Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky

 

Pre: Erik Görföl, Jelka

Od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

Pod číslom: OcÚJE-1368/2022

 

Menovanému má byť doručená písomnosť (úradná zásielka do vlastných rúk) a môže si ju prevziať na pošte v Jelke, Hlavná 490/51, 925 23 Jelka. Zásielku si adresát môže prevziať odo dňa 28.07.2022. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní. Oznámenie o uložení zásielky, tzv. „žltý lístok“ si adresát môže prevziať si v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka počas pracovných dní v nasledovných časoch:

 

  • v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.,

  • v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,

  • v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.,

  • vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,

  • v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod..

 

Vyvesené: 03.08.2022

Zvesené:

 

V Jelke dňa 03.08.2022

 

                                                                                               Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                 starosta obce

- novinky e-mailom