jozef Baraniak, Hlohov Chem. čist. kotlov - Podn.Ink., PZ 821,80
546 2017011 Ing. Milan Foltín SFWF,Nitra Za školenie na ruč. mot. reť. píly 145,00
547 2017/065 Németh Ernest - Trans, Jelka Vývoz odpad. vody - Futb. Ihrisko 70,01
548 G17023 Kamenárstvo - Štefan Görföl Pamätná tabuľa - na 70. výr. vysídl 816,00
549 201706425 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Tlačiareň - HP Color Laser Jet M176 293,45
550 17VF00273 Karol Sucháň, Dun. Streda Za poskyt. služby BOZP, PO 96,00
551 3419946271 Slovak Telekom, a.s., Bratisl. Za telekom. služby 150,28
552 3420001507 Slovak Telekom, a.s., Bratisl. Za telekom. služby 28,30
553 35/2017 Július Rőth, Jelka Za úpravu plochy za cintorínom 388,80
554 211709136 AVE SK odpadové hosp., Ba Služby v odpadovom hosp. 3905,17
555 211709135 AVE SK odpadové hosp., Ba Služby v odpadovom hosp. 3398,27
556 20170788 Agrotrade s.r.o., Dun. Streda Žacie ustr. Combi 103  1050,00
557 201743 MVDR. Inšitorisová ILDI, Nitra Odchyt túlavých psov 978,00
558 7313780733 SPP, a.s., Bratislava Za odber zemn.plynu 10/2017 3006,00
559 7313781009 SPP, a.s., Bratislava Za odber zemn.plynu 10/2017 68,00
560 2017099 Szabo -Trans - Szabo Marian Preprava FC Jelka 372,45
561 7313780954 SPP, a.s., Bratislava Za odber zemn.plynu 10/2017 28,00
562 200037117 Jablotron Slovakia,s.r.o.,Žilina Bezpečnostná  SIM  10,76
563 7459286456 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu el. energie 319,29
564 7459286187 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu el. energie 119,94
565 7459287444 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu el. energie 105,51
566 7459275254 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu el. energie 1137,33
567 7459283333 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu el. energie 7,86
568 0100903526 Slovak Telekom, a.s., Bratisl. Za telekom. služby 30,59
569 1100949400 Slovak Telekom, a.s., Bratisl. Za telekom. služby 112,49
570 1100949431 Slovak Telekom, a.s., Bratisl. Za telekom. služby 59,09
571 201706496 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Za internetové služby 19,88
572 201706494 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Za internetové služby 35,46
573 201706495 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Za internetové služby 42,66
574 1560004072 Centr. polygafických služieb Tlačivá na matriku 65,21
575 7151009460 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu el. energie 229,56
576 7151009459 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu el. energie 638,80
577 8730070261 ZsVS a.s., Šaľa  Za vodné a stočné 11,66
578 8730070496 ZsVS a.s., Šaľa  Za vodné a stočné 246,00
579 170018 Bohony Štefan, Jelka Za opravu elektr. kosačky 87,90
580 2017019 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 600,00
581 2172012593 ŠEVT a.s., Bratislava Kanc.potreby 72,56
582 8730070567 ZSVS a.s., Šaľa  Za vodné a stočné 54,44
583 8730070566 ZSVS a.s., Šaľa  Za vodné a stočné 50,56
584 8730070565 ZSVS a.s., Šaľa  Za vodné a stočné 37,13
585 8730070564 ZSVS a.s., Šaľa  Za vodné a stočné 60,92
586 8730070563 ZSVS a.s., Šaľa  Za vodné a stočné 307,21
587 8730070562 ZSVS a.s., Šaľa  Za vodné a stočné 106,75
588 8730070561  ZSVS a.s., Šaľa  Za vodné a stočné 69,62
589 8730070568 ZSVS a.s., Šaľa  Za vodné a stočné 58,33
590 46 Tanečné divadlo Ifjú Szivek Kult.pod. - Ifjú Szivek 1700,00
591 1700001 Tóth Štefan Mini ABC, Jelka Vian.Salonky, napol. pre MŠ Jelka  212,40
592 1700002 Tóth Štefan Mini ABC, Jelka Vian.Salonky, napol. pre zam.OCÚ 283,20
593 1700003 Tóth Štefan Mini ABC, Jelka Vian. Salonky pre dôch. Jelka 882,00
594 1700004 Tóth Štefan Mini ABC, Jelka Nap. pre dôch.Jelka -  Vian. 604,80
595 1700005 Tóth Štefan Mini ABC, Jelka Vian dar. pre dôch. Jelka 1134,00
596 1700006 Tóth Štefan Mini ABC, Jelka Vian. dar. pre zam. 226,80
597 GA20170241 Ronex World s.r.o., Drienov Čistiacie prostriedky MKS 226,97
598 21/2017 MAARTGRAFIK, Gabčíkovo Zalamovanie Jelčianske Slovo  200,00
599 3420248710 Slovak Telekom, a.s., Bratisl. Za telekom. služby 69,99
600 3420247804 Slovak Telekom, a.s., Bratisl. Za telekom. služby 1,54
601 21721667 SLOV lift spol. s r.o., Bratisl. Servis výťahov 09/2017 92,40
602 1767347 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží - P.Inkubátor 32,45
603 1772022 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží - MKS, OCÚ 34,66
604 2017067 Eurocluster s.r.o., Bratislava Služby ext.riad.pre proj.  MŠ 468,00
605 01301/2017 Jozef Smrhola-Olymp, Santov Sklenený pohár + grav. 521,88
606 1072017 Ladislav Bús, Tomášikovo Odb. poradenstvo rozš. kam.syst. 198,00
607 6001751901 VÚB Banka a.s., Bratislava Vyprac správy pre účely auditu 59,76
608 2017104 Szabo-Trans Szabo Marian Za prepravu  177,20
609 2017103 Szabo-Trans Szabo Marian Preprava FC Jelka 351,40
610 1705064700 Poradca podnikateľa s.r.o.,Ži Predplatné za publ. PMPP 81,94
611 7121320371 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu el. energie 34,63
612 04912017 BINS s.r.o., Nitra Plast. Nádoby na odpad 585,00
613 1156/2017 Valeur, s.r.o., Dun. Streda Tlač. Jelč. Slovo 833,95
614 2017182 Rudolf Lancz - Lava, Sládkov. Graf. a tlač. práce 261,84
615 17/2017 Ing. Szomolaiová Katarína,Ga GO plan 257,00
616 56/2017 Zoltán Žák Kominárska služba Za vymetanie komínov 95,00
617 770175443 Edenred Slovakia s.r.o., Brat. Ticket Restaurant poukážky 1765,42
618 6818040428 Komunálna Poisťovňa Poistné na GA344BI 12,82
619 19/2017 Mgr. Zoltán Farkas-Sorno Za grafické a webmasterské práce 195,00
620 3420266024 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 156,30
621 201707300 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Rozšírenie kamerového systému 11880,72
622 2017045 Oros Ján, Jelka Za elektroinštalačné práce 604,80
623 3420268708 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 28,49
624 17121 Tibor Khern, Jelka Za opravu vozidiel - Traktor OCÚ 356,00
625 2017106 Szabo-Trans Szabo Marian Za prepravu  30,00
626 2017108 Szabo-Trans Szabo Marian Za prepravu FC Jelka 134,80
627 2017107 Szabo-Trans Szabo Marian Za prepravu speváckeho súboru 137,25
628 17140068 DKM Partners,s.r.o.,Hlohovec Za prepravu cyklostojanov 48,00
629 2017/074 Németh Ernest -Trans, Jelka Za čerpanie daždovej vody 249,60
630 2017/075 Németh Ernest -Trans, Jelka Za vývoz odpadovej vody 70,01
631 7469146765 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu elektr. energie 119,94
632 7469147003 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu elektr. energie 319,29
633 7469147747 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu elektr. energie 105,51
634 7469145598 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu elektr. energie 7,86
635 1112017 Ladislav Bús, Tomášikovo Odstr. hav. stavu elektroinšt. MŠ 198,00
636 2017111 Szabo-Trans Szabo Marian Za prepravu FC Jelka 149,10
637 17126 Tibor Khern, Jelka Za opravu vozidiel OCÚ Jelka 242,33
638 7313800931 SPP a.s., Bratislava Za odber  zemn. plynu 11/2017 3006,00
639 7313801199 SPP a.s., Bratislava Za odber  zemn. plynu 11/2017 68,00
640 7313801145 SPP a.s., Bratislava Za odber  zemn. plynu 11/2017 28,00
641 201705341 Magic Print s.r.o., Bratislava Toner 30,00
642 8730076754 ZSVS a.s., Nitra Za vodné a stočné 12,96
643 01401/2017 Jozef Smrhola-Olymp, Santov Konzola na vlajku 184,13
644 17VF00313 Karol Sucháň, Dun. Streda Služby na úseku BOZP 96,00
645 7469138104 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za spotrebu elektr. energie 1137,33
646 201707384 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové služby 19,88
647 201707383 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové služby 42,66
648 201707382 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Internetové služby 35,46
649 2017013 LK autodoprava L. Kovács Výmena pneumat. - Octavia, Opel 66,00
650 170011 MBM Project s.r.o., Dlhá n.V. Environmentálna činnosť 700,00
651 2017027 František Molnár, Jelka Občerstvenie - voľby 216,30
652 2017026 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 600,66
653 6102806182 Slovak Telekom,a.s., Bratisl. Za telekomunikačné služby 112,06
654 9102806196 Slovak Telekom,a.s., Bratisl. Za telekomunikačné služby 59,09
655 1102765383 Slovak Telekom,a.s., Bratisl. Za telekomunikačné služby 35,92
656 217029 Ing. Péteri Marián, Šaľa Za audit účt. uzávierky 2640,00
657 7131184821 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za elektrinu 238,58
658 7131184820 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za elektrinu 1082,68
659 10170301 Peter Jurík - LISA, Čierna V. Za prezent. Obce - Slovakregion 27,88
660 201706164 Magic Print s.r.o., Bratislava Tonery 180,00
661 42/2017 Július Rőth, Jelka Za úpravu plochy za cintorínom 372,60
662 17135 Tibor Khern, Jelka Oprava Traktóru OCÚ - Jelka 2080,96
663 21721891 Slov lift spol. s r.o. Servis výťahov 92,40
664 1779505 Limdström, s.r.o., Trnava Za prenájom rohoží 34,66
665 1774779 Limdström, s.r.o., Trnava Za prenájom rohoží 32,45
666 211710152 AVE SK odpad. Hosp. s.r.o. Za vykonané služby 3607,92
667 211710153 AVE SK odpad. Hosp. s.r.o. Za vykonané služby 3862,15
668 3420319394 Slovak Telekom,a.s., Bratisl. Za telekomunikačné služby 80,52
669 201708130 Maxnetwork  - Veľké Úľany Práca s plošinou 75,00
670 20170272 RONEX World s.r.o., Drienov Kancelárske potreby 256,30
671 0082017 ALGAIL s.r.o. Spracovanie dát, webstránky 379,20
672 170151 Július Ravasz - Transbeton Betónová zmes 66,24
673 2017/079 PeMa-Tech, s.r.o., Galanta Elektroinšt. práce na MŠ - v Jelke 21482,82
674 2017/012 Jozef Kucsera - Kucseratrans Práce vykonané nakladačom 595,20
675 01535/2017 Jozef Smrhola-Olymp, Sant. Obal A4/Lux/ 236,88
676 1720173323 ORGECO spol. s r.o., NZ Žiarovky - osvetlenie 1056,71
677 3420318244 Slovak Telekom,a.s., Bratisl. Za telekomunikačné služby 0,88
678 22/2017 Mgr.Zoltán Farkas - Sorno  Za webmastersé a graf. práce 195,00
679 712017 J Ing.František Dudek, DS Znalecký posudok 120,00
680 722017 J Ing.František Dudek, DS Znalecký posudok 120,00
681 1746201553 Edenred Slovakia s.r.o., Ba Stravné lístky 1765,42
682 2017/44 Regnet - Czibula Csaba Viedeozáznam - Isten veled Jóka 350,00
683 170100064 Jarimpex, s.r.o. Dolní Streda Vchodové dvere - Chodba MŠ Jelka 905,84
684 201802876 Petit Press, a.s., Bratislava Časopis Új szó 249,20
685 17/2016 Tomáš Szamaránszky, Jelka Softvérové práce 383,00
686 201708175 Maxnetwork s.r.o., Veľké Úľ. Tonery do tlač. HP 317,28
687 14170898 SATES, a.s.,  Pov. Bystrica Dopr. tabuľky 302,40
688 51/2017 Kult. Spolok Kuttyomfitty Vystúpenie na deň dôchodc. 200,00
689 VF1-0008/2017 Hoffi s.r.o., Kráľ.Kračany Hudobná produk. -deň dôchodcov 240,00
690 426/2017 ZMOS, Bratislava Členský príspevok 647,79
691 201802781 Petit Press, a.s., Bratislava Časopis Sme týždeň 301,50
692 3420329868 Slovak Telekom,a.s., Bratisl. Telekomunikačné poplatky 160,87
693 3420339011 Slovak Telekom,a.s., Bratisl. Telekomunikačné poplatky 28,49
694 2017028 Pizzeria - Molnár František Vian. posedenie pre dôchodcov 1385,00
695 2017/082 Németh Ernest - Trans, Jelka Vývoz odp.vody - futbalové ihrisko 35,00
696 2017/081 PeMa- Tech, s.r.o., Galanta Elektroinšt. Práce na MŠ- Jelka 16961,06
697 20171180 Szabo - Trans Szabo Marian Za prepravu citar. Súboru 54,00
698 7318800024 SPP, a.s., Bratislava Za odber zemného plynu 68,00
699 7318799970 SPP, a.s., Bratislava Za odber zemného plynu 28,00
700 45/2017 Július Rőth, Jelka Za úpravu plochy za cintorínom 417,00
701 17VF00338 Karol Sucháň, Dun. Streda BOZP, PO zdrav.služby 96,00
702 7318799761 SPP, a.s., Bratislava Za odber zemného plynu 3006,00
703 50/2017 BAB Poradenstvo, s.r.o.,Pata Odb.príprava Civilnej ochrany 345,00
704 201708286 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Za internetové služby 35,46
705 201708287 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Za internetové služby 42,66
706 201708288 Maxnetwork s.r.o., V. Úľany Za internetové služby 19,88
707 1132017 Ladislav Bús, Tomášikovo Oprava miestnych komunikácií 198,00
708 170020 Bohony Štefan, Jelka Oprava Traktor - Ocú Jelka,  95,80
709 5104651329 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 40,58
710 5104699178 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 59,09
711 5104699161 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 112,21
712 2017/2 PRONTO - S, s.r.o., Dun.Str. Posúdenie dok.rekonštr.MŠ 408,00
713 201728 Peter Farkas, Jelka Včelí med 40 x, darč. balenie  452,16
714 2017/083 PeMa-Tech, s.r.o., Galanta Elektroinštalačné práce v MŠ 780,29
715 2017/084 PeMa-Tech, s.r.o., Galanta Elektroinštalačné práce v MŠ 1996,81
716 2017029 František Molnár, Jelka Za stravovani dôchodcov za nov. 582,92
717 2017084 Eurocluster s.r.o., Bratislava Služby - zníženie energ.energ.vMŠ 495,00
718 211711120 AVE SK odpad. hosp. s.r.o. Za vykonané služby 3442,83
719 211711121 AVE SK odpad. hosp. s.r.o. Za vykonané služby 3997,75
720 2459000085 Prvá Komunálna Finančná a.s. Úhrada poistného-vozidlá 71,20
721 2017087 PeMa-Tech Galanta Elektroinš.práce - MŠ 177,58
722 4419006391 Prvá Komunálna Finančná a.s. Úhrada poistného-majetok 1094,77
723 50117 Formula SP, s.r.o., Šamorín Kazety do pís.stroja , oprava 72,00
724 1788109 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 34,66
725 0120170328 Bittera Servis, s.r.o., Šamorín Oprava a odstrán. Hav.stavu v MŠ 29083,26
726 1783292 Lindström, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží 32,45
727 7131189777 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektrinu 1428,29
728 7131189778 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektrinu 276,53
729 2017316 Vzduchotechn. Klimac s.r.o. Dodávka a montáž ventilátora v MŠ 2751,16
730 2017240 Rudolf Lancz - LAVA, Sládko Tlač vian.kartičiek, a tašky s potlač 258,00
731 A17044 Norbert Németh, Jelka Mikuláš balíčky pre MŠ 238,80
732 170331 APHEX s.r.o., Čataj Oprava tlač. Toshiba 157,00
733 170904 Briston s.r.o., Sládkovičovo Čistiacie prostriedky 194,00
734 GA20170305 Ronex World, s.r.o., Drienov Čistiacie a kancelárske potreby 214,64
735 21722082 SLOV lift s.r.o., Bratislava Servis výťahov 92,40
736 2017054 Oros Ján, Jelka Elektroinšt. práce - zdrav.stredisko 1876,80
737 2017053 Oros Ján, Jelka Elektroinšt.práce - FC Jelka 1239,60
738 3559010780 Komunálna poisťovňa, a.s. Poist. mot.vozidla LIAZ CAS 29,60
739 8730086048 ZSVS, Šaľa Za vodné a stočné 14,26
740 3420379639 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 69,99
741 3420381921 Slovak Telekom, a.s., Bratisl Telekomunikačné poplatky 6,00
742 2017119 SZABO-TRANS Szabo Marian Za prepravu FC Jelka 77,75
743 2017122 SZABO-TRANS Szabo Marian Za preprevu 90,00
744 2017120 SZABO-TRANS Szabo Marian Za prepravu  351,20
745 28/2017 Mészárosová Angelika, Gabč Zalomovenie Jelč. Slovo 175,00
746 2017477 Obec Veľké Úľany Školenie kontrolóra 30,50
747 2017147 SZING-EX Projekt s.r.o., V.Ú Činnosť stav. Dozoru na MŠ 7500,00
748 0112017 ALGAIL s.r.o., Jelka Sprac.dát, webstránky 11-12/2017 300,00
749 2017047 alacons s.r.o., Bratislava Vyprac.energ.cert. MŠ 1440,00
750 2017/087 Németh Ernest, Jelka Vývoz odpadovej vody z MŠ 280,03
751 95374-0123 Edenred Slovakia, s.r.o., Ba Zálohovaná faktúra 1765,42
752 2017028 Ister Restaurant, Jelka Vianočné občerstvenie pre zam. 500,00
753 217120805 Asseco Solutions, a.s., Ba Programy na rok 2018 416,84
754 3559010780 Prvá Komunálna Finančná a.s.Poistenie mot. Vozidiel Ocú Poistenie vozidiel zmluvné  195,66
755 2017/1-6 Mikroregión Horný Žitný ostrov Členský príspevok na 2017 250,00
756 2017/056 Attila Banko, Jelka Za opravu neonov v ZŠ Jelka 319,44
757 25/2017 Mgr. Zoltán Farkas - Sorno Za webmasterské práce 195,00
758 19/2017 Tomáš Szamaránszky, Jelka Ozvučovanie - marec-december 320,00
759 29/2017 Ľudovít Rőth, Jelka Zámočnícke práce na zdrav. Stredisku 277,20
760 30/2017 Ľudovít Rőth, Jelka Zámočnícke práce na futb.ihrisku 1890,00
761 31/2017 Ľudovít Rőth, Jelka Zámočnícke práce  - MŠ - Jelka 444,00
762 32/2017 Ľudovít Rőth, Jelka Zámočnícke práce - Dom smútku 201,60
763 21722249 SLOV lift spol.s r.o., Bratislav Servis výťahov 92,40
764 1579/2017 Valeur, s.r.o., Dun. Streda Jelčianske Slovo 650,83
765 2017023 Ladilav Prokša - Lpsys, Jelka Montáž alarm. syst. v MŠ Jelka 2612,40
766 201712014 Ladislav László, Jelka Oprava  miestn.rozhlasu 2017 2920,38
767 7121336492 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektrickej energie -110,88
768 3420400614 Slovak Telekom, a.s., Bratis Telekomunikačné poplatky 29,07
769 3420394069 Slovak Telekom, a.s., Bratis Telekomunikačné poplatky 166,86
770 162017 Kristián Sercel, Veľké Úľany Ozvučenie - vian.stret.s dôchodcami 200,00
771 51/2017 Július Rőth, Jelka Zimná údržba 400,80
772 2017031 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 541,98
773 201709158 Maxnetwork s.r.o., V.Úľany Za montáž internetu v Mat.škole 2498,38
774 8200013216 Slovak Telekom, a.s., Bratis Telekomunikačné poplatky 40,58
775 8200061668 Slovak Telekom, a.s., Bratis Telekomunikačné poplatky 113,86
776 8200061693 Slovak Telekom, a.s., Bratis Telekomunikačné poplatky 59,09
777 2017/090 Németh Ernest - Trans, Jelka Za čerpanie daždovej vody 230,40
778 1790935 Lindström, Trnava Za prenájom rohoží - podn. Inkub. 14,30
779 7180925860 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektrickej energie 607,40
780 7121336664 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektrickej energie -130,93
781 1795828 Lindström, Trnava Za prenájom rohoží - OCÚ, MKS 24,96
782 17VF00374 Karol Sucháň, Dunajská Stre Služby na úseku BOZP 96,00
783 211712127 AVE SK odpad.hospodárstvo Za vykonané služby 3198,54
784 211712126 AVE SK odpad.hospodárstvo Za vykonané služby 3154,04
785 903017541 Jablotron Slovakia, s.r.o.,Žilina Bezpečn. SIM MP 10,76
786 17156 Tibor Khern, Jelka Oprava traktora Ocú - Jelka 115,65
787 7131192939 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektrickej energie 306,65
788 7210812158 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektrickej energie -41,30
789 7131192940 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektrickej energie 97,32
790 7131192941 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektrickej energie -471,17
791 7230727756 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektrickej energie 754,54
792 7380012002 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektrickej energie 267,35
793 7380012001 ZSE Energia, a.s., Bratislava Za odber elektrickej energie 1659,12
794 75/2017 Jókaiho Divadlo v Komárne Za predstavenie NAFTALIN 2000,00
795 8730090095 ZSVS, Nitra Za vodné a stočné 221,94
796 8730090188 ZSVS, Nitra Za vodné a stočné 28,03
797 8730090189 ZSVS, Nitra Za vodné a stočné 133,14
798 8730090190 ZSVS, Nitra Za vodné a stočné 106,30
799 8730090191 ZSVS, Nitra Za vodné a stočné 277,39
800 8730090192 ZSVS, Nitra Za vodné a stočné 53,74
801 8730090193 ZSVS, Nitra Za vodné a stočné 102,41
802 8730090194 ZSVS, Nitra Za vodné a stočné 6,48
803 8730090195 ZSVS, Nitra Za vodné a stočné 55,74
804 8730090196 ZSVS, Nitra Za vodné a stočné 154,25
805 7456007661 SPP, a.s., Bratislava Vyúčtovanie plynu za rok 2017 -1153,79
806 7443283538 SPP, a.s., Bratislava Vyúčtovanie plynu za rok 2017 -24,47
807 7421285479 SPP, a.s., Bratislava Vyúčtovanie plynu za rok 2017 -249,38

rok 2016

V súvislosti s prijatím zákona č. 546/2010 Z. z., následnej novely č. 382/2011 Z.z. z 19. októbra 2011, ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a Nariadením vlády SR z decembra 2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registry zmlúv, dochádza od 1.1.2012 ku zmene viacerých povinností osôb pri zverejňovaní zmlúv a niektorých údajov z faktúr a objednávok.
Ostatná novela zároveň s účinnosťou od 1.1.2012 zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z.z., ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú. Dané nariadenie nahradzuje nové nariadenie vlády SR, ktoré ustanovuje podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv.
S účinnosťou od 1.1.2012 sa musia povinne zverejňovať údaje z faktúr a objednávok bez ohľadu na výšku plnenia (t.j. sumy). Pokiaľ ide o hodnotu zmluvného plnenia, tá je bezpredmetná, keďže sa zmluvy zverejňujú na základe iných kritérií ako je hodnota zmluvného plnenia.

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník v znení neskorších redpisov.  

Por.
číslo

Č. faktúry

Dodávateľ

Predmet / Účel

Hodnota

v EUR

1 1578245 Lindström Trnava Prenájom kobercov 33,62
2 1575098 Lindström Trnava Prenájom kobercov 36,02
3 7102439842 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 224,57
4 7102439841 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 303,66
5 7468336904 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 638,97
6 7468339922 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 210,64
7 7468338503 ZSE Energia a.s. Preplatok elektrickej energie -63,60
8 7468338834 ZSE Energia a.s. Preplatok elektrickej energie -438,31
9 306011 SAMMET Zlaté Moravce Informácie o dotáciach a grantoch 32,86
10 12016 Fibinger Architects s.r.o. Projektrová dokumentácia MŠ 22776,00
11 201600080 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 19,88
12 201600079 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 42,66
13 201600078 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 35,46
14 20160002 Szabotrans V. Úľany Preprava divadelného súboru 128,00
15 7230644914 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 1147,45
16 7010583800 ZSE Energia a.s. Preplatok elektrickej energie VO -10317,86
17 7446215904 SPP a.s. BA Preplatok spotreby plynu -18,62
18 7450204122 SPP a.s. BA Vyúčtovanie plynu 5076,04
19 8530078691 Zsl.vodárenská spol.a.s. Spotreba vody 4.kvartál 2015 1,30
20 8530078602 Zsl.vodárenská spol.a.s. Spotreba vody 4.kvartál 2015 190,31
21 8530078622 Zsl.vodárenská spol.a.s. Spotreba vody 4.kvartál 2015 60,35
22 8530078621 Zsl.vodárenská spol.a.s. Spotreba vody 4.kvartál 2015 62,66
23 8530078623 Zsl.vodárenská spol.a.s. Spotreba vody 4.kvartál 2015 86,84
24 8530078629 Zsl.vodárenská spol.a.s. Spotreba vody 4.kvartál 2015 47,96
25 8530078628 Zsl.vodárenská spol.a.s. Spotreba vody 4.kvartál 2015 47,96
26 8530078627 Zsl.vodárenská spol.a.s. Spotreba vody 4.kvartál 2015 6,48
27 8530078626 Zsl.vodárenská spol.a.s. Spotreba vody 4.kvartál 2015 22,03
28 8530078625 Zsl.vodárenská spol.a.s. Spotreba vody 4.kvartál 2015 373,64
29 8530078624 Zsl.vodárenská spol.a.s. Spotreba vody 4.kvartál 2015 9,07
30 200004611 Jablotron Slovakia s.r.o. Bezpečnostná SIM 10,87
31 2162000132 ŠEVT a.s. BA Tlačivá 85,16
32 201621008 Nár. infor. Stred SR a.s Export údajov z reg. Nehnut. 120,00
33 16001 Tibor Khern Jelka Oprava V3S 185,80
34 7273469227 SPP a.s. BA Záloha - zemný plyn 53,00
35 7600235432 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 0,88
36 7600269311 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 59,50
37 201600457 Maxnetwork s.r.o. Doména jelka. sk 31,86
38 1689218501 Zakladateľství Forum s.r.o. Manuál verejného obstrarávania 76,62
39 8012167832 Allianz - SP a.s. Povínné zmluvné poistenie kvart. 68,93
40 7273468948 SPP a.s. BA Záloha - zemný plyn 2853,00
41 7468433619 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 1137,39
42 7428994455 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 13,03
43 7429000560 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 77,12
44 7428998781 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 128,97
45 7428999177 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 346,00
46 80239-0123 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky  1906,26
47 22016 Sorno-Mgr.Farkas Zoltán Webmasterské práce 122015 195,00
48 160100002 Jarimpex s.r.o.  Vchodové dvere-zdravotné stred 1533,76
49 2016/001 Németh Ernest Jelka Vývoz odpadovej vody fut.ihrisko 70,01
50 201600473 Maxnetwork s.r.o. Office, HP Pro desk 714
51 7600674906 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 28,10
52 7600659013 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 187,13
53 9000901699 Slovenská Pošta a.s. Tlačiarenské služby 97,67
54 2016001 Molnár František, Jelka Za stravovanie dôchodcov 012016 517,32
55 2016001 ISTER Restaurant s.r.o. Občerstvenie pre členov spevokolu 270,00
56 7223572628 SPP a.s. BA Zemný plyn 53,00
57 7223572357 SPP a.s. BA Zemný plyn 2853,00
58 20160003 Szabo-trans V Úľany Preprava FC Jelka 96,00
59 16VF00007 Karol Sucháň, D.Streda Služby v oblasti BOZP, PO a ZS 80,00
60 1602662 Lindström s.r.o. Trnava Prenájom kobercov 32,45
61 1605835 Lindström s.r.o. Trnava Prenájom kobercov 34,66
62 2016006 Szabo-trans V Úľany Preprava FC Jelka 518,40
63 2016007 Szabo-trans V Úľany Preprava Divadelného súboru 51,20
64 201602 MVDr.Inštitorisová Odchyt túlavých psov 847,2
65 52016 Agneša Búsová, Tomášikovo Odborná činnosť vo ver.obstarávaní 195
66 42016 Agneša Búsová, Tomášikovo Odborná činnosť vo ver.obstarávaní 195
67 160100031 Fritom International, Diak. TERRA Hírújság 302,5
68 7468471980 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 022016 77,12
69 7468471018 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 022016 346,00
70 7468470716 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 022016 128,97
71 7468469241 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 022016 13,03
72 7468460030 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 022016 1137,39
73 5781836165 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 30,59
74 201600921 Maxnetwork s.r.o. HP toner do tlačiarne 104,40
75 5781874488 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 42,04
76 4781874472 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 88,44
77 32016 ŠP3 s.r.o. Bratislava Montáz novej podlahoviny ZŠ Jelka 35388,84
78 2016021 LAVA Rudolf Rancz Farebná tlač pozvánok 204,18
79 22016 Július Rőth, Jelka Zimná údržba, úprava plochy  530,40
80 16007 Ing. Tibor Ballán Senec Oprava EZS  22,03
81 201600931 Maxnetwork s.r.o. HP Color tlačiareň 632,02
82 22016 Algail s.r.o. Jelka Spracovanie dát, úprava webstránky 450,00
83 20160033 Ronex World s.r.o. Xerox a čistiace potreby 143,26
84 8630001418 Zsl. Vodárenská spol. a.s. Vodné a stočné 16,85
85 8800306011 RTV Bratislava Poplatky rozhlas a televízia 112,63
86 7240592648 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie  207,52
87 7240592647 ZSE Energia a.s. spotreba el.energie 296,03
88 201600522 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 35,46
89 201600523 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 42,66
90 201600524 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 19,88
91 211601094 AVE SK Bratislava Služby v odpadovom hosp. 012016 1829,17
92 211601093 AVE SK Bratislava Služby v odpadovom hosp. 012016 3390,84
93 7160816773 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 1273,44
94 2016002 Molnár František, Jelka Občerstvenie pre úč.citar.festivalu 873,00
95 21620152 SLOV lift spol.s.r.o. Servis výťahov podn.inkubátor 92,40
96 7601186264 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 3,14
97 7601219681 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 60,31
98 5001001961 SPP a.s. BA Spotreba plynu 2015 339,74
99 2161103490 SOZA Bratislava Autorská odmena za licenciu 20,40
100 16034 Vydavateľstvo Helena GaŠa žurnál 42,00
101 2016008 Szabo-trans, V. Úľany Prepravné služby FC Jelka 121,25
102 2016009 Szabo-trans, V. Úľany Prepravné služby Div.súboru 176,00
103 2016034 MULTI šport,J.Kočanka Sieť na futbalové ihrisko 162,34
104 2016008 Németh Ernest Jelka Čerpanie dažďovej vody 345,60
105 2016006 Németh Ernest Jelka Čerpanie dažďovej vody 192,00
106 2016005 Németh Ernest Jelka Vývoz odpadovej vody futb.ihr. 70,01
107 92316-0122 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 955,60
108 32016 Mgr. Zoltán Farkas Grafické a webmasterské práce 195,00
109 1282016 Jozef Smrhola - Olym Vlajky SR a EU 230,98
110 16VF00034 Karol Sucháň Dun. Streda Služby v oblasti BOZP a zdrav.sl. 80,00
111 7601622287 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 119,88
112 7601638160 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 30,11
113 2016011 Szabo-trans, V. Úľany Prepravné služby FC Jelka 128,50
114 2016012 Szabo-trans, V. Úľany Prepravné služby Citerového súb. 158,70
115 92016 Fibinger Architects s.r.o. Projektová dokumentácia MŠ 7560,00
116 727850555 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn  53,00
117 7278505276 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn  2853,00
118 8630004672 Zsl. vod. spoločnosť a.s. Vodné a stočné 28,51
119 16024 Nár.geogr.inform.s.r.o. Ročná akt.dát leteckou fotografiou 120,00
120 201600983 Maxnetwork s.r.o. Oprava tlačiarne 49,20
121 201601022 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 19,88
122 201601021 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 42,66
123 201601020 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 35,46
124 60210098 Petit Press a.s. BA Noviny Vasárnap 2016/17 58,00
125 1609099 Lindstrom s.r.o. TT Nájomné kobercov 32,45
126 1612372 Lindstrom s.r.o. TT Nájomné kobercov 29,81
127 7782756620 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 30,59
128 2782793042 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 100,92
129 5782793063 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 48,80
130 2016003 František Molnár Jelka Za stravovanie dôchodcov 022016  618,00
131 72016 Július Röth, Jelka Zemné práce 536,40
132 211602089 AVE SK Bratislsva Služby v odpadovom hosp. 3559,93
133 211602090 AVE SK Bratislsva Služby v odpadovom hosp. 3313,64
134 2016013 Szabo-trans, V. Úľany Prepravné služby FC Jelka 478,80
135 102016 BAB Poradenstvo s.r.o. Služby v oblasti CO 1.Q2016 345,00
136 7121141840 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 1354,56
137 7121141841 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 204,11
138 7429053019 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 13,03
139 7468507681 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 1137,39
140 7429055676 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 77,12
141 7429054442 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 128,97
142 7429054742 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 346,00
143 8630007611 Zsl.vod.spoločnosť a.s. Vodné a stočné 10,37
144 2016004 Molnár František Jelka Strava na parlamentné voľby 225,49
145 20160171 Štátna ochr.prírody SR Vypracovanie potvrdenia 63,00
146 21620353 SLOV lift spol.s.r.o Servis výťahov 92,40
147 16036 Khern Tibor, Jelka Oprava traktora 787,54
148 20161415 Maxnetwork s.r.o. Tlačiareň 193,44
149 201601421 Maxnetwork s.r.o. Softvérové práce 35,45
150 1689281701 Nakl.Forum s.r.o. Manuál VO 76,62
151 20160074 SOPKA spol.s.r.o. Dispenzor - nádrž na vodu 150,00
152 160004 Emese Bohonyová, Jelka Súčiastky na traktor 269,00
153 7602175733 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 59,50
154 2016021 Euroluster s.r.o. Bratislava Vypracovanie projektu 1080,00
155 4419006391 Prvá Komunálna Finančná a.s. Poistenie majetku Poistenie majetku 2.Q 2016 1094,77
156 2459000085 Prvá Komunálna Finančná a.s. Poistenie majetku Poistenie súboru mot.voz. 2.Q2016 71,20
157 3559010780 Prvá Komunálna Finančná a. Poistenie súboru mot.voz. 2.Q2016 175,71
158 2016/012 Németh Ernest - trans Jelka Čerpanie dažďovej vody  288,00
159 2016/013 Németh Ernest - trans Jelka Vývoz odpadovej vody fut.ihrisko 70,01
160 20160042 FORES s.r.o. Galanta Montáž vertikálnej žalúzie 181,10
161 2016216 Szabo-trans V.Úľany Prepravné  náklady FC Jelka 176,70
162 4420601540 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1589,38
163 2016004 Terbol-Market Paulisz.T. Sústredenie Ob.cit.súboru 516,00
164 1610786 Slovgram Bratislava Rozhlasové poplatky 38,50
165 52016 Mgr.Zoltán Farkas Jelka Grafické práce 195,00
166 32016 ART Danubius Veľká Mača Knihy 150,00
167 2016010 Peter Nagy, Jelka Kartičky pre TJ na zápasy 40,50
168 201601440 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Oprava tlačiarne 57,60
169 7602583475 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 119,65
170 7602594209 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 28,10
171 5590021470 IVES Košice Novelizácia programov 168,48
172 3382016 Jozef Smrhola, Jelka Sklenený pohár 1388,32
173 2016020 Szabotrans Jelka Prepravné náklady FC Jelka 215,45
174 12016 DMProjekt s.r.o. Aktualizácia územného plánu 4900,00
175 2016006 Molnár František, Jelka Strava na Deň učiteľov 1227,60
176 2016005 Molnár František, Jelka Za stravovanie dôchodcov 032016 653,88
177 3559010780 Prvá Komunálna Finančná Zmluvné poistenie vozidla 3,95
178 3559010780 Prvá Komunálna Finančná Zmluvné poistenie vozidla 22,19
179 1615022 Lindstöm s.r.o. Prenájom kobercov  32,45
180 1618366 Lindstöm s.r.o. Prenájom kobercov  29,81
181 2016014 Oros Ján, Jelka Za elektroinštalačné práce  100,80
182 52016 NetConsult s.r.o., BA Poradenské služby 600,00
183 7308417226 SPP a.s. BA Zemný plyn 53,00
184 7308416939 SPP a.s. BA Zemný plyn 2853,00
185 7458675923 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 1137,39
186 7429092531 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 13,03
187 201601493 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby 35,46
188 201601494 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby 42,66
189 201601495 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Internetové služby 19,88
190 102016 Július Röth, Jelka Za úpravu plochy za cintorínom 583,20
191 16VF00066 Karol Sucháň, Dun.Streda Poskytované služby BOZP, PO 96,00
192 2783728748 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 53,09
193 3783728723 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 108,92
194 7429097218 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 64,27
195 7429095709 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 128,97
196 7429096040 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 346,00
197 20160090 Ronex World s.r.o.Drieňov Kancelárke potreby,tlačivá 272,08
198 783682484 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 30,59
199 2016026 Igor Pohl, Senec za opravu kotla 42,00
200 2016022 Szabotrans Jelka Prepravné náklady FC Jelka 92,20
201 2016021 Szabo-trans Veľké Úľany Preprava divadelného súboru 46,40
202 200006293 Jablotron Slovakia s.r.o. Bezpečnostná SIM 11,05
203 8630016038 Zsl.vod.spoločnosť a.s. Vodné a stočné 273,85
204 8630016053 Zsl.vod.spoločnosť a.s. Vodné a stočné 60,92
205 8630016052 Zsl.vod.spoločnosť a.s. Vodné a stočné 27,22
206 8630015051 Zsl.vod.spoločnosť a.s. Vodné a stočné 5,18
207 8630015050 Zsl.vod.spoločnosť a.s. Vodné a stočné 39,44
208 8630016049 Zsl.vod.spoločnosť a.s. Vodné a stočné 35,00
209 8630016048 Zsl.vod.spoločnosť a.s. Vodné a stočné 97,22
210 8630016046 Zsl.vod.spoločnosť a.s. Vodné a stočné 46,42
211 8630016047 Zsl.vod.spoločnosť a.s. Vodné a stočné 285,46
212 8630015899 Zsl.vod.spoločnosť a.s. Vodné a stočné 9,07
213 1412016 Elektropočas s.r.o. Nastavenie digitálnych hodín 36,00
214 7220697907 ZSE Energia a.s. BA Spotreba elektrickej energie 206,05
215 7220697906 ZSE Energia a.s. BA Spotreba elektrickej energie 1481,96
216 211603100 AVE SK odpad.hosp. s.r.o. Služby v odpadovom hospodárstve 4349,75
217 211603099 AVE SK odpad.hosp. s.r.o. Služby v odpadovom hospodárstve 5159,34
218 882016 3Wslovakia s.r.o. Trenčín Za ročnú licenciu webstránky 119,10
219 7603103067 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 1,58
220 7603130117 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 59,50
221 1560002430 Centrum polygraf.služieb Tlačivá pre matriku 52,89
222 2016025 Szabo-trans Veľké Úľany Preprava Jelka Šamorín 150,00
223 16007 Ľudovít Szabó, Jelka Prerábka polievacieho vodovodu 264,00
224 21620560 Slovlift spol.s.r.o. Servis výťahov 92,40
225 160001 Bohony Štefan Jelka Akumulátor - kosačka 77,00
226 2016126 Obec Veľké Úľany Školenie hlavného kontrolora 29,83
227 2016027 Szabo-trans Veľké Úľany Preprava FC Jelka 188,70
228 81986-0123 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1906,26
229 362016 REFAM s.r.o.Ing.Melotíková Konzultačné služby Ver.obst.  40,00
230 552016 Ladislav Bús, Tomašikovo Interiérové vybavenie Mat.školy -VO 198,00
231 562016 Ladislav Bús, Tomašikovo Projektová dokumentácia-MŠ-VO 198,00
232 72016 Mgr.Zoltán Farkas, Jelka Webmasterské práce 195,00
233 201604032 Folpad spol.s.r.o. Toner do kopier.str.  Toschiba 93,60
234 7603560902 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 26,10
235 7603544146 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 118,63
236 2016019 Németh Ernest - Trans Vývoz odpadovej vody Fut.ihrisko 70,01
237 1624659 Lindström s.r.o.Trnava Prenájom kobercov 34,66
238 1621285 Lindström s.r.o.Trnava Prenájom kobercov 32,45
239 7298470765 SPP a.s. Bratislava Spotreba zemného plynu 2853,00
240 7298471043 SPP a.s. Bratislava Spotreba zemného plynu 53,00
241 16017 PEGAS EU s.r.o. Výmena podlahoviny ZŠ Jelka 2340,00
242 201602004 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 052016 35,46
243 201602005 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 052016 42,66
244 201602006 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 052016 19,88
245 20160074 Kremer publishing s.r.o. Maľovánky - propagácia obce 480,00
246 201641101 Nár.inform.stredisko a.s. 12 mes.licencia NISR 234,00
247 2016011 Molnár František  Jelka Za stravovanie dôchodcov  611,76
248 160815 CBS spol.s.r.o. Kyncelová Kniha Dolné Považie z neba 495,00
249 2016032 Szabo-trans Veľké Úľany Prepravné služby FC Jelka 300,60
250 2016006 LK Autodoprava Kovács Oprava Opel Astra  103,00
251 92016 Mészárosová Angelika Predtlač.príprava Jelčianske slovo 200,00
252 7468586512 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 13,03
253 7111383096 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 178,46
254 7111383095 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 293,02
255 7131024322 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 345,65
256 7458589091 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 77,12
257 7468588179 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 346,00
258 7468587883 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 128,97
259 16VF00111 Karol Sucháň Dun.Streda Poskytované služby BOZP, PO 96,00
260 1784610935 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 30,59
261 8630024796 Zsl. vodárenská spol.a.s Vodné a stočné 11,66
262 6784656372 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 53,09
263 784656347 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 109,12
264 7468577677 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 1137,39
265 52016 Algail s.r.o. Jelka Spracovanie dát-zverejňovanie dok. 450,00
266 211604085 AVE SK odpad.hosp. a.s. Služby v odpadovom hospodárstve 3731,12
267 211604086 AVE SK odpad.hosp. a.s. Služby v odpadovom hospodárstve 4907,10
268 89946523 Poradca s.r.o. Žilina Balíček súvsťažností 2016 14,00
269 16060 Tibor Khern, Jelka Oprava traktora 163,98
270 2016034 Szabo-trans Jelka Čerpanie dažďovej  vody 200,00
271 2016035 Szabo-trans Jelka Preprava citarového súboru 88,00
272 21620750 Slovalift spol.s.r.o. Servis výťahov 92,40
273 7604055640 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 1,54
274 7604083770 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 59,50
275 6452016 Valeur s.r.o. Dun.Streda Jelčianske slovo tlač 714,82
276 12016 Kristián Sercel, V. Úľany Ozvučenie v kultúrnom dome 200,00
277 22016 Kristián Sercel, V. Úľany Ozvučenie v kultúrnom dome 130,00
278 2016012 Július Röth, Jelka Úprava terénu za cintorínom 178,20
279 2016013 Július Röth, Jelka Úprava miestnych komunikácií 958,80
280 2016014 Július Röth, Jelka Úpravné a zemné práce 958,80
281 50916 Formula SP s.r.o Pásky do písacie stroja-matrika 40,80
282 1605003 DIÓFA s.r.o. Vozokany Káva do kávovaru 220,32
283 2016037 Szabo-trans Jelka Prepravné náklady FC Jelka 176,00
284 5060001547 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky  1906,26
285 16077 Talamon s.r.o. D.Streda Knihy do knižnice 213,53
286 2016026 Németh Trans Jelka Čerpanie dažďovej vody 384,00
287 2016025 Németh Trans Jelka Vývoz odpadovej vody 70,01
288 162016 Fibinger Architects, s.r.o. Za štúdie - MKS exteriérové úpravy 288,00
289 622016 Ladislav Bús, Tomášikovo Za odbornú činnosť vo ver.obst. 198,00
290 632016 Ladislav Bús, Tomášikovo Za odbornú činnosť vo ver.obst. 198,00
291 201602454 Maxnetwork s.r.o. V.Úľany Kamerový systém pri MKS 1549,56
292 1601844700 Poradca podnikateľa s.r.o. Pers.a mzdový poradca 81,94
293 2016037 Martin Kubovčák Kráľová Krovinorez motorový 845,10
294 152016 GEO-ING s.r.o.Galanta Geodetické práce 660,00
295 1631196 Lindström s.r.o.Trnava Prenájom kobercov 29,81
296 1627798 Lindström s.r.o.Trnava Prenájom kobercov 32,45
297 7604528086 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 28,30
298 7604503963 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 118,57
299 52/2016 REFAM Ing.Melotíková Mandátna odmena za por.vo VO 40,00
300 92016 Mgr.Zoltán Farkas Jelka Webmasterské práce 042016 195,00
301 550516 Hasmat - Juhošová Gabriela Požiarne vodovody 160,56
302 560516 Hasmat - Juhošová Gabriela Hasiace prístroje, kontrola 661,02
303 20160489 Agrotrade s.r.o.Dun. Streda Oprava Kawasaki 300,60
304 1600140 Karol Sucháň, Dun.Streda Služby BOZP, zdrav.služby 96,00
305 2016012 František Molnár, Jelka Za stravovanie dôchodcov 052016 630,48
306 102016 Tomáš Szamaránszky,Jelka Ozvučovanie a nastavenie OS 80,00
307 7810018903 SPP a.s. Zemný plyn 062016 2853,00
308 7273554056 SPP a.s. Zemný plyn 062016 53,00
309 7810018904 SPP a.s. Zemný plyn 062016 30,00
310 201602516 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 35,46
311 201602517 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 42,66
312 201602518 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 19,88
313 7458741236 ZSE Energia a.s. Spotreba el. energie 1137,39
314 7429160128 ZSE Energia a.s. Spotreba el. energie 128,97
315 7429160408 ZSE Energia a.s. Spotreba el. energie 346,00
316 7429161278 ZSE Energia a.s. Spotreba el. energie 77,12
317 7429158832 ZSE Energia a.s. Spotreba el. energie 13,03
318 8630031609 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 11,66
319 7250033903 ZSE Energia a.s. Spotreba el. energie 210,95
320 7250033902 ZSE Energia a.s. Spotreba el. energie 629,60
321 5785538184 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 30,59
322 8785575869 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 112,67
323 6785575885 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 53,09
324 2016040 Szabo-trans Veľké Úľany Preprava FC Jelka 181,05
325 232016 BAB Poradenstvo s.r.o. Odb.príprava v oblasti CO 2.kv. 345,00
326 201603123 Magic Print s.r.o.  Tonery 182,40
327 57616 Hasmat Juhošová Prenosné hasiace prístroje 265,84
328 2016018 Július Röth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 852,00
329 21620942 SLOV lift s.r.o Servis výťahov 92,40
330 211605078 AVE SK odpad.hosp.s.r.o. Odvoz odpadov 3404,00
331 211605079 AVE SK odpad.hosp.s.r.o. Odvoz odpadov 4762,50
332 1601844800 Poradca podnikateľa   Dane a účtovníctvo 2017 82,94
333 3559010780 Prvá Komunálna Finančná a.s. Zákonné poistenia vozidiel 197,89
334 2459000085 Prvá Komunálna Finančná a.s. Havarijné poistenie Š-Octavia 71,20
335 4419006391 Prvá Komunálna Finančná a.s. Poistenie budov a majetku 1094,77
336 7605123164 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 72,32
337 2016023 Oros Ján, Jelka Za elektroinštalačné práce 213,60
338 2016052 Szabo-trans Veľké Úľany Preprava Dychového súboru 24,00
339 2016043 Szabo-trans Veľké Úľany Preprava Divadelného súboru 128,00
340 2016044 Szabo-trans Veľké Úľany Preprava FC Jelka 56,50
341 2016045 Szabo-trans Veľké Úľany Preprava dôchodcov 579,60
342 201602964 Maxnetwork s.r.o. Toner 67,80
343 8012167832 Allianz-SP a.s. Zák poistenie vozidla 68,93
344 2016182 Ing. Kovács Silvester Ozvučenie a osvetlenie obec.dní 3610,80
345 1600022 Július Major Sódovkáreň Vody, malinovky na Obecný deň 503,66
346 2016031 Attila Zsapka, Dvory n.Žitavou Hudobná produkcia na Ob. Deň. 300,00
347 9844614 Blu Dragonfly Kft. Budapest Koncert Neoton Familia 5678,92
348 1634053 Lindström s.r.o. Trnava Prenájom kobercov 32,45
349 1637546 Lindström s.r.o. Trnava Prenájom kobercov 34,66
350 160010 Homobild spol.s.r.o. Stavebné práce v cintoríne 964,80
351 160008 BOSE Bohonyová Akumulátor 470,00
352 112016 SORNO-Mgr.Zoltán Farkas Grafické a webmasterské práce 195,00
353 95704-0122 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1906,26
354 72016 Pyrostar s.r.o. Senec Ohňostroj Obecné dni 800,00
355 2016000082 Dezider Kálozi Galanta Zmrzlina - Obecné dni 94,57
356 2016053 Szabo-trans Veľké Úľany Prerpavné náklady 112,00
357 62016 Pavol Janoška, Trnava Prenájom nafukovacích atrakcií 1560,00
358 2016033 Németh Ernest-Trans,Jelka Vývoz odpadovej vody 70,01
359 84113981 Poradca s.r.o. Predplatné Poradca 2016  36,00
360 7605467469 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 129,05
361 7605488438 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 28,30
362 362016 Šichta Imrich Jelka Oprava hasičského čerpadla 228,72
363 640006 K2 Security, s.r.o. Obecné dni  - strážna služba 564,00
364 2016013 Molnár František, Jelka Stravovanie pre Neoton 112,00
365 20160117 Mgr.Marcela Kováčová Prenájom lukostreby,silomeru 850,00
366 2016014 Molnár František, Jelka Stravovanie pre dôchodcov 624,60
367 232016 Július Röth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 194,40
368 2016068 Današ s.r.o. V.Zálužie Budovanie spevnených plôch 55615,68
369 7472016 Jozef Smrhola Santovka Pero,kazeta,sklenené poháre 1158,00
370 7318445438 SPP a.s. Zemný plyn 30,00
371 7318445103 SPP a.s. Zemný plyn 2853,00
372 7318445382 SPP a.s. Zemný plyn 53,00
373 2016694 Dobrovoľná pož.ochrana Školné za zákl.prípravu členov 120,00
374 7458813248 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 1137,39
375 7429256346 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 13,03
376 4786471540 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 31,10
377 6786512490 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 109,04
378 1786512512 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 53,09
379 16075 Kango spol.s.r.o. Prekládka vodovodnej šachty 4546,74
380 201603040 Maxnetwork s.r.o Internetové služby 35,46
381 201603041 Maxnetwork s.r.o Internetové služby 42,66
382 201603042 Maxnetwork s.r.o Internetové služby 19,88
383 1600175 Karol Sucháň DS Za BOZP, PO a zdravotné služby 96,00
384 102016057 Ekotoalety sro, Senec Krátkodobý prenájom mob.WC 54,00
385 7429262142 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 77,12
386 7429260870 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 346,00
387 7429260496 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 128,97
388 200012920 Jablotron Slovakia s.r.o. Bez. SIM karta -Inkubátor 11,08
389 8630038538 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 136,10
390 8630038544 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 81,66
391 8630038540 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 148,52
392 8630038541 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 46,67
393 7606002638 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 71,96
394 8630038542 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 11,66
395 8630038543 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 66,11
396 8630038537 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 64,99
397 8630038536 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 27,85
398 8630038539 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 172,40
399 8630038473 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 211,20
400 20160004 LSE Life Star Emergency,  Záchr.zdravotná služba 220,00
401 1600001 OZ - Pre úsmev našich detí Ľudové tance Rozmarjínček  300,00
402 21621119 SLOV lift s.r.o., Bratislava Servis výťahov 92,40
403 7102539187 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 183,97
404 7102539186 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 506,95
405 7111394818 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 174,30
406 201603367 Maxnetwork s.r.o. Veľké Úľany Tonery do tlačiarní 379,56
407 16101542 CBS s.r.o. Kynceľová Knihy Dolné Považie z neba 495,00
408 211606095 AVE SK a.s. Bratislava Služby v odpadovom hospodárstve 3799,32
409 211606096 AVE SK a.s. Bratislava Služby v odpadovom hospodárstve 4402,65
410 11160200 Datatrade s.r.o. Zlaté Moravce Ročný poplatok za služby.info 92,16
411 8012167832 Allianz-SP a.s.  Poistenie kvartálne 68,93
412 232016 GUBELA Malinovo Viazanie zápisníc 10,00
413 1640384 Lindström Trnava Prenájom a čistenie kobercov 32,45
414 1643905 Lindström Trnava Prenájom a čistenie kobercov 24,96
415 2016042 Németh Ernest - trans, Jelka Čerpanie dažďovej vody 441,60
416 2016042/1 Németh Ernest - trans, Jelka Vývoz odpadovej vody 70,01
417 2016059 Szabo-trans Szabo Marian Čerpanie dažďovej vody 220,00
418 2016060 Szabo-trans Szabo Marian Prepravné náklady FC Jelka 53,00
419 142016 Mgr.Zoltán Farkas, Jelka Webmasterské a grafické práce 195,00
420 1689436901 Nakladatelství FORUM Manuál ver.obstarávania 88,62
421 562016 Reg.rozvojová agentúra Monitorovacia správa - podn.Inkub. 150,00
422 20160021 Infralux s.r.o. Bratislava Rozšírenie verejného osvetlenia 1800,00
423 20160735 Agrotrade s.r.o. Dun.Streda súčiastky do kosačky 265,60
424 2016131 Rudolf Lanc LAVA Tlač plagátov, pozvánok 619,20
425 84811-0123 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1906,26
426 2016066 Szabo-trans Szabo Marian Prepravné náklady FC Jelka 67,50
427 2016067 Szabo-trans Szabo Marian Čerpanie dažďovej vody 220,00
428 2016017 TPK Soft Servise Údržba programov, konsolidácia 1400,00
429 7606452133 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 33,62
430 7606430278 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 196,18
431 7313484230 SPP a.s. Zemný plyn 2853,00
432 7313484560 SPP a.s. Zemný plyn 30,00
433 7313484505 SPP a.s. Zemný plyn 53,00
434 201603561 Maxnetwork s.r.o. Veľké Úľany Internetové služby 35,46
435 201603562 Maxnetwork s.r.o. Veľké Úľany Internetové služby 42,66
436 201603563 Maxnetwork s.r.o. Veľké Úľany Internetové služby 19,88
437 116160 Lilium Aurum Dun.Streda Ilka vára - knihy do knižnice 420,00
438 160083 KANGO s.r.o. Vozokany Práce - materská škola 5480,41
439 2016017 Molnár František Jelka Stravovanie dôchodcov 565,02
440 1600215 Karol Sucháň služby BOZP, PO a zdrav.služba 96,00
441 201604129 Magic Print s.r.o. Bratislava Tonery, kanc.papiere 216,00
442 2016068 Szabo-trans Szabo Marian Prepravné - dôchodcovia 150,30
443 7449320480 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 107,12
444 7449317995 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 13,03
445 7449309388 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 1137,39
446 7449319619 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 346,00
447 7449319344 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 128,97
448 2016054 Igor Pohl, Senec Ročná prehl. Plynových kotlov 220,00
449 2016055 Igor Pohl, Senec Výmena plynovej hadice 30,00
450 2016056 Igor Pohl, Senec Výmena expanznej nádoby 58,00
451 16097 Tibor Khern, Jelka Oprava Liaz 874,46
452 1101031751 Aquamont s.r.o., H.Saliby Výtokový stojan cintorín 487,20
453 2016075 Szing-ex-projekt , V. Úľany Činnosť stavebného dozora 1440,00
454 2016056 Eurolusters.r.o.Bratislava Monitorovacia správa ZŠ Jelka 549,60
455 5787399321 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 30,59
456 7230679322 ZSE Energia a.s Spotreba elektrickej energie 645,13
457 7230679323 ZSE Energia a.s Spotreba elektrickej energie 173,87
458 5787440892 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 53,09
459 787440873 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 111,44
460 282016 Július Röth, Jelka Úprava plochy za  cintorínom 642,00
461 8630042876 Zsl.vodárenská spo. a.s. Vodné a stočné 10,37
462 2016048 Németh Ernest Jelka Vývoz odpadovej vody 70,01
463 2016047 Németh Ernest Jelka Čerpanie dažďovej vody 268,80
464 201603981 Maxnetwork s.r.o. Práca-oprava kamery 70,90
465 152016 Mgr.Zoltán Farkas Webmasterské práce 195,00
466 216192 Pyrotex, s.r.o. D.Orešany Has,prístroje, hadice, savice DHZ 2626,08
467 16VF00040 Július Major, O.Potôň Minerálne nápoje 130.výr.DHZ 250,74
468 72016 ALGAIL s.r.o., Jelka Spracovanie dát, zver.dokumentov 450,00
469 201608008 Ladislav László, Jelka Občerstvenie na obecných dňoch 1140,00
470 32016 Kristián Sercel, V.Úľany Ozvučenie v MKS 130,00
471 21621304 SLOV lift  s.r.o.BA  Servis výťahov 92,40
472 211607119 AVE SK odpad. hosp. Služby v odpadovom hospodárstve 3396,48
473 211607118 AVE SK odpad. hosp. Služby v odpadovom hospodárstve 3681,70
474 2016060 Igor Pohl, Senec Oprava kotlov  151,00
475 160005 Bohony Štefan,  Jelka Nabíjačka Bosch 219,00
476 216200 Pyrotex, s.r.o. D.Orešany Prac.bunda a obuv pre požiarikov 172,00
477 2016028 Peter Nagy, Jelka Kartičky pre FC Jelka 44,10
478 2016536 K.I.T. s.r.o. Trnava Kontrola, výmena konc.zar.pož.systému 90,36
479 7606936060 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 1,62
480 7606959381 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 69,99
481 8630043212 Zsl.vodárenská spo. a.s. Vodné a stočné 178,88
482 1609 AGELLUS s.r.o. Zlaté Klasy Výmena trávnika futb.ihrisko 201,60
483 216197 Pyrotex, s.r.o. D.Orešany Plakety, medaily, štítky stuhy 225,60
484 16014 Szabó Ľudovít, Jelka Inštalatérske práce na futb.ihrisku 432,96
485 4502016 BINS s.r.o. Nitra Plastové nádoby na odpad 585,00
486 1650288 Lindstöm Trnava Prenájom a čistenie kobercov 29,81
487 1644733 Lindstöm Trnava Prenájom a čistenie kobercov 32,45
488 160098 KANGO s.r.o. Vozokany Stavebné práce MŠ Jelka 1317,41
489 160099 KANGO s.r.o. Vozokany Stavebné práce MŠ Jelka 5509,08
490 20160834 Agrotrade s.r.o. Dun.Streda Oprava kosačky 487,03
491 201665 Združ. miest a obcí Žitn.ostr. Členský  príspevok Telekomunikačné služby 391,00
492 85663-0123 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1589,38
493 201604021 Maxnetwork s.r.o. Tp link router 19,90
494 201605 ZOAR s.r.o.Jelka Dodávka vín na oslavu 130.výr.DHZ 105,12
495 7607395751 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 131,44
496 7607413017 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 28,88
497 9602016 Jozef Smrhola, Santovka Darčeky na oslavu 130.výr.DHZ 2179,43
498 2016070 Szabotrans, Jelka Preprava FC Jelka 195,10
499 10160458 RBM Sped, s.r.o. Trstín Drvené kamenivo - Ihrisko pri MKS 1023,32
500 20160125 Mágerstav s.r.o. Tonkovce Stav.materiál - Ihrisko pri MKS 954,51
501 2016051 Németh Ernest, Jelka vývoz odpadovej vody ŠA 70,01
502 122016 Ľudovít Röth, Jelka Zámočnícke práce 1274,40
503 142016 Ľudovít Röth, Jelka Zámočnícke práce 156,00
504 152016 Ľudovít Röth, Jelka Zámočnícke práce 230,40
505 160074 Transbeton Jelka Betonová zmes MKS oplotenie 579,60
506 7228724022 SPP a.s. BA Zemný plyn 092016 2853,00
507 7228724352 SPP a.s. BA Zemný plyn 092016 30,00
508 7228724297 SPP a.s. BA Zemný plyn 092016 53,00
509 7449668228 ZSE Energia a.s. BA Spotreba elektrickej energie 1137,39
510 7449349069 ZSE Energia a.s. BA Spotreba elektrickej energie 107,12
511 7449347939 ZSE Energia a.s. BA Spotreba elektrickej energie 128,97
512 7449346627 ZSE Energia a.s. BA Spotreba elektrickej energie 13,03
513 7449348217 ZSE Energia a.s. BA Spotreba elektrickej energie 346,00
514 201604089 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 35,46
515 201604090 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 42,66
516 201604091 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 19,88
517 372016 BAB Poradenstvo s.r.o. Odborná príprava v oblasti PO 345,00
518 160103 KANGO spol. sro,Vozokany Rozšírenie kapacity Mat.školy 58747,20
519 2788372546 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 65,86
520 9788372532 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 120,24
521 9788329798 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 30,59
522 142016 Martina Nyársiková Galanta Tepovanie kobercov a sedacej sú 90,00
523 2016094 SZING-EX-Projekt Činnosť stav dozoru MŠ 720,00
524 312016 Július Röth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 421,20
525 322016 Július Röth, Jelka Zemné práce -výstavba dets,ihriska 939,60
526 332016 Július Röth, Jelka Zemné práce -výstavba dets,ihriska             648 648,00
527 7102571927 ZSE Energia a.s. BA Spotreba elektrickej energie 174,98
528 7102571926 ZSE Energia a.s. BA Spotreba elektrickej energie 640,75
529 21621489 SLOV lift s.r.o. BA Servis výťahov 082016 92,40
530 8630048097 Zsl.vodárenská spol.s.r.o. Vodné a stočné 10,37
531 211608091 AVE SK odpad.hosp.s.r.o. Služby v odpadovom hospodárstve 5521,59
532 211608092 AVE SK odpad.hosp.s.r.o. Služby v odpadovom hospodárstve 3943,46
533 102016127 Ekotoalety s.r.o. Krátkodobý prenájom WC 54,00
534 2016036 Oros Ján, Jelka Za elektroinštalačné práce ŠA 872,40
535 2016075 Szabotrans V.Úľany Prepravné FC Jelka 123,50
536 2016019 František Molnár Jelka Za stravovanie dôchodcov 628,16
537 790916 Gabriela Juhošová HASMAT Hasiace prístroje 164,76
538 2016078 Szabotrans V.Úľany Preprava citerového súboru 123,20
539 1600243 Karol Sucháň D.Streda Služby BOZP, PO 96,00
540 1656554 Lindstom Trnava Prenájom kobercov 34,66
541 1652909 Lindstom Trnava Prenájom kobercov 32,45
542 201652 MVDr. Inštitorisová Nitra Ochyt túlavých psov 302,40
543 7607916892 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 69,99
544 201604235 Maxnetwork s.r.o. Namontovanie kameri pri škole 35,45
545 160077 Transbeton Jelka Betonová zmes MKS detské ihrisko 502,32
546 802016 Ladislav Bús Tomáškovo Odborná činnosť vo VO 198,00
547 812016 Ladislav Bús Tomáškovo Odborná činnosť vo VO 198,00
548 2459000085 Prvá Komunálna Finančná Hav.poistenie mot. vozidiel 71,21
549 4419006391 Prvá Komunálna Finančná Poistenie majetku 1094,77
550 3559010780 Prvá Komunálna Finančná Povinné zmluvné poistenia 197,93
551 352016 Ing. Richard Škúci GEODET Geometrický plán 250,00
552 201604060 Maxnetwork s.r.o. TK link router 29,40
553 201604873 Magic Print s.r.o. Tonery 222,00
554 16010069 XM Net s.r.o. Topoľčany Mop mikrofáza, náhrada, utierky 79,20
555 160079 Július Ravasz Transbeton Betonová zmes MKS detské ihrisko 110,40
556 10160507 RBM Sped Trstín Drvené kamenivo MKS detské ihr. 735,10
557 86314-0123 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1906,26
558 2016080 Szabotrans V.Úľany Prepravné FC Jelka 220,50
559 2016081 Szabotrans V.Úľany Prepravné Divadelný súbor 105,60
560 2016079 Szabotrans V.Úľany Preprava speváckeho súboru 120,00
561 600131 Akademia LS Galanta Školenie ochrana osobných údajov 70,00
562 16115 Tibor Khern Jelka Oprava LIAZ 689,70
563 172016 Mgr.Farkas Zoltán Jelka Grafické práce 082016 195,00
564 2016059 Németh Ernest, Jelka Čerpanie dažďovej vody 76,80
565 2016060 Németh Ernest, Jelka Vývoz odpadovej vody 70,01
566 1689500401 Nakladatelství FORUM Manuál ver.obstarávania 88,62
567 1620162203 Orgeco, Nové Zámky Vianočné ozdoby dekorácie 1941,64
568 662016 Reg.rozvojová agentúra Vypracovanie žiadosti o príspevok 500,00
569 8630055279 Západoslov.vod.spoločnosť Vodné a stočné 0,00
570 2169901367 ŠEVT a.s. Bratislava Spisový obal 105,25
571 7608378717 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 28,30
572 2016/1 Szabó Csaba, Jelka Rekonštrukcia ľavíc v cintoríne 527,00
573 7449377825 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 128,97
574 7449379230 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 89,27
575 7313525549 SPP a.s Bratislava Spotreba plynu 2853,00
576 7313525888 SPP a.s Bratislava Spotreba plynu 30,00
577 7313525829 SPP a.s Bratislava Spotreba plynu 53,00
578 201604633 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 35,46
579 201604634 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 42,66
580 201604635 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 19,88
581 2016041 Oros Ján,. Jelka Elektroinštalačné práce 912,00
582 282016 Fibinger Architects, s.r.o. Proj.dok. na stav.SKANZEN 13200,00
583 7449378134 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 346,00
584 7449374793 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 13,03
585 7449365834 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 1137,39
586 362016 Röth Július, Jelka Vyhotovenie parkoviska pri MKS 1085,40
587 372016 Röth Július, Jelka Vyhotovenie parkoviska pri MKS 528,00
588 382016 Röth Július, Jelka Úprava plochy za cintorínom 243,00
589 201605 Cséfalvay Kazimír, V. Úľany Reštaurátorské práce na kam.kríži 2690,00
590 1600276 Karol Sucháň , D. Streda Služby BOZP, PO, zdrav služby 96,00
591 200020154 Jablotron, Žilina Bezpečnostná SIM 11,05
592 201658 MVDr. Inštitorisová Nitra Ochyt túlavých psov 619,20
593 3789304316 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 59,09
594 6789304296 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 113,81
595 7102582611 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 573,06
596 7102582612 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 184,01
597 8630055176 Zsl.vod.spoločnosť Nitra Vodné a stočné 234,40
598 8630054976 Zsl.vod.spoločnosť Nitra Vodné a stočné 16,85
599 8630055217 Zsl.vod.spoločnosť Nitra Vodné a stočné 101,11
600 8630055210 Zsl.vod.spoločnosť Nitra Vodné a stočné 375,97
601 8630055211 Zsl.vodárenská spol.s.r.o Vodné a stočné 53,38
602 8630055212 Zsl.vodárenská spol.s.r.o Vodné a stočné 125,74
603 8630055213 Zsl.vodárenská spol.s.r.o Vodné a stočné 244,99
604 8630055214 Zsl.vodárenská spol.s.r.o Vodné a stočné 218,16
605 8630055215 Zsl.vodárenská spol.s.r.o Vodné a stočné 75,18
606 8630055216 Zsl.vodárenská spol.s.r.o Vodné a stočné 60,92
607 2016084 Szabotrans V. Úľany Preprava divadelného súboru 128,00
608 2016085 Szabotrans V. Úľany Prepravné FC Jelka 151,50
609 2016020 Molnár František , Jelka Stravovanie dôchodcov 597,24
610 172016 Röth Ľudovít, Jelka Zámočnícke práce - Detské ihrisko 3391,20
611 32016 Algail s.r.o., Jelka Zverejňovanie dokumentov 300,00
612 211609135 AVE SK Bratislava Služby v odpadovom hosp. 3559,20
613 211609136 AVE SK Bratislava Služby v odpadovom hosp. 3195,40
614 8789260792 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 30,59
615 21621719 SLOV lift s.r.o., Bratislava Servis výťahov 89,40
616 21621685 SLOV lift s.r.o., Bratislava Servis výťahov 92,40
617 20160150 Mágerstav s.r.o. Tonkovce Stav.materiál - Detské ihrisko 1870,00
618 90165227 Slovak Telekom a.s. Vytýčenie telekomunikačnýc sietí 60,00
619 1663131 Lindström Trnava Prenájom rohoží 20,11
620 1659359 Lindström Trnava Prenájom rohoží 32,45
621 7608862910 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 5,06
622 7608886901 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 70,50
623 2016089 Szabotrans V. Úľany Preprava Somberek 914,10
624 2016088 Szabotrans V. Úľany Preprava citerového súboru 38,80
625 7608360142 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 181,25
626 11782016 Jozef Smrhola Olymp Reklamné a propagačné predm. 1589,54
627 7401238723 SPP a.s. Bratislava Preplatok plynu -7018,03
628 202016 Mgr.Zoltán Farkas, Jelka Grafické práce 195,00
629 201605128 Maxnetwork s.r.o. Jelka Tonery 265,39
630 7160404844 Slovenský pozemkový fond Splátka za nájom 2016 31,40
631 2016047 Oros Ján, Jelka Elektroinš.práce Zdrav.stredisko 481,20
632 16129 Tibor Khern, Jelka Oprava Liaz, traktor 783,48
633 192016 Tomáš Szamaránszky WIFI router 117,00
634 160316 Aphex s.r.o. Čataj Tonery 191,52
635 2016392 Obec Veľké Úľany Školenie hlavného kontrolora 29,83
636 7609344468 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 28,30
637 2016066 Németh Ernest, Jelka Vývoz odpadovej vody ŠA 70,01
638 2016067 Németh Ernest, Jelka Čerpanie dažďovej vody 499,20
639 2016093 Szabotrans V. Úľany Preprava FC Jelka 237,55
640 2016094 Szabotrans V. Úľany Preprava dôchodcov  50,00
641 6835401548 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1589,38
642 160131 KANGO spol.s.r.o.Vozokany Oprava sociálnych miestností Ocú 14571,98
643 10160297 Peter Jurík LISA Č Voda Prezentácia obce na inf.portáli. 27,88
644 392016 Július Röth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 194,40
645 201605188 Maxnetwork s.r.o. Jelka Internetové služby 35,46
646 201605189 Maxnetwork s.r.o. Jelka Internetové služby 42,66
647 201605190 Maxnetwork s.r.o. Jelka Internetové služby 19,88
648 7323480944 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn 112016 2853,00
649 7323481213 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn 112016 53,00
650 7323481268 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn 112016 30,00
651 7449407990 ZSE a.s Bratislava Spotreba el.energie 107,12
652 7449406887 ZSE a.s Bratislava Spotreba el.energie 128,97
653 7449407162 ZSE a.s Bratislava Spotreba el.energie 346,00
654 7449405610 ZSE a.s Bratislava Spotreba el.energie 13,03
655 7449397398 ZSE a.s Bratislava Spotreba el.energie 1137,39
656 201632 Ing. Péteri Marián, Šaľa Audit konsolidovanej účt. závierky 1200,00
657 201631 Ing. Péteri Marián, Šaľa Audit individuálnej účt závierky 1200,00
658 332016 Fibinger Architects , s.r.o. Projektová dokumentácia 180,00
659 2016099 Szabotrans V. Úľany Preprava divadelný súbor 83,20
660 2016100 Szabotrans V. Úľany Preprava dôchodcov 100,00
661 2016027 Molnár František, Jelka Za stravovanie dôchodcov 102016 638,52
662 201664 MVDr. Inštitorisová,Nitra Za odchyt túlavých psov 320,40
663 4790237000 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 59,81
664 4790195166 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 30,59
665 8790236980 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 112,78
666 16VF00317 Karol Sucháň, D.Streda Poskytované služby BOZP, ZS 96,00
667 8630062484 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 11,66
668 7131070606 ZSE a.s Bratislava Spotreba el.energie 901,87
669 7131070607 ZSE a.s Bratislava Spotreba el.energie 210,36
670 21621874 SLOV lift, Bratislava Servis výťahov 92,40
671 211610106 AVE SK odpadové hosp. Služby v odpadovom hospodárstve 3153,18
672 211610105 AVE SK odpadové hosp. Služby v odpadovom hospodárstve 3374,35
673 232161823 Auto Lamač spol.s.r.o. Výmena oleja 179,12
674 6001651917 VÚB , a.s. Bratislava Vypracovanie správy k auditu 59,76
675 20160283 Ronex World s.r.o. Kancelárske potreby, 168,43
676 2016102 Szabotrans V. Úľany Preprava FC Jelka 100,90
677 332016 Viliam Szabó, V. Úľany Vývoz dažďovej vody 384,00
678 1670140 Lindstrom, Trnava Prenájom kobercov 29,81
679 1666229 Lindstrom, Trnava Prenájom kobercov 32,45
680 7609325643 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 176,04
681 852016 Zoltán Žák, Malá Mača Revízia na komíny 95,00
682 212016 Mgr.Zoltán Farkas Grafické práce kult.udalostí 195,00
683 2016013 LK Ladislav Kovács, Jelka Prezutie pneumatík 237,00
684 7609844500 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 73,01
685 7610282140 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 182,80
686 2016105 Szabotrans V. Úľany Preprava citarového súboru 96,00
687 5152/16/104 Auto-Impex s.r.o. Servisná prehliadka vozidla 704,93
688 52016 Ján Zsalkovics Matúškovo Oprava kotla v MKS 332,40
689 72016 Ján Zsalkovics Matúškovo Vyčistenie plynových kachiel v ZS 56,20
690 92016 Kristián Sercel, V Úľany Ozvučenie div.predstavení 520,00
691 7610305895 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 28,58
692 16144 Tibor Khern, Jelka Oprava traktora a Liazu 451,15
693 3559010780 Prvá Komunálna Finančná a.s. Poistenie zodpovednosti 1.Q/2017 197,91
694 2459000085 Prvá Komunálna Finančná a.s. Havarijné poistenie 1.Q/2017 71,20
695 4419006391 Prvá Komunálna Finančná a.s. Poistenie majetku - budovy 1.Q/17 1094,77
696 581/2016 Združenie mioest a obcí SR Členský poplatok na 2017 647,63
697 91602686 Asseco Sotutions a.s. Programy na 2017 416,84
698 2016107 Szabotrans V. Úľany Preprava FC Jelka 95,30
699 16VF00344 Karol Sucháň, D.Streda Poskytované služby BOZP, ZS 96,00
700 1620163119 Orgeco s.r.o.N.Zámky Vonkajšie ozdoby na Vianoce 666,05
701 2016028 Molnár František, Jelka Za stravovanie dôchodcov 112016 578,14
702 502016 BAB Poradenstvo s.r.o. Odb,príprava CO 4.Q 2016 345,00
703 2016029 Molnár František, Jelka Vianočné posedenie pre dôchodc. 1495,00
704 60213248 Petit Press , a.s.Bratislava Sme týždeň na rok 2017 292,50
705 2016150 Današ s.r.o. Veľké Zálužie Oprava miestnych komunikácií 18083,96
706 60213261 Petit Press , a.s.Bratislava Új szó, Vasárnap 244,20
707 9791175582 Slovak Telekom Bratislava Telekomunikačné služby 113,78
708 9791175609 Slovak Telekom Bratislava Telekomunikačné služby 59,18
709 422016 Július Röth, Jelka Prehlbenie jarkov, úprava ciest 1156,20
710 412016 Július Röth, Jelka Úprava plochy za miesnam cint. 162,00
711 7313561826 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn 2853,00
712 7313562147 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn 30,00
713 7313562092 SPP a.s. Bratislava Zemný plyn 53,00
714 201605772 Maxnetwork V.Úľany Internetové služby 19,88
715 201605771 Maxnetwork V.Úľany Internetové služby 42,66
716 201605770 Maxnetwork V.Úľany Internetové služby 35,46
717 7200799094 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 226,45
718 7200799093 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 1254,70
719 2016075 Németh Ernest Jelka Vývoz odpadovej vody 70,01
720 211611110 AVE SK odpad.hosp.sr..o. Služby v odpadovom hospodárstve 3577,52
721 211611111 AVE SK odpad.hosp.sr..o. Služby v odpadovom hospodárstve 2465,31
722 3559010780 Prvá Komunálna Finančná Poistenie zodpovednosti za škodul 8,42
723 3559010780 Prvá Komunálna Finančná Poistenie zodpovednosti za škodul 19,94
724 8630070594 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 7,78
725 1673013 Lindström s.r.o. Prenájom kobercov 32,45
726 1676990 Lindström s.r.o. Prenájom kobercov 34,66
727 201616 Mikroreg. Horný Žitný ostrov Členský poplatok 500,00
728 282016 Mészárosová Angelika Zalamovanie časopisu Jelč.slovo 250,00
729 482016 Ing.Fr.Dudek, Dun.Streda Znalečný posudok 120,00
730 492016 Ing.Fr.Dudek, Dun.Streda Znalečný posudok 120,00
731 232016 Tomáš Szamaránszky Ozvučovanie, nast.tlačiarne 85,00
732 160154 Kango s.r.o. Vozokany Opravy v rámci objektu Ob.úradu 966,52
733 160013 Bohony Štefan , Jelka Oprava Opel 148,00
734 66022-0124 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1135,28
735 160319 APHEX s.r.o. Čataj Oprava kopírovacieho stroja 181,00
736 232016 Mgr.Zoltán Farkas Jelka Grafické práce 195,00
737 21622053 SLOV lift spol.s.r.o. Servis výťahov 112016 92,40
738 21622245 SLOV lift spol.s.r.o. Servis výťahov 122016 92,40
739 392016 ALGAIL s.r.o. Jelka Spracovanie a zverejnenie dát 450,00
740 7610808688 Slovak Telekom Bratislava Telekomunikačné služby 71,16
741 16154 Tibor Khern, Jelka Oprava traktora, vlečky 959,12
742 2016030 Molnár František, Jelka Vianočné posedenie pre DHZ 310,00
743 89949685 Poradca s.r.o. Žilina Koniec roka v účtovníctve 8,60
744 1689654101 Naklad.FORUM, Bratislava Manual Verejného obstarávania 76,62
745 16352016 VALEUR. s.r.o, DS Tlač Jelčianskeho slova 840,00
746 201612017 Ladislav László, Jelka Občerstvenie na 130. výr.DHZ 827,00
747 7422001547 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1413,32
748 7791129846 Slovak Telekom Bratislava Telekomunikačné služby 30,59
749 2016112 Szabotrans, Jelka Preprava dôchodcov 90,00
750 7170869539 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 47,09
751 7611272871 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 28,30
752 7611243258 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 176,12
753 2016016 ISTER Restaurant, s.r.o. Vianočné posedenie pre zamest. 500,00
754 16VF00378 Karol Sucháň D. Streda Služby BOZP, Zdrav.služba 96,00
755 201612015 Ladislav László, Jelka Oprava miestneho rozhlasu 1577,74
756 2792075516 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 30,59
757 7792114812 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 111,44
758 8792114835 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 59,09
759 2016031 František Molnár Jelka Za stravovanie dôchodcov 642,54
760 200000380 Jablotron Slovakia sro. Žilina Bezpečnostná SIM 11,20
761 211612098 AVE SK odpad.hosp.s.r.o. Služby v odpadovom hospodárstve 1894,99
762 211612097 AVE SK odpad.hosp.s.r.o. Služby v odpadovom hospodárstve 3480,26
763 8630077525 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 204,23
764 8630077289 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 6,48
765 8630077589 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 218,16
766 8630077590 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 123,00
767 8630077591 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 63,52
768 8630077592 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 81,66
769 8630077593 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 71,95
770 8630077594 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 18,14
771 8630077595 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 49,26
772 8630077596 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 60,92
773 7140988405 ZSE Energia a.s Spotreba elektickej energie -139,96
774 1683693 Lindström s.r.o. Trnava Prenájom kobercov 24,96
775 1679581 Lindström s.r.o. Trnava Prenájom kobercov 23,38
776 7131080425 ZSE Energia a.s Spotreba elektickej energie 1443,60
777 7131080426 ZSE Energia a.s Spotreba elektickej energie 280,01
778 7160891494 ZSE Energia a.s Spotreba elektickej energie -291,12
779 7220744637 ZSE Energia a.s Spotreba elektickej energie -243,33
780 7220744638 ZSE Energia a.s Spotreba elektickej energie 45,92
781 7220744639 ZSE Energia a.s Spotreba elektickej energie -52,56
782 7131077475 ZSE Energia a.s Spotreba elektickej energie 539,30
783 7121212817 ZSE Energia a.s Spotreba elektickej energie -409,17
784 160018 Emese Bohonyová BOSE Nabíjač štartér VELOX 428,00
785 160019 Emese Bohonyová BOSE Akumulátor, žiarovka,alternátor 255,00
786 442016 Július Roth, Jelka Úprava plochy za cintorínom 145,80
787 201679 MVDr. Inštitorisová,Nitra Odchyt túlavých psov 241,20
788 16/020 Gabriel Mészáros, ME-GA Vodoinštalatérske služby 1241,82
789 7443256261 SPP a.s. Bratislava Vyúčtovanie plynu za rok 2016 6299,16
790 7449240531 SPP a.s. Bratislava Vyúčtovanie plynu za rok 2016 91,93
791 7445242214 SPP a.s. Bratislava Vyúčtovanie plynu za rok 2016 -302,21
792 160349 Aphex s.r.o. Čataj Tonery do tlačiarne 49,92
793 7401242505 SPP a.s. Bratislava Vyúčtovanie plynu za rok 2015 -32,94
794 7401242506 SPP a.s. Bratislava Vyúčtovanie plynu za rok 2016 -32,26


rok 2015

V súvislosti s prijatím zákona č. 546/2010 Z. z., následnej novely č. 382/2011 Z.z. z 19. októbra 2011, ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a Nariadením vlády SR z decembra 2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registry zmlúv, dochádza od 1.1.2012 ku zmene viacerých povinností osôb pri zverejňovaní zmlúv a niektorých údajov z faktúr a objednávok.
Ostatná novela zároveň s účinnosťou od 1.1.2012 zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z.z., ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú. Dané nariadenie nahradzuje nové nariadenie vlády SR, ktoré ustanovuje podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv.
S účinnosťou od 1.1.2012 sa musia povinne zverejňovať údaje z faktúr a objednávok bez ohľadu na výšku plnenia (t.j. sumy). Pokiaľ ide o hodnotu zmluvného plnenia, tá je bezpredmetná, keďže sa zmluvy zverejňujú na základe iných kritérií ako je hodnota zmluvného plnenia.


Por.
číslo

Č. faktúry

Dodávateľ

Predmet / Účel

Hodnota

v EUR

1 201500033 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby  MKS 35,46
2 201500034 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby  Obecný úrad 42,66
3 201500035 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby  ŠA 19,88
4 7438326471 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 8,42
5 306011 Samnet - Inf.systém sam. Informácie o dotáciach 32,86
6 8430102956 Zsl.vod.spoločnosť Vodné a stočné 32,48
7 8430102957 Zsl.vod.spoločnosť Vodné a stočné 53,38
8 8430102958 Zsl.vod.spoločnosť Vodné a stočné 260,54
9 8430102959 Zsl.vod.spoločnosť Vodné a stočné 77,77
10 8430102964 Zsl.vod.spoločnosť Vodné a stočné 57,04
11 8430102961 Zsl.vod.spoločnosť Vodné a stočné 22,03
12 8430102962 Zsl.vod.spoločnosť Vodné a stočné 3,89
13 8430102963 Zsl.vod.spoločnosť Vodné a stočné 45,37
14 8430102960 Zsl.vod.spoločnosť Vodné a stočné 44,09
15 8430102752 Zsl.vod.spoločnosť Vodné a stočné 283,13
16 7500229416 Slovak Telekom Telekomunikačné poplatky 59,83
17 7438312285 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 3011,11
18 7438312286 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 204,82
19 7438333423 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 2,00
20 7419353993 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 367,33
21 7438331283 ZSE Energia a.s. Spotreba elektrickej energie 133,16
22 201500409 Maxnetwork s.r.o. Doména Jelka 31,86
23 150100006 FriTom International s.r.o. TERRA Hírújság 2015 302,50
24 2015001 Németh Ernest Jelka Čerpanie dažďovej vody 460,80
25 150001 Szabó Ľudovít Jelka Vodoinštalatérske práce 396,00
26 8022167832 Allianz - SP a.s. Poistenie zmluvné GA691BB 68,93
27 10000175 Santech - Szíkorová Kontajnery plastové čierne 627,12
28 201500423 Maxnetwork s.r.o. Inštalovanie tlačiarne 35,45
29 42365708 Združ obcí pre separ.odpad Členský príspevok 403,50
30 311010131 Reg.vzdel.centrum Rovinka Člesnký poplatok RVC Rovinka 282,00
31 7303168460 SPP a.s.Bratislava Zemný plyn 2112,00
32 7930401532 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1589,38
33 7401209917 SPP a.s.Bratislava Zemný plyn vyúčtovanie 2014 -9613,93
34 7500690257 Slovak Telekom Telekomunikačné poplatky 31,96
35 7500676170 Slovak Telekom Telekomunikačné poplatky 104,28
36 7500808936 Slovak Telekom Telekomunikačné poplatky 11,98
37 20150002 Szabo-trans,Szabo Marian Prepravné služby FC Jelka 112,00
38 20150003 Szabo-trans,Szabo Marian Prepravné služby Div.súbor 60,00
39 8530000093 Zsl.vod.spoločnosť Vodné a stočné 99,79
40 1502860 Lindstrom Trnava Prenájom rohoží 32,45
41 1505809 Lindstrom Trnava Prenájom rohoží 34,66
42 201500496 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby MKS 35,46
43 201500497 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby Obecný úrad 42,66
44 201500498 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 19,88
45 1501 Inlight Invest s.r.o. Osvetlenie futbalového ihriska 14376,00
46 7273225301 SPP a.s. Zemný plyn 2112,00
47 201500813 Maxnetwork s.r.o. HP tonery 176,16
48 2015/006 Németh Ernest, Jelka Za vývoz odpadovej vody fut.ihr. 70,01
49 2015/007 Németh Ernest, Jelka Za čerpanie dažďovej vody 115,20
50 2015001 Molnár František Jelka Za stravovanie dôchodcov 01/15 432,18
51 20150004 Szabotrans Prepravné služby FC Jelka 94,00
52 201502 MVDr.Inštitorisová Odchyt túlavých psov 615,60
53 8018787869 Allianz a.s. Poistenie Iveco požiarne vozidlo 87,52
54 2770513739 Slovak Telekom Telekomunikačné poplatky 23,35
55 10022015 PEGAS EU spol.s.r.o. Dod.a montáž podlahoviny ZŠ Jelka 35608,32
56 2770486244 Slovak Telekom Telekomunikačné poplatky 79,28
57 9770486261 Slovak Telekom Telekomunikačné poplatky 42,04
58 7438386138 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 204,82
59 7438386137 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 3011,11
60 8438399107 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 367,33
61 7438400316 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 2,00
62 7438398704 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 133,16
63 7438396974 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 8,42
64 211501074 AVE SK s.r.o. Služby v odpad.hospodárstve 3406,39
65 211501075 AVE SK s.r.o. Služby v odpad.hospodárstve 2777,12
66 15006 Talamon s.r.o. Kniha do knižnice 29,99
67 8430001250 Zsl.vod.spoločnosť a.s. Vodné a stočné 34,81
68 8430001251 Zsl.vod.spoločnosť a.s. Vodné a stočné 19,44
69 150011 Karol Sucháň BOZP, CO služby 012015 49,80
70 12015 Július Roth Jelka Terénne úpravy na športovom ihr. 534,60
71 22015 Július Roth Jelka Zimná údržba ciest 729,00
72 32015 Július Roth Jelka Zimná údržba ciest 615,60
73 7501201201 Slovak Telekom Telekomunikačné poplatky 60,66
74 2015002 Molnár František Občertvenie - referendum 176,40
75 8800306011 RTV Rozhlas Televízia Služby RTV 1. polrok 2015 112,63
76 15016 Tibor Khern, Jelka Oprava vozidiel Liaz, V3S 657,10
77 201500837 Maxnetwork V.Uľany Nastavenie UBNT 42,65
78 20150061 RONEX WORLD s.r.o Tlačivá a kancelárske potreby 227,41
79 12015 Mgr. Zoltán Farkas Jelka Grafické a webmasterské práce 195,00
80 21520152 SLOV lift spol.s.r.o. Servis výťahov 92,40
81 6300142610 SPP a.s. Bratislava Doplatok plynu 2014 339,74
82 20150006 Szabotrans Prepravné služby FC Jelka 486,00
83 8257201539 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1589,38
84 232015 Algail s.r.o. Jelka Spracovanie dát 300,00
85 2151104052 SOZA Bratislava Licencia na ver. použitie hud.diel 20,40
86 2015002 LK autodoprava, L.Kovács Oprava Opel 45,00
87 1511897 Lindstrom, Trnava Prenájom kobercov Obec, MKS 34,66
88 1508930 Lindstrom, Trnava Prenájom kobercov podn.inkubátor 32,45
89 7010541813 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 139,13
90 2015003 František Molnár Jelka Za stravovanie dôchodcov 454,08
91 15021 Tibor Khern, Jelka Oprava palivového systému Liaz 100,00
92 1501944 DAS Slovakia s.r.o. Podložky pod stoličku 149,38
93 2015009 Németh Ernest, Jelka Vývoz odpadovej vody Fut.ihrisko 70,01
94 2015008 Németh Ernest, Jelka Čerpanie daždovej vody 230,40
95 7458042457 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 204,82
96 7458042456 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 3011,11
97 7458053212 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 8,42
98 7458054934 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 133,16
99 7458055334 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 367,33
100 7458056535 ZSE Energia a.s. Spotreba el.energie 2,00
101 20150007 Szabo-trans V. Úľany Prepravné náklady FC Jelka 186,00
102 201500892 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 19,88
103 201500891 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 42,66
104 201500890 Maxnetwork s.r.o. Internetové služby 35,46
105 112015 Jozef Bábik, Bratislava Odb.príprava v oblasti CO 345,00
106 20150008 Szabo-trans V. Úľany Prepravné náklady Citarový súbor 112,00
107 20150009 Szabo-trans V. Úľany Prepravné náklady FC Jelka 301,00
108 2015040 FORES s.r.o. Montáž vertikálnych žalúzií 152,80
109 7501635563 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 121,72
110 9771487513 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 23,11
111 1200012167 Allianz - SP a.s. Zmluvné poistenie vozidla 307,13
112 150039 Karol Sucháň D. Streda BOZP a zdravotná služba 80,00
113 6771460090 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 42,04
114 771460058 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 80,04
115 8530008267 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 16,25
116 8530008268 Zsl.vodárenská spoločnosť Vodné a stočné 10,37
117 7501654445 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné poplatky 35,39
118 7293232428 SPP a.s. Zemný plyn 2112,00
119 20150010 Szabo-trans V. Úľany Prepravné služby FC Jelka 110,40
120 21520345 Slov lift s.r.o. Servis výťahov 92,40
121 7502167955 Slovak Telekom Telekomunikačné poplatky 59,50
122 700485667 Allianz - SP a.s. Poistenie Opel Astra 58,42
123 52015 Július Roth, Jelka Zimná údržba ciest 226,80
124 211502069 AVE SK odpad.hosp. Služby v odpadovom hosp. 3361,55
125 211502070 AVE SK odpad.hosp. Služby v odpadovom hosp. 1599,57
126 8561901538 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1589,38
127 15034 Khern Tibor , Jelka Oprava traktora a vlečky 678,03
128 22015 ELóKONCERT PROMOTION Záloha na koncert Caramell 995,00
129 12015 ELóKONCERT PROMOTION Záloha na koncert P-Mobil 1990,00
130 2015008 Oros Ján, Jelka