Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Oznámenie nastúpenia náhradníka na poslanca Obecného zastupiteľstva v Jelke 


 

Poslancovi Obecného zastupiteľstva v Jelke Ing. Gabrielovi Kišovi zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva dňa 20.11.2018, kedy bola písomnosť „Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva“ doručená na Obecný úrad v Jelke.

Pán Ing. Gabriel Kiš v súlade s §13 ods.3a a s §25 ods.2c zákona č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa písomne vzdal mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Jelke.

V zmysle §192 ods.1 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V zmysle §192 ods.2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta obce Ing. Imre Farkas dňom 20.11.2018 oznamuje nastúpenie náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva s počtom hlasov 518

 

Tomáš Ruman, Ing., Strana maďarskej komunity-Magyar Közösség pártja

 

Novo nastúpený poslanec Obecného zastupiteľstva v Jelke zloží zákonom predpísaný sľub na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní v zmysle §25 ods.1a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Po zložení sľubu sa poslanec obecného zastupiteľstva Tomáš Ruman, Ing., ujme výkonu svojej funkcie.

 

 

 

V Jelke dňa 20.11.2018

 

                                                                                    Ing. Imre Farkas

                                                                                    starosta obce

                                                           

- novinky e-mailom