Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Zverejnenie návrhov VZN na rok 2018


Návrh všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach      Návrh v .PDF
Návrh všeobecného záväzného nariadenia  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka      Návrh v .PDF
Návrh všeobecného záväzného nariadenia o poskytovaní elektronických služieb      Návrh v .PDF
Návrh rozpočtu obce na roky 2018 -2020  Návrh vo formáte MS EXCEL
- novinky e-mailom
Projekty EÚ:


EU