Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Oznámenie odídencom z Ukrajiny - Зверніть увагу


Sociálne dávky si môžete prevziať na pošte najneskôr do 27.4.2022 vrátane. K prevzatiu dávok je potrebné overiť meno, priezvisko a rodné číslo utečenca z Ukrajiny, tieto údaje pošta overuje z dokladu o tolerovanom pobyte.

Отримати соціальні виплати в поштовому відділенні можна не пізніше 27 квітня 2022 року включно. Щоб отримати пільги, необхідно перевірити ім’я, прізвище та номер народження біженця з України, пошта перевіряє ці дані з документа про дозвіл на проживання.
- novinky e-mailom