Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020


Obec Jelka, so sídlom Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011, zastúpená Ing. Gabrielom Kišom, starostom (ďalej len "obec Jelka"), v zmysle § 4 ods. 6 zák. č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších právnych predpisov uverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020.

V obci Jelka je úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 vo výške 52,55 %.

- novinky e-mailom