Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Nové všeobecne záväzné nariadenia Trnavského samosprávneho kraja


Trnavský samosprávny kraj prijal nové všeobecne záväzné nariadenia.

Pre znenie VZN TSK č. 76/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 72/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK účelovo určených na rozvoj a podporu zdravotníctva kliknite sem.

Pre znenie VZN TSK č. 77/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN TSK č. 73/2021 o poskytovaní finančného príspevku na bývanie pre špecifické skupiny osôb z rozpočtu TSK kliknite sem.

Pre znenie VZN TSK č. 78/2021 o zrušení Školského internátu, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer ako súčasť Obchodnej akadémie - Kereskedelmi Akadémia Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer kliknite sem.
- novinky e-mailom