Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Starosta"Vážení návštevníci obecnej webovej stránky, ctení Jelčania, milí priatelia, je pre mňa milou príležitosťou pozdraviť Vás sprostredkovane ako návštevníkov webovej stránky našej obce. Som rád, že za krátke obdobie od jej vzniku si postupne nachádza svoje opodstatnenie. Širšie informácie o Jelke sa tak dostávajú nielen k mladšej generácii, ale aj k tým skôr narodeným, či k tým, ktorí už v Jelke nebývajú, ale zachovali si k obci svoj pozitívny vzťah. Webová stránka má za cieľ prezentovať a sprístupňovať celú šírku života obce vrátane nosných informácii z obecnej samosprávy, športové, kultúrne a duchovné aktivity jej obyvateľov.

Našim nemalým cieľom je aj spropagovať prírodu a príťažlivé okolie pre potenciálnych návštevníkov obce, ktorých týmto do nášho mikroregiónu radi pozývame."


Ing. Imre Farkas
starosta

- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU