Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Komisie
1.,Komisia pre verejnú bezpečnosť
 •     predseda: MA. Szüllő Attila
 •     členovia: Zoltán Szüllő, Gejza Bánoczki, Róbert Madarász, Eugen László, Monika Khernová,
                         Vojtech László ml.


2.Komisia pre mládež, šport a školstvo

 •  predseda: Mgr.Zoltán Deák
 •  členovia: Štefan Bohony ml., Ladislav Mészáros, Ing.Tomáš Ruman, Mgr.Tomáš Horváth


3.Komisia pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu

 •  predseda: Ing.Gabriel Kiš
 •  členovia: Igor Budai, Jozef Kovács ml. ,Zoltán Szüllő, Attila Alföldi


4. Komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo

 •    predseda: Štefan Tóth
 •    členovia: Ing.Erika Szabóová,Mgr.Rudolf Ágh, Mgr.Lajos Szabó, Ing.Rudolf Molnár
5.Komisia pre sociálne veci
 •    predseda: Imrich Görföl
 •    členovia: Blanka Kovácsová, Irena Panghyová, Mgr.Ladislav Antal, Helena Šarköziová, Monika Némethová,     Denisa Letušeková, Karol Šípoš


6. Komisia pre ochranu životného prostredia

 •       predseda: Zsolt Oros
 •       členovia: Jozef Kovács ml., Monika Khernová,Ing.Ľuboš Mišáni, Daniel Molnári


7. Komisia pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami

 •      predseda: Mgr.Ilona Kántor Rőth
 •      členovia: Beáta Mészárosová, Zoltán Szabó, Ing.Anna Farkasová, Valentín Rajcsányi, Viola Ravaszová,   Erika Kovács, Mgr., Angela Vargová, Ružena Gaálová
- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU