Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Zverejnenie zoznamov kandidátov v rámci komunálnych volieb 2018 na poslancov a starostu obce.

19.09.2018
Informácie pre voliča o voľbách. Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisi. Zapisovateľ miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

24.08.2018

V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov jedná sa o invazívny druh. Ambrózia palinolistá je silný peľový alergén ! Nakoľko sa vyskytuje aj v našej obci na viacerých lokalitách, žiadame obyvateľov, aby sa postarali o jej likvidáciu.

20.08.2018
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 Oznámenie o počte obyvateľov obce Jelkak 10.07.2018

10.08.2018

Online a tlačený dotazník pre občanov obce

18.06.2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante zasiela oznam o odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

28.05.2018

Obec Jelka vyhlasuje Verejnú obchodnú súťaž na predloženie cenových ponúk o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľností - obecných pozemkov v intraviláne obce Jelka.

03.04.2018

- novinky e-mailom
Projekty EÚ:


EU