Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Výzva na likvidáciu ambrózie palinoslistej Ambrózia palinolistá

 

obr: Ambrózia palinoslistá  (Ambrózia artemisifolia L.)

 


V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov jedná sa o invazívny druh.

 

Ambrózia palinolistá je silný peľový alergén !

 

Nakoľko sa vyskytuje aj v našej obci na viacerých lokalitách, žiadame obyvateľov, aby sa postarali o jej likvidáciu.

Jedná sa o jednoročnú rastlinu, preto najvhodnejšie metódy likvidácie sú mechanického charakteru. Zásah je vždy potrebné realizovať v období pred kvitnutím, aby sa zabránilo tvorbe a následnému rozšíreniu semien. Pri ojedinelom výskyte sa môže využívať vytrhávanie alebo výkop rastlín. Väčšie porasty sa kosia alebo mulčujú. Zásahy treba opakovať , pretože sa v pôde môžu nachádzať zásoba semien, ktoré klíčia postupne. Môže sa použiť aj   postrek porastu s registrovaným prípravkom proti burinám (herbicídom).

- novinky e-mailom
Projekty EÚ:


EU