Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Oznámenie o uložení zásielky

 

Pre: Rudolf Važan, trvale bytom Jelka

Od: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra

Pod číslom: OcÚJE-864/2022

 

Menovanému má byť doručená písomnosť a môže si ju prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 23.05.2022 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:
 

  • v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.,
  • v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
  • v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.,
  • vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
  • v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod..

 

Vyvesené: 06.05.2022

Zvesené:

 

V Jelke dňa 06.05.2022

 

                                                                                               Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                 starosta obce
- novinky e-mailom